View More View Less
 • 1 I. sz. Sebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1082, Budapest, Üllői út 78.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

A bizonyítékalapú orvoslás világában egy innováció elfogadtatásához a randomizált, kontrollált vizsgálatok elengedhetetlenek. A farmakológiai vizsgálatok gyakorlatával ellentétben azonban a sebészi innováció számos buktatót rejt: kontrollcsoport felállítása sokszor nem egyszerű, a placebo fogalma sem könnyen definiálható, az álműtétek alkalmazása sem jogi, sem etikai formában nincs kellően szabályozva, ugyanakkor esetleges szakmai előnyei is kétségesek. A tanulási folyamatból eredő, időben és térben változó kockázat is a sebészeti kutatások sajátos velejárója. Igény mutatkozik tehát olyan vizsgálati módszertan keresésére, amely az előbb említett nehézségeket áthidalja, klinikailag mégis releváns és széles körben elfogadtatható eredménnyel járhat. A nemzetközi irodalomban egyre többször találkozhatunk a problem-based evidence kifejezéssel, amely az evidenciákat konkrét gyakorlati problémákból kiindulva, a felhalmozódó szakmai tudásból és tapasztalatokból nyeri, ezért a manuális szakmák kutatásait illetően számos előnyt jelenthet a randomizált vizsgálatokkal szemben. Ilyen vizsgálati metodikákkal a jelenleginél jóval szélesebb körben nyílhat lehetőség sebészi kutatások indítására és nemzetközi elfogadtatására.

 • 1. G Guyatt 1992 Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine JAMA 268 17 2420 5.

 • 2. Gy Jermendy 2007 Evidence based medicine: az első tizenöt év tapasztalatai LAM 17 2 154 9.

 • 3. L Harsányi A Szijártó 2009 Orvostudományi kutatás sebészeti szakterületeken G Lakner G Renczes J Antal Klinikai vizsgálatok kézikönyve SpringMed Kiadó Budapest 82 7.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. SD Horn J Gassaway 2007 Practice-based evidence study design for comparative effectiveness research Med Care 45 10 Suppl 2 50 7.

 • 5. www.riete.org.

 • 6. D Warwick RJ Friedman G Agnelli E Gil-Garay K Johnson G FitzGerald FM Turibio 2007 Insufficient duration of venous thromboembolism prophylaxis after total hip or knee replacement when compared with the time course of thromboembolic events: findings from the Global Orthopaedic Registry J Bone Joint Surg Br 89 6 799 807.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. G Agnelli 2006 A clinical outcome-based prospective study on venous thromboembolism after cancer surgery: the @RISTOS project Ann Surg 243 1 89 95.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 10 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0