Authors:
András Csanádi Pszichológia Intézet, Szegedi Tudományegyetem – BTK, Szeged

Search for other papers by András Csanádi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szabolcs Gergő Harsányi Pszichológia Intézet, Szegedi Tudományegyetem – BTK, Szeged
Pszichológiatudományi Doktori Iskola, ELTE-PPK, Budapest

Search for other papers by Szabolcs Gergő Harsányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Dezső Németh Pszichológia Intézet, Szegedi Tudományegyetem – BTK, Szeged

Search for other papers by Dezső Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A társas megismerés folyamatát a sztereotipizálás, valamint az észlelt személy és helyzet egyedi tulajdonságainak figyelembevétele egyaránt jellemzi. Az észlelő hagyatkozhat az egyszerűbb, kategóriaalapú megismerésre, de motivált lehet egy kidolgozottabb benyomás kialakítására is, melynek során az aktuálisan megfigyelhető információra fókuszál (Fiske és Neuberg, 1999). A társas kategóriákon alapuló megismerés a kiszámíthatóság kényelmét nyújtja a viszonylag nagyobb kognitív bevonódást igénylő egyéniesítéssel szemben. Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy a megismerésben a kiszámíthatóságra, átláthatóságra törekvő, kevéssé mérlegelő attitűd mutathat-e együttjárást a munkamemória-kapacitás egyéni különbségeivel. Feltételezésünk szerint amennyiben az egyén kiterjedtebb információfeldolgozási készséggel bír, úgy inkább hajlik a bizonyosság, kiszámíthatóság feladására az alternatív információ megismerésének igényével. Eredményeink azt mutatják, hogy a nyíltabb megismerés igénye és a nagyobb munkamemória-kapacitás között szignifikáns összefüggés van.

 • 1. Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., Sanford, R. N. (1950): The Authoritarian Personality. New York, Harper & Brothers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Amodio, D. M., Harmon-Jones, E., Devine, P. G., Curtin, J. J., Hartley, S. L., Covert, A. E. (2004): Neural signals for the detection of unintentional race bias. Psychological Science, 15 (2), 8893.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Baddeley, A. (2000): The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences 4 (11), 417423.

 • 4. Baddeley, A. (2001): Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris Kiadó, 88168.

 • 5. Barrett, L. F., Tugade, M. M., Engle, R. W. (2004): Individual differences in working memory capacity and dual-process theories of the mind. Psychological Bulletin, 130 (4), 553573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bodenhausen, G. W., Macrae, C. N. (1998): Stereotype activation and inhibition. In: Wyer, R. S., Jr. (ed.), Stereotype Activation and Inhibition: Advances in Social Cognition, Vol. 11, Hillsdale, NJ, Erlbaum, NJ: Erlbaum, 152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Brewer, M. B. (2001): Amikor a sztereotípiák sztereotipizáláshoz vezetnek: sztereotípiák használata a személypercepcióban. In: Hunyadi György és Nguyen, L. L. A. (szerk.), Sztereotípiakutatás. Hagyományok és irányok. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Brown, A. M. (2007): A cognitive approach to dogmatism: An investigation into the relationship of verbal working memory and dogmatism. Journal of Researc in Personality, 41, 946952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Cacioppo, J. T., Petty, R. E. (1982): The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42 (1), 116131.

 • 10. Devine, P. G. (1999): Sztereotípiák és előítélet: automatikus és kontrollált komponensek. In: Hunyadi György, Hamilton, D. L., Nguyen, L. L. A. (eds.), A csoportok percepciója. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Fiske, S. T., Morling, B. (1999): A sztereotipizálás a személyes kontrollmotívum és a kapacitáskorlátok függvényében: a hatalom és a szorongás különös párosa. In: Hunyadi György, Hamilton, D. L., Nguyen, L. L.A. (eds.), A csoportok percepciója. Budapest, Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Fiske, S. T., Neuberg, S. L. (1999): A benyomásszerveződés kontinuuma a kategóriákon alapuló folyamatoktól a tulajdonságokon alapuló folyamatokig: az információ és a motiváció hatása a figyelemre és az értelmezésre. In: Hunyadi György, Hamilton, D. L., Nguyen, L. L. A.. (eds.), A csoportok percepciója. Budapest, Akadémiai Kiadó, 169239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Greenwald, A. G., Banaji, M. R. (1995): Implicit social cognition: attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102 (1), 427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Janacsek Karolina , Tánczos Tímea, Mészáros Tünde, Németh Dezső (megjelenés alatt): A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Kossowska, M. (2007): The role of cognitive inhibition in motivation toward closure. Personality and Individual Differences, 42, 11171126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Kruglanski, A. W. (2005): A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 17. Kruglanski, A. W., Webster, D. M. (1996): Motivated Closing of the Mind: “Seizing” and “Freezing”. Psychological Review, 103 (2), 263283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. MacLeod, C. M. (1991): Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. Psychological Bulletin, 109 (2), 163203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Macrae, C. N., Bodenhausen, G. W. (2000): Social cognition: Thinking categorically about others. Annual Review of Psychology, 51, 93120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Macrae, C. N., Bodenhausen, G. W., Schloerscheidt, A. M., Milne, A. B. (1999): Tales of the unexpected: executive function and person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 76 (2), 200213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Mannetti, L., Pierro, A., Kruglanski, A. W., Taris, T., Bezinovic, P. (2002): A cross-cultural study of the Need for Cognitive Closure Scale: Comparing its structure in Croatia, Italy, USA and The Netherlands. British Journal of Social Psychology, 41, 139156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Németh Dezső , Pléh Csaba (2001): Nyelvfeldolgozás, munkamemória, fordítás. Fordítástudomány III (1), 4053.

 • 23. Németh Dezső , Racsmány Mihály, Kónya Anikó, Pléh Csaba (2001): A munkamemória mérőeljárásai és szerepük a neuropszichológiai diagnosztikában. In: Racsmány Mihály, Pléh Csaba (szerk.), Az elme sérülései. Budapest, Akadémiai Kiadó, Magyar Pszichológiai Szemle Könyvtár IV. 403416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Neuberg, S. L., West, S. G., Judice, T. N., Thompson, M. M. (1997): What the Need for Closure Scale measures and what it does not: Toward differentiating among related epistemic motives. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 13961412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Racsmány Mihály (2001): A munkamemória működése és patológiája. Magyar Tudomány, 46 (10), 11931201.

 • 26. Racsmány Mihály (2003): Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.), Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 459482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Racsmány Mihály (szerk.) (2007): A fejlődés zavarai és vizsgálati módszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 28. Racsmány Mihály , Lukács Ágnes, Németh Dezső, Pléh Csaba (2005): A verbális munkamemória vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, LX (4), 479505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Roets, A., Van Hiel, A. (2007): Separating ability from need: Clarifying the dimensional structure of the Need for Closure Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 33 (2), 266280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Rokeach, M. (1960): The Open and Closed Mind. New York, Basic Books, Inc.

 • 31. Rokeach, M., Restle, F. (1980): A nyílt és zárt gondolkodási rendszerek közötti alapvető különbségtevés. In: Csepeli György (ed.), Előítéletek és csoportközi viszonyok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 215316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Von Hippel, W. (2007): Aging, executive functioning and social control. Current Directions in Psychological Science, 16 (5), 240244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Webster, D. M., Kruglanski, A. W. (1994): Individual differences in Need for Cognitive Closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67 (6), 10491062.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 3 4 4
Mar 2024 12 2 1
Apr 2024 21 1 2
May 2024 9 0 0
Jun 2024 12 1 0
Jul 2024 26 1 2
Aug 2024 0 0 0