View More View Less
 • 1 Pszichológiai Doktori Iskola, Kognitív Pszichológia Program, ELTE PPK, Budapest
 • | 2 Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A végrehajtó funkciók (VF) rendszerének egészét feltárni kívánó mérést és diagnosztikai alkalmazást jelentős bizonytalanság kíséri. A problémák lényegének megismerésére irányuló kutatásunk során egy, a gyakorlatban számos országban elterjedten használt fejlődés-neuropszichológiai eljárást, a NEPSY-I tesztbattériát használtuk. A NEPSY-I tesztcsomagnak a figyelmi-végrehajtó funkciók feltérképezésére kialakított feladatai mellett – kritériumvaliditási megfontolásokból – használtuk még a magyar standarddal rendelkező CBCL kérdőívet és a meleg végrehajtó funkciók tesztelésében alkalmazott Iowa szerencsejáték feladatot (Iowa Gambling Test = IGT). Az 55 fős ADHD-rizikócsoportból és tipikusan fejlődő gyermekekből álló mintán kapott eredmények azt igazolták, hogy – a szakirodalmi adatoknak megfelelően – legjobban a NEPSY-I folyamatos teljesítmény tesztje (Continuous Performance Test = CPT) képes a VF tipikus és atipikus fejlődésének árnyalt megkülönböztetésére. A teszteredmények együttes értelmezésében leginkább a Sonuga-Barke-féle kétutas modell bizonyult használhatónak, tekintve, hogy a modell predikcióival részben egybecsengő következtetéseket tesz lehetővé.

 • 1. Achenbach, T. M. (1991): Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 Profile. Burlington, University of Vermont, Department of Psychiatry.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Aczél Balázs (2004): A végrehajtó működés károsodásának vizsgálata hiperaktív (ADHD) gyerekeken a Rey-féle komplex ábrateszt segítségével. Tudomány és Lélek, 7 (10), 329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Ardila, A. (2008): On the evolutionary origins of executive functions. Brain and Cognition, 68, 9299.

 • 4. Barkley, R. A. (1997): Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121 (1), 6594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H., Anderson, S. W. (1994): Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50, 715.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bishop, D. V. M., Aamodt-Leeper, G., Creswell, C., McGurk, R., Skuse, D. H. (2001): Individual differences in cognitive planning on the Tower of Hanoi task: Neuropsychological maturity or measurement error? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(4), 551556.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Burgess, P. W., Quayle, A., Frith, C. D. (2001): Brain regions involved in prospective memory as determined by positron emission tomography. Neuropsychologia, 39, 545555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Castellanos, F. X., Sonuga-Barke, E. J. S., Milham, M. P., Tannock, R. (2006): Characterizing cognition in ADHD: beyond executive dysfunction. Trends in Cognitive Sciences, 10 (3), 117123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Csépe Valéria (2005): Kognitív fejlődés-neuropszichológia. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 10. Csépe Valéria , Honbolygó Ferenc, Surányi Zsuzsanna (2007): Tapasztalatok a NEPSY magyar nyelvű változatával. In: Racsmány Mihály (szerk.), A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei.Budapest, Akadémiai Kiadó, 148170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Delis, D. C., Kaplan, E. (2001): Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS). San Antonio, The Psychological Corp.

 • 12. Eiraldi, R. B., Power, T. J., Karustis, J. L., Goldstein, S. G. (2000): Assessing ADHD and comorbid disorders in children: The child behavior checklist and the devereux scales of mental disorders. Journal of Clinical Child Psychology, 29 (1), 316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Emslie, H., Wilson, F. C., Burden, V., Nimmo-Smith, I., Wilson, B. A. (2003): Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome in Children (BADS-C). London, Harcourt Assessment.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. F. Földi Rita (2004): Neuropszichológiai vizsgálatok jelentősége a tanulási és viselkedészavarok diagnosztikájában. Magyar Pszichológiai Szemle, 59(1), 1940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Friedman, N. P., Miyake, A. (2004): The relations among inhibition and interference control functions: A latent-variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 133(1), 101135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Friedman, N. P., Miyake, A., Corley, R. P., Young, S. E., DeFries, J. C., Hewitt, J. K. (2006): Not all executive functions are related to intelligence. Psychological Science, 17 (2), 172179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Friedman, N. P., Haberstick, B. C., Willcutt, E. G., Miyake, A., Young, S. E., Corley, R. P., Hewitt, J. K. (2007): Greater attention problems during childhood predict poorer executive functioning in late adolescence. Psychological Science, 18 (10), 893900.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Geurts, H. M., van der Oord, S., Crone, A. (2006): Hot and cool aspects of cognitive control in children with ADHD: Decision-making and inhibition. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 813824.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Győri Miklós (2008): Viselkedéskontroll és megismerés: a végrehajtó működések. In: Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.), Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest, Osiris, 322335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Hill, E. L. (2004): Executive dysfunction in autism. Trends in Cognitive Sciences, 8 (1), 2632.

 • 21. Hughes, C., Russell, J., Robbins, T. W. (1994): Evidence for executive dysfunction in autism. Neuropsychologia, 32 (4), 477492.

 • 22. Hurks, P. P. M., Hendriksen, J. G. M., Vles, J. S. H., Kalff, A. C., Feron, F. J. M., Kroes, M., van Zeben, T. M. C. B., Steyaert, J., Jollesa, J. (2004): Verbal fluency over time as a measure of automatic and controlled processing in children with ADHD. Brain and Cognition, 55, 535544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Jonsdottir, S., Bouma, A., Sergeant, J. A., Scherder, E. J. A. (2006): Relationships between neuropsychological measures of executive function and behavioural measures of ADHD symptoms and comorbid behaviour. Archives of Clinical Neuropsychology, 21 (5), 383394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Kerr, A., Zelazo, P. D. (2004): Development of “hot” executive function: The children's gambling task. Brain and Cognition, 55, 148157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Kónya Anikó , Verseghi Anna, Rey, T. (2000): A Rey-tesztek hazai tapasztalatai. Magyar Pszichológiai Szemle, 55(4), 545557.

 • 26. Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S. (1998): NEPSY: A Developmental Neuropsychological Assessment Manual. San Antonio, The Psychological Corporation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Lehto, J. E., Juujärvi, P., Kooistra, L., Pulkkinen, L. (2003): Dimensions of executive functioning: Evidence from children. British Journal of Developmental Psychology, 21, 5980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Maia, T. V., McClelland, J. L. (2005): The somatic marker hypothesis: still many questions but no answers. Trends in Cognitive Sciences, 9(4), 162164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Mészáros Andrea , Németh Dezső, Kónya Anikó (2006): Szó-fluencia és lexikális szerveződés. Betű- és kategória fluencia közti disszociáció tipikusan fejlődő és diszlexiás tanulóknál. Poszter a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlésén, Budapest, 2006, május 2527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Mészáros Gergely , Tárnok Zsanett, Oláh Szabina, Gádoros Júlia (2008): Gyermekkori pszichiátriai kórképek frontostriatális érintettségének neuropszichológiai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (1), 117141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Miyake, A., Friedman, N. P. Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. (2000): The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “Frontal Lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41, 49100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Négyessy László (2003): Munkamemória a prefrontális kéregben. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.), Kognitív idegtudomány.Budapest, Osiris, 436458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Nigg, J. T. (2001): Is ADHD a disinhibitory disorder? Psychological Bulletin 127(5), 571598.

 • 34. Nigg, J. T. (2005): Neuropsychologic theory and findings in attention-deficit/hyperactivity disorder: The state of the field and salient challenges for the coming decade. Biological Psychiatry, 57, 14241435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Oberauer, K., Süß, H-M., Wilhelm, O., Wittmann, W. W. (2008): Intelligence, 36, 641652.

 • 36. Pennington, B. F., Ozonoff, S. (1996): Executive functions and developmental psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37(1), 5187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Perner, J., Kain, W., Barchfeld, P. (2002): Executive control and higher-order theory of mind in children at risk of ADHD. Infant and Child Development, 11, 141158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Pottinger, L. S. (2001): Identifying AD/HD Subtypes Using the Cognitive Assessment System and the NEPSY. Dissertation Prepared for the Degree of PhD. University of North Texas.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Racsmány Mihály (2003): Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.), Kognitív idegtudomány.Budapest, Osiris, 459482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Rózsa Sándor , Gádoros Júlia, Natasa (1999): A Gyermekviselkedési Kérdőív diagnosztikai megbízhatósága és a több információforráson alapuló jellemzések sajátosságai. Psychatria Hungarica, 14 (4), 375392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Sergeant, J. A., Geurts, H., Oosterlaan, J. (2002): How specific is a deficit of executive functioning for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? Behavioural Brain Research, 130, 328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Sonuga-Barke, E. J. S. (2002): Psychological heterogeneity in AD/HD – a dual pathway model of behaviour and cognition. Behavioural Brain Research, 130, 2936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. St. Clair-Thompson, H. L., Gathercole, S. E. (2006): Executive functions and achievements in school: Shifting, updating, inhibition, and working memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 59 (4), 745759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Strauss, E., Sherman, E. M. S., Spreen, O. (2006): A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms, and Commentary. Third Edition. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Swanson, J. M. (2003): Role of executive function in ADHD. Journal of Clinical Psychiatry, 64 (14), 3539.

 • 46. Szabó Csilla , Poszet Emese, Veress Anabella (2007): A figyelemzavaros-hiperaktív és tipikusan fejlődő gyermekek kognitív profiljának összehasonlítása. Pszichológia, 27 (4), 311332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Szerémi Andrea , Tárnok Zsanett, Farkas Luca, Dótzi József, Gádoros Júlia (2005): A kisgyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar neurokognitív tünetei. Psychiatria Hungarica, 20 (4), 299311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Takács Ádám , Kóbor Andrea, Csépe Valéria (2010): Zavarok a diagnózisban? A figyelmi atipikusság “intuitív diagnosztikája” és neuropszichológiai profilja. Pszichológia 30(3), 253271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Tárnok Zsanett (2005): Figyelemzavarban a végrehajtó agy. In: Gervain Judit, Kovács Kristóf, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály (szerk.), Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára.Budapest, Akadémiai Kiadó, 389411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Tárnok Zsanett , Barsi Péter, Gádoros Júlia, Halász Péter (2006): Végrehajtó funkciók zavara frontális károsodásokban és frontális epilepsziában. Ideggyógyászati Szemle, 59 (7–8), 269280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Tárnok Zsanett , Bognár Emese, Farkas Luca, Aczél Balázs, Gádoros Júlia (2007): A végrehajtó funkciók vizsgálata Tourette-szindrómában és figyelemhiányos hiperktivitás-zavarban. In: Racsmány Mihály (szerk.), A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Budapest Akadémiai Kiadó, 191210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Vargha András (1998): CBCLH Felhasználói füzet. Budapest, ELTE, Általános Pszichológiai Tanszék.

 • 53. Willcutt, E., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., Pennington, B. F. (2005): Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. Biological Psychatry, 57, 13361346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C., Evans, J. J. (1996): The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, Bury St Edmunds, Thames Valley Test Company.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Zelazo, P. D., Müller, U. (2002): Executive functions in typical and atypical development. In: Goswami, U. (ed.), Handbook of Childhood Cognitive Development. Oxford, Blackwell, 445469.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 45 2 4
May 2021 71 0 1
Jun 2021 25 0 0
Jul 2021 22 1 1
Aug 2021 24 0 1
Sep 2021 9 6 6
Oct 2021 0 0 0