View More View Less
 • 1 Szociálpszichológia Tanszék, PTE Bölcsésztudományi Kar, Pécs
 • 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunk elején röviden bemutatjuk a nyelv strukturális jellemzőit, elválasztva ezeket a nyelvben hordozott propozicionális tudásoktól. A nyelvnek számos, implicit tartalmak közvetítésére alkalmas tulajdonsága van, ezek közül összefoglalónkban kettőt mutatunk be részletesebben: az interperszonális igékben rejlő implicit kauzalitás elméletét, valamint az úgynevezett nyelvi kategória modellt. Előbbi azt jelenti, hogy a különböző igék eltérő attribúciókhoz vezetnek, inkább felelőssé téve a cselekvőt vagy a cselekvés tárgyát. A nyelvi kategória modell szerint ugyanazt a cselekvést a beszélő különböző nyelvi kategóriákkal is leírhatja, manipulálva így a nyelvhasználat absztraktságának a szintjét. Ez azért lényeges, mert az absztraktabb nyelvhasználat egy adott cselekvéssel kapcsolatban inkább a cselekvővel kapcsolatos attribúcióhoz vezet, valamint időben stabilabbnak tűnik. A nyelvi kategóriák, így a nyelvi absztraktság megválasztását számos szociálpszichológiai jelenséggel hozták kapcsolatba: ilyen például a csoportközi elfogultság megjelenítése vagy például a sztereotípiák, elvárások közvetítése a saját és a külső csoport tagjairól.

 • 1. Anolli, L., Zurloni, V., Riva, G. (2006): Linguistic intergroup bias in political communication. The Journal of General Psychology, 133 (3), 237255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Au, T. K. (1986): A verb is worth a thousan words: The causes and consequences of interpersonal events implicit in language. Journal of Memory and Language, 25 (1), 104122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Banga, Cs., Szabó, Zs., László J. (2009): Does the perceived solution of historical conflicts has an affect on intergroup linguistic bias? 12th Jena Workshop on Intergroup Processes, Friedrich-Schiller-University, Jena, June 30th to July 4th, 2009, Oppurg Castle, Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Brown, R., Fish, D. (1983a): Are there universal schemas of psychological causality? Archives de Psychologie, 51 (196), 145153.

 • 5. Brown, R., Fish, D. (1983b): The psychological causality implicit in language. Cognition, 14 (3), 237273.

 • 6. Carnaghi, A., Maass, A., Gresta, S., Bianchi, M., Cadinu, M., Arcuri, L. (2008): Nomina sunt omina: On the inductive potential of nouns and adjectives in person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 94 (5), 839859.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Corrigan, R., Stevenson, C. (1994): Children's causal attributions to states and events described by different classes of verbs. Cognitive Development, 9 (2), 235256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Dankovics Natália (2001): Személyközi igék kognitív sémáinak használata és elsajátítása. In: Kampis György, Ropolyi László (szerk.), Evolúció és megismerés. A 9. magyar kognitív tudományi konferencia előadásai. Budapest, Typotex Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Douglas, K. M., McGarty, C. (2001): Identifiability and self-presentation: Computer-mediated communication and intergroup interaction. British Journal of Social Psychology, 40 (3), 399416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Douglas, K. M., Sutton, R. M. (2003): Effects of communication goals and expectancies on language abstraction. Journal of Personality and Social Psychology, 84 (4), 682696.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Douglas, K. M., Sutton, R. M., Wilkin, K. (2008): Could you mind your language? An investigation of communicators’ ability to inhibit linguistic bias. Journal of Language and Social Psychology, 27 (2), 123139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Edwards, D., Potter, J. (1993): Language and causation: A discursive action model of description and attribution. Psychological Review, 100 (1), 2341.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Franco, F. M., Maass, A. (1999): Intentional control over prejudice: when the choice of the measure matters. European Journal of Social Psychology, 29 (44), 469477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Garvey, C., Caramazza, A. (1974): Implicit causality in verbs. Linguistic Inquiry, 5, 549564.

 • 15. Garvey, C., Caramazza, A., Yates, J. (1976): Factors underlying assignment of pronoun antecedents. Cognition, 3, 227243.

 • 16. Heider, F. (1958): The Psychology of Interpersonal Relations. New York, Wiley.

 • 17. Hoffman, C., Tchir, M. A. (1990): Interpersonal verbs and dispositional adjectives: the psychology of causality embodies in language. Journal of Personality and Social Psychology, 58 (5), 765778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Hogg, M. A., Abrams, D. (1988): Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes. New York, Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. John T. Jost (2003): Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

 • 20. Jones, E. E., Davis, K. E. (1965): From acts to dispositions: the attribution process in person perception. In: L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology. New York, Academic Press, 2, 219266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Jost, John T. (2003): Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest, Osiris.

 • 22. Kasof, J., Lee, J. Y. (1993): Implicit causality as implicit salience. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (5), 877891.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Kelley, H. H. (1967): Attribution theory in social psychology. In: D. Levine (ed.), Nebraska Symposium on Motivation. Lincoln, University of Nebraska Press, 15, 192238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Kelley, H. H. (1972): Causal Schemata and the Attribution Process. Morristown, NJ, General Learning Press.

 • 25. Kiss Szabolcs (2005): Implicit pszichológia a nyelvben, avagy az interperszonális igék nyelvlélektana. In: Gervai Judit, Kovács Kristóf, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály (szerk.), Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Budapest, Akadémiai Kiadó, 152160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Maass, A., Ceccarelli, R., Rudin, S. (1996): Linguistic Intergroup Bias: Evidence for in-group-protective motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (3), 512526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Maass, A., Karasawa, M., Politi, F., Suga, S. (2006): Do verbs and adjectives play different roles in different cultures? A cross-linguistic analysis of person representation. Journal of Personality and Social Psychology, 90 (5), 734750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Maass, A., Milesi, A., Zabbini, S., Stahlberg, D. (1995): Linguistic intergroup bias: Differential expectancies or in-group protection. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (1), 116126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Maass, A., Salvi, D., Arcuri, L., Semin, G. R. (1989): Language use in intergroup contexts: The linguistic intergroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (6), 981993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Penelope, J. (1990): Speaking Freely. New York, Pergamon.

 • 31. Reitsma-van Rooijen, M., Semin, G. R., van Leeuwen, E. (2007): The effects of linguistic abstraction on interpersonal distance. European Journal of Social Psychology, 37 (5), 817823.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Rubini, M., Menegatti, M. (2008): Linguistic bias in personnel selection. Journal of Language and Social Psychology, 27 (2), 168181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Rubini, M., Sigall, H. (2002): Taking the edge off of disagreement: Linguistic abstractness and selfpresentation to a heterogeneous audience. European Journal of Social Psychology, 32 (3), 343351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Rubini, M., Moscatelli, S., Palmonari, A. (2007): Increasing group entitativity: Linguistic intergroup discrimination in the minimal group paradigm. Group Processes and Intergroup Relations, 10 (2), 280296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Rudolph, U. (2008): Covariation, causality, and language: Developing a causal structure of the social world. Social Psychology, 39 (3), 1774181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Rudolph, U., Forsterling, F. (1997): The psychological causality implicit in verbs: A review. Psychological Bulletin, 121 (2), 192218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Semin, G. R. (2000a): Agenda 2000 Communication: Language as an implementational device for cognition. European Journal of Social Psychology, 30, 596612.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Semin, G. R. (2000b): Language as a cognitive and behavioral structuring resource: Question-answer exchanges. In: Stroebe, W., Hewstone, M. (eds.), European Review of Social Psychology. Chichester, Wiley, 75104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Semin, G. R. (2008): Language puzzles: A prospective retrospective on the Linguistic Category Model. Journal of Language and Social Psychology. Special issue on the Linguistic Category Model, 27, 197209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Semin, G. R. (2009): Language and social cognition. In F. Strack, J. Förster (eds). Social Cognition – the Basis of Human Interaction. Psychology Press. In press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Semin, G. R., de Poot, C. J. (1997): The Question-Answer paradigm: You might regret not noticing how a question is worded. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (3), 472480.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Semin, G. R., Fiedler, K. (1988): The cognitive functions of linguistic categories in describing persons: Social cognition and language. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (4), 558568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Semin, G. R., Marsman, J. G. (1994): “Multiple inference-inviting properties” of interpersonal verbs: Event instigation, dispositional inference, and implicit causality. Journal of Personality and Social Psychology, 67 (5), 836849.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Semin, G. R., Rubini, M. (1994): Language use in the context of congruent and incongruent in-group behaviours. British Journal of Social Psychology, 33 (3), 355362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Semin, G. R., de Montes, G. L., Valencia, J. F. (2003): Communication constrains on the Linguistic Intergroup Bias. Journal of Experimental Social Psychology, 39 (5), 142148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Semin, G. R., Görts, C., Nandram, S., Semin-Goossens, A. (2002): Cultural perspectives on the linguistic representation of emotion and emotion events. Cognition and Emotion, 16 (1), 1128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Stapel, D. A., Semin, G. R. (2007): The magic spell of language: Linguistic categories and their perceptual consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 93 (1), 2333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Tajfel, H. (1978): Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. London, Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Tajfel, H. (1982): The social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33, 139.

 • 50. Tajfel, H., Turner, J. C. (1979): An integrative theory of intergroup conflict. In: W. G. Austin, S. Worchel (eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA, Brooks/Cole, 3347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Tanabe, Y., Oka, T. (2001): Linguistic intergroup bias in Japan. Japanese Psychological Research, 43 (2), 104111.

 • 52. Turnbull, W. (1994): Thematic structure of descriptions of violent events influences perceptions of responsibility: A thematic structure effect. Journal of Language and Social Psychology, 13 (2), 132157. Turner, J. C. (1981): The experimental social psychology of intergroup behavior. In: J. C. Turner, H. Giles (eds.), Intergroup Behavior. Chicago, University of Chicago Press, 66-101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Turner, J. C. (1982): Towards a cognitive redefinition of the social group. In: H. Tajfel (ed.), Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 1540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Turner, J. C. (1985): Social categorization and the self-concept: A social cognitive theory of group behavior. In: E. J. Lawler (ed.), Advances in Group Processes. Greenwich, CT, JAI Press, 2, 77122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., Wetherell, M. S. (1987): Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory. Oxford and New York, Basil Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Verkuyten, M. (2003): Ethnic in-group bias among minority and majority early adolescents: The perception of negative peer behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 21 (2), 543565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Von Hippel, W., Sekaquaptewa, D., Vargas, P. (1997): The Linguistic Intergroup Bias as an implicit indicator of prejudice. Journal of Experimental Social Psychology, 33 (5), 490509.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Von Hippel, W., Sekaquaptewa, D., Vargas, P. T. (2008): Linguistic markers of implicit attitudes. In: R. E. Petty, R. H. Fazio, P. Brinol (eds.), Attitudes: Insights from the New Wave of Implicit Measures. Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Watson, B., Gallois, C. (2002): Patients’ interactions with health providers: A linguistic category model approach. Journal of Language and Social Psychology, 21 (1), 3252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Webster, D. M., Kruglanski, A. W., Pattison, D. A. (1997): Motivated language use in intergroup contexts: Need-for-closure effects on the linguistic integroup bias. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (5), 11221131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Wigboldus, D. H. J., Semin, G. R., Spears, R. (2000): How do we communicate stereotypes? Linguistic bases and inferential consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 78 (1), 518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Wigboldus, D. H. J., Spears, R., Semin, G. R. (2005): When do we communicate stereotypes? Influence of the social context on the linguistic expectancy bias. Group Processes and Intergroup Relations, 8 (3), 215230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation