View More View Less
 • 1 Bács-Kiskun megyei Kórház, Bács-Kiskun megyei Kórház, Sebészeti Osztály, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
 • | 2 Bács-Kiskun megyei Kórház, Kecskemét
 • | 3 Bács-Kiskun megyei Kórház, Kecskemét
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $356.00

Absztrakt:

Bevezetés: Közleményünkben ismertetjük a 2013–2019 közötti időszakban osztályunkon minimálisan invazív módszerrel (video-assisted thoracic surgery – VATS) elvégzett tüdőlobectomiák során szerzett tapasztalatainkat, eredményeinket. Betegek és módszer: 2013. november 1. és 2019. június 30. közötti időszakban osztályunkon 112 VATS lobectomiát végeztünk. A műtéteket izolált intubációval altatott betegeken elülső behatolás technikával végeztük. 98 betegnél malignus, 9 betegnél benignus elváltozás miatt történtek a műtétek. 10 esetben a műtét utáni szövettani diagnózis metasztázis volt. 78 férfi és 34 nőbetegen végeztük a műtéteket. A betegek átlagéletkora 60,5 (42–63) év volt. Az eltávolított lebenyek megoszlása a következő volt: bal felső: 5, bal alsó: 36, Jobb felső: 15, középső: 11, jobb alsó: 44, pulmonectomia: 1. Eredmények: Műtéti halálozás nem volt. Konverzióra 3 alkalommal kényszerültünk. Az átlagos műtéti idő 150 (70–215) perc volt. Reoperációt 2 betegnél végeztünk, vérzés, légáteresztés miatt. A 112 műtét során 88 betegnél primer tüdőrák, 9 betegnél jóindulatú elváltozás/gyulladás miatt történt a műtét. 10 esetben más szerv tumora miatti metasztázis miatt végeztük a beavatkozásokat. A primer tüdőrák miatt végzett műtétek stádium szerinti megoszlása a szövettani eredmények alapján a következő volt: I.a: 57, I.b: 22, II.a: 6, II.b: 3. A szövettani típus szerinti megoszlás: adenocarcinoma: 52, laphámrák: 23, kissejtes carcinoma: 2, nagysejtes carcinoma: 5, carcinoid: 6 volt. Következtetés: Osztályunkon a szükséges tanuló időszak után a VATS lobectomia megfelelő indikáció szerint rutin műtéti eljárássá vált. Jelenleg mellkasi műtéteink 65%-a, a lobectomiák több mint 50%-a VATS technikával történik. Eredményeink az országos és az irodalmi adatoknak megfelelnek.

 • 1

  Furák J, Bács E, Grochulski R, Wolfárd A, Szőke T, Troján I, Csernay E, Lázár G: Videoasszisztált minithoracotomiából elvégzett lobectomia mint új műtéti eljárás klinikai gyakorlatunkban. Magy Seb 2008; 61: 29–32.

 • 2

  McKenna RJ Jr, Houck W, Fuller CB: Video-assisted thoracic surgery lobectomy: experience with 1,100 cases. Ann Thorac Surg 2006; 81: 421–425.

 • 3

  Gonzalez-Rivas D, Fieira E, Delgado M, Mendez L, Fernandez R, de la Torre M: Is uniportal thoracoscopic surgery a feasible approach for advanced stages of non-small cell lung cancer? J Thorac Dis 2014; 6: 641–648.

 • 4

  Hansen HJ, Petersen RH, Christensen M: Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) lobectomy using a standardized anterior approach. Surg Endosc 2011; 25: 1263–1239.

 • 5

  Yan TD, Cao C, D’Amico TA, Demmy TL, He J, Hansen H, Swanson SJ, Walker WS: International VATS Lobectomy Consensus Group: Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy at 20 years: a consensus statement. Eur J Cardiothorac Surg 2014; 45: 633–639.

 • 6

  Lardinois D, De Leyn P, Van Schil P, Rami Porta R, Waller D, Passlick B, Zielinski M, Junker K, Rendina EA, Ris H-B, Hasse J, Detterbeck F, Lerut T, Weder W: ESTS guidelines for intraoperative lymph node staging in non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 30: 787–792.

 • 7

  Kovács O, Szántó Z, Krasznai G, Herr G: Comparing bipolar electrothermal device and endostapler in endoscopic lung wedge resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 9: 11–14.

 • 8

  Kovács K, Boross G, Oláh Cs: A VATS lehetőségei a mediastinális elváltozások kezelésében és diagnosztikájában. Magy Seb 2004. Dec; 57(6): 343–345.

 • 9

  Furák J, Pécsy B, Ottlakán A, Németh T, Géczi T, Tiszlavitz L, Lakatos A, Lázár Gy: Minimálisan invazív tüdőlebeny-eltávolítás eredményei osztályunk ötéves anyagában. Magy Seb 2016; 69(3): 100–104.

 • 10

  Szántó Z, Kovács O: Mellkassebészeti betegek posztoperatív kezelése digitális szívórendszer alkalmazásával. Magy Seb 2012; 1: 19–23.

 • 11

  Tóth I, Hanyik J, Almássy S, Gyáni K, Mezei P, Szűcs G: Malignus eredetű pericardialis folyadékgyülemek ellátása parasternalis fenestratióval. Magy Seb 2011; 1: 22–27.

 • 12

  Vágvölgyi A, Kocsis Á, Agócs L, Heiler Z, Vadász P, Csekeő A: Elülső mellkasfali deformitás Nuss szerinti rekonstrukciója fiatal felnőtteken és idősebb kamaszokon. Magy Seb 2010; 6: 364–368.

 • 13

  Szentkereszty Zs, Csiszkó A, Boros M, Veres L, Sz. Kiss S: A spontán pneumothorax kezelése különös tekintettel a videothoracoscopiára. Magy Seb 2010; 3: 112–117.

 • 14

  Füredi Á, Kecskés LI: Izolált pulmonalis arteriovenosus malformatio (PAVM) − 3 eset kapcsán. Magy Seb 2010; 2: 75–79.

 • 15

  Herke L, Vincze K, Matkó I: Egy ülésben végzett kétoldali VATS-sympathectomia súlyos fokú hyperhidrosis kezelésére. Magy Seb 2010; 1: 30–32.

 • 16

  Veres L, Kiss R, Boros M, Enyedi A, Takács I, Kollár S, Damjanovich L, Sz. Kiss S: Kirschner-drótok intrathoracalis vándorlása. Magy Seb 2009; 6: 353–356.

 • 17

  Balogh G, Khaled A, ifj. Balogh G, Patak K, Zádori P, Bogyó L, Tóth L: Kétoldali légmell egyidejű műtéti kezelése videothoracoscopos (VATS) műtéttel. Magy Seb 2008; 3: 125–127.

 • 18

  Petersen RH, Henrik J, Hansen HJ: Learning curve associated with VATS lobectomy. Ann Cardiothorac Surg 2012; 1: 47–50.

 • 19

  Gonzalez-Rivas D, Fieira E, Delgado M, Mendez L, Fernandez R, de la Torre M: Uniportal video-assisted thoracoscopic lobectomy. J Thorac Dis 2013; 5: S234–45.

 • 20

  Chung JH, Choi YS, Cho JH, Kim HK, Kim J, Zo JI, Shim YM: Uniportal video-assisted thoracoscopic lobectomy: an alternative to conventional thoracoscopic lobectomy in lung cancer surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015; 20: 813–819.

 • 21

  Swanson SJ, Herndon JE, D’Amico TA, Demmy TL, McKenna RJ Jr, Green MR, Sugarbaker DJ: Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB 39802 – a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol 2007; 25: 4993–4997.

 • 22

  Balogh G, Khaled A, ifj. Balogh G, Patak K, Zádori P, Bogyó L, Tóth L: Kétoldali légmell egyidejű műtéti kezelése videothoracoscopos (VATS) műtéttel. Magy Seb 2008; 3: 125–127.

 • 23

  Domjan M, Mavko A, Stupnik T: Single-port video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) right pneumonectomy: case report. J Vis Surg 2017 Sep 30; 3: 130. DOI: 10.21037/jovs.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 396 396 19
Full Text Views 24 24 0
PDF Downloads 26 26 0