View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, SZTE, Szeged
Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunkban a kétértelmű szavak feldolgozását befolyásoló faktorok szerepét kívántuk tisztázni. A korábbi kutatások egyértelműen kimutatták a gyakoriság (lásd például Zempléni és mtsai, 2007), a kontextus (pl. Gergely és Pléh, 1995) és a munkamemóriában jelentkező egyéni különbségek (pl. Mason és Just, 2007) szerepét a lexikális kétértelműség feldolgozásában. Eddig azonban egyetlen kutatás sem tesztelte e faktorok relatív dominanciáját egy olyan komplex vizsgálatban, mely figyelembe veszi a szógyakoriságot, a mondatkontextust és a munkamemória-különbségeket is. Kísérletünkben intermodális priminghelyzetben szó–nemszó lexikális döntési feladatot alkalmaztunk. A kétértelmű szavak három típusú mondatkörnyezetben kerültek bemutatásra: (1) a gyakoribb jelentést korán előfeszítő mondatkontextusban, (2) a ritkább jelentést korán előfeszítő mondatkörnyezetben és (3) semleges (gyakoribb, illetve ritkább jelentést későn előfeszítő) mondatkontextusban. Minden feltételben szerepeltek a gyakoribb és a ritkább jelentés asszociátumai, illetve kontroll célingerek. Az eredmények azt mutatják, hogy a kétértelmű szavak feldolgozását elsődlegesen a kontextus befolyásolja, kisebb mértékben a szógyakoriság. A nagy munkamemóriájú személyeknél a kétértelmű szavak mindkét jelentése elérhető, mivel elegendő erőforrásuk van ahhoz, hogy mindkét jelentést aktívan tartsák. Ezzel szemben a kis munkamemóriájú személyeknél elsődlegesen a gyakoribb jelentés áll rendelkezésre.

 • 1. Baddeley, A. D. (2000): The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4 (11), 417423.

 • 2. Baddeley, A. D., Hitch, G. (1974): Working memory. In: G. A. Bower (ed.), Recent Advances in Learning and Motivation. New York, Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Copland, David A., Chenery, Helen J., Murdoch, Bruce E. (2001): Discourse priming of homophones in individuals with dominant subcortical lesions, cortical lesions and Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 23 (4), 538556.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Cowan, N., Towse, J. N., Hamilton, Z., Saults, J. S., Elliott, E. M., Lacey, J. F., Moreno, M. V., Hitch, G. J. (2003): Children's working-memory processes, a response-timing analysis. Journal of Experimental Psychology, 132, 113132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Daneman, M. and Carpenter, P. A. (1980): Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 19 (4), 450466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Daneman, M. and Merikle, P. M. (1996): Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 3, 422433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Engle, R. W., Tuholski, S. W., Laughlin, J. E. and Conway, A. R. (1999): Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: a latent-variable approach. Journal of Experimental Psychology General, 128 (3), 309331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Fodor, J. (1983): The Modularity of Mind. Cambridge, MA, MIT Press.

 • 9. Gaskell, M. G., Quinlan, P. T., Tamminen, J., Cleland, A. A. (2008): The nature of phoneme representation in spoken word recognition. Journal of Experimental Psychology: General, 137, 282302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Gennari, S. P., MacDonald, M. C., Postle, B. R., Seidenberg, M. S. (2007): Context-dependent interpretation of Words: Evidence for interactive neural processes. NeuroImage, 35, 12781286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Gergely Gy. , Pléh Cs. (1995): Alaktani kétértelműségek és a morfológiai feldolgozás a magyarban. Magyar Pszichológiai Szemle, 51, 127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gunter, T. C., Wagner, S., Friederici, A. D. (2003): Working memory and lexical ambiguity resolution as revealed by ERPs: A difficult case for activation theories. Journal of Cognitive Neuroscience, 15, 643657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Halácsy, P., Kornai, A., Németh, L., Rung, A., Szakadát, I., Trón, V. (2004): Creating open language resources for Hungarian. In: Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04). LREC, pages 203–210. Full text: http://mokk.bme.hu/archive/kornai06/pdf/data/at_download.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Holle, H, Gunter, T. (2007): The Role of Iconic Gestures in Speech Disambiguation: ERP Evidence. Journal of Cognitive Neuroscience, 19 (7), 11751192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Janacsek K. , Tánczos, T., Mészáros, T., Németh D. (2009): A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (2), 385406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Kornai, A., Halácsy, P., Nagy, V., Oravecz, Cs., Trón, V., Varga, D. (2006): Web-based frequency dictionaries for medium density languages. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, edited by Adam Kilgarriff, Marco Baroni. ACL, 19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Marslen-Wilson, W. D. (1975): Sentence perception as an interactive parallel process. Science, 189, 226228.

 • 18. Mason, R. A., Just, M. A. (2007): Lexical ambiguity in sentence comprehension. In: T. Swaab (ed.), Brain Research, Special Issue: Mysteries of Meaning, 1146, 115127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. McClelland, J. L., Elman, J. L. (1986): The TRACE model of speech perception. Cognitive Psychology, 18, 186.

 • 20. Miyake, A., Just, M. A., Carpenter, P. A. (1994): Working memory constraints on the resolution of lexical ambiguity: Maintaining multiple interpretations in neutral contexts. Journal of Memory and Language, 33 (2), 175202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Nádasdy Z. , Fiser J. (2003): A tanulás biológiai és mesterséges neurális hálói. In: Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B. (szerk.), Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 389435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Pléh Cs. , Thuma O. (2001): Kétértelműség és dekompozíció a magyar nyelvben. In: Pléh Cs., Lukács Á. (szerk.), A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris Kiadó, 3955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Racsmány M. , Lukács Á., Németh D., Pléh Cs. (2005): A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60 (4), 479505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Service, E., Tujulin, A. M. (2002): Recall of morphologically complex forms Is affected by memory task but not dyslexia. Brain and Language, 81, 4254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Simpson, G. B. (1994): Context and the processing of ambiguous words. In: Gernsbacher, M. A. (ed.), Handbook of Psycholinguistics. San Diego, Academic Press, 359374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Swaab, T., Brown, C. M., Hagoort, P. (2003): Understanding words in sentence contexts: The time course of ambiguity resolution. Brain and Language, 86 (2), 326343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Wagner, S., Gunter, T. C. (2004): Determining inhibition: Individual differences in the ‘lexicon context’ trade-off during lexical ambiguity resolution in working memory. Experimental Psychology, 51 (4), 290299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Zempléni, M. Z., Renken, R., Hoeks, J. C. J., Hoogduin, J. M., Stowe, L. A. (2007): Semantic ambiguity processing in sentence context: Evidence from event-related fMRI. NeuroImage, 34 (3), 12701279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 6 1 1
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 1 0 0