View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, 1122 Budapest, Városmajor utca 68.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt:

Bevezetés: A sebészi diszciplínákban a műtétetek megtervezése statikus modelleken alapulnak. Azonban a számítástechnikai fejlődése lehetőséget nyitott a dinamikus modellek preoperatív megtervezésére és intraoperatív alkalmazásukra. Célunk volt, olyan döntéstámogató rendszer megalkotása a szívsebészeti gyakorlatban, melynek segítségével az áramlástani, kamramorfológiai, térfogat és posztoperatív kamrafunkció predikcióját végezhetjük kamrarekonstrukciós műtéteknél. Módszerek: Saját fejlesztésű szoftver használatával DICOM fájlok importálását követően a dilatált bal kamrát három dimenzióban modellezzük. Ezt követő áramlástani modellezések segítségével az idővel és a kamratérfogat változásával dinamikusan változó paramétereket: az áramlástani profilt, turbulenciát és a bal kamrában fellépő nyíróerők hatását a myocardium funkciójára kiszámítjuk. In silico modellben – a prediktált adatokat felhasználva – megtervezzük a balkamra-rekonstrukciós műtét egyes lépéseit. A tervezés alapján a kiszámított rezekciós vonalak hosszát alkalmazva történtek a műtétek. Eredmények: Összesen 50 esetben történt 3D tervezés. A bal kamra geometriáját jellemző konicitási és sphericitási indexek szignifikánsan javultak a műtétet követően (0,42 vs. 0,67 és 0,36 vs. 0,72, p < 0,05). A bal kamra izomzatára ható nyíróerő szignifikánsan 83%-kal csökkent, illetve a kamra turbulens áramlásprofilja szignifikánsan javult (2712 vs. 1823, p < 0,05). Következésképpen a szív pumpafunkciója javult a műtétet követően. Konklúzió: Technikánk alkalmazásával a balkamra-rekonstrukciós műtétek egyes lépéseinek standardizálásával és e lépések intraoperatív alkalmazásának kidolgozásával sikerült egy új sebészi döntéstámogató rendszert létrehoznunk. Az így megtervezett és személyre szabott műtétekkel növelhettük ezen magas kockázatú betegcsoport posztoperatív életminőségét és túlélését.

 • 1

  Tomcsányi J, Tóth E: Szívelégtelenség epidemiológiája és terápiája Magyarországon a XXI. század elején. Cardiologia Hungarica 2012; 42(42-X): 42–49.

 • 2

  Bagyura Z, et al.: Cardiovascular screening programme in the Central Hungarian region. The Budakalasz Study. Orv Hetil. 2014; 155(34): 1344–1352.

 • 3

  Lund LH, et al.: The registry of the international society for heart and lung transplantation: Thirty-fourth Adult Heart Transplantation Report – 2017; Focus theme: Allograft ischemic time. J Heart Lung Transplant. 2017; 36(10): 1037–1046.

 • 4

  Versteegh MI, et al.: MRI evaluation of left ventricular function in anterior LV aneurysms before and after surgical resection. Eur J Cardiothorac Surg. 2003; 23(4): 609–613.

 • 5

  Artrip JH, Oz MC, Burkhoff D: Left ventricular volume reduction surgery for heart failure: a physiologic perspective. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001; 122(4): 775–782.

 • 6

  Buckberg G, Athanasuleas C, Conte J: Surgical ventricular restoration for the treatment of heart failure. Nat Rev Cardiol. 2012; 9(12): 703–716.

 • 7

  Rehwald WG, et al.: Myocardial magnetic resonance imaging contrast agent concentrations after reversible and irreversible ischemic injury. Circulation 2002; 105(2): 224–229.

 • 8

  Dor V, et al.: Left ventricular aneurysm: a new surgical approach. Thorac Cardiovasc Surg. 1989; 37(1): 11–19.

 • 9

  Isomura T, et al.: Volume reduction rate by surgical ventricular restoration determines late outcome in ischaemic cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2011; 13(4): 423–431.

 • 10

  Di Donato M, et al.: Left ventricular geometry in normal and post-anterior myocardial infarction patients: sphericity index and ‘new’ conicity index comparisons. Eur J Cardiothorac Surg. 2006; 29(Suppl 1): S225–230.

 • 11

  Szabolcs O: A magyar felnőttlakosság egészségi és mentális állapotának javulása az ezredfordulót követően. Mentális Egészségtudományok: Magatartástudományi Program, 2011. Doktori értekezés.

 • 12

  Ruzza A, et al.: Left ventricular reconstruction for postinfarction left ventricular aneurysm: Review of surgical techniques. Tex Heart Inst J. 2017; 44(5): 326–335.

 • 13

  Dor V, et al.: Left ventricular reconstruction by endoventricular circular patch plasty repair: a 17-year experience. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2001; 13(4): 435–447.

 • 14

  Hutchins GM, Brawley RK: The influence of cardiac geometry on the results of ventricular aneurysm repair. Am J Pathol. 1980; 99(1): 221–230.

 • 15

  Skelley NW, et al.: The impact of volume reduction on early and long-term outcomes in surgical ventricular restoration for severe heart failure. Ann Thorac Surg. 2011; 91(1): 104–11; discussion 111–112.

 • 16

  Witkowski TG, et al.: Surgical ventricular restoration for patients with ischemic heart failure: determinants of two-year survival. Ann Thorac Surg. 2011; 91(2): 491–498.

 • 17

  Calafiore AM, et al.: Left ventricular surgical restoration for anteroseptal scars: volume versus shape. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 139(5): 1123–1130.

 • 18

  Doenst T: Surgical approaches to left ventricular reconstruction: a matter of perspective. Heart Fail Rev. 2013; 18(1): 15–25.

 • 19

  Benke K, et al.: Routine aortic valve replacement followed by a myriad of complications: role of 3D printing in a difficult cardiac surgical case. J Thorac Dis. 2017; 9(11): E1021–e1024.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 18 0 0
Feb 2021 16 1 2
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 9 4 4
May 2021 12 1 0
Jun 2021 9 0 0
Jul 2021 0 0 0