View More View Less
 • 1 Általános Pszichológiai Tanszék, Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen
 • | 2 MTA Pszichológiai Intézete, Budapest
Restricted access

Cross Mark

Absztrakt

A feladatváltás paradigma a figyelmi váltás és így a végrehajtói kontrollműködés egy aspektusa tanulmányozásának egyik legfontosabb módszere. A váltási veszteség (a reakcióidő, illetve a hibaszám megnövekedése a feladat megváltozását követően) hagyományosan az ellenőrző-figyelmi rendszer működési hatékonyságának mérőszáma, ugyanakkor az értelmezése vitatott. A rekonfigurációs magyarázatok szerint a váltási veszteség a váltást kontrolláló folyamatok időigényét jelzi. Az interferencia magyarázatok szerint a veszteség a két feladatséma interferenciájából származik, és valamelyik komponens folyamat, például a válaszszelekció megnyúlását tükrözi. Vizsgálatunk célja a válaszszelekció magyarázat előrejelzéseinek ellenőrzése olyan feladatváltási elrendezésben, amelyben manipuláltuk a válaszszelekciós interferencia nagyságát. Két kísérletben a feladatváltás feladat egy NoGo-szignál paradigmával kombinált változatát használtuk, és a váltakozó feladatok szabályainak (inger-válasz kapcsolatainak) átfedését variáltuk. A legfontosabb kérdés az volt, hogy a váltási veszteség, illetve a feladatbeállítódás gátlásának hatása a váltási teljesítményre változik-e az inger-válasz interferencia mértékének függvényében (átfedő elrendezés: nagy interferencia, nagy veszteség, jelentős veszteségmódosulás; elkülönülő elrendezés: alacsony interferencia, kis veszteség, nem jelentős veszteségmódosulás). A várttal ellentétben a feladatbeállítódás gátlásának jelentősebb hatását (kisebb veszteség NoGo jelzés után) tapasztaltuk alacsony interferencia helyzetben. A várt hatások elmaradásának magyarázatakor az átfedésben lévő feladatsémák között érvényesülő kölcsönös gátlási folyamatokra hivatkozunk, mely a válaszszelekció magyarázat kisebb módosítását jelenti.

 • 1. Allport, A., Styles, E. A., Hsieh, S. (1994): Shifting intentional set: Exploring the dynamic control of tasks. In: Umiltá, C., Moscovitch, M. (eds.), Attention and Performance XV. Cambridge, MIT Press, 421452.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Baddeley, A., Chincotta, D., Adlam, A. (2001): Working memory and the control of action: Evidence from task switching. Journal of Experimental Psychology, General, 130, 641657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Botvinick, M. M., Braver, T. D., Barch, D. M., Carter, C. S., Cohen, J. D. (2001): Conflict monitoring and cognitive control. Psychological Review, 108 (3), 624652.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Czigler István (2003): A figyelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 5. De Jong, R. (2000): An intention-activation account of residual switch costs. In: Monsel, S., Driver, J. (eds.), Attention and Performance XVIII: Control of cognitive processes. Cambridge, MIT Press, 357376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Gade, M., Koch, I. (2007): The influence of overlapping response sets on task inhibition. Memory & Cognition, 35 (4), 603609.

 • 7. Hsieh, S., Liu, L. (2005): The nature of switch cost: task set configuration or carry-over effect? Cognitive Brain Research, 22, 165175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Hunt, A. R., Klein, R. M. (2002): Eliminating the cost of task set reconfiguration. Psychonomic Bulletin & Review, 9, 529539.

 • 9. Jersild, A. T., (1927): Mental set and shift. Archives of Psychology, 89.

 • 10. Koch, I., Gade, M., Philipp, A. M. (2004): Inhibition of response mode in task switching. Experimental Psychology, 51 (1), 5258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Koch, I., Philipp, A. M. (2005): Effects of response selection on the task repetition benefit in task switching. Memory & Cognition, 33 (4), 624634.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Kondé Zoltán (2004): Matematikai intelligencia és végrehajtói kontroll funkciók. Figyelmi váltás, figyelmi szelekció, emlékezeti frissítés. Nem publikált doktori értekezés. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kondé Zoltán , Czigler István (2001): Központi végrehajtó működés, figyelmi szelekció és matematikai tehetség. Alkalmazott Pszichológia, 2, 525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Logan, G. D. (1994): On the ability to inhibit thought and action: A user's guide to the stop signal paradigm. In: Dagenbach, D., Carr, T. H. (eds), Inhibitory Processes in Attention, Memory, and Language. San Diego, Academic Press, 189239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. MacLeod, C. M. (2007): The concept of inhibition in cognition. In: Gorfein, D. S., MacLeod, C. M. (eds.), Inhibition in Cognition. Washington, APA, 324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Meiran, N. (2000): The reconfiguration of the stimulus task-set and the response task set during task switching. In: Monsel, S., Driver, J. (eds.), i. m., 377399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Milán, E. G., González, A., Sanabria, D., Pereda, A., Hochel, M. (2006): The nature of residual cost in regular switch response factors. Acta Psychologica, 122, 4557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., Wager, T. D. (2000): The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Monsell, S. (2003): Task switching. TRENDS in Cognitive Sciences, 7 (3), 134140.

 • 20. Monsell, S., Yeung, N., Azuma, R. (2000): Reconfiguration of task-set: Is it easier to switch to the weaker task? Psychological Research, 63, 250264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Pashler, H. (2000): Task switching and multitask performance (Tutorial). In: Monsel, S., Driver, J. (eds.), i. m., 277308.

 • 22. Rogers, R. D., Monsell, S. (1995): Costs of a predictable switch between simple cognitive tasks. Journal of Experimental Psychology: General, 124 (2), 207231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Rubinstein, J. S., Meyer, D. E., Evans, J. E. (2001): Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, 27, 763797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Schuch, S., Koch, I. (2003): The role of response selection for inhibition of task sets in task shifting. Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, 29 (1), 92105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Tornay, F. J., Milán, E. G. (2001): A more complete task-set reconfiguration in random than in predictable task switch. The Quaterly Journal of Experimental Psychology, 54 (3), 785803.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Verbruggen, F., Liefooghe, B., Notebaert, W., Vandierendonck, A. (2005): Effects of stimulus-stimulus compatibility and stimulus-response compatibility on response inhibition. Acta Psychologica, 120, 307326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Wylie, G., Allport, A. (2000): Task switching and the measurement of “switching costs”. Psychological Research, 63, 212233.

 • 28. Yeung, N., Monsell, S., (2003): The effects of recent practice on task switching. Journal of Experimental Psychology: Human perception and Performance, 29 (5), 919936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation