View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
 • | 2 Tájépítész Kar, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Ebbinghaus óta számos kísérletet végezetek szavakkal és értelmetlen szótagokkal a szabad felidézés vizsgálatára. Ilyenkor a 20–40 itemből álló készletet egyszer, leginkább egyenként bemutatják a kísérleti személyeknek, majd a személyek felidézik az itemeket szabad sorrendben, azaz úgy, ahogy az eszükbe jutnak. Minél több itemet felidéznek, annál sikeresebb a szabad felidézéses kísérlet. Érdekes módon eddig senki sem próbálkozott festmények szabad felidézésével. Farkas 2001-ben megjelent kísérlete kivételével nincsenek ide vonatkozó adatok.

Kísérletünkben 52 egyetemista részére mutattunk be 60 festményt egyenként, 10–10 festmény egy-egy festészeti stílust reprezentált. A festészeti stílusok a következők voltak: reneszánsz, klasszicista, romantikus, realista, impresszionista, szürrealista. Az egyes festmények random sorrendben jelenek meg egy projektor kivetítőjén. Arra voltunk kíváncsiak, van-e szignifikáns sorrend az egyes stílushoz tartozó képek felidézési gyakoriságában. A gyakoriságok csökkenő sorrendben a következő stílusoknál adódtak: szürrealista, impresszionista, romantikus, reneszánsz, klasszicista és realista. A dolgozatban elemezzük a sorrend feltehető okait.

 • 1. Berlyne, D. E. (1971): Aesthetics and Psychobiology. New York, Appleton-Century-Crofts. .

 • 2. Farkas András (1977): Vizuális művészetek pszichológiája 2. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 3. Farkas András (2001): Elfojtás vagy kuriózumhatás – Szürrealista és nem szürrealista képpárok felidézése. In: Pléh Csaba, László János, Oláh Attila (szerk.): Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 6180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Farkas András (2003): A figurativitás iránti igény – Az előítéletekről egy angol–magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 23, 139161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Farkas András (2004): Fejlődik-e a vizuális ízlés? – Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról. Pszichológia, 24, 163192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Farkas András (2007): Festmények szabad felidézése 1. Pszichológia, 27, 8597.

 • 7. Farkas András , Anna Maria Giannini (2001): Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez – Egy kultúraközi vizsgálat. Pszichológia, 21, 309352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Farkas András , Szabó Klaudia (2007): Festmények szabad felidézése 2. Pszichológia, 27, 179194.

 • 9. Friedman, K. (1988): Judgments of painting abstraction, complexity, and recognition by three adult groups. Visual Art Research, 14, 6878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Glanzer, M. (1972): Storage mechanism in recall. In: Bower, G. H., Spence, J. T. (eds.), The Psychology of Learning and Motivation, Vol. 5, New York, Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Martindale, C. (1984): The pleasures of thought: A theory of cognitive hedonics. Journal of Mind and Behavior, 5, 4980.

 • 12. Martindale, C. (2000): A theory of beauty. In: Locher, P., Smith, L. F. (eds.), Proceedings of the 16th Congress of the International Association of Empirical Aesthetics in New York. Montclair, Montclair State University Press, 21. .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Murdock, B. B. Jr. (1962): The serial position effect in free recall. Journal of Experimental Psychology, 64, 482488.

 • 14. Paivio, A. (1971): Imagery and Verbal Processes. New York, Holt.

 • 15. Tulving, E., Thompson, F. (1973): Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. Psychological Review, 89, 352373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Zajonc, R. B. (1968): Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social Psychology, Monograph Supplement, 9, 127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 0 0 0
Dec 2021 0 0 0