View More View Less
  • 1 Sebészeti Oktató és Kutató Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 7624, Pécs, Kodály Z. u. 20.
  • | 2 Sebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

Az Európai Sérvsebészeti Társaság (European Hernia Society – EHS) ajánlása a lágyéksérvek kezelésének teljes spektrumát magában foglalja, a diagnózistól a műtét utáni rehabilitációig. A vezérfonalat az EHS 14 tagországának vezető sérvsebészeiből álló munkacsoport állította össze. Az evidence-based megállapítások talaján álló ajánlást – megjelenése előtt – egy szaktekintélyekből álló steering committee mellett a tagországok sérvsebészeti társaságai is véleményezték. A „Guidelines”-t a 2008-as Európai Sérvsebészeti Kongresszuson, Sevillában külön szekcióban elemezték, illetve megjelent a Hernia 2009/4. számában. A munkacsoport tervei szerint az ajánlást 2012-ben ismét átdolgozzák, illetve tartalmát – a megjelenő közlemények és tapasztalatok alapján – folyamatosan aktualizálják. A vezérfonal könnyen adaptálható a helyi protokollokhoz, és jól szolgálja a továbbképzési, illetve minőségbiztosítási szempontokat, ezért fontosnak tartjuk szélesebb körben történő ismertetését.

  • 1. MP Simons T Aufenacker M Bay-Nielsen JL Bouillot G Campanelli J Conze Lange D de R Fortelny T Heikkinen A Kingsnorth J Kukleta S Morales-Conde P Nordin V Schumpelick S Smedberg M Smietanski G Weber M Miserez 2009 European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients Hernia 13 4 343 403.

    • Search Google Scholar
    • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 211 211 20
Full Text Views 25 13 0
PDF Downloads 30 14 0