View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, ELTE PPK, Budapest
 • | 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
 • | 3 MTA-ra Kihelyezett Pszichofiziológiai Központ, ELTE PPK, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Jelen tanulmány a NEO-PI-R Form, S kérdőívvel mért big five személyiségvonások, a Cloninger-féle temperamentum- és karakterdimenziók, valamint az agy nyugalmi elektromos tevékenységének spektrális jellemzői közötti kapcsolatot vizsgálja korrelációs elemzésekkel. Az eredmények alapján gyenge, illetve közepes erősségű összefüggés állapítható meg néhány személyiségvonás és a vizsgált EEG-mutatók között. Az extroverzió az alpha-1, a barátságosság a béta-1, théta és alpha-1, a nyitottság pedig az alpha-1 és béta-1 frekvencia teljesítményekkel mutatott összefüggést. Adataink nem támasztják alá a Cloninger-féle elméletből származtatható előfeltevést, amennyiben nem a temperamentumdimenziók, hanem a karakterdimenziók vonatkozásában találtunk korrelációkat az agyi elektromos tevékenység egyes mutatóival. Az önirányítottság és együttműködési készség az alpha-2 frekvencia teljesítménnyel korrelált.

 • 1. Boha, R., Molnár, M., Gaál, Zs. A., Czigler, B., Róna, K., Kass, K., Klausz, G. (2009): The acute effect of low-dose alcohol on working memory during mental arithmetic I. Behavioral measures and EEG theta band spectral characteristics. International Journal of Psychophysiology, 73, 133137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Caprara, G. V., Cervone, D. (2000): Personality. Ch. 6. Genetics, brain systems, and personality. Cambridge University Press, 158186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Cloninger, C. R. (1987): A systematic method for clinical description and classification of personality variants: a proposal. Arch Gen Psychiatry, 50, 975990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994): The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. Washington University, St Louis, MO, Center for Psychobiology of Personality. 

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Costa, P. T. Jr., Mccrae, R. R. (1992): The NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and the NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI). Professional manual, Psychological Assessment Resources, Odessa, FL.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Eysenck, H. J. (1967): The Biological Basis of Personality. Springfield, IL, Thomas.

 • 7. Eysenck, H. J. (1990): Biological dimensions of personality. In: L. A. Pervin (ed.), Handbook of Personality: Theory and Research. New York, Guilford Press. 

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fink, A., Neubauer, A. C. (2004): Extraversion and cortical activation: Effects of task complexity. Personality and Individual Differences, 36, 333347

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Fink, A., Schrausser, D. G., Neubauer, A. C. (2002): The moderating influence of extraversion on the relationship between IQ and cortical activation. Personality and Individual Differences, 33, 311326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Gale, A., Edwards, J. A., Morris, P., Moore, R., Forrester, D. (2001): Extraversion-introversion, neuroticism-stability, and EEG indicators of positive and negative emphatic mood. Personality and Individual Differences, 3, 449461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Gordon, E. (2003): Integrative neuroscience in psychiatry: the role of a standardised database. Australas. Psychiatry, 11, 156163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gray, J. A. (1978): Az introverzió-extraverzió pszichofiziológiai természete. In: Halász László, Marton L. Magda (szerk.), Típustanok és személyiségvonások. Budapest, Gondolat, 215238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gray, C., Singer, W. (1987): Stimulus-dependent neuronal oscillations in the cat visual cortex area 17. Neurosci, Suppl., 22, 434.

 • 14. Klimesch, W. (1999): EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: A review and analysis. Brain Research Reviews, 29, 169195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Kulcsár Zsuzsanna (1978): Az introverzió-extraverzió helye a modern személyiségkutatásban. Kézirat. Budapest, ELTE BTK.

 • 16. Marton L. Magda , Urbán János (1967): Személyiségtípusokra jellemző EEG-minták elemzése nyugalmi és elemi tanulási helyzetekben. Pszichológiai Tanulmányok, X. Budapest, Akadémiai Kiadó, 165169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Marton Lajosné , Urbán János (1967): Elemi tanulási folyamatok egyedi és típus-jellegzetességei elektrográfiás mutatók tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 24, 3356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Molnár, M., Boha, R., Czigler, B., Gaál, Zs. A., Benyovszky, M., Róna, K., Klausz, G. (2009): The acute effect of low-dose alcohol on working memory during mental arithmetic II. Changes of nonlinear and linear EEG-complexity in the theta band, heart rate and electrodermal activity. International Journal of Psychophysiology, 73, 138142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Rózsa Sándor , Kállai János, Osváth Anikó, Bánki M. Csaba (2005): Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív felhasználói kézikönyve, Budapest, Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Schmidtke, J. I., Heller, W. (2004): Personality, affect and EEG: Predicting patterns of regional brain activity related to extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 36, 717732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Stough, C., Donaldson, C., Scarlata, B., Ciorciari, J. (2001): Psychophysiological correlates of the NEO-PI-R openess, agreeableness and conscientiousness: preliminary results. International Journal of Psychophysiology, 41, 8791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Szirmák, Zs., Nagy, J. (2002): The Hungarian adaptation of the NEO Personality Inventory Revised Form S. On the reliability and validity of the first translation (NEOPIR-H1), and some item corrections for the final version (NEOPIR-H2), Progress Report, Készült a PAR számára.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Takashaki, T., Murata, T., Hamada, T., Omori, M., Kosaka, H., Kikuchi, M., Yoshida, H., Wada, Y. (2005): Changes in EEG and automatic nervous activity during meditation and their association with personality traits. International Journal of Psychophysiology, 55, 199207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Tran, Y., Craig, A., McIsaac, P. (2001): Extraversion-introversion and 8–13 Hz waves in frontal cortical regions. Personality and Individual Differences, 30, 205215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Tran, Y., Craig, A., Boord, P., Connell, K., Cooper, N., Gordon, E. (2006): Personality traits and its association with resting regional brain activity. International Journal of Psychophysiology, 60, 215224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 2 6 1
Feb 2022 5 0 0
Mar 2022 5 0 0
Apr 2022 6 1 1
May 2022 1 1 2
Jun 2022 0 0 0