Authors:
Réka Ferenczhalmy Pszichológia Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Search for other papers by Réka Ferenczhalmy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Szalai Pszichológia Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Search for other papers by Katalin Szalai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János László Pszichológia Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az ágencia – mint a hatékony cselekvésre való képesség (Hamilton, 2007) – a szociális észlelés és az identitáskutatások egyik fontos dimenziója. A narratív pszichológiai elemzésben fontos kérdés, hogy a szereplő – akár egy személy, akár egy csoport – úgy jelenik meg, mint aki aktívan alakítja az életét, képes célokért cselekedni és hatással van a környezetére, vagy úgy, mint passzív, kényszer hatására cselekvő elszenvedője az eseményeknek. Az ágencia szövegbeli megjelenésének azonosítását két dimenzió mentén végeztük: az aktivitás-passzivitás, illetve az intenció-kényszer mentén, melyeket az ágencia két fő komponensének tekintünk. Jelen kutatásban a történelmi események elbeszéléseit mint szociális reprezentációkat vizsgáltuk a magyaroknak és más nemzeteknek tulajdonított ágencia összehasonlításában. Az eredményeket a nemzeti identitás tekintetében értelmeztük.

 • 1. Abelson, R. P., Dasputa, N., Park, J., Banaji, M. R. (1998): Perception of the collective other. Personality and Social Psychology Review, 2, 243250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Assmann, J. (1992): Das kulturelle Gedachtnis. München, C. H. Beck Verlag.

 • 3. Bandura, A. (1989): Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society, 2, 411424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In: V. S. Ramachaudran (ed.), Encyclopedia of Human Behavior. New York, Academic Press, Vol. 4, 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Breakwell, G. M. (1993): Social representation and social identity. Papers on Social Representations, 2 (3), 198217.

 • 6. Brewer, M. B., Hong, Y., Li, Q. (2004): Dynamic entitativity: Perceiving groups as actors. In: V. Yzerbyt, C. Judd, O. Corneille (eds), The Psychology of Group Perception: Perceived Variability, Entitavity, and Essentialism. New York, Psychology Press, 2538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Bruner, J. (1986): Actual Mind, Possible Worlds. Harvard University Press.

 • 8. Bruner, J., Lucariello, J. (2001): A világ narratív újrateremtése a monológban. In: László János, Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 131157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. de Rosa, A. (1996): Reality changes faster than rresearch: National and supranational identity in social representations of the European community in the context of changes in international relations. In: G. M. Breakwell, E. Lyons (eds), Changing European Identities. Jordan Hill, Butterworth Heinemann Linacre House, 381402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. deCharms, R. (1968): Personal Causation. New York, Academic Press.

 • 11. Deci, E. L. (1975): Intrinsic Motivation. New York, Plenum.

 • 12. Elejabarrieta, F. (1994): Social positioning: A way to link social identity and social representations. Social Science Information, 33, 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Erikson, E. H. (1959): Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1 (1), 5165.

 • 14. Ferenczhalmy Réka , László János (2006): Az intencionalitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Ferenczhalmy Réka , László János (2007): Az intencionalitás modul fejlesztése és alkalmazása történelmi szövegeken. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Flick, U. (1995): Social representation. In: J. A. Smith, R. Harré, L. Van Langhove (eds), Rethinking Psychology. London, Sage, 7096.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Forgas, J. P. (1985): Interpersonal Behaviour. The Psychology of Social Interaction. Oxford, Pergamon Books.

 • 18. Gergen, K. J., Gergen, M. M. (2001): A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In: László János, Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 77121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Halbwachs, M. (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, Alcan.

 • 20. Hamilton, D. L. (2007): Understanding the complexities of group perception: Broadening the domain. Europien Journal of Social Psychology 37, 10771101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Harter, S. (1978): Effectance motivation reconsidered: Toward a developmental model. Human Development, 6, 3464.

 • 22. Jovchelovich, S. (1996): Defence of representations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 26 (2), 121135.

 • 23. Jovchelovich, S. (2006): Knowledge in Context: Representations, Community and Culture. London and New York, Routledge.

 • 24. Kashima, H. Y. et al. (2005): Culture, essentialism, and agency: Are individuals universally belived to be more real entities than groups? European Journal of Social Psychology, 35, 147169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. László, János (1997): Narrative organisation of social representations. Papers on Social Representations, 6 (2), 155172.

 • 26. László, János (2003): History, identity and narratives. In: János László, W. Wagner (eds), Theories and Controversies in Societal Psychology. Budapest, New Mandate, 180192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. László, János (2008): The Science of Stories: An introduction in Narrative Psychology. New York and London, Routledge.

 • 28. László János , Ehmann Bea, Imre Orsolya (2002): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia 22(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. McAdams, D. P. (1985): Power, Intimacy, and the Life Story: Personological Inquiries into Identity. New York, Guilford Press.

 • 30. McAdams, D. P. (2001): Coding Autobiographical Episodes for Themes of Agency and Communion. URL: http://www.sesp.northwestern.edu/docs/Agency_Communion01.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Morris, M. W., Menon, T., Ames, D. R. (2001): Culturally conferred conceptions of agency: A key to social perception of persons, groups, and other actors. Personality and Social Psychology Review, 5, 169182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Moscovici, S. (1961/1976): La Psychoanalyse, son image et son public. Paris, PUF.

 • 33. Moscovici, S. (1973): Foreword. In: C. Herzlich (ed.), Health and Illness: A Social Psychological Analysis. London, Academic Press.

 • 34. Moscovici, S. (1984): The phenomenon of social representations. In: R. M. Farr, S. Moscovici (eds), Social Representations. Cambridge, Cambridge University Press, 370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Ormos Mária (1983): Padovától Trianonig, 1918–1920. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

 • 36. Ormos Mária (2005): A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó.

 • 37. Ricoeur P . (2001): A narratív azonosság. In: László J., Tomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 1527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Romsics Ignác (2001): A trianoni békeszerződés. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 39. Sarbin, T. R. (2000): Worldmaking, self and identity. Culture & Psychology, 6, 253258.

 • 40. Sarbin, T. R. (2001): Embodiment and the narrative structure of emotional life. Narrative Inquire, 11, 217225.

 • 41. Sarbin, T. R. (ed.) (1986): Narrative Psychology. The Storied Nature of Human Existence. New York, Praeger.

 • 42. Silberztein, M. (2008): NooJ. http://www.nooj4nlp.net/pages/nooj.html.

 • 43. Spencer-Rogers, J., Hamilton, D. L., Sherman, S. J. (2007): The central role of entitativity in stereotypes of social categories and task groups. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 369388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Szalai Katalin , László János (2006): Aktivitás-passzivitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Szalai Katalin , László János (2007): Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében. in: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tajfel, H. (1981): Human Groups and Social Categories. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 47. Vala, J. (1992): Towards an articulation of social identity and social representations. 1st International Conference on Social Representations. Ravello, 3–5 October.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Wojciszke, B., Abele, A. E. (2008): The primacy of communion over agency and its reversals in evaluations. European Journal of Social Psychology, 38, 11391147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Yamaguchi, Susumu (2003): A kultúra és a kontrollal kapcsolatos orientációk. In: Nguyen Luu Lan AnhFülöp Márta (szerk.), Kultúra és pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 21 0 0
Feb 2024 29 1 3
Mar 2024 17 1 2
Apr 2024 49 0 0
May 2024 6 1 3
Jun 2024 10 0 0
Jul 2024 9 1 2