View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, ELTE, Budapest
 • | 2 Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Vállalkozók és főiskolások mintáján vizsgáltuk a kockázatvállalás és a személyiségjegyek összefüggéseit. A kockázatvállalás vizsgálatára egy teszthelyzetet és kétféle, önbevalláson alapuló helyzetet kínáltunk fel. A Big Five és a Pszichológiai Immunkompetencia dimenzióit, az optimizmust, a bizonytalansághoz való viszonyulást és a valószínűségi kalibrációt vizsgáltuk. Robusztus eredmény mindkét csoportnál a Barátságosság hiánya (Big Five) és a hideg manipulatív interperszonális viszonyulás (LSPRI) kapcsolata a kockázatvállalással. A kockázatvállaló személy saját céljaira koncentrál, nem befolyásolható, nem próbál másokhoz alkalmazkodni, figyelmét nem kötik le a társas szempontok. A kockázatvállaló személy rugalmas, keresi a kihívást, de nem értékeli magát pozitívan, nem büszke magára, és gyenge a frusztrációs toleranciája. A kockázatvállaló vállalkozó ugyanakkor mások képességeit ki tudja bontakoztatni, azokat eredményesen fel tudja használni saját céljai megvalósítására. A kockázatvállaló vállalkozó továbbá extrovertált, nyitott, leleményes, a helyzetek kezelésére új megoldásokat kereső személy, aki saját ítéleteiben eltúlzottan magabiztos, de magabiztossága mögött a környezet elnagyolt, durva értékelése áll. A kockázatvállalás a környezet vizsgálatával, az információk figyelésével és felhasználásával nem áll kapcsolatban, de a kockázatvállaló személyeket a célok megvalósítása érdekében történő erőforrások mozgósítása jellemzi. Fontos módszertani konklúziónak tekintjük, hogy a kapott eredményeket befolyásolta a kockázatvállalást mérő módszer megválasztása.

 • 1. Aldrich, H. E., Martinez, M. A. (2001): Many are called but few are chosen: An evolutionary perspective for the study of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 25, 4156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Brockhaus, R. H. (1980): Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of Management Journal, 23 (3), 509520.

 • 3. Bromiley, P., Curley, S. P. (1992): Individual differences. In: F. Yates (ed.), Risk Taking Behavior. Chichester, UK, Wiley, 87132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Butler, G., Matthews, A. (1987), id. Lauriola, M., Levin, I. P. (2001): Personality traits and risky decision making in a controlled experimental task: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 31, 215226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Campbell, C. (1992): A decision theory model for entrepreneurial acts. Entrepreneurship Theory and Practice, 17 (1), 2127.

 • 6. Cartwright, D. (1971): Risk taking by individuals and groups. Journal of Personality and Social Psychology, 20, 361378.

 • 7. Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., Przybeck, T. R. (1993): A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Cohen, J. B., Fishbein, M., Ahtola, O. T. (1972): The nature and uses of expectancy-value models in consumer attitude research. Journal of Marketing Research, 9 (4), 456459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Conchar, M. P., Zinkhan, G. M., Peters, C., Olavarrieta, S. (2004): An integrated framework for the conceptualization of consumers’ perceived-risk processing. Journal of the Academy of Marketing Science, 32, 418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Costa, P. T. Jr., McCrae, R. R. (1992): Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Cramer, J. S., Hartog, J., Jonker, N., Van Praag, C. M. (2002): Low risk aversion encourages the choice for entrepreneurship: An empirical test of a truism. Journal of Economic Behavior and Organization, 48, 2936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Dahlback, O. (1990): Criminality and risk taking. Personality and Individual Differences, 11, 265272.

 • 13. Dulebohn, J. H. (2002): An investigation of the determinants of investment risk behavior in employer-sponsored retirement plans. Journal of Management, 28 (1), 326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Envick, B. R., Langford, M. (2000): The five-factor model of personality: Assessing entrepreneurs and managers. Academy of Entrepreneurship Journal, 6 (1), 617.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Faragó Klára (2008): “Bandázs nélkül, sisak nélkül”: Az erőforrás hatása a kockázatvállalásra. Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 651674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Faragó Klára , Kiss Orchidea (2005): Vállalkozók kockázatvállalása: a bizonytalanság, a tét és a keretezés szerepe. In: Faragó Klára, Kovács Zoltán (szerk.), Szervezeti látleletek. A szervezetpszichológia hazai kutatási irányai. Budapest, Akadémia Kiadó, 203223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Faragó Klára , Kiss Orchidea, Boros János (2008): Risk-taking in entrepreneurs, compared to criminals and students: The role of uncertainty, stakes. The Journal of Socio-Economics, 37, 22312241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Forlani, D., Mullins, J. W. (2000): Perceived risks and choices in entepreneur's new venture decisions. Journal of Business Venturing, 15, 305322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Gentry, W. M., Hubbard, G. R. (2001), id. Xu, H., Ruef, M. (2004): The myth of the risk-tolerant entrepreneur. Strategic Organization, 2, 331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Gibcus, P., Vermeulen, P. A. M. (2008): The decision making entrepreneur: A literature review. In: P. A. M. Vermeulen, P. L. Curseu: Entrepreneurial Strategic Decision Making: A Cognitive Perspective. Cheltenham, Edwar Elgar, 1141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Gilad, B. (1982): On encouraging entrepreneurship: An interdisciplinary approach. Journal of Behavioral Economics, 11 (1), 132163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Griffin D. , Tversky, A. (2002): The weighing of evidence and the determinants of confidence. In: T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (eds.), Heuristics and Biaises: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge, Cambridge University Press, 230250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Hoch, S. J., Deighton, J. (1989): Managing what consumers learn from experience. Journal of Marketing, 53, 120.

 • 24. Hofstede, G. (1980): Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA, Sage.

 • 25. Hornaday, J., Aboud, J. (1971): Charachteristics of successful entrepreneurs. Personnel Psychology, 24 (3), 141153.

 • 26. Hoyt, G. C., Stoner, J. A. F. (1968): Leadership and group decisions involving risk. Journal of Experimental Social Psychology, 4, 275284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Hull, D. L., Bosley, J., Udell, G. G. (1980): Renewing the hunt for Heffalump: Identifying potential entrepreneurs by personality characteristics. Journal of Small Business Management, 18, 1118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Jackson D. N. et al. (1972): A four dimensional interpretation of risk taking. Journal of Personality, sept. 483501.

 • 29. Johnes, G., Kalinoglou, A., Manasova, A. (2005): Chaos and the dancing stars: Nonlinearity and entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, 14(1).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Johnson, B. (1990): Toward a multidimensional model of entrepreneurship: The case of achievement motivation and the entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, 14 (3), 3954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kahneman, D., Tversky, A. (1979): Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47 (2), 263291.

 • 32. Kamalanabhan, T. J., Sunder, D. L., Manshor, A. T. (2006): Evaluation of entrepreneurial risk-taking using magnitude of loss scale. Journal of Entrepreneurship, 15, 37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kirzner, I. M. (1973): Competition and Entrepreneurship. Chicago, University of Chicago Press.

 • 34. Knight (1921): Risk, Uncertainty and Profit. Chicago, University of Chicago Press.

 • 35. Kogan, N., Wallach, M. A. (1964): Risk Taking: A Study in Cognition and Personality. New York, Holt, Rinehart & Winston.

 • 36. Kökönyei Gyöngyi , Szabó Mónika, Aszmann Anna (2003): Kutatási beszámoló – drog és deviancia. Az ISM KAB-KT-02-17 sz. kutatási pályázat eredményeinek rövid összefoglalója. Budapest, OEFK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Krueger, N., Dickson, P. R. (1994): How believing in ourselves increases risk taking: Perceived self-efficacy and opportunity recognition. Decision Sciences, 25 (3), 385400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Lauriola, M., Levin, I. P. (2001): Personality traits and risky decision making in a controlled experimental task: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 31, 215226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Levander, A., Raccuia, I. (2001): Entrepreneurial Profiling – A cognitive approach to entrepreneurship. Stockholm, Stockholm Business School.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Levenson, M. R., Kiehl, K. A., Fritzpatrick, C. M. (1995): Assessing psychopathic attributes in a non-institutionalized population. Journal of Personality and Social Psychology, 68 (1), 151158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Lopes, L. L. (1993): Reasonsand resources: the human side of risk taking. In: N. J. Bell, R. Bell (eds.), Adolescent Risk Taking, 2957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Lucas, G. J. M., Vermeulen, P. A. M., Curseu, P. L. (2008): Entrepreneurial decision styles and cognition is SMEs. In: P. A. M. Vermeulen, P. L. Curseu (eds.), Entrepreneurial Strategic Decision Making: A Cognitive Perspective. Cheltenham, Edwar Elgar, 1141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Maner, J. K., Richey, J. A., Cromer, K., Mallott, M., Lejuez, C. W., Joiner, T. A., Norman, B., Schmidt, N. B. (2006): Dispositional anxiety and risk-avoidant decision-making. Personality and Individual Differences, 42, 665675.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. March, J. G., Saphira, Z. (1992): Variable risk preference and the focus of attention. Psychological Review, 99 (1), 172183.

 • 45. McCarthy, A., Schoormann, F., Cooper, A. (1993): Reinvestment decisions by entrepreneurs: Rational decision-making or escalation of commitment? Journal of Business Venturing, 8 (1), 924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. McGrath, R. G., MacMillan, I. C., Scheinberg, S. (1992): Elitists, risk-takers and rugged individualists? An exploratory analysis of cultural differences between entrepreneurs and non-entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 7, 115135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Miner, J. B., Raju, N. S. (2004): Risk propensity differences between managers and entrepreneurs and between low- and high-growth entrepreneurs: A reply in a more conservative vein. Journal of Applied Psychology, 89 (1), 312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Mirnics Zsuzsanna (2006): A személyiség építőkövei. Típus-, vonás- és biológiai elméletek. Budapest, Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Moskowitz, T. J., Vissing-Jorgensen, A. (2002): The returns to entrepreneurial investment: A private equity premium puzzle? American Economic Review, 92 (4), 745778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Oláh Attila (1996): A megküzdés személyiségtényezői: A Pszichológiai Immunrendszer és mérésének módszere. Kézirat.

 • 51. Oláh Attila (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest, Trefort Kiadó.

 • 52. Olson, B. D., Suls, J. (2000): Self-, other-, and ideal-judgments of risk and caution as a function of the five-factor model of personality. Personality and Individual Differences, 28, 425436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Palich, L., Bagby, D. (1995): Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking. Challanging conventional wisdom. Journal of Business Venturing, 10 (6), 425438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Papadikis, V., Lioukas, S., Chambers, D. (1998): Strategic decision-making processes: The role of management and context. Strategic Management Journal, 19 (2), 115147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Raju, P. S. (1980): Optimum stimulation level: Its relationship to personality, demographics, and exploratory behavior. Journal of Consumer Research, 7 (3), 272282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Rotter, J. (1966): Generalized exptectancies for internal versus external control of reinforcements. Psychological Monographs, 80(1), 128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Schaninger, Ch. M., Sciglimpaglia, D. (1981): The influence of cognitive personality traits and demographics on consumer information acquisition. Journal of Consumer Research, 8 (2), 208216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Scheier, M. F., Carver, C. S., Bridges, M. W. (1994): Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A re-evaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 10631078.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Schumpeter, J. A. (1934): The Theory of Economic Development. Boston, MA, Harvard University Press.

 • 60. Sexton, D. L., Bowman, N. (1983, 1984): The effects of pre-existing psychological charachteristics on new venture initiations, Paper presented at the annual meeting ot the Academy of Management, Boston.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Sexton, D. L., Bowman, N. (1985): The entrepreneur: A capeble executive and more. Journal of Business Venturing, 1 (1), 129140.

 • 62. Shaver, K. G., Scott, L. R. (1991): Person, process, choice. the psychology of new venture capital. Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (2), 2345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Shoane, E., Chmiel, N. (2005): Are risk preferences consistent? The influence of decision domain and personality. Personality and Individual Differences, 38, 17811791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. Sitkin, S. B., Pablo, A. L. (1992): Reconceptualizing the determinants of risk behavior. Academy of Management Review, 1, 938.

 • 65. Sitkin, S. B., Weingart, L. R. (1995): Determinants of risky decision-making behavior: A test of the mediating role of risk perceptions and propensity. Academy of Management Journal, 38, 15731592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Skultéty Viktor , Szakács Ferenc, Bánfalvi Mária (2007): A vállalkozói sikerességgel kapcsolatos személyiségmutatók. ÁVF Tudományos Közlemények, 17, 5356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Slattery, J. P., Ganster, D. C. (2002): Determinants of risk taking in a dynamic context. Journal of Management, 28 (1), 89106.

 • 68. Stewart, Jr., W. H., Watson, W. E., Carland, J. C., Carland, J. W. (1998): A proclivity for entrepreneur ship: A comparison of entrepreneurs, small business owners and corporate managers. Journal of Business Venturing, 14, 189214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Stewart, W. H., Roth, P. (2001): Risk propensity differences between entrepreneurs and managers: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86 (1), 145153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 70. Stöber, J. (1997): Trait anxiety and pessimistic appraisal of risk and chance. Personality and Individual Differences, 22, 465476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 71. Szakács Ferenc , Radnóti István, Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Karcsics Éva (2008): Vállalkozói siker és kockázat iránti attitűd. ÁVF Tudományos Közlemények, 19, 87102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. Tversky, A., Kahneman, D. (1981): The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211 (1), 453458.

 • 73. Xu, H., Ruef, M. (2004): The myth of the risk-tolerant entrepreneur. Strategic Organization, 200 (2), 331.

 • 74. Zuckerman, M. (1979): Sensation seeking and risk taking. In: C. E. Izard (ed.), Emotions in Personality and Psychopathology. New York, Plenum, 163197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 23 0 0
May 2021 15 0 0
Jun 2021 2 3 4
Jul 2021 1 1 2
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 2 3 2
Oct 2021 0 0 0