View More View Less
 • 1 Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged
Restricted access

Absztrakt

A fogyasztói önkontroll jelensége a közgazdaságtan és a pszichológia határterületére pozícionálható. Napjainkban ez a kutatási téma a közgazdaságtanban, főként a magatartás-gazdaságtanban hangsúlyosabb. A magatartás-gazdaságtan szemszögéből a fogyasztói önkontroll hiánya az intertemporális fogyasztói döntések „racionális” kimenetéhez képest tapasztalt anomáliák egyik lehetséges magyarázó elve lehet. Ezek az anomáliák legtöbbször a „fogyasztói rövidlátásban” és a „halogatásban” nyilvánulnak meg. Habár e jelenségek közgazdaságtani modellezéséhez, számos esetben explicit módon is, felhasználnak pszichológiai eredményeket, a két tudomány közötti kooperáció még közel sem teljes. Pedig a fenti jelenségek tudományos igényű vizsgálata a pszichológiában is megjelenik, igaz, kontextusában és célkitűzéseiben gyakran igen eltérő módon. Tanulmányunkban bemutatjuk a fogyasztói önkontroll néhány fontosabb magatartás-gazdaságtani modelljét, illetve azok gazdaságtani és pszichológiai hátterét. Bemutatjuk továbbá az önkontroll jelenségének néhány pszichológiai jellegű interpretációját, még abban az esetben is, ha azok nem mindig elemzik explicit módon az önkontroll szerepét a gazdasági kontextusban születő döntésekben. Egyik tudományterületen sem lehetett teljes körű áttekintést végeznünk. Már csak azért sem, mert az önkontrollnak – sem a közgazdaságtanban, sem a pszichológiában – nincs olyan modellje, melyet minden kutató egyöntetűen elfogadhatónak tartana. Mégis, elemzésünk módot ad néhány olyan következtetés megfogalmazására, amely a két tudomány együttműködését e téren is erősítheti.

 • 1. Ainslie, G. (2001): Breakdown of Will. New York, Cambridge University Press.

 • 2. Akerlof, G. A. (1991): Procrastination and obedience. American Economic Review, 81 (2), 119.

 • 3. Ameriks, J., Caplin, A., Leahy, J., Tyler, T. (2004): Measuring self-control. NBER Working Papers, [Online] Available at: http://www.nber.org/papers/w10514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Baumeister, R. F. (2002): Ego depletion and self-control failure: an energy model of the self's executive function. Self and Identity, 1 (2), 129136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Baumeister, R. F. (2008): Free will in scientific psychology. Perspectives on Psychological Science, 3 (1), 1419.

 • 6. Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N., Oaten, M. (2006): Self-regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of Personality, 74 (6), 17731801.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Benhabib, J., Bisin, A. (2005): Modeling internal commitment mechanisms and self-control: A neuroeconomics approach to consumption-saving decisions. Games and Economic Behavior, 52 (2), 460492.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Elster, J. (2001): A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 9. Fox, N. A., Calkins, S. D. (2003): The development of self-control of emotion: Intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 27 (1), 726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Freud, S. (1991): Az ősvalami és az Én. Budapest, Hatágú Síp Alapítvány.

 • 11. Friedman, M. (1986): A pozitív közgazdaságtan módszertana. In: Riesz Miklós (szerk.), Infláció, munkanélküliség, monetarizmus: válogatott tanulmányok. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gilbert, D. T., Pinel, E. C., Wilson, T. D., Blumberg, S. J., Wheatley, T. P. (1998): Immune neglect: A source of durability bias in affective forecasting. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (3), 617638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gul, F., Pesendorfer, W. (2004): Self-control, revealed preference and consumption choice. Review of Economic Dynamics, 7 (2), 243264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Jolls, C., Sunstein, C. R., Thaler, R. (1998): A behavioral approach to law and economics. Stanford Law Rev., 50, 14711550.

 • 15. Kahneman, D. (2003): Experienced utility and objective happiness: A moment-based approach. In: I. Brocas, J. D. Carrillo (eds), The Psychology of Economic Decisions, Vol. 1: Rationality and Well-Being. Oxford, Oxford University Press, 187208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Katona, G. (1974): Psychology and consumer economics. The Journal of Consumer Research, 1 (1), 18.

 • 17. Lea, S. E. G., Webley, P. (2005): In search of the economic self. The Journal of Socio-Economics, 34 (5), 585604.

 • 18. Letzring, T. D., Block, J., Funder, D. C. (2005): Ego-control and ego-resiliency: Generalization of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the self. Journal of Research in Personality, 39 (4), 395422.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. McFadden, D. (1999): Rationality for Economists? Journal of Risk and Uncertainty, 19 (1–3), 73105.

 • 20. Monterosso, J., Ainslie, J. (2007): The behavioral economics of will in recovery from addiction. Drug Alcohol Dependence, 90 (S1), S100S111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Mullainathan, S., Thaler, R. H. (2001): Behavioral Economics. In: N. J. Smelser, P. B. Baltes (eds), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier, [Online] Available at: doi:10.1016/B0-08-043076-7/02247-6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Muraven, M., Baumeister, R. F. (2000): Self-regulation and depletion of limited resources: Does self-control resemble a muscle?Psychological Bulletin, 126 (2), 247259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Olson, K. R. (2005): Engagement and Self-control: Superordinate dimensions of Big Five traits. Personality and Individual Differences, 38 (7), 16891700.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Rabin, M. (2002): A perspective on psychology and economics. European Economic Review, 46 (4-5), 657685.

 • 25. Shoda, Y., Mischel, W., Peake, P. (1988): Predicting adolescent cognitive and self-regulatory competencies from preschool delay of gratification: Identifying diagnostic conditions. Developmental Psychology, 26 (6), 978986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Stutzer, A., Frey, B. S. (2006): What Happiness Research Can Tell Us About Self-Control Problems And Utility Misprediction. Institute for Empirical Research in Economics Working Papers, [Online] Available at: http://www.iew.unizh.ch/wp/iewwp267.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Tangney, J. P., Baumeister, R. F., Boone, A. L. (2004): High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72 (2), 271322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Thaler, R. H. (1981): Some empirical evidence on dynamic consistency. Economic Letters, 8 (3), 201207.

 • 29. Thaler, R. H., Shefrin, H. M. (1981): An economic theory of self control. Journal of Political Economy, 89 (2), 392406.

 • 30. Wegner, D. M. (2002): The Illusion of Conscious Will. Cambridge, MA, MIT Press.