View More View Less
 • 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21.
 • | 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
 • | 3 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
 • | 4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők elemzik a bevezetést követő hét évben tüdőrák miatt végzett minimálisan invazív (video-assisted thoracic surgery – VATS) lobectomiák sebészi technikáját, eredményeit és onkológiai utánkövetését. Anyag és módszer: 2011. június 23. és 2017. december 21. között 173 VATS lobectomia történt 105 férfi, illetve 68 nőbetegnél. Az átlagéletkor 64,1 év, az átlagos műtéti időtartam 130 perc volt. Eredmények: Konverzió 8 esetben történt, háromszor vérzés, háromszor érfali nyirokcsomó infiltráció, illetve két alkalommal hörgővarrat-elégtelenség miatt. A posztoperatív első 3 hétben elhúzódó áteresztést 20 esetben észleltek, emiatt tíz reoperatio történt (hét újbóli VATS, három thoracotomia), tíz eset drainage-ra szanálódott. Két haematomakiürítés történt VATS-szal, illetve egy elektromos kardioverzió pitvarfibrillatio miatt. Perioperatív halálozás nem volt. A 164 eltávolított malignus tumorból 5 metastasis volt. Szövettani megoszlás alapján 110 adenocarcinoma, 32 planocellularis carcinoma, 6 kissejtes neuroendocrin carcinoma, 4 differenciálatlan tumor, 4 carcinoid, 1 szinkron adenocarcinoma és planocellularis carcinoma, 1 szinkron adenocarcinoma és kissejtes neuroendokrin carcinoma, illetve 1 carcinosarcoma igazolódott. 118 beteg kapott adjuváns kemoterápiát. A tumorok stádiuma: IA 40, IB 53, IIA 29, IIB 16, IIIA 21 eset volt. A betegek átlagos utánkövetési ideje 19,5 hónap volt. Ezalatt 9 betegnél lokális recidivát, 27 betegnél távoli metastasist észleltünk (11 tüdő- [3 multiplex], 10 csont-, 6 agyi, 3 máj- [1 multiplex], illetve 3 mellékvese-metastasis). Szimultán tüdőmetastasisokkal 2 esetben lokalizált pleuracarcinosis is igazolódott. Következtetés: Fenti időszakban a VATS lobectomia bevonult az osztály rutinműtétei közé. A korábbi nyitott műtétek axillaris thoracotomiából történő végzését az anterior technika elsajátításában előnyösnek érezzük. A betegek onkológiai gondozása során észlelt lokális recidivák, távoli metastasisok megjelenése korrelál a szakirodalom hasonló adataival.

 • 1

  Walker WS, Carnochan FM, Pugh GC: Thoracoscopic pulmonary lobectomy. Early operative experience and preliminary clinical results. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 106: 1111–1117.

 • 2

  McKenna RJ: Lobectomy by video-assisted thoracic surgery with mediastinal node sampling for lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107: 879–881; discussion 881–882.

 • 3

  Furák J, Bács E, Grochulski R et al.: Videoasszisztált minithoracotomiából elvégzett lobectomia mint új műtéti eljárás klinikai gyakorlatunkban. Magy Seb 2008; 61: 29–32.

 • 4

  Szántó Z, Kovács O: Mellkassebészeti betegek posztoperatív kezelése digitális szívórendszer alkalmazásával. Magy Seb 2012; 1: 19–23.

 • 5

  Agócs L, Török K, Mészáros I et al.: VATS lobectomia – az új standard beavatkozás? Magy Seb 2014; 67: 142.

 • 6

  Furák J, Pécsy B, Ottlakán A et al.: Minimálisan invazív tüdőlebeny-eltávolítás eredményei osztályunk ötéves anyagában. Magy Seb 2016; 69: 100–104.

 • 7

  Gehér P, Füredi Á, Kecskés L et al.: VATS-lobectomiák kezdeti tapasztalatai. Magy Seb 2017; 70: 43–47.

 • 8

  Furák J, Szabó Zs, Horváth T et al.: Nem intubált, spontán légző betegnél, egy metszésből, minimálisan invazív módon elvégzett tüdőlebeny-eltávolítás mint új műtéti eljárás klinikánk gyakorlatában. Magy Seb 2017; 70: 113–117.

 • 9

  Kas J, Fehér Cs, Heiler Z et al.: Felnőttkori intrapulmonalis sequestratio kezelése videothoracoscopos lobectomiával. Magy Seb 2018; 71: 126–133.

 • 10

  Vanucci F, Gonzales-Rivas D: Is VATS lobectomy standard of care for operable non-small cell lung cancer? Lung Cancer 2016; 100: 114–119.

 • 11

  Shigemura N, Akashi A, Funaki S et al.: Long-term outcomes after a variety of video-assisted thoracoscopic lobectomy approaches for clinical stage IA lung cancer: a multi-institutional study. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 132: 507–512.

 • 12

  Yamamoto K, Ohsumi A, Kojima F et al.: Long-term survival after video-assisted thoracic lobectomy for primary lung cancer. Ann Thorac Surg 2010; 89: 353–359.

 • 13

  Gunn J, Valo J, Rautava P et al.: Trends and results of lung cancer surgery in Finland between 2004 and 2014. Eur J Cardiothorac Surg 2018; 54: 127–133.

 • 14

  Allakhverdiev A, Davydov M, Akhmedov P: Thoracoscopic lobectomy with mediastinal lymph node dissection as a standard surgery for T1-2N0M0 non-small cell lung cancer. (300 surgeries experience.) Annals Med Surg 2018; 35: 169–172.

 • 15

  Sakubara M, Miyamoto H, Oh S et al.: Video-assisted thoracoscopic lobectomy vs. conventional lobectomy via open thoracotomy in patients with clinical stage IA non-smal cell lung carcinoma. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2007; 6: 614–617.

 • 16

  Taioli E, Lee DS, Lesser M et al.: Long-term survival in video-assisted thoracoscopic lobectomy vs open lobectomy in lung-cancer patients: a meta analysis. Eur J Cardiothorac Surg 2013; 44: 591–597.

 • 17

  Paul S, Sedrakyan A, Chiu Y et al.: Outcomes after lobectomy using thoracoscopy vs thoracotomy: a comparative effectiveness analysis utilizing the Nationwide Inpatient Sample database. Eur J Cardiothorac Surg 2013; 43: 813–817.

 • 18

  Wan IY, Thung KH, Hsin MK et al.: Video-assisted thoracic surgery major lung resection can be safely taught to trainees. Ann Thorac Surg 2008; 85: 416–419.

 • 19

  Konge L, Petersen RH, Hansen HJ et al.: No extensive experience in open procedures is needed to learn lobectomy by video-assisted thoracic surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012; 15: 961–965.

 • 20

  LoMauro A, Aliverti A, Chiesa M et al.: Ribcage kinematics during exercise justifies thoracoscopic versus postero-lateral thoracotomy lobectomy prompt recovery. Eur J Cardiothorac Surg 2017; 52: 197–1205.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 304 304 50
Full Text Views 95 24 0
PDF Downloads 93 30 0