Authors:
Gyula Farkas Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Sebészeti Klinika, Szeged, Magyarország (tanszékvezető: Prof. Dr. Lázár György)

Search for other papers by Gyula Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-7293-7546
,
László Leindler Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Sebészeti Klinika, Szeged, Magyarország (tanszékvezető: Prof. Dr. Lázár György)

Search for other papers by László Leindler in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János Márton Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Sebészeti Klinika, Szeged, Magyarország (tanszékvezető: Prof. Dr. Lázár György)

Search for other papers by János Márton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Gyula Farkas Jr Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Sebészeti Klinika, Szeged, Magyarország (tanszékvezető: Prof. Dr. Lázár György)

Search for other papers by Gyula Farkas Jr in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Közleményünk célja bemutatni az új sebészi technikát és módszereket, amelyeket 1986 óta alkalmazunk az inficiálódott necrotizáló pancreatitis, a krónikus pancratitis gyógyításakor, illetve a szigetsejt-transzplantáció alkalmával.

Az inficiálódott necrotizáló pancreatitis (INP) az akut pancreatitis legsúlyosabb formája, amely az esetek többségében felelős a pancreatitishez kapcsolódó morbiditásért és magas halálozásért. 1986 óta 224 beteget gyógyítottunk INP miatt. A sebészi terápia magában foglalta a kiterjesztett necrosectomiát, a többszörös drenázst, amely biztosította a folyamatos öblítést. A sebészi beavatkozást követően supportiv kezelést alkalmaztunk. A globális kórházi mortalitás 7,7% volt. Tapasztalataink szerint, az INP komplex terápiája, amely magában foglalja az adequat sebészi beavatkozást, a folyamatos, hosszan tartó, többszörös öblítést és a supportiv kezelést, biztosíthatja a sikeres gyógyítást.

A krónikus pancreatitisben szenvedő betegek egyharmadában az inflammatoricus folyamat a pancreasfej gyulladásos tumorát idézi elő, amely a vezetékrendszerek obstructioját, alkalmasint a duodenum kompresszióját idézi elő, fájdalmat és fogyást okozva. Minthogy egy benignus elváltozással állunk szemben, egy biztonságos szervmegtartó pancreasfej-resectiót (OPPHR) dolgoztunk ki, amely magában foglalja a pancreasfejben kialakult gyulladásos tumor széles resectióját, anélkül, hogy a pancreast a v. portae felett izolálnánk, illetve átvágnánk. Napjainkig 196 esetben végeztünk szervmegtartó pancreasfej-resectiót mortalitás nélkül. A műtét után a betegek életminősége 89%-ban javult. A 10 éves klinikai megfigyelés és a prospektiv randomizált összehasonlító vizsgálat egyértelműen alátámasztotta, hogy az OPPHR-műtét egy biztonságos és hatásos beavatkozás, amely hosszú távon javítja a betegek életminőségét.

A distalis pancreas resectio leggyakoribb szövődménye a pancreas fistula, amelynek kivédésére számos műtéti megoldást alkalmaznak, változó sikerrel. Az irodalmi adatok alapján a fistula kialakulása 6–30% -ra tehető distalis resectio után. Műtéti gyakorlatunkban 1994-ben alkalmaztuk először a pancreas resectios felszínének zárására a Premium PolysorbR (abszorbeálodó laktomer) kapocssort. Napjainkig e módszert 187 distalis resectiós műtétnél alkalmaztuk. A postoperativ időszakban két esetben jelentkezett pancreas fistula, amelyek konzervatív kezelésre szanálódtak. Így a postoperativ fistula incidenciája 0,9% volt.

A hasnyálmirigy-szigetsejt beültetésének egyik potenciális és egyben ígéretes forrása az embrionális hasnyálmirigy. Az embrionális pancreas endokrin szövet tartama csaknem 90%. Az izolált szigetek megfelelő feltételek mellett hosszabb ideig mesterséges körülmények között tenyészthetők, és ez alatt jelentős mértékű sejtosztódás, illetve differenciálódás jön létre. Előnynek tekinthető, hogy a tenyésztett szövetkultúra mélyfagyasztásos tárolása is megoldott, mely ún. szövetbank kialakítását teszi lehetővé. Az első embrionális szigetsejt klinikai transzplantációnk 1982-ben történt. Az ezt követő 25 esetben, köztük egy kombinált vese- és szigetsejt-beültetés, bár inzulinmentességet nem sikerül elérni, de az inzulinszükséglet szignifikáns csökkenése mellett, a cukoranyagcsere normalizálódott, és az 5–10 évig működő szigetsejtapparátus hatására a még nem visszafordíthatatlan másodlagos diabeteszes szövődmények (retinopathia, nephropathia, neuropathia) progressziója megállt, sőt az esetek egy részében javulást is eredményezett.

The aim of this article is to represent our new surgical technique and methods applied in the treatment of infected pancreatic necrosis, chronic pancreatitis, and islet transplantation from 1986.

Infected pancreatic necrosis (IPN), the most severe form of acute pancreatitis, is responsible for most cases of pancreatitis-related morbidity and high mortality. Since 1986, 224 patients with IPN have been treated. The surgical treatment consisted of wide-ranging necrosectomy, combined with widespread drainage and continuous lavage. Following surgery supportive therapy was applied. The overall hospital mortality was 7.7%. In our experience, IPN responds well to the complex treatment, consisting of adequate surgery, continuous, longstanding widespread drainage and lavage, together with supportive therapy.

In chronic pancreatitis (CP), enlargement of the head of the pancreas develops as a consequence of inflammatory alterations. A new safe procedure has been developed for duodenum and organ-preserving pancreatic head resection. The surgical procedure consisted of a local resection of the inflammatory tumour in the region of the pancreatic head, without division and cutting of the pancreas over the portal vein. This operation was performed on 196 patients. No mortality was detected in the postoperative period. The mean follow-up time was 6.3 years. The QoL improved in 89% of the cases. The results reveal that this organ-preserving pancreatic head resection is a safe and effective procedure for definitive control of the complications following the inflammatory alterations of CP.

The most common complication in distal pancreatectomy is the occurrence of a postoperative pancreatic fistula (POPF). The fistula rate of 30% in the multicenter trial demonstrated that the currently applied techniques for closure of the pancreas remnant do not always lead to perfect results. Staples made from PolysorbR, an absorbable lactomer, have been applied in our practice in 187 patients following distal resection to reduce these complications. The incidence of POPF was 0.6%. Our clinical results demonstrated that the application of absorbable lactomer staples is a safe alternative to the standard closure technique and can be applied in all cases when distal pancreatic resection is indicated.

Human foetal pancreatic islets has long been viewed as an attractive source of tissue for transplantation in diabetic patients. Foetal pancreas has a high ratio for endocrine tissue and a longer period of tissue culture allows the proliferation of islets. The organ culture also provides the opportunity for reducing the immunogenicity of islets. Unfortunately, this quantity of islets is not enough for a complete cure of the diabetic condition in one recipient, but in combination with cryopreserved islet tissues, it may provide an opportunity for the treatment of diabetes mellitus. In our clinical practice, long-term cultured and cryopreserved islets were applied for transplantations of 25 diabetic patients. After grafting the insulin requirement decreased significantly and the normoglycemic condition prevents, stabilizes, or reverses the secondary complications if it can be performed at a relatively early stage of the diabetes.

 • 1.

  Farkas Gy , Márton J , Mándi Y , Szederkényi E . Surgical strategy and management of infected pancreatic necrosis. Br J Surg 1996; 83(7): 9303.

 • 2.

  Farkas Gy , Márton J , Mándi Y , Leindler L . Surgical management and complex treatment of infected pancreatic necrosis: 18-year experience at a single center. J Gastrointest Surg 2006; 10(2): 27885.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3.

  Farkas Gy , Leindler L , Daróczi M , Farkas Gy Jr . Organ-preserving pancreatic head resection in chronic pancreatitis. Br J Surg 2003; 90(1): 2932.

  • PubMed
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4.

  Farkas Gy , Leindler L , Daróczi M , Farkas Gy Jr . Prospective randomised comparison of organ-preserving pancreatic head resection with pylorus-preserving pancreatoduodenectomy. Langenbecks Arch Surg 2006; 391(4): 33842.

  • PubMed
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5.

  Farkas Gy , Leindler L , Daróczi M , Farkas Gy Jr . Ten-year experience with duodenum and organ-preserving pancreatic head resection in the surgical treatment of chronic pancreatitis. Pancreas 2010; 39(7): 10827.

  • PubMed
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6.

  Farkas Gy , Leindler L , Márton J , Lázár Gy , Farkas Gy Jr . PolysorbR (an absorbable lactomer) staples, a safe closure technique for distal pancreatic resection. World J Gastroenterol 2014; 20(45): 171859.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7.

  Farkas Gy , Joó F . Simple and reliable conditions for routine, long-term culturing of fetal human pancreatic tissue fregment. Diabetes 1984; 33(12): 11658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8.

  Farkas Gy , Karácsonyi S , Hódi M . Humán embrionális Langerhans-sziget szövettenyészet klinikai transzplantálása. Orv Hetil 1983; 124(45–48): 28536.

  • PubMed
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9.

  Farkas Gy , Karácsonyi S . Clinical transplantation of fetal human pancreatis islets. Biomed Biochim Acta 1985; 44(1): 1559.

 • 10.

  Farkas Gy . Long-term studies with cultured and cryopreserved human fetal islets for islet transplantation in Hungary. In: Peterson Ch M , Jovanovic-Peterson L , Formby B , editors. Fetal islet transplantation. London – New York: Plenum Press; 1995. pp. 99111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11.

  Farkas Gy , Csajbók E , Vörös P , Ádám E , Palotai M . Successful simultaneous transplantation of kidney and fetal pancreatic islet masses. Transpl Int 1995; 8(3): 22933.

  • PubMed
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12.

  Farkas Gy , Pap Á . Majdnem totális (95 %-os) pancreas resectiot követő pancreatogen diabetes kezelése Langerhans-sziget autotranszplantációval. Orv Hetil 1997; 138(27–30): 18637.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Oláh, Attila

Editorial Board

 • DR. BÁLINT ANDRÁS
 • DR. BEZSILLA JÁNOS
 • DR. BOROS MIHÁLY
 • DR. BURSICS ATTILA
 • DR. DAMJANOVICH LÁSZLÓ
 • DR. ENTZ LÁSZLÓ
 • DR. GULYÁS GUSZTÁV
 • DR. HARSÁNYI LÁSZLÓ
 • DR. HORVÁTH ÖRS PÉTER
 • DR. ISTVÁN GÁBOR
 • DR. KECSKÉS LÁSZLÓ
 • DR. KÓBORI LÁSZLÓ
 • DR. KUPCSULIK PÉTER
 • DR. LÁZÁR GYÖRGY
 • DR. LESTÁR BÉLA
 • DR. MÁTRAI ZOLTÁN
 • DR. MOHOS ELEMÉR
 • DR. MOLNÁR F. TAMÁS
 • DR. ONDREJKA PÁL
 • DR. PAPP ANDRÁS
 • DR. RÉNYI-VÁMOS FERENC
 • DR. ROMICS LÁSZLÓ JR.
 • DR. SÓTONYI PÉTER
 • DR. SZIJÁRTÓ ATTILA
 • DR. SZŰCS ÁKOS
 • DR. VEREBÉLY TIBOR
 • DR. VERECZKEI ANDRÁS

Petz Aladár County Teaching Hospital, Surgery
Vasvári Pál út 2. H-9024 Győr, Hungary
Phone: +36 96 503 320 --- Fax: +36 96 507 936
E-mail: olaha@petz.gyor.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Index Medicus
 • PubMed Central
 • CABELLS Journalytics

 

Magyar Sebészet
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 332 EUR / 380 USD
Print + online subscription: 380 EUR / 452 USD
Subscription Information

Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.

Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Sebészet
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1947
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Sebész Társaság -- Hungarian Surgical Society
Founder's
Address
H-1082 Budapest, Hungary Üllői út 78.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0295 (Print)
ISSN 1789-4301 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 32 1 3
Mar 2024 18 1 0
Apr 2024 50 0 0
May 2024 19 0 0
Jun 2024 32 0 0
Jul 2024 10 1 3
Aug 2024 0 0 0