View More View Less
  • 1 II. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1125, Budapest, Kútvölgyi út 4.
  • | 2 Kútvölgyi Klinikai Tömb, Patológiai Osztály, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

A dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) a törzs és a felső végtagok ritka, fibrohystiocytás tumora, amit lokálisan agresszív, lassú növekedés, igen gyakori recidíva és ritka metastasisképzés jellemez. DFSP az emlőben irodalmi raritás. Esettanulmányunkban a 65 éves beteg jobb emlőjében, többszöri fibroadenoma és neurofibroma kimetszését követően kialakult, fibrosarcomás átalakulást is mutató DFSP-t mutatunk be perioperatív, szövettani és immunhisztokémiai fényképsorozattal dokumentálva az igen nagy nonphylloid sarcoma mastectomiával és axillaris blockdissectióval történt eltávolítását, hisztológiai és immunhisztokémiai jellemzőit.

  • 1. HB Taylor EB Helwig 1962 Dermatofibrosarcoma protuberans. A study of 115 cases Cancer 15 717 25.

  • 2. EJ Arnaud M Perrault M Revol J-M Servant P Banzet 1997 Surgical treatment of dermatofibrosacroma protuberans Plast Reconstr Surg 100 884 95.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
  • 3. SW Weiss JR Goldblum 2001 Enzinger and Weiss's soft tissue tumours 4 Mosby, Inc. St. Louis 491 534.

  • 4. MS Dagan Roi CG Morris et al. 2005 Radiotherapy in the treatment of dermatofibrosarcoma protuberans Am J Clin Oncol 28 6 537 9.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 12 0 0
Feb 2021 14 0 0
Mar 2021 11 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 1 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0