View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Az én (énrendszer) szilárdságának és változékonyságának kölcsönviszonyát joggal tekintik az énpszichológia ellentmondásos és gyakran vitatott kérdésének. Egyes szerzők egymást kizáró jelenségeknek tekintik a szilárdságot és a fluiditást, holott azok kölcsönösen feltételezik egymást. Az énrendszer működését dinamikus stabilitás jellemzi. Ez elsősorban az énfunkciók stabilitását, valamint azok helyzetfüggő kontextualitását (working self szerkesztés) jelenti. A szerző részletesen elemzi a változás pszichodinamikáját. Célszerű megkülönböztetni az önmeghatározó kategóriák mennyiségi gyarapodását azok tartalmas mintázatának változásaitól. A rutinszerű forgatókönyvi változások az anticipált szocializáció logikája szerint elővételezhetőek, mások váratlan sorseseményekként zajlanak le. A kulturális identitásminták (self-modellek) és azok észlelésének módjai meghatározó szerepet játszanak az énváltozási folyamatokban. A radikális énváltozás sajátos önálló változata a konverzió; a tanulmány részletesen elemzi ennek pszichológiai jellemzőit.

 • 1. Bargh, J. (2006): A mindennapi élet automatizmusai. In: Hamilton, D. L., Fiske, S. T., Bargh, J. A. (eds.), i. m., 451526.

 • 2. Bem, D. J. (1972): Self-perception theory. In: Berkowitz, L. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 6. New York, Academic Press, 162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Boda Mihály (2008): A személy fogalma. Világosság, 49 (1), 2356.

 • 4. Buunk, B. P., Mussweiler, T. (2001): New directions in social comparison research. Eur. J. of Soc. Psych., 31 (5), 467475.

 • 5. Cohen, D., Hoshino-Browne, E., Leung, A. K. Y. (2007): Culture and personal experience: Insider and outsider phenomenologies of the self and social world. In: Zanna, M. P. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 39. New York, Academic Press, 167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Damasio, A. R. (1996): Descartes tévedése. Budapest, Aduprint.

 • 7. Eibach, R. P., Libby, L. K., Gilovich, T. D. (2003): When change in the self is mistaken for change in the world. J. of Pers. and Soc. Psych., 84 (5), 917931.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fenyő Miksa (1994): Önéletrajzom. Budapest, Argumentum.

 • 9. Festinger, L. (1954): A theory of social comparison processes. Human Relations, 1, 117140.

 • 10. Goffman, E. (1981): A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest, Gondolat.

 • 11. Hamilton, D. L. (2006): A társas megismerés: bevezető áttekintés. In: Hamilton, D., Fiske, S., Bargh, J. (eds.): A társak és a társadalom megismerése. Budapest, Osiris, 4195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Hogg, M. A., Smith, J. R. (2007): Attitudes in social context: A social identity perspective. European Review of Social Psychology, Vol. 18. Hove and New York, Psychology Press, 89131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. James, W. (1902): The Varieties of Religious Experience. New York, Longmans-Green and Comp.

 • 14. Kertész Manó (1985): Szokásmondások. Budapest, Helikon.

 • 15. Koestler, Arthur (1997): Nyílvessző a végtelenbe. Budapest, Osiris.

 • 16. Latané, B., Wolf, S. (1981): The social impact of majorities and minorities. Psychological Review, 88, 438453.

 • 17. Leary, M. R., Tangney, J. P. (eds.) (2003): Handbook of Self and Identity. New York, London: Guilford.

 • 18. Markus, H., Nurius, P. (1986): Possible selves. American Psychologist, 41, 954969.

 • 19. Markus, H., Wurf, E. (1987): The dynamic self-concept. A social psychological perspective. Annual Review of Psychology, 38, 299337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Marton L. Magda (2005): Az idegrendszeri önreprezentáció kérdései. Pszichológia, 25 (1), 326.

 • 21. Márton László (2006): Koestler, a lázadó. Budapest, Pallas Könyvek.

 • 22. McAdams, D. P., Josselson, R., Lieblich, A. (eds.) (2005): Turns in the Road. Narrative Studies of Lives in Transition. Washington, APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Moscovici, S. (1980): Towards a theory of conversion. In: Berkowitz, L. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 13. New York, Academic Press, 208239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Nemeth, C. (1986): Differential contributions of majority and minority influence. Psychological Review, 93, 2332.

 • 25. Onorato, R. S., Turner, J. C. (2004): Fluidity in the self-concept: The shift from personal to social identity. Eur. J. of Soc. Psych., 34 (3), 257278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Pataki Ferenc (1982): Az én és a társadalmi azonosságtudat. Budapest, Kossuth.

 • 27. Pataki Ferenc (1988): Makarenko élete és pedagógiája. 2. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 28. Pataki Ferenc (2001): Élettörténet és identitás. Budapest, Osiris.

 • 29. Pataki Ferenc (2007): Az önéletírás pszichológiája. Pszichológia, 27 (1), 368.

 • 30. Pataki Ferenc (2008): Az “eltűnt én” nyomában. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (3), 409470.

 • 31. Proust, M. (2005): Az eltűnt idő nyomában. Albertine nincs többé. (A szökevény). Ford. Jaancsó Júlia. Budapest, Atlantisz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Ruby, P., Legrand, D. (2008): Neuroimagining the self? In: Haggard, P., Rossetti, Y., Kawato, M. (eds.), Sensorimotor Foundations of Higher Cognition. Attention and Performance. Oxford, Oxford University Press, 293317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Rudman, L. A., Spencer, S. J. (2007): The implicit self. Self and Identity, 6 (2–3), 97100.

 • 34. Schlenker, B. R. (1980): Impression Management: The Self-concept, Social Identity, and Interpersonal Relations. Monterey, GA, Brookes-Cole.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Schultz, W. T. (2005): De profundis: Prison as a turning point in Oscar Wilde's life story. In: McAdams, D., Josselson, R., Lieblich, A. (eds.), i. m., 6789.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Serpe, R. T. (1987): Stability and change in self: A structural symbolic interactionist explanation. Social Psychology Quarterly, 50 (1), 4455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Simon, B. (2004): Identity in Modern Society. A Social Psychological Perspective. Malden, Oxford, Carlton, Blackwell.

 • 38. Szemerkényi Ágnes (1985): A múlt tudósa. In: Kertész Manó, i. m., 257281.

 • 39. Tengelyi László (2007): Tapasztalat és kifejezés. Budapest, Atlantisz.

 • 40. Tesser, A. (2005): Self-evaluation. In: Leary, M., Tangney, J. (eds.), i. m., 275290.

 • 41. Tice, D. M. (1992): Self-concept change and self-presentation: The looking glass self is also a magnifying glass. J. of Pers. and Soc. Psych., 63 (3), 435451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Wegner, D. M., Vallacher, R. R. (1980): The Self in Social Psychology. New York, Oxford, Oxford University Press.

 • 43. Wilson, A. E., Ross, M. (2001): From chump to champ: People's appraisals of their earlier and present selves. J. of Pers. and Soc. Psych., 80 (4), 572584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 2 1 1
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 0 0 0