View More View Less
 • 1 Általános Sebészeti és Érsebészeti Osztály, Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
 • | 2 Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Semmelweis Egyetem, 1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.
 • | 3 Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
 • | 4 Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 5 Anatómiai Intézet, MTA „Lendület PACAP Kutatócsoport”, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 6 Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

Bevezetés: A vékonybél ischaemia-reperfusióval szembeni fokozott érzékenysége a szerv transzplantációjakor is jelen lévő probléma. Ismert a hypophysis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) sejtvédő hatása. Munkánkban azt vizsgáltuk, hogy PACAP-38-at tartalmazó University of Wisconsin (UW) oldatban történő konzerválás hogyan befolyásolja a szöveti PACAP- és citokinszinteket. Anyag és módszer: Wistar-patkányokon (n = 56) vékonybél-autotranszplantációt végeztünk. A graftokat 4 °C-os UW oldatban tároltuk 1 (I. csoport), 3 (II.) és 6 órán (III.), illetve 100 μg PACAP-38-at tartalmazó UW oldatban 1 (IV.), 3 (V.) és 6 órán (VI.) át. A reperfusio 3 óra volt. Bélmintákból a PACAP-38- és PACAP-27-szinteket radioimmunassayjel határoztuk meg, míg a citokinexpressiót kemilumineszcens módszerrel és Luminex Multiplex Immunoassayjel mértük. Eredmények: A szöveti PACAP-38-szint a kontrollhoz (57,32 ± 3,5 fmol/mg) képest a konzerválás idejével csökkent, és 6 óra után szignifikáns volt (III.: 32,6 ± 3,9 fmol/mg, p < 0,05), míg a IV–VI. csoportoknál szignifikánsan nőtt. A PACAP-27 szöveti értéke is hasonló tendenciával változott. Az sICAM-1, L-selectin és a metalloproteáz-1 szöveti inhibitorának emelkedett expressióját mértük a III. csoportban, és jelentős csökkenés volt a VI. csoportban. Következtetés: UW oldathoz adott PACAP-38 növelte a szöveti PACAP-38- és PACAP-27-szinteket, és csökkentette a citokinexpressiót. Mindez a PACAP-38 citoprotektív és anti-inflammatórikus hatását jelzi bél-autotranszplantációs modellben. Támogatta: OTKA (PD77474, 104984, CNK78480), MTA Bolyai-ösztöndíj és Lendület program.

 • 1. A Ferencz K Nedvig T Fekecs B Rácz Gy Wéber H Hashimoto A Baba Z Helyes D Reglődi 2010 Comparison of intestinal cold preservation injury on pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in knockout and wild-type mice Transplant Proc 42 2290 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. D Linfert T Chowdhry H Rabb 2009 Lymphocytes and ischemia-reperfusion injury Transplant Rev 23 1 10.

 • 3. MH Maathuis HG Leuvenink RJ Ploeg 2007 Perspectives in organ preservation Transplantation 83 1289 98.

 • 4. AM Roskott VB Nieuwenhuijs G Dijkstra LG Koudstaal HG Leuvenink RJ Ploeg 2011 Small bowel preservation for intestinal transplantation: a review Transpl Int 24 107 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. K Inuzuka N Unno N Yamamoto D Sagara M Suzuki M Nishiyama H Konno 2007 Effect of hyperbarically oxygenated-perfluorochemical with University of Wisconsin solution on preservation of rat small intestine using an original pressure-resistant portable apparatus Surgery 142 57 66.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. L Wei K Hata BM Doorschodt R Büttner T Minor RH Tolba 2007 Experimental small bowel preservation using Polysol: A new alternative to University of Wisconsin solution, Celsior and histidine-tryptophan-ketoglutarate solution World J Gastroenterol 13 3684 91.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. A Ferencz B Rácz A Tamás D Reglődi A Lubics J Németh K Nedvig K Kalmár-Nagy OP Horváth Gy Wéber E Rőth 2009 Influence of PACAP on oxidative stress and tissue injury following small bowel autotransplantation J Mol Neurosci 37 168 76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. D Vaudry A Falluel-Morel S Bourgault M Basille D Basille O Wurtz A Fournier BK Chow H Hashimoto L Galas H Vaudry 2009 Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide and its receptors: 20 years after the discovery Pharmacol Rev 61 283 357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. J Hannibal E Ekblad H Mulder F Sundler J Fahrenkrug 1998 Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) in the gastrointestinal tract of the rat: Distribution and effects of capsaicin or denervation Cell Tissue Res 291 65 79.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. S Schulz C Rocken C Mawrin W Weise V Hollt S Schulz 2004 Immunocytochemical identification of VPAC1, VPAC2, and PAC1 receptors in normal and neoplastic human tissues with subtype-specific antibodies Clin Cancer Res 10 8235 42.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. A Pirone D Baoan I Piano LD Santina A Baglini C Lenzi 2011 Pituitary adenylate cyclise-activating peptide (PACAP) immunoreactivity distribution in the small intestine of the adult New Hampshire chicken Acta Histochem 113 477 83.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. A Ferencz P Kiss Gy Wéber Zs Helyes N Shintani A Baba D Reglődi 2010 Comparison of intestinal warm ischemic injury in PACAP knockout and wild-type mice J Mol Neurosci 42 435 42.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. G Horváth L Márk R Brubel P Szakály B Rácz P Kiss A Tamás Zs Helyes A Lubics H Hashimoto A Baba N Shintani G Furjes J Németh D Reglodi 2010 Mice deficient in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide display increased sensitivity to renal oxidative stress in vitro Neurosci Lett 469 70 4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. B Rácz F Gallyas P Kiss G Tóth O Hegyi B Gasz B Borsiczky A Ferencz E Rőth A Tamás I Lengvári A Lubics D Reglődi 2006 The neuroprotective effects of PACAP in monosodium glutamate-induced retinal lesion involves inhibition of proapoptotic signaling pathways Regul Pept 137 20 6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. D Reglődi P Kiss K Szabadfi T Atlasz R Gábriel G Horváth P Szakály B Sándor A Lubics E László J Farkas A Matkovits R Brubel H Hashimoto A Ferencz A Vincze Zs Helyes L Welke A Lakatos A Tamás 2012 PACAP is an endogenous protective factor – insights from PACAP deficient mice J Mol Neurosci 48 482 92.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. M Grotz EA Deitch J Ding D Xu Q Huang G Regel 1999 Intestinal cytokine response after gut ischemia. Role of gut barrier failure Ann Surg 229 478 86.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. M Delgado D Genea 2001 Inhibition of endotoxin-induced macrophage chemokine production by vasoactive intestinal peptide and pituitary adenylate cyclise activating polypeptide in vitro and in vivo J Immunol 167 966 75.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. G Horváth B Rácz D Reglődi K Kovács P Kiss F Gallyas Z Bognár A Szabó T Magyarlaki E László A Lubics A Tamás G Tóth P Szakály 2010 Effects of PACAP on mitochondrial apoptotic pathways and cytokine expression in rats subjected to renal ischemia/reperfusion J Mol Neurosci 42 411 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. H Ohtaki A Satoh T Nakamachi S Yofu K Dohi H Mori K Ohara K Miyamoto H Hashimoto N Shintani A Baba M Matsunaga S Shioda 2010 Regulation of oxidative stress by pituitary adenylate cyclise-activating polypeptide (PACAP) mediated by PACAP receptor J Mol Neurosci 42 397 403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. R Brubel G Horváth D Reglődi A Lubics A Tamás P Kiss E László J Németh L Márk P Szakály 2011 Presence of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and its type I receptor in the rat kidney Transplant Proc 43 1297 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. K Nedvig Gy Wéber J Németh K Kovács D Reglődi A Kemény A Ferencz 2012 Changes of PACAP immunoreactivities and cytokine levels after PACAP-38 containing intestinal preservation and autotransplantation J Mol Neurosci 48 788 94.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. P Salehi J Spratlin F Chong A Churchill 2004 Beneficial effects of supplemental buffer and substrate on energy metabolism during small bowel storage Cryobiology 48 245 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Q Mei F Sundler 1998 Changes in pituitary adenylate cyclase activating polypeptide and vasoactive intestinal peptide innervation of rat oxyntic mucosa during ulcer healing Neuropeptides 32 527 35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. SF Yan S Ogawa DM Stern DJ Pinsky 1997 Hypoxiainduced modulation of endothelial cell properties: Regulation of barrier function and expression on interleukin-6 Kidney Int 51 419 25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. T Minor W Isselhard 1998 Cellular signal level of cyclic AMP and functional integrity of the small bowel after ischemic preservation: An experimental pilot study in the rat Eur Surg Res 30 144 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. M Riera J Torras JM Cruzado N Lloberas J Liron I Herrero MA Navarro JM Grinyo 2001 The enhancement of endogenous cAMP with pituitary adenylate cyclase activating polypeptide protects rat kidney against ischemia through the modulation of inflammatory response Transplantation 72 1217 23.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. G Kostopanagiotou ED Avgerinos E Markidou P Voiniadis C Chondros K Theodoraki V Smyrniotis N Arkadopoulos 2011 Protective effect of NAC preconditioning against ischemia-reperfusion injury in piglet small bowel transplantation: effects on plasma TNF, IL-8, hyaluronic acid, and NO J Surg Res 168 301 5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. B Vollmar MD Menger 2011 Intestinal ischemia/reperfusion: microcirculation pathology and functional consequences Langenbecks Arch Surg 396 13 29.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 9 0 0
Apr 2021 3 1 1
May 2021 0 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 0 0 0