Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt

Célkitűzés: A nyelőcső-reszekció többnyire rossz állapotú betegeken végzett, két testüreget megnyitó műtét, ennek megfelelően magas mortalitási és morbiditási adatokkal. Ennek javítása érdekében kerültek bevezetésre a kisebb megterhelést jelentő, minimálisan invazív módon végzett beavatkozások. A torakoszkóposan és laparoszkóposan végzett McKeown-műtét közvetlen posztoperatív szakra kifejtett hatását tanulmányoztuk 20 esetünk kapcsán, továbbá közlésre kerül az általunk alkalmazott műtéti technika. Betegek és módszer: Osztályunkon az elmúlt négy évben 20 torakoszkópos oesophagusreszekciót végeztünk laparoszkópos gyomorcsövesítéssel és nyaki anastomosissal. Egy beteg strictura, a másik 19 carcinoma miatt került műtétre, közülük 11 volt T4 stádiumú. 17 betegnél történt neoadjuváns kemoradioterápia előrehaladott stádium miatt. A rendszeres kontrollvizsgálatokat az onkológiai ambulancia végezte. Eredmények: Átlagosan 25 hónapos követési idő után nyolc betegünk van életben, közülük kettő áll kezelés alatt ismert recidív tumor miatt. 19 beteg a műtétet követően 12 órán belül extubálásra került, az intenzív osztályon töltött idő egy-két napra rövidült. A műtéti idő átlagosan 320 perc volt. Nyolc betegnél összeejtett tüdő mellett végeztük a mellkasi dissectiót, közülük három esetében alakult ki pneumonia, míg a ventilált tüdő mellett operált 12 beteg esetében egy alkalommal. Egy betegnél kényszerültünk sürgős konverzióra aortasérülés miatt, amit azonnali thoracotomia után sikerült ellátnunk. Egy beteget veszítettünk el 30 napon belül nyaki anastomosiselégtelenség, mediastinitis, oesophagotrachealis fistula miatt. Két betegnél kellett a posztoperatív szakban retorakoszkópiát és a ductus thoracicus lekötését elvégeznünk chylothorax miatt. Konklúzió: Megfigyelésünk szerint a minimálisan invazív nyelőcső-reszekció lényegesen alacsonyabb mortalitás és morbiditás mellett vezet azonos onkológiai eredményre a nyitottan végzett beavatkozással összehasonlítva. Ventilált tüdő mellett végzett mellkasi dissectio után a légúti komplikációk aránya tovább csökkent. Aorta-, illetve tracheaérintettség esetén mérlegelendő a thoracotomiából végzett exploráció és esetleges reszekció. Tapasztalataink az alacsony betegszám miatt további megerősítésre szorulnak.

 • 1

  Huang L , Onaitis M: Minimally invasive and robotic Ivor Lewis esophagectomy. J Thorac Dis 2014; 6(Suppl3): S314–S321

 • 2

  Zhang R, Kang N, Xia W, et al.: Thoracoscopic purse string technique for minimally invasive Ivor Lewis esophagectomy. J Thorac Dis 2014; 6: 148–151

 • 3

  Benedix F , Dalicho SF , Stübs P , et al.: Evidenzlage zur minimalinvasiven Chirurgie beim Ösophaguskarzinom. Der Chiurg 2014; 85: 668–674

 • 4

  Burdall OC, Boddy AP, Fullick J, et al.: A comparative study of survival after minimally invasive and open oesophagectomy. Surg Endosc 2015; 29: 431–437

 • 5

  Cuschieri A, Shimi S, Banting S: Endoscopic oesophagectomy through a right thoracoscopic approach. J R Coll Surg Edinb 1992; 37: 7–11

 • 6

  Cuschieri A: Thoracoscopic subtotal oesophagectomy. Endosc Surg Allied Technol 1994; 2: 21–25

 • 7

  DePaula AL, Hashiba K, Ferreira EA, et al.: Laparoscopic transhiatal esophagectomy with esophagogastroplasty. Surg Laparosc Endosc 1995; 5: 1–5

 • 8

  Dallemagne B, Weerts JM, Jehaes C: Thoracoscopic esophageal reszekción. In: Cuesta MA, Nagy AG (eds). Minimally invasive surgery in gastrointestinal cancer. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1993. pp. 59–68

 • 9

  Messenger DE, Higgs SM, Dwerryhouse SJ, et al.: Symptomatic diaphragmatic herniation following open and minimally invasive oesophagectomy: experience from a UK specialist unit. Surg Endosc 2015; 29: 417–424

 • 10

  Schoppmann S, Prager G, Langer F, et al.: Open versus minimally invasive esophagectomy: a single-center case controlled study. Surgical Endoscopy 2010; 24: 3044–3053

 • 11

  Luketich JD, Pennathur A, Awais O, et al.: Outcomes after minimally invasive esophagectomy: review of over 1000 patients. Ann Surg 2012; 256 : 95–103

 • 12

  Hoeppner J , Marjanovic G , Glatz T , et al.: Laparoskopisch-thorakotomische Ösophagusresektion mit intrathorakaler Ösophagogastrostomie als Hybridverfahren. Der Chirurg 2014; 85: 628–635

 • 13

  Runkel N, Walz M , Ketelhut M: Abdominothorakale Ösophagusresektion nach Ivor–Lewis mit intrathorakaler Anastomose. Standardisierte total-minimal invasive Technik Der Chirurg 2015, 86, 468–475

 • 14

  Palanivelu C, Prakash A, Senthilkumar R, et al.: Minimally invasive esophagectomy: thoracoscopic mobilization of the esophagus and mediastinal lymphadenectomy in prone position – experience of 130 patients. J Am Coll Surg 2006; 203: 7–16