View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, 6721 Szeged, Szőkefalvi-Nagy Gyula u. 6.
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Cross Mark

Absztrakt

Bevezetés: Munkánkban bemutatjuk az elmúlt öt évben osztályunkon, minimálisan invazív módszerrel (video-assisted thoracic surgery – VATS) elvégzett tüdőlobectomiák sebészi vonatkozásait és korai posztoperatív eredményeit. Betegek és módszerek: 2011. január 1. és 2015. december 31. között három mellkassebész és egy rezidens 197 VATS-lobectomiát végzett, 176 esetben malignus és 21 betegnél jóindulatú folyamat miatt. A betegek demográfiai adatai a következők: 119 nő és 78 férfi; átlagéletkor 62,4 (41–82) év. 2011-ben három VATS-lobectomia történt, ami az összlobectomiák 2,2%-a volt, 2012-ben hét (7,3%), 2013-ban 13 (12%), 2014-ben 59 (34,5%) és 2015-ben 119 (68,5%). 153 esetben multiportal (78%) és 44 alkalommal uniportal (22%) elülső feltárást alkalmaztunk. Az eltávolított lebenyek megoszlása a következő: jobb felső 85, középső öt, jobb alsó 28, bal felső 44, bal alsó 34, egy felső bilobectomia. Két alkalommal sleeve lobectomia történt. Nyolc betegnél (4%) kényszerültünk thoracotomiára történő konverzióra, és a 46 uniportal esetből öt alkalommal történt váltás biportal feltárásra (11%). Eredmények: Műtéti vagy perioperatív halálozás nem volt. Az átlagos műtéti idő 123 (60–315) perc, az átlagos mellkascsövezési időszak 4,3 (1–27) nap volt. A hét napnál tovább tartó levegőkilépés 11,7% volt. Négy betegnél (2%) végeztünk reoperációt: két alkalommal vérzés, két esetben kiterjedt subcutan emphysemával járó expanziós probléma miatt. A 176 rosszindulatú folyamat miatti VATS-lobectomia során 169 tüdőrákot és hét tüdőáttétet távolítottunk el. A tüdőrákok stádium és szövettan szerinti megoszlása a következő volt: IA 100, IB 28, IIA 17, IIB 3, IIIA 16, IIIB 1 és IV 4; adenocarcinoma 128, laphámrák 26, nagy sejtes carcinoma 3, kis sejtes carcinoma 1, típusos carcinoid 10 és atípusos carcinoid 1. Következtetés: Klinikánkon a VATS-lobectomia rutinműtétté vált. Napjainkban a lebenyeltávolítások több mint kétharmada minimálisan invazív módszerrel történik. A négy mellkassebész tanulóidőszakát is figyelembe véve, eredményeink az irodalmi adatoknak felelnek meg.

 • 1

  Furák J, Bács E, Grochulski R, Wolfárd A, Szőke T, Troján I, Csernay E, Lázár G: Videoasszisztált minithoracotomiából elvégzett lobectomia mint új műtéti eljárás klinikai gyakorlatunkban. Magy Seb 2008; 61: 29–32

 • 2

  McKenna RJ Jr, Houck W, Fuller CB: Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. Ann Thorac Surg 2006; 81: 421–5

 • 3

  Gonzalez-Rivas D, Fieira E, Delgado M, Mendez L, Fernandez R, de la Torre M: Is uniportal thoracoscopic surgery a feasible approach for advanced stages of non-small cell lung cancer? J Thorac Dis 2014; 6: 641–8

 • 4

  Hansen HJ, Petersen RH, Christensen M: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach. Surg Endosc 2011; 25: 1263–9

 • 5

  Yan TD, Cao C, D’Amico TA, Demmy TL, He J, Hansen H, Swanson SJ, Walker WS; International VATS Lobectomy Consensus Group: Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy at 20 years: a consensus statement. Eur J Cardiothorac Surg 2014; 45: 633–9

 • 6

  Lardinois D, De Leyn P, Van Schil P, Rami Porta R, Waller D, Passlick B, Zielinski M, Junker K, Rendina EA, Ris H-B, Hasse J, Detterbeck F, Lerut T, Weder W: ESTS guidelines for intraoperative lymph node staging in non-small cell lung cancer Eur J Cardiothorac Surg 2006; 30: 787–92

 • 7

  Kovács O, Szántó Z, Krasznai G, Herr G: Comparing bipolar electrothermal device and endostapler in endoscopic lung wedge resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 9: 11–4

 • 8

  Jakab L, Szántó Z, Benkő I, Szalai Zs, Pótó L, Molnár FT: A spontán primer légmell aetiopathogenesiséhez. Marihuána: ok vagy bűnbak? Magyar Sebészet 2012; 6: 421–5

 • 9

  Kocsis Á, Agócs L, Kostic Sz, Lévay B, Török K, Rényi-Vámos F: Bilateralis endoscopos thoracalis sympathectomia (ETS) palmaris és axillaris hyperhydrosis esetén – 22 eset összefoglalása. Egynapos sebészeti lehetőség a mellkassebészetben? Magyar Sebészet 2012; 5: 380–2

 • 10

  Szántó Z, Kovács O: Mellkassebészeti betegek posztoperatív kezelése digitális szívórendszer alkalmazásával. Magyar Sebészet 2012; 1: 19–23

 • 11

  Tóth I, Hanyik J, Almássy S, Gyáni K, Mezei P, Szűcs G: Malignus eredetű pericardialis folyadékgyülemek ellátása parasternalis fenestratióval. Magyar Sebészet 2011; 1: 22–7

 • 12

  Vágvölgyi A, Kocsis Á, Agócs L, Heiler Z, Vadász P, Csekeő A: Elülső mellkasfali deformitás Nuss szerinti rekonstrukciója fiatal felnőtteken és idősebb kamaszokon. Magyar Sebészet 2010; 6: 364–8

 • 13

  Szentkereszty Zs, Csiszkó A, Boros M, Veres L, Sz. Kiss S: A spontán pneumothorax kezelése különös tekintettel a videothoracoscopiára. Magyar Sebészet 2010; 3: 112–7

 • 14

  Füredi Á, Kecskés LI: Izolált pulmonalis arteriovenosus malformatio (PAVM) − 3 eset kapcsán. Magyar Sebészet 2010; 2: 75–9

 • 15

  Herke L, Vincze K, Matkó I: Egy ülésben végzett kétoldali VATS-sympathectomia súlyos fokú hyperhidrosis kezelésére. Magyar Sebészet 2010; 1: 30–2

 • 16

  Veres L, Kiss R, Boros M, Enyedi A, Takács I, Kollár S, Damjanovich L, Sz. Kiss S: Kirschner-drótok intrathoracalis vándorlása. Magyar Sebészet 2009; 6: 353–6

 • 17

  Balogh G, Khaled A, ifj. Balogh G, Patak K, Zádori P, Bogyó L, Tóth L: Kétoldali légmell egyidejű műtéti kezelése videothoracoscopos (VATS) műtéttel. Magyar Sebészet 2008; 3: 125–7

 • 18

  Petersen RH, Henrik J, Hansen HJ: Learning curve associated with VATS lobectomy. Ann Cardiothorac Surg 2012; 1: 47–50

 • 19

  Gonzalez-Rivas D, Fieira E, Delgado M, Mendez L, Fernandez R, de la Torre M: Uniportal video-assisted thoracoscopic lobectomy. J Thorac Dis 2013; 5: S234–45

 • 20

  Chung JH, Choi YS, Cho JH, Kim HK, Kim J, Zo JI, Shim YM: Uniportal video-assisted thoracoscopic lobectomy: an alternative to conventional thoracoscopic lobectomy in lung cancer surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015; 20: 813–9

 • 21

  Swanson SJ, Herndon JE, D’Amico TA, Demmy TL, McKenna RJ Jr, Green MR, Sugarbaker DJ: Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB 39802 – a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol 2007; 25: 4993–7

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 426 425 42
Full Text Views 38 21 0
PDF Downloads 55 37 0