View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • | 2 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A koraszülöttség pszichológiai szakirodalma igen változatos eredményeket közöl a koraszülöttség fejlődési kimenetelével kapcsolatban. Az anya–gyermek interakció vizsgálata segíthet a fejlődési kimenetel heterogenitásának megértésében. Jelen vizsgálatban 29 mérsékelten rizikós koraszülött és 40 egészséges, időre született gyermek és édesanyáik vettek részt. A csecsemők 12 hónapos korában megfigyeléses adatgyűjtést végeztünk, játékhelyzetben rögzítettük általunk kialakított szempontrendszer alapján az anyai és a gyermeki viselkedéses sajátosságokat. Emellett a 12 hónapos kori Bayley fejlődési mutatókat is bevontuk az elemzésbe. Eredményeink szerint a koraszülöttek csoportjában némileg kedvezőtlenebb sajátosságok mutatkoztak. Jellemzőbb az anyai passzivitás, amire a gyermekek nagyobb fokú kezdeményezéssel válaszolnak. A koraszülött csecsemők továbbá többször váltanak játéktárgyat, és kevesebbet vokalizálnak. A koraszülött csoportban összefüggést találtunk az anyai tanítói viselkedés és a gyermek mentális fejlődési indexe között. Úgy tűnik, hogy a koraszülötteknél talált mentális fejlődésbeli hátrányhoz, amely főleg a fiúkat érinti, részben a kisebb anyai tanítói igyekezet is hozzájárul.

 • 1. Aylward, G. P. (2003): Neonatology, prematurity, NICU, and developmental issues. In: M. C. Roberts (ed.), Handbook of Pediatric Psychology. New York, Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bakeman, R., Brown, J. V. (1980): Early interaction: consequences for social and mental development at three years. Child Development, 51, 437447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Barnard, K. E., Bee, H. L., Hammond, M. A. (1984): Developmental changes in maternal interactions with term and preterm infants. Infant Behavior and Development, 7, 101113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Barrera, M. E., Rosenbaum, P. L., Cunningham, C. E. (1987): Corrected and uncorrected Bayley scores: longitudinal developmental patterns in low and high birthweight preterm infants. Infant Behavior and Development, 10, 337346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bayley, N. (1993): Bayley Scales of Infant Development. New York, Psychological Corporation.

 • 6. Beckwith, L., Cohen, S. E. (1978): Preterm birth: Hazardous obstetrical and postnatal events as releted to cargiver-infant behavior. Infant Behavior and Development, 1, 403411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Beckwith, L., Rodning, C., Cohen, S. (1992): Preterm children at early adolescence and continuity and discontinuity in maternal responsiveness from infancy. Child Development, 63, 11981208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Bradley, R. H., Corwyn, R. F., Burchinal, M., Pipes-McAdoo, H., Garcia-Coll, C. (2001): The home environments of children in the United States, Part II: Relations with behavioral development through age thirteen. Child Development, 72, 18681886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Burchinal, M. R., Roberts, J. E., Hooper, S., Zeisel, S. A. (2000): Cumulative risk and early cognitive development: A comparison of statistical risk models. Developmental Psychology, 36, 793807.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Connellan, J., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Batki, A., Ahluwalia J. (2000): Sex differences in human neonatal social perception. Infant Behavior and Development, 23, 113118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Crawford, J. W. (1982): Mother-infant interaction in premature and full-term infants. Child Development, 53, 957962.

 • 12. Crnic, K. A., Ragozin, A. S., Greenberg, M. T., Robinson, N. M., Basham, R. B. (1983): Social interaction and developmental competence of preterm and full-term infants during the first year of life. Child Development, 54, 11991210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Drillien, C. M., Thomson, A. S. M., Burgoyne, K. (1980): Low-birthweight children at early school age: A longitudinal study. Developmental Medicine and Child Neurology, 22, 2647.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Field, T. M. (1977): Effects of early separation, interactive deficits, and experimental manipulations on infant-mother face-to-face interaction. Child Development, 48, 763771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Garner, P. W., Landry, S. H., Richardson, M. A. (1991): The development of joint attention skills in very-low-birth-weight infants across the first 2 years. Infant Behavior and Development, 14, 489495.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Gervai Judit (2005): A Budapesti Családvizsgálat. Alkalmazott Pszichológia, VII. 4, 513.

 • 17. Goldberg, S., DiVitto, B. (2002): Parenting children born preterm. In: M. H. Bornstein (ed.), Handbook of Parenting. Vol. 3, Mahwah, N.J., Erlbaum, 339360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Goldberg, S., Lojkasek, M., Gartner, G., Corter, C. (1989): Maternal responsiveness and social development in preterm infants. In: M. H. Bornstein (ed), Maternal Responsiveness: Characteristics and Consequences. New Directions for Child Development, No. 43. San Francisco, Jossey-Bass, 89103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Greenberg, M., Crnic, K. A. (1988): Longitudinal predictors of developmental status and social interaction in premature and full-term infants at age two. Child Development, 59, 554570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Greene, J. G., Fox, N. A., Lewis, M. (1983): The relationship between neonatal characteristics and three-month mother-infant interaction in high-risk infants. Child Development, 54, 12861296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Gustafson, G. E., Green, J. A., West, M. J. (1979): The infants changing role in mother-infant games: the growth of social skills. Infant-Behavior-and-Development, 2, 301308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hindmarsh, G. J., O'Callaghan, M. J., Mohay, H. A., Rogers, Y. M. (2000): Gender differences in cognitive abilities at 2 years in ELBW infants. Early Human Development, 60, 115122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Jarvis, P. A., Myers, B. J., Creasey, G. L. (1989): The effects of infants’ illness on mothers’ interactions with prematures at 4 and 8 months. Infant Behavior and Development, 12, 1, 2535.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Kalmár Magda , Boronkai J. (2001): Az otthoni környezet minőségének szerepe koraszülött gyerekek hosszútávú értelmi fejlődésében. Magyar Pszichológiai Szemle, 56, 387410.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Kalmár Magda (2007): Az intelligencia alakulásának előrejelezhetősége és váratlan fordulatai. Rizikómentesen született, valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Landry, S. H. (1986): Preterm infant's responses in early joint attention interactions. Infant Behavior and Development, 9, 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Landry, S. H., Chapieski, M. L. (1988): Visual attention during toy exploration in preterm infants: Effects of medical risk and maternal interactions. Infant Behavior and Development, 11, 187204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Landry, S. H., Garner, P. W., Swank, P. R., Baldwin, C. D. (1996): Effects of maternal scaffolding during joint toy play with preterm and full-term infants. Merrill-Palmer Quarterly, 42, 177199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Landry, S. H., Smith, K. E., Miller-Loncar, C. L., Swank, P. R. (1997): Predicting cognitive-language and social growth curves from early maternal behaviors in children at varying degrees of biological risk. Developmental Psychology, 33, 10401053.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Landry, S. H., Smith, K. E., Miller-Loncar, C. L., Swank, P. R. (1998): The relation of change in maternal interactive styles to the developing social competence of full-term and preterm children. Child Development, 69, 1, 105123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Lindahl, L. B., Heiman, M. (1997): Social proximity in early mother-infant interactions: Implications for gender differences? Early Development and Parenting, 6, 2, 8388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Littman, B., Parmelee, A. H. Jr. (1978): Madical correlates of infant development. Pediatrics, 61, 470474.

 • 33. Lutchmaya, S., Baron-Cohen, S., Raggatt, P. (2002): Foetal testosterone and eye contact in 12-month-old human infants. Infant Behavior and Development, 25, 327335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Magill-Evans, J., Harrison, M. J., Burke, S. O. (1999): Parent-child interactions and development of toddlers born preterm. Western Journal of Nursing Research, 21, 292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Malatesta, C. Z., Grigoryev, P., Lamb, C., Albin, M., Culver, C. (1986): Emotion socialization and development in preterm and full-term infants. Child Development, 57, 316330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Meadows, S. (1996): Parenting Behaviour and Children's Cognitive Development. Howe, U.K., Erlbaum Taylor and Francis.

 • 37. Minde, K., Perotta, M., Marton, P. (1985): Maternal caretaking and play with full-term and premature infants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 26, 2, 231244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Minde, K. (1993): Prematurity and serious medical illness in infancy: Implications for development and interventions. In: C. H. Jr. Zeanah (ed.), Handbook of Infant Mental Health. New York, The Guilford Press, 87105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Neisser, U., Boodoo, D. F., Loehlink, J. C., Perloff, R., Sternberg, R. J., Urbins, F. (1996): Intelligence: Knowns and unknowns. American Psychologist, 51, 77101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Ney Krisztina , Szöllősi Ágnes, Fenes Ditte, Gervai Judit (2005): A szülő-csecsemő interakciók jellemzői és kódolási lehetőségei. Alkalmazott Pszichológia, 7 (4), 3848.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Olson, S. L., Bates, J. E., Kaskie, B. (1992): Caregiver-infant interaction antecedents of children's school-age cognitive ability. Merrill-Palmer Quarterly, 38, 309330.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Poehlmann, J., Fiese, B. H. (2001): Parent-infant interaction as a mediator of the relation between neo-natal risk status and 12-month cognitive development. Infant Behavior and Development, 24, 171188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Reissland, N., Shepherd, J., Stephenson, T. (1999): Maternal verbal Interaction in different situations with infants born prematurely or at term. Infant and Child Development, 8, 3948.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., Van Rossem, R. (2008): A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. Intelligence, 36, 367378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Ruske, T. M., Rifkin, L., Stewart, A. L., Townsend, J. P., Roth, S. C., Wyatt, J. S., Murray, R. M. (2001): Neuropsychological outcome at adolescence of very preterm birth and its relation to brain structure. Developmental Medicine and Child Neurology, 43, 226233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Saltaris, C., Serbin, L. A., Stack, D. M., Karp, J. A., Schwartzman, A. E., Ledingham, J. E. (2004): Nurturing cognitive competence in preschoolers: A longitudinal study of intergenerational continuity and risk. International Journal of Behavioral Development, 28, 105115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Samsom, J. F., Groot, L., Cranendonk, A., Bezemer, D., Lafeber H.N., Fetter W. P. F. (2002): Neuromotor function and school performance in 7-year-old children born as high-risk preterm infants. Journal of Child Neurology, 17, 5, 325332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Schneider, W., Wolke, D., Schlagmüller, M., Meyer, R. (2004): Pathways to school achievement in very preterm and full term children. European Journal of Psychology of Education, 19, 4, 385406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Smith, K. E., Landry, S. H., Swank, P. R., Baldwin, C. D., Denson, S. E., Wildin, S. (1996): The relation of medical risk and maternal stimulation with preterm infants’ cognitive, language, and living skills. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 855864.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Smith, L., Ulvund, S. E. (2003): The role of joint attention in later development among preterm children: Linkages between early and middle childhood. Social Development, 12 (2), 222234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Tronick, E. Z., Cohn, J. F. (1989): infant-mother face-to-face interaction: Age and gender differences in coordination and the occurrence of miscoordination. Child Development, 60, 8592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. UNICEF (2007): Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. Innocenti Report Card, 7.

 • 53. Van Beek, Y., Hopkins, B., Hoeksma, J. B. (1994): Development of communicative behaviors in preterm infants: the effects of birthweight status and gestational age. Infant Behavior and Development, 17, 107117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Van de Weijer-Bergsma, E., Wijnroks, L., Jongmans, M. J. (2008): Attention development in infants and preschool children born preterm: A review. Infant Behavior and Development, 31 (3), 333351.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Wijnroks, L. (1998): Early maternal stimulation and the development of cognitive competence and attention of preterm infants. Early Development and Parenting, 7, 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Yamokoski, C. A., Jaquay, C., Smith, P. H., Bernieri, F. J., Dixon, W. E. (2000): Measuring interactional synchrony: Context plays a role. Poster presented at the International Conference on Infant Studies. 2000, July, Brighton, UK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Zelkowitz, P., Papageorgiou, A. (1996): Childrearing attitudes among parents of very low birthweight and normal birthweight children. Developmental and Behavioral Pediatrics, 17, 8489.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 11 0 0
Sep 2021 15 3 5
Oct 2021 15 1 2
Nov 2021 6 3 6
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 6 1 1
Feb 2022 0 0 0