Author:
Barbara Batta Pszichológia Intézet, Kognitív Pszichológia Doktori Iskola, ELTE PPK, Budapest

Search for other papers by Barbara Batta in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A forrásmonitorozási modell egyike azon emlékezeti modelleknek, mely a deklaratív emlékezeti képességet elsősorban az egyedi eseményemlék létrehozásában és előhívásában központi szerepet játszó folyamatok felől közelíti meg. A forrásmonitorozás képességével kapcsolatos sajátos életkori teljesítménymintázat rámutatott a kisgyermekkori gyenge vagy még hiányzó forrásemlékezeti teljesítményre. Vizsgálatunkban ezen életkori hatást teszteltük a forrásinformációk forrásmonitorozási teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálatával. Három, a korábbi irodalmakból ismert, a forrásinformáció szempontjából egymástól jól elkülöníthető – perceptuális, ágencia-monitorozási és téri – forrásemlékezeti paradigmát választottunk, és az azokban nyújtott teljesítményt hasonlítottuk össze óvodás- és serdülőkorú csoportban. Előzetes feltételezésünk az volt, hogy a használt forrásinformáció hatással van a forrásmonitorozási döntésre, vagyis eltérő teljesítménymintázatot kapunk a három forrásemlékezeti feladatban az életkori hatástól függetlenül. Másik hipotézisünk szerint az életkori különbségre – vagyis, hogy a gimnazista korcsoport mindhárom feladatban jobban teljesít, mint az óvodás korcsoport – szintén jelentős befolyást gyakorol a forrásinformációk hatása. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy egyrészt, a két csoportot összehasonlítva, míg a perceptuális és téri feladatban a gimnazista csoport jobbnak mutatkozott, addig az ágencia- monitorozási feladatban a kapott átlagok összehasonlításakor nem találtunk különbséget a két életkori csoport között. Az eredmények a forrásinformáció forrásmonitorozási képességre gyakorolt befolyásoló hatását mutatják, melyek arra engednek következtetni, hogy a forrásmonitorozási teljesítmény nem független a feladatban használt forrásinformációk által kiváltott más információfeldolgozási folyamatoktól.

 • 1. Cycowicz, Y. M., Friedman, D., Duff, M. (2003): Pictures and their colors: What do children remember. Journal of Cognitive Neuroscience, 15, 5, 759768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Cycowicz, Y. M., Friedman, D., Snodgrass, J. G., Duff, M. (2001): Recognition and source memory for pictures in children and adults. Neuropsychologia, 39, 255267.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Foley, M. A., Johnson, M. K., Raye, C. L. (1983): Age-related changes in confusion between memories for thoughts and memories for speech. Child Development, 54, 5160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Foley, M. A., Johnson, M. K. (1985): Confusions between memories for performed and imagined actions: Developmental comparison. Child Development, 56, 11451155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Johnson, M. K. (1992): MEM: Mechanisms of recollection. Journal of Cognitive Neuroscience, 4, 268280.

 • 6. Johnson, M. K. (2001): Psychology of false memories. In: Smecser, N. J., Baltes, P. B. (eds): International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 8. Amsterdam, New York, Elsevier Science Ltd. 52545259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Johnson, M. K., Mitchell, K. J. (2002): Source Monitoring. In: Macmillan Psychology Reference Series, Volume 2, Learning and Memory (2nd ed.) New York, Macmillan Reference USA, 628631.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Johnson, M. K., Raye, C. L. (1981): Reality monitoring. Psychological Review, 88 (1), 6785.

 • 9. Johnson, M. K., Hashtroudi, S., Lindsay, D. S. (1993): Source monitoring. Psychological Bulletin, 114 (1), 328.

 • 10. Johnson, M. K., Foley, M. A., Suengas, A. G., Raye, C. L. (1988): Phenomenal characteristics of memories for perceived and imagined autobiographical events. Journal of Experimental Psychology: General, 117, 371376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Kahan, T. L., Johnson, M. K. (1990): Memory for seen and imagined rotations of alphanumeric characters. Journal of Mental Imagery, 14, 119130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Lindsay, D. S., Johnson, M. K. (1991): Recognition memory and source monitoring. Bulletin of the Psychonomic Society, 29 (3), 203205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Mather, M., Henkel, L. A., Johnson, M. K. (1997): Evaluating characteristics of false memories: Remember/know judgments and memory charactiertics questionnaire compared. Memory & Cognition, 25, 826837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Mitchell, K. J., Johnson, M. K. (2000): Source monitoring. In: Tulving, E., Craik, F. I. M. (eds.): The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press, 179195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Quamme, J. R., Frederick, C., Kroll, N. E. A., Yonelinas, A. P., Dobbins, I. G. (2002): Recognition memory for source and occurence: The importance of recollection. Memory & Cognition, 30 (6), 893907.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Perner, J. (2000): Episodic memory: essential distinctions and developmental implications. In: Moore, C., Skene, K. (eds.): The Self in Time: Developmental Issues. Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Russell, J., Jarrold, C. (1999): Memory for actions in children with autism: Self versus other. Cognitive Neuropsychiatry, 4, 303331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Schacter, D. L. (2001): Az emlékezet hét bűne. Budapest, HVG Kiadó.

 • 19. Siedlecki, K. L., Salthouse, T. A., Berish, D. E. (2005): Is there anything special about the aging of source memory? Psychology and Aging, 20, 1932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Sluzenski, J., Newcombe, N., Ottinger, W. (2004): Changes in reality monitoring and episodic memory in early childhood. Developmental Science, 7 (2), 225245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Tulving, E. (1985): Hány emlékezeti rendszer létezik? In: Kónya, A. (szerk.): Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei, Szöveggyűjtemény, Budapest, Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 3 1 3
Oct 2023 4 3 0
Nov 2023 5 2 2
Dec 2023 16 1 3
Jan 2024 2 0 1
Feb 2024 5 0 0
Mar 2024 0 0 0