Author:
János László Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
PTE Pszichológiai Intézete, Pécs

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tudományos narratív pszichológia módszere, amint az a jelen folyóiratszámban közölt tanulmányokból is kitűnik, a tartalomelemzés (László, Ehmann, Péley, Pólya, 2000; Ehmann, 2002; László, 2005; 2008a). Az elbeszélésekkel foglalkozó kutatások, amiket gyűjtőnéven narratív pszichológiának nevezünk, s amelynek irányzataitól saját felfogásunkat a „tudományos” jelzővel különböztetjük meg, többnyire ugyancsak a tartalomelemzés módszerét alkalmazzák. Ez a kettősség félreértéseket szülhet, ezért ebben a tanulmányban kísérletet teszünk arra, hogy a narratív pszichológiai tartalomelemzés sajátosságait a tartalomelemzés más formáihoz képest meghatározzuk. Más oldalról egy ilyen fogalmi és módszertani tisztázási kísérlet azért is időszerű, mert a tartalomelemzési módszerekkel foglalkozó kutatók nehezen értik meg, hogy miben rejlik az az elméleti és módszertani újítás, ami a narratív pszichológiai tartalomelemzést a tartalomelemzés más formáitól megkülönbözteti és egy új pszichológiai megközelítés alapvető eljárásává teszi. Tekintettel arra, hogy napjainkban a tartalomelemzés különböző formáit, így a narratív pszichológiai tartalomelemzést is számítógépes támogatással végzik, a tartalomelemzés formáinak különböző nyelvtechnológiai igényeire és lehetőségeire is kitérünk. Azt sem kerülhetjük meg, hogy a tartalomelemzés különböző formái mögött meghúzódó ismeretelméleti előfeltevésekkel foglalkozzunk.

 • 1. Breakwell, G. M. (1986): Coping with Threatened Identities. New York, Methuen.

 • 2. Csertő, István, László, János (2010): Psychological analysis of interpersonal and intergroup evaluation in narratives. Abstract from the 9th Alps Adria Psychology Conference. Review of Psychology, 17 (2), 151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest, Új Mandátum.

 • 4. Ehmann, Bea, Garami, Vera (2010): Narrative Psychological Content Analysis with NooJ: Linguistic Markers of Time Experience in Self-Reports. In: T. Váradi, J. Kuti, M. Silberztein (eds), (2010), Applications of Finite-State Language Processing – Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference. Cambridge Scolars Publishing, 186196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Erikson, H. H. (1959): Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1 (1), 5165.

 • 6. Ferenczhalmy Réka , Szalai Katalin, László János (2011): Lásd füzetünkben 35–46. old.

 • 7. Firth, J. R. (1957): Papers in Linguistics 1934–1951. London, Oxford University Press.

 • 8. Frye, N. (1998): A kritika anatómiája. Budapest, Helikon.

 • 9. Fülöp Éva , László János (2010a): Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban: a csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle, sajtó alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Fülöp, Éva, László, János (2010b): How to apply emotions to real life intergroup conflicts? Group-related emotions are historically anchored. Abstract from the 9th Alps Adria Psychology Conference. Review of Psychology, 17 (2), 152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Gergen, K. J., Gergen, M. M. (2001): A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In: László János, Thomka B. (szerk.), Narratív Pszichológia. Narratívák 5. Budapest, Kijárat Kiadó, 77120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gottschalk, L. A., Gleser, G. C. (1969): The Measurement of Psychological States through the Content Analysis of Verbal Behavior. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Hargitai Rita , Naszódi Mátyás, Kis Balázs, Nagy László, Bóna Adrien, László János (2005): A depresszív dinamika nyelvi jegyei az én-elbeszélésekben. A LAS-Vertikum tagadás és szelf-referencia modulja. Pszichológia, 25 (2), 181199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Hayek, F. A. (1967): Studies in Philosophy, Politics and Economics. London, Routledge and Kegan Paul.

 • 15. Hogenraad, R., Daubies, C., Bestgen, Y. (1995): A general theory and method of computer aided text analysis: The PROTAN System (PROTocol ANalyzer), Version of March 2, 1995. Computer program, Louvain-la-Neuve (Belgium), Psychology, Catholic University. http://www.psor.ucl.ac.be/protan/protanae.html.

 • 16. Hogenraad, R., McKenzie, D. P., Péladeau, N. (2003): Force and influence in content analysis: The production of new social knowledge. Quality and Quantity, 37, 221238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Iker, H. P., Klein, R. H. (1974): WORDS: A computer system for the analysis of content. Behavior Research Methods and Instrumentation, 6, 430438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. László János (2005): A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai Horizont; Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. László, János (2008a): The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology. London and New York, Routledge, 228.

 • 20. László János (2008b): Narratív pszichológia. Pszichológia, 28 (4), 301317.

 • 21. László János , Ehmann Bea, Imre Orsolya (2002): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia, 22 (2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. László János , Ehmann Bea, Péley Bernadette, Pólya Tibor (2000): A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények. Pszichológia, 4, 367390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. László, János, Ehmann, Bea, Péley, Bernadette, Pólya, Tibor (2002): Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In: János László, W. Stainton Rogers (eds), Narrative Approaches in Social Psychology. Budapest, New Mandate, 925.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. László, János, Ehmann, Bea, Pólya, Tibor, Péley, Bernadette (2007): Narrative psychology as science. Empirical Text and Culture Research, 3, 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Lyons, J. (1977): Semantics (Vol. 2). Cambridge, Cambridge University Press.

 • 26. Maass, A., Ceccarelli, R., Rudin, S. (1996): Linguistic intergroup bias: Evidence for in-group-protective motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 512526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Maass, A., Milesi, A., Zabbini, S., Stahlberg, D. (1995): The linquistic intergroup bias: Differential expectancies or in-group protection? Journal of Personality and Social Psychology, 68, 116126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Marcia, J. E. (1966): Development and validation of egoidentity status. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 551558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Marcia, J. E. (1980): Identity in adolescence. In: J. Adelson (ed.), Handbook of Adolescent Psychology. New York, Wiley.

 • 30. Martindale, C. (1975): Romantic Progression. The Psychology of Literary History. New York, John Wiley.

 • 31. Martindale, C., West, A. N. (2002): Quantitative hermeneutics. In: M. Louwers, W. van Peer (eds), Thematics. Interdisciplinary Studies. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins, 377395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. McAdams, D. P. (1985): Power, Intimacy, and the Life Story: Personological Inquiries into Identity. New York, Guilford Press.

 • 33. McAdams, D. P. (2001): A történet jelentése az irodalomban és az életben. In: László J., Thomka B. (szerk.), Narratív Pszichológia. Narratívák 5. Budapest, Kijárat Kiadó, 157175.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Péladeau, N. (1998): WordStat. Content Analysis Module for SIMSTAT. User's Guide (Version 3.0, 21 December 2000). Montreal: Provalis Research. (www.simstat.com).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Péley Bernadette (1999): Rítus és történet. Budapest, Új Mandátum.

 • 38. Pennebaker, J. W., Francis, M. E., Booth, R. J. (2001): Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC): LIWC. Mahwah, NJ, Erlbaum.

 • 39. Pennebaker, J. W., Lay, T. C. (2002): Language use and personality during crises: Analyses of Mayor Rudolph Giuliani's press conferences. Journal of Research in Personality, 36 (3), 271282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Pohárnok Melinda , Nagy László, Bóna Adrien, Naszódi Mátyás, Kis Balázs, László János (2005): A kapcsolati mozgások számítógépes nyelvészeti vizsgálata élettörténeti narratívumokban. A LAS-Vertikum közelítés-távolítás modulja. Pszichológia, 25 (2), 157169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Pólya Tibor (2007): Identitás az elbeszélésben. Budapest, Új mandátum.

 • 42. Snow, C. P. (1993): The Two Cultures. New York, Cambridge University Press.

 • 43. Sternberg, M. (1978): Expositional Modes and Ordering in Fiction. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

 • 44. Stone, P. J. (1997): Thematic text analysis: New agendas for analyzing text content. In: C. W. Roberts (ed.), Text Analysis for the Social Science. Methods for Darwing Statistical Inferences from Texts and Transcripts. Mahwah, NJ, Erlbaum, 3554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Stone, P. J., Dunphy, D. C., Smith, M. S., Ogilvie, D. M. (1966): The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis. Cambridge, MA, MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tajfel, H. (1981): Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 47. Trunbull, W. (1994): Thematic structure of descriptions of violent events influences perceptions of responsibility: A thematic structure effect. Journal of Language and Social Psychology, 13 (2), 132157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., Whetherell, M. (1987): Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory. Oxford, Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Van Dijk, T. A. (1979): Relevance assignment in discourse comprehension. Discourse Processes, 2, 113126.

 • 50. Vincze Orsolya , László János (2010): A narratív perspektíva szerepe a történelemkönyvekben. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (4), 571595.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Weber, R. P. (1983): Measurement models for content analysis. Quality & Quality, 17, 127149.

 • 52. Weinreich, P., Saunderson, W. (2003): Analysing Identity. Cross-cultural, Societal and Clinical Contexts. London, New York, Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Weintraub, W. (1981): Verbal Behavior: Adaptation and Psychopathology. New York, Springer.

 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 20 2 3
Jul 2023 3 1 1
Aug 2023 8 0 2
Sep 2023 22 1 1
Oct 2023 28 2 0
Nov 2023 23 3 3
Dec 2023 2 0 0