View More View Less
 • 1 Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 7624, Pécs, Rákóczi út 2.
 • 2 Tüdőgyógyászati Osztály, Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár
 • 3 Bioanalitikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

Háttér: Az alapadatok hiánya az egyik fő oka annak, hogy ellentmondásosak a marihuána és a krónikus tüdősérülés közötti kapcsolat megítélése. Anekdotikus esetbeszámolók szerint a fiatal marihuánaszívók körében a spontán primer pneumothorax (SPP) gyakorisága nagyobb, s ez oki kapcsolatot vet fel. Betegek és módszer: Retrospektíve dolgoztuk fel az SPP miatt az elmúlt két évben klinikánkon kezelt 20 beteg adatait. Vizsgáltuk a demográfia és a kezelési mód szerinti információkat, figyeltük a kimenetelt. Khi-négyzet-próbát, Mann–Whitney-tesztet és Fisher-tesztet használtunk statisztikai analízisre. Nem szerinti megoszlás: 16 férfi, 4 nő, átlagéletkor 23,95 ± 4,57 év: min. 18 év, max. 32 év. Önbevallás szerint 13/20 rendszeres cannabishasználó (CH), fogyasztó volt, közülük 11 férfi, 2 nő, átlagéletkor 24,54 ± 4,77 év. Összesen 7/20 betegnek volt már korábban pneumothoraxa. Eredmények: A nem cannabishasználó (NCH) csoportban 3/7 beteg csupán mellűri drainage-ra is gyógyult. 4/7 NCH betegnél „nagy” műtétre volt szükség, mind a négy betegnél VATS-ot végeztünk. A CH csoportban 4/13 beteg csak mellkasi drainage-ra szorult. 9/13 páciens mellkasnyitást igényelt (8 VATS, 1 nyitott műtét). Rövidebb drainage-hosszot észleltünk a NCH csoportban (4,00 ± 1,00 nap NCH vs. 4,5 ± 1,73 nap CH, p = 0,651). Nagyobb volt a nem megfelelő tüdőtágulás vagy tartós áteresztés miatti operatív esetek aránya a cannabishasználó csoportban (69,23% vs. NCH 57,14%, p = 0,651). Mellkasi drainage után 2 betegnél észleltünk recidívát, egy CH, egy NCH betegnél, mindkettő VATS műtétet követően szövődménymentesen gyógyult. A CH csoportban magasabb a recidív légmell aránya (odds ratio 1,56). A szövettani vizsgálat során nem találtunk lényeges eltérést a két csoportban, az operatív esetekből 11/13 betegnél igazolódott emphysaema pulmonum. A megyei demográfiai és klinikai adatokkal egybevetve a klinikai előfordulást, a marihuánahasználók közt magasabb a légmell kockázata (odds ratio 3,86). Következtetések: A kis mintaméret ellenére úgy látszik, van kapcsolat a marihuánahasználat és a SPP közt. Azt nem tudjuk, hogy a cannabis közvetlen oka-e a légmell kialakulásának, vagy csak súlyosbít egy alapvetően meglévő gyenge tüdőparenchyma-állapotot. A fiatalok e kockázatos csoportjában agresszívebb sebészi kezelést ajánlunk, figyelembe véve a mögöttes tüdőparenchyma-károsodást és a magasabb recidívaarányt.

 • 1. FT Molnár 1994 Az inoperábilis légmell kezelésének új módszere Magy Seb 47 5 279 85.

 • 2. SJ Mackenzie A Gray 2007 Primary spontaneous pneumothorax: why all the confusion over first-line treatment? J R Coll Physicians Edinb 37 335 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. A Gill 2005 Bong lung: regular smokers of cannabis show relatively distinctive histologic changes that predispose to pneumothorax Am J Surg Pathol 29 7 980 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. C Tan N Hatam T Treasure 2006 Bullous disease of the lung and cannabis smoking: insufficient evidence for a causative link Journal of the Royal Society of Medicine 99 77 80.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. KAR Allen 2010 Bullectomy for “bong lung” in an 18 year-old male presenting with spontanaeus pneumothorax PNEUMON 23 3 301 3.

 • 6. M Beshay H Kaiser D Niedhart MA Reymond RA Schmid 2007 Emphysaema and secondary pneumothorax in young adults smoking cannabis European Journal of Cardiothoracic Surgery 32 834 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. K Goodyear D Law J Turner 2004 Bilateral spontaneous pneumothorax in a cannabis smoker J R Soc Med 97 9 435 6.

 • 8. A Fiorello G Vicidomini M Santini 2008 Marijuana smokers and lung bullae European Journal of Cardio-thoracic Surgery 34 3 706 7.

 • 9. MK Johnson RP Smith D Morison G Laszlo RJ White 2000 Lung bullae in marijuana smokers Thorax 55 340 2.

 • 10. AL Jay 2011 Reduced lung function and bullae resulting from illicit drug use Journal of the American Academy of Physician Assistants 24 7 26 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. R Yazkan IE Özsoy 2010 Might Cannabis Smoking Contribute to Bullous Lung Disease? The New Journal of Medicine 27 240 3.

 • 12. W Faber A Hirner M Kaminski 2008 Ungewöhnliche Ursache eines Pneumomediastinums Der Chirurg 7 680 1.

 • 13. B Paksi 2003 Drogok és felnőttek L’Harmattan Budapest 46.

 • 14. Zs Elekes 2010 Az ifjúkori drogfogyasztás epidemiológiája. Egészségkárosító magatartások elterjedtsége és társadalmi-demográfiai jellemzői középiskolások körében végzett kutatások alapján Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet Budapest 12 Doktori értekezés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. B Paksi 2003 Drogok és felnőttek L’Harmattan Budapest 42.

 • 16. Á Ember B Ittzés V Heckmann A Jegessy T László FT Molnár 2009 Különleges eredetű feszülő légmell Magy Seb 62 6 350 2.

 • 17. SA Stapley LB Cannon 2006 An overview of the pathophysiology of gunshoot and blast injury with resuscitation guidelines Current Orthopaedics 20 322 32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. M Noppen S Verbanck J Harvey 2004 Music: a new cause of primary spontaneous pneumothorax Thorax 59 722 4.

 • 19. A Wakai R O’Sullivan G McCabe 2007 Simple aspiration versus intercostal tube drainage for primary spontaneous pneumothorax in adults Cochrane Database of Systematic Reviews 1 CD004479.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Magyar Mellkasebészeti Társaság: Pneumothorax szakmai protokoll. 2007.

Submit Your Manuscript

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Oláh, Attila

Editorial Board

 • Dr. Acsády, György
 • Dr. Bálint, András
 • Dr. Bátorfi, József
 • Dr. Boros, Mihály
 • Dr. Bursics, Attila
 • Dr. Damjanich, László
 • Dr. Gál, István
 • Dr. Gulyás, Gusztáv
 • Dr. Harsányi, László
 • Dr. Horváth, Örs Péter
 • Dr. István, Gábor
 • Dr. Jakab, Ferenc
 • Dr. Kecskés, László
 • Dr. Kupcsulik, Péter
 • Dr. Lázár, György
 • Dr. Lestár, Béla
 • Dr. Metzger, Péter
 • Dr. Molnár, F. Tamás
 • Dr. Nagy, Attila
 • Dr. Oláh, Tibor
 • Dr. Ondrejka, Pál
 • Dr. Romics, László, Jr.
 • Dr. Verebély, Tibor
 • Dr. Vereczkei, András

Petz Aladár County Teaching Hospital, Surgery
Vasvári Pál út 2. H-9024 Győr, Hungary
Phone: +36 96 503 320 --- Fax: +36 96 507 936
E-mail: olaha@petz.gyor.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Index Medicus
 • PubMed Central
 • SCOPUS

 

2019  
WoS
Cites
63
CrossRef
Documents
31

 

Language: Papers in Hungarian with abstracts in English

Founded in 1947
Size: B5
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 73.

Subscribers can access the electronic version of every printed article.