Authors:
Tamás MartosMentális Egészségtudományok Munkacsoport, SE–MTA, Budapest
Mentálhigiéné Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Tamás Martos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Barna Konkoly ThegeMagatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Barna Konkoly Thege in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Mária KoppMentális Egészségtudományok Munkacsoport, SE–MTA, Budapest
Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Mária Kopp in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Jelen tanulmányban a Hungarostudy Egészség Panel 2006-os, országosan reprezentatív, keresztmetszeti mintájában (N = 4841) elemezzük az egészséggel kapcsolatos célok fontosságát. A felmérésben alkalmazott Rövidített Aspirációs Index két tétele az egészséghez való viszonyulás két jellegzetes módját képviseli. A két tétel az egészséges életmódra való törekvésnek („megközelítő” orientáció), valamint a betegség elkerülésének („elkerülő” orientáció) a fontosságára kérdez rá. Az elemzésben a két cél fontosságát a többi életcélhoz viszonyítva (relatív fontossági értékek) elemeztük, és összevetettük szociodemográfiai, valamint személyiségbeli tényezőkkel (önirányítottság és énhatékonyság). Az eredmények szerint az egészséggel kapcsolatos célok az életcélok rendszerében kiemelten fontos helyet foglalnak el. Az egyéni különbségeket vizsgálva mindkét egészségcél nagyobb preferenciája összefüggött a magasabb életkorral és az önirányítottsággal, míg a magasabb iskolai végzettség és énhatékonyság negatívan jelezte előre a betegségek elkerülésének többi életcélhoz viszonyított fontosságát. Az egészségcélok relatív fontossága olyan mutatónak bizonyult, mely jelzi, hogy a személy milyen szubjektív jelentőséget tulajdonít az egészség különböző (megközelítő és elkerülő) aspektusainak, és amely jól értelmezhető egyéb tényezők függvényében is.

 • 1. Bagozzi, R. P., Edwards, E. A. (2000): Goal-striving and the implementation of goal intentions in the regulation of body weight. Psychology and Health, 15, 255270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bardi, A., Schwartz, S. H. (2003): Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 12071220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Boekaerts, M., Maes, S., Karoly, P. (2005): Self-regulation across domains of applied psychology: Is there an emerging consensus? Applied Psychology: An International Review, 54, 149154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Boersma, S., Maes, S., Joekes, K. (2005): Goal disturbance in relation to anxiety, depression, and health-related quality of life after myocardial infarction. Quality of Life Research, 14, 22652275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Boersma, S. N., Maes, S., van Elderen, T. (2005): Goal disturbance predicts health-related quality of life and depression 4 months after myocardial infarction. British Journal of Health Psychology, 10, 630.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Carver, C. S., Scheier, M. F. (2002): Self-regulatory perspectives on personality. In: Th. Millon, M. J. Lerner (eds.), Handbook of Psychology. Volume 5: Personality and Social Psychology. Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 185208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994): The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. St. Louis, Center for Psychobiology of Personality, Washington University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Elliot, A. J., Friedman, R. (2007): Approach-avoidance: A central characteristic of personal goals. In: B. R. Little, K. Salmela-Aro, S. D. Phillips (eds.), Personal Project Pursuit. Goals, Action and Human Flourishing. Mahwah, Lawrence Erlbaum, 97118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Frazier, L. D., Hooker, K., Johnson, P. M., Kaus, C. R. (2000): Continuity and change in possible selves in later life: A 5-year longitudinal study. Basic and Applied Social Psychology, 22, 237243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Jackson, E. S., Tucker, C. M., Herman, K. C. (2007): Health value, perceived social support, and health self-efficacy as factors in a health-promoting lifestyle. Journal of American College Health, 56, 6974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Kasser, T., Ryan, R. M. (1996): Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280287.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Kasser, T., Ryan, R. M. (2001): Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In: P. Schmuck, K. M. Sheldon (eds.), Life-goals and Well Being. Towards a Positive Psychology of Human Striving. Seattle, Hogrefe and Huber, 116131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kasser, T., Ryan, R. M., Zax, M., Sameroff, A. J. (1995): The relations of maternal and social environments to late adolescents’ materialistic and prosocial values. Developmental Psychology, 31, 907914.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Kopp, M. S., Schwarzer, R., Jerusalem, M. (1993): Hungarian questionnaire in psychometric scales for cross-cultural self-efficacy research. Zentrale Universitätsdruckerei der FU Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Kristiansen, C. M. (1986): A two-value model of preventive health behavior. Basic and Applied Social Psychology, 7, 173183.

 • 16. Lau, R. R., Hartman, K. A., Ware, J. E. (1986): Health as a value: Methodological and theoretical considerations. Health Psychology, 5, 2543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Martos T . (2008): Életcélok és esélyteremtés. In: Kopp M. (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Budapest, Semmelweis Kiadó, 4758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Martos T. , Szabó, G., Rózsa S. (2006): Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Niemiec, C. P., Ryan, R. M., Deci, E. L., Williams, G. E. (2008): Aspiring to physical health: The role of aspirations for physical health in facilitating long-term tobacco abstinence. Patient Education and Counseling, available online.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Ong, A. D., Walsh, D. A. (2001): Nicotine dependence, depression, and the moderating role of goal cognitions. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 252254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Reifman, A., Barnes, G. M., Dintcheff, B. A., Uhteg, L., Farrell, M. P. (2001): Health values buffer social-environmental risks for adolescent alcohol misuse. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 249251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Rózsa S. , , N. V., Komlósi A., Somogyi E., Dezső, L., Kállai, J., Osváth, A., Bánki, M. C. (2004): A személyiség pszichobiológiai modellje: A Temperamentum és Karakter Kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok. Pszichológia, 3, 283304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Schwartz, A., Hazen, G., Leifer, A., Heckerling, P. (2008): Life goals and health decisions: What will people live (or die) for? Medical Decision Making, 28, 209219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Schwartz, S. H., Rubel, T. (2005): Sex differences in value priorities: Cross-cultural and multimethod studies. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 10101028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Schwarzer, R. (1999): Self-regulatory processes in the adoption and maintenance of health behaviors: The role of optimism, goals, and threats. Journal of Health Psychology, 4, 115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Sheldon, K. M., Kasser, T. (2008): Psychological threat and extrinsic goal striving. Motivation and Emotion, 32, 3745.

 • 27. Shi, H. J., Nakamura, K., Takano, T. (2004): Health values and health-information-seeking in relation to positive change of health practice among middle-aged urban men. Preventive Medicine, 39, 11641171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Smith, J., Freund, A. M. (2002): The dynamics of possible selves in old age. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57, 492500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Smith, M. S., Wallston, K. A. (1992): How to measure the value of health. Health Education Research, Theory and Practice, 7, 129135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Sullivan, H. W., Rothman, A. J. (2008): When planning is needed: Implementation intentions and attainment of approach versus avoidance health goals. Health Psychology, 27, 438444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Susánszky É. , Székely, A., Szabó, G., Szántó, Z., Klinger A., Konkoly Thege B., Kopp M. (2007): A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 259276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Szabó G. , Martos T., Rózsa, S., Kopp M. (2009): A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített magyar változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Kézirat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Takács-Murinkó L. (2007): Értékek és boldogság – a számok tükrében. Letöltés: 2009. 01. 11. http://www.talaljukki.hu/index.php/article/articleview/930/1/16/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. V. Komlósi , Rózsa S., Bérdi M., Móricz É., Horváth D. (2006): Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 237250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Weiss, G., Larsen, D. (1990): Health value, health locus of control, and the prediction of health protective behaviors. Social Behavior and Personality: An International Journal, 18, 121135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Worth, K. A., Sullivan, H. W., Hertel, A. W., Jeffery, R. W., Rothman, A. J. (2005): Avoidance goals can be beneficial: A look at smoking cessation. Basic and Applied Social Psychology, 27, 107116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 11 0 0
Jul 2022 7 2 1
Aug 2022 1 0 0
Sep 2022 0 0 0
Oct 2022 6 1 2
Nov 2022 7 0 0
Dec 2022 0 0 0