Authors:
Orsolya Vincze Pszichológia Intézet, PTE BTK, Pécs

Search for other papers by Orsolya Vincze in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Gabriella Rein Pszichológia Intézet, PTE BTK, Pécs

Search for other papers by Gabriella Rein in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A történelmi szövegek strukturális-kompozíciós elemzése révén feltárhatók a nemzeti identitás és a csoportközi kapcsolatok pszichológiai minőségei (László, 2005). Ezek az elbeszélések a történések tényszerű leírásán túlmenően az eseményeket sajátos narratív perspektívában ábrázolják. Az elbeszélésben megjelenő szereplők kognitív tudattartalmainak megjelenítése nem csupán a csoportközi kapcsolatok és konfliktusok reprezentációit közvetíti, de a perspektívafelvétel elősegítése révén a saját csoport esetében identitást közvetítenek, míg a külső csoport esetében szerepet játszanak az észlelt csoportközi konfliktus csökkentésében. Kísérleti helyzetben számos kutatás bizonyította a perspektívafelvétel szerepét a pozitív csoportközi attitűd kialakításában, a perspektívafelvétel által kiváltott empátia és a szituatív cselekvésmagyarázatok közvetítése révén (Jones és Nisbett, 1971; Regan és Totten, 1975; Galinsky és Moscowitz, 2000; Vescio és mtsai, 2003).

Az első vizsgálatunkban kilenc magyar történelmi eseményt elemeztünk a kognitív állapotok csoportközi eloszlása szempontjából, történelemtankönyvek és néphistóriai szövegek összehasonlításában. Az eredmények azt mutatják, hogy míg a történelemtankönyvek a nemzeti történelemben megjelenő negatív eseményeket igyekeznek több szempontból – a külső csoport nézőpontjából is – megközelíteni, serkentve a kölcsönös perspektívafelvételt, ezáltal csökkentve az észlelt csoportközi konfliktust, a néphistóriai szövegekben szignifikánsan gyakrabban jelentek meg a külső csoport szereplőinek kognitív állapotai.

Második vizsgálatunkban megvizsgáltuk a kognitív állapotok propozicionális tartalmának pszichológiai jelentését. Az eredményekből kitűnik, hogy a kognitív állapotok gyakorisága mellett a propozicionális tartalmuk valenciája nagymértékben befolyásolja az észlelt felelősséget. Ez utóbbi eredmény magyarázattal szolgál a külső csoportok kognitív állapotainak magas gyakoriságára az első vizsgálat néphistóriai szövegeiben.

 • 1. Angvik, M., von Borries, B. (1997): A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. Hamburg, Korber-Stiftung.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Aron, A., Aron, E. N., Tudor, M., Nelson, G. (1991): Close relationships as including other in the self. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Ashby, R., Lee, P. (1987): Children's concepts of empathy and understanding in history. In: C. Portal (ed.), The History Curriculum for Teachers. London, UK, Falmer, 6288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Assmann, J. (1999): A kulturális emlékezet. Budapest, Atlantisz.

 • 5. Bal, M. (1985): Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Toronto, University of Toronto Press.

 • 6. Batson, C. D. (1991): The Altruism Question: Towards a Social Social-psychological Answer. Hillsdale, NJ, Erlbaum.

 • 7. Batson, C. D. (1994): Prosocial motivation: Why do we help others? In: A. Tesser (ed.), Advanced Social Psychology. Boston, McGraw-Hill, 333381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Batson, C. D., Early, S., Salvarini, G. (1997): Perspective taking: Imagining how another feels versus imagining how you would feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23 (7), 751758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Berlin, I. (1966): The concept of scientific history. In: W. H. Dray (ed.), Phylosophical Analysis and History. New York, Harper and Row.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Berti, A. E., Baldin, I., Toneatti, L. (2009): Empathy in history. Understanding a past institution (ordeal) in children and young adults when description and rationale are provided. Contemporary Educational Psychology, 34 (4), 278288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Bruner, J. (1986): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA, Harvard University Press.

 • 12. Bruner, J. (2005): Valóságos elmék, lehetséges világok. Budapest, Új Mandátum.

 • 13. Collingwood, R. G. (1987): A történelem eszméje. Budapest, Gondolat.

 • 14. Connerton, P. (1989): How Societies Remember. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 15. Davis, O. L., Jr. (2001): In pursuit of historical empathy. In: O. L. Davis Jr., E. A. Yeager, S. J. Foster (eds), Historical Empathy and Perspective Taking in the Social Studies. Oxford, UK, Rowman & Littlefield, 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Davis, M. H., Conklin, L., Smith, A., Luce, C. (1996): Effect of perspective taking on the cognitive representation of persons: A merging of self and other. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 713726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Duan, C., Hill, C. E. (1996): The Current State of Empathy Research. Journal of Counseling Psychology, 43 (3), 261274.

 • 18. Fiske, S. T., Taylor, S. E. (1991): Social Cognition. New York, McGraw-Hill.

 • 19. Froster, E. M. (1927): Aspects of the Novel. New York, Harcourt.

 • 20. Galinsky, A. D., Moskowitz, G. B. (2000): Perspective taking: Decreasing stereotype expression, stereotype accessibility, and in-group favoritism. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 708724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Gerrig, R. J. (1990): The construction of literary character: A view from cognitive psychology. Style, 24, 380392.

 • 22. Gladstein, G. A. (1983): Understanding empathy: Integrating counseling, developmental, and social psychology perspectives. Journal of Counseling Psychology, 30, 467482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Hamilton, D. L., Trolier, T. K. (1986): Stereotypes and stereotyping: An overview of the cognitive approach. In: J. Dovidio, S. Gaertner (eds), Prejudice, Discrimination, and Racism. Orlando, FL, Academic Press, 127163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Hogan, P. C. (2001): The epilogue of suffering: Heroism, empathy, ethics. SubStance, 30, 119143.

 • 25. Jones, E. E., Nisbett, R. E. (1971): The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. In: E. E. Jones (ed.), Attribution: Perceiving the Causes of Behavior. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 7994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Keen, S. (2006): A theory of narrative empathy. Narrative, 14 (3), 207236.

 • 27. Knight, P. (1989): Empathy: Concept, confusion and consequences in a national curriculum. Oxford Review of Education, 15, 4153.

 • 28. László János , Ehmann Bea, Imre Orsolya (2002): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, 22 (2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. László János (2005): A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest, Új Mandátum.

 • 30. László János , Vincze Orsolya (2001): Az újdonság varázsa és a történet öröme. In: Pléh Csaba, László János, Oláh A. (szerk.), Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Budapest, Eötvös Kiadó, 105116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Lee, P., Ashby, R. (2001): Emphaty, perspective taking and rational undersatnding. In: O. L. Davis, E. A. Yeager, S. J. Foster (eds), Historical Empathy and Perspective Taking in the Social Studies. Lanham, Rowman & Littlefield, 2125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Lee, P. J., Dickinson, A., Ashby, R. (1995): Just another emperor. Understanding action in the past. International Journal of Educational Research, 27 (3), 233244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Liu, J. H., László, János (2007): A narrative theory of history and identity: Social identity, social representations, society and the individual. In: G. Moloney, I. Walker (eds), Social Representations and Identity: Content, Process, and Power. London, Palgrave Macmillan, 85107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Macrae, C. N., Bodenhausen, G. V., Milne, A. B. (1995): The dissection of selection in person perception: Inhibitory processes in social stereotyping. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 397407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Mead, G. H. (1932): The Philosophy of the Present. LaSalle, Open Court.

 • 36. Moore, D. A. (2005): Myopic biases in strategic social prediction: Why deadlines put everyone under more pressure than everyone else. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 668679.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Pennebaker, J. W., Banasik, B. (1997): On the creation and maintenance of collective memories: History as social psychology. In: J. W. Pennebaker, D. Paez, B. Rimé (eds), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives. Mahwah, NJ, Erlbaum Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Pettigrew, F. T. (1979): The ultimate attribution error: Extending Allport's cognitive analysis of prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 5 (4), 461476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Pettigrew, T. F. (1997): Generalized intergroup contact effects on prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 173185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Piaget, J. (1932): The Moral Judgment of the Child. London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co.

 • 41. Regan, D. T., Totten, J. (1975): Empathy and attribution: Turning observers into actors. Journal of Personality and Social Psychology, 32, (5), 850856.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Richardson, D. R., Hammock, G. S., Smith, S. M., Gardner, W. et al. (1994): Empathy as a cognitive inhibitor of interpersonal aggression. Aggressive Behavior, 20 (4), 275289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Rothbart, M., John, O. P. (1985): Social categorization and behavioral episodes: A cognitive analysis of the effects of intergroup contact. Journal of Social Issues, 41, 81104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Savitsky, K., Van Boven, L., Epley, N., Wight, W. (2005): The unpacking effect in responsibility allocations for group tasks. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 447457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Schissler, H., Soysal, Y. N. (2005): The Nation, Europe, and the World. Oxford, Berghahn.

 • 46. Shemilt, D. (1984): Beauty and the philosopher: Empathy in history and the classroom. In: A. K. Dickinson, P. J. Lee, P. J. Rogers (eds), Learning History. London, Falmer Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Silberstein, M. (2005): Nooj Manual. Paris, Université de Franche-Comté.

 • 48. Stephan, W. G., Finlay, K. (1999): The role of empathy in improving intergroup relations. Journal of Social Issues, 55 (4), 729743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Uszpenszkij, B. (1984): A kompozíció poétikája. Budapest, Európa.

 • 50. van Peer, W., Maat, H. P. (2001): Narrative perspective and the interpretation of characters’ motives. Language and Literature, 10 (3), 229241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Vescio, T. K., Biernat, M. (1999): When stereotype-based expectancies impair performance: The effect of prejudice, race, and target quality on judgments and perceiver performance. European Journal of Social Psychology, 29, 961969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Vescio, T. K., Sechrist, G., Paolucci, M. P. (2003): Perspective taking and prejudice reduction: The mediational role of empathy arousal and situational attributions. European Journal of Social Psychology, 33, 455472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Vincze Orsolya , László János (2006): A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Weber, R., Crocker, J. (1983): Cognitive processes in the revision of stereotypic beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 961977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Wittenbrink, B., Gist, P. L., Hilton, J. L. (1997). Structural properties of stereotypic knowledge and their influences on the construal of social situations. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 526543.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. White, H. (1997): A történelem terhe. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 57. Yeager, E. A., Foster, S. J. (2001): The role of empathy in the development of historical understanding. In: O. L. Davis, E. A. Yeager, S. J. Foster (eds), Historical Empathy and Perspective Taking in the Social Studies. Lanham, Rowman & Littlefield, 1320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 14 1 1
Mar 2024 5 1 2
Apr 2024 20 2 3
May 2024 24 1 1
Jun 2024 12 1 2
Jul 2024 13 0 0
Aug 2024 0 0 0