View More View Less
  • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 3 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 4 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 5 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 6 MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
  • | 7 Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Pécs
Restricted access

Cross Mark

Summary

Akusztikus CNV-helyzetben elvezetett EEG frekvenciaspektrumát, valamint a lineáris és nemlineáris szinkronizáció jellegzetességeit tanulmányoztuk. A CNV alatt az EEG-sávok frekvencia- és területspecifikus változásai voltak megfigyelhetők. A hátsó területi alpha növekedés egy felülről lefelé irányuló kontrollmechanizmus eredménye lehet, mely szerepe__