View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, ELTE PPK, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány alapkérdése, hogy az alábbi nem-logikus gondolkodást igénylő problémák megoldásaiban szétválnak-e a verbális és a téri-vizuális problémák vagy nem. A problémák a következők: 1) négytagú A:B::C:D típusú analógiák, 2) vizuális és 3) verbális kreativitástesztek, 4) vizuális és 5) verbális belátásos problémák, 6) térszemléletteszt, 7) hasonlósági ítéletek mély struktúrájukban analóg sztoriproblémák között (pl. orvos-daganat-probléma) páros összehasonlítással, 8) az analóg és a kontroll nem analóg sztoriproblémák ítéletei közötti különbség. Négy probléma emelkedett ki egymással erősen szignifikáns korrelációban: a négytagú analógiák, a térszemléletteszt, a verbális és a vizuális belátásos problémák. Ugyanezek alkottak közös faktort. Ezek mellett gazdag alacsonyabb szintű, de még erősen szignifikáns kapcsolati hálózat alakult ki. A közvetett és a közvetlen kapcsolatok feltárása céljából parciális korrelációkat számoltunk egyenként a négytagú analógiákkal, a térszemléletteszttel és a verbális belátásos problémákkal. Az eredmények szerint közvetlen kapcsolatok maradtak az előbbi négy probléma között, kivéve a vizuális belátásos problémák és a négytagú analógiák közöttit. A kreativitástesztek legtöbb kapcsolatát a négytagú analógiák közvetítették, de megmaradt a közvetlen kapcsolat a vizuális kreativitás és a hasonlósági ítéletek, plusz a különbség között. A vázolt összefüggésekből arra következtethetünk, hogy az ilyen komplex, nehéz problémák/feladatok megoldása során a téri-vizuális és a nyelvi feldolgozás szorosan együttműködik.

 • 1. Alexander, J. R. M., Smales, S. (1997): Intelligence, learning and long-term memory. Personality and Individual Differences, 23 (5), 815825.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Barkóczi Ilona , Klein Sándor (1968): Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának egyes poblémáiról. Magyar Pszichológiai Szemle, XXV(4), 508515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bejar, I. I., Chaffin, R., Embretson, S. (1991): Cognitive and Psychometric Analysis of Analogical Problem Solving. New York, Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bowden, E. M., Jung-Beeman, M., Fleck, J., Kounios, J. (2005): New Approaches to Demistifying Insight. Trends in Cognitive Sciences, Vol. 9, 322328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Buckhalt, J. A. (2002): A short history of g: Psychometrics’ most enduring and controversial construct. Learning and Individual Differences, 13, 101114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Carpenter, P. A., Just, M. A.(1975): Sentence comprehension: A psycholinguistic model of sentence verification. Psychological Review, 82, 4573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Cattell, R. B. (1971): Abilities: Their Structure, Growth and Action. Boston, Houghton, Mifflin.

 • 8. Clark, H. H. (1969): Linguistic processes in deductive reasoning. Psychological Review, 76, 387404.

 • 9. Clark, H. H., Chase, W. G. (1972): On the process of comparing sentences against pictures. Cognitive Psychology, 3, 472517.

 • 10. De Soto, L. B., London, M., Handel, M. S. (1965): Social reasoning and spatial paralogic. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 513521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Dolan, C. V., Roorda, W., Wicherts, J. M. (2004): Two failures of Spearman's hypothesis: The GATB in Holland and the JAT in South Africa. Intelligence, 32, 155173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Duncker, K. (1945): On problem-solving. Psychological Monographs, 58 (Whole No. 270). Magyarul in: Pléh Cs. (szerk.): (1989) Gondolkodáslélektan I. Budapest, Tankönyvkiadó, 124131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gick, M. L., Holyoak, K. J. (1980): Analogical problem solving. Cognitive Psychology, 12, 306355.

 • 14. Gick, M. L., Holyoak, K. J. (1983): Schema induction and analogical transfer. Cognitive Psychology, 15, 138.

 • 15. Goel, V., Dolan, R. J. (2001): Functional neuroanatomy of three-term relational reasoning. Neuropsychologia, 39, 901909.

 • 16. Guilford, J. P. (1950): Creativity. American Psychologist, 5, 444454.

 • 17. Huttenlocher, J. (1968): Constructing spatial images: A strategy in reasoning. Psychological Review, 75, 550560.

 • 18. Jensen, A. R. (2003): Regularities in Spearman's Law of Diminishing Returns. Intelligence, 31, 95105.

 • 19. Johnson-Laird, P. N., Byrne, R. M. J. (1993): Précis of deduction. Behavioral and Brain Sciences, 16, 323380.

 • 20. Johnson-Laird, P. N., Byrne, R. M. J. (2002): Conditionals: A theory of meaning, pragmatics and inference. Psychological Review, 109 (4), 646678.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Just, M. A., Newman, S. D., Keller, T. A., McEleney, A., Carpenter, P. A. (2004): Imagery in sentence comprehension: An FMRI study. NeuroImage, 21, 112124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Knauff, M., Johnson-Laird, P. N. (2002): Visual imagery can impede reasoning. Memory and Cognition, 30 (3), 363371.

 • 23. Knauff, M., Mulack, T., Kassubek, J., Salih, H. R., Greenle, M. W. (2002): Spatial imagery in deductive reasoning: A functional MRI study. Cognitive Brain Research, 13, 203212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Knaup, B., Lüdtke, J., Zwaan, R. A. (2005): Effects of Negation, Truth Value and Delay on Picture Recognition after Reading Affirmative and Negative Sentences. 27. Annual Conference of the Cognitive Science Society. Stresa, Italy.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Köhler, W. (1924): Intelligenzprüfungen an Menschenaffen. Berlin, Springer.

 • 26. Kuncel, N. R., Herzlett, S. A., Oner, D. S. (2004): Academic performance, career potential, creativity and job performance: Can one construct predict them all? Journal of Pesonality and Social Psychology, 86 (1), 148161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kun M. , Szegedi M. (1972): Az intelligencia mérése. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 28. MacLead, C. M., Hunt, E. B., Mathews, N. N. (1978): Individual differences in the verification of sentence-picture relationships. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 17, 493507.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Marquer, J., Pereira, M. (1990): Reaction times in the study of strategies in sentence-picture verification: A reconsideration. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 42A(1), 147168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Metcalfe, J., Wiebe, D. (1987): Intuition in insight and noninsight problem solving. Memoy and Cognition, 15, 238246. Magyarul in: Barkóczi Ilona (szerk.) (1993): Analógiás gondolkodás. Szöveggyűjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Osherson, D., Perani, D., Cappa, S., Schnur, T., Grassi, F., Fazio, F. (1998): Distinct brain loci in deductive versus probabilistic reasoning. Neuropsychologia, 36 (4), 369376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Perfetto, G. A., Bransford, J. D., Franks, J. J. (1983): Constraints on access in a problem solving context. Memory and Cognition, 11, 2431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Pólya György (1988): A matematikai gondolkodás művészete I. kötet. Indukció és analógia. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 34. Pylyshyn, Z. (2003): Seeing and Visualizing: It's Not What You Think. Cambridge, MA, MIT Press.

 • 35. Seymour, P. H. K. (1969): Response latencies in judgements of spatial location. British Journal of Psychology, 60, 3139.

 • 36. Séra L. , Kárpáti, A., Gulyás J. (2002): A térszemlélet. A vizuális-téri képességek pszichológiája, fejlődése, fejlesztése és mérése. Pécs, Comenius Bt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Sternberg, R. J. (1977): Component processes in analogical reasoning. Psychological Review, 84, 353376.

 • 38. Sternberg, R. J., Davidson, J. E. (eds.) (1995): The Nature of Insight. A Bradford Book. Cambridge, The MIT Press.

 • 39. Sternberg, R. J., O'Hara, L. A. (1999): Creativity and Intelligence. In: Sternberg, R. J. (ed.): Handbook of Creativity. Cambridge, Univ. Press, 251272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Vosniadou, S., Ortony, A. (1989): Similarity and Analogical Reasoning: A Synthesis. In: Vosniadou, S., Ortony, A (eds.): Similarity and Analogical Reasoning. Cambridge, Univ. Press, 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Zétényi T. (1989): A kreativitás-tesztek tesztkönyve. Munkalélektani Koordináló Tanács, 22.

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)