View More View Less
 • 1 Kognitív Pszichológia Tanszék, Társas Megismerés Kutatócsoport, ELTE PPK Pszichológiai Intézete, Budapest
 • 2 Kommunikáció Doktori Program, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunk során a teleológiai hozzáállás és a kauzalitás emlékszervező szerepét, és e két értelmezési séma hierarchikus viszonyát kívántuk tesztelni. Kétértelmű események utánzása nyomán azt tapasztaltuk, hogy az oksági szerveződéssel szemben a teleológiai értelmezés előnyt élvez. Úgy véljük, hogy az események belső struktúrájára való érzékenységet az esemény feltételezett célja vezérli, és ezért a cél ismerete az egyik legfontosabb szervező tényező az eseményreprezentációk kialakításánál. Eredményeink ugyancsak megkérdőjelezik a korai epizodikus (időbeliségre érzékeny) emlékezet jelenlétét, amennyiben eredményeink szerint a csecsemők csak akkor rekonstruálják a tapasztalt időbeli sorrendre vonatkozó információt, ha az az esemény belső felépítése alapján szükségszerű.

 • 1. Bauer, P. J. (1992): Holding it all together: How enabling relations facilitate young children's event recall. Cognitive Development, 7, 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bauer, P. J., Schwade, J. A., Wewerka, S. S., Delaney, K. (1999): Planning ahead: Goal directed problem solving by 2-year-olds. Developmental Psychology, 35, 5, 13201337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Conway, M. A. (2002): Sensory-perceptual memory and its context: Autobiographical memory. In: Baddeley, A., Conway, M., Aggleton, J. (eds.), Episodic Memory: New Directions in Research. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Király Ildikó (2002): Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet. Budapest, Gondolat Kiadói Kör.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Király, I. (2008): Memories for events in infants: Goal relevant action coding. In: Striano, T., Reid, V. (eds.), Social Cognition: Development, Neuroscience and Autism. Wiley-Blackwell, 113128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Király Ildikó , Szedlák Nóra (2007): Eseményre emlékező csecsemő: cél-releváns akciók kódolása. Pszichológia, 27, 123135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Nelson, K., Fivush, R. (2004): The emergence of autobiographical memory: A social cultural developmental theory. Psychological Review, 111 (2), 486511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Perner, J. (2000): Memory and theory of mind. In: Tulving, E., Craik, F. I. M. (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Perner, J., Kloo, D., Gornik, E. (2007): Episodic memory development: Theory of mind is part of re-experiencing experienced events. Infant Child Development, 15, DOI: 10.1002/icd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Povinelli, D. J. (2000): The self: Elevated in consciousness and extended in time. In: Moore, C., Lemmon, K. (eds.), The Self in Time: Developmental Perspectives. Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Povinelli, D. J., Laundry, A. M., Theall, L. A., Clark, B. R., Castille, C. M. (1999): Development of young children's understanding that recent past is causally bound to the present. Developmental Psychology, 35 (6), 14261439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Vargha-Khadem, F., Gadian, D. G., Watkins, K. E., Connelly, A., Van Paesschen, W., Mishkin, M. (1997): Differential effects of early hippocampal pathology on episodic and semantic memory. Science, 277, 376380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 3 2
Jun 2020 0 3 0
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0