View More View Less
 • 1 Pszichológia Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 2 Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Az ágencia – mint a hatékony cselekvésre való képesség (Hamilton, 2007) – a szociális észlelés és az identitáskutatások egyik fontos dimenziója. A narratív pszichológiai elemzésben fontos kérdés, hogy a szereplő – akár egy személy, akár egy csoport – úgy jelenik meg, mint aki aktívan alakítja az életét, képes célokért cselekedni és hatással van a környezetére, vagy úgy, mint passzív, kényszer hatására cselekvő elszenvedője az eseményeknek. Az ágencia szövegbeli megjelenésének azonosítását két dimenzió mentén végeztük: az aktivitás-passzivitás, illetve az intenció-kényszer mentén, melyeket az ágencia két fő komponensének tekintünk. Jelen kutatásban a történelmi események elbeszéléseit mint szociális reprezentációkat vizsgáltuk a magyaroknak és más nemzeteknek tulajdonított ágencia összehasonlításában. Az eredményeket a nemzeti identitás tekintetében értelmeztük.

 • 1. Abelson, R. P., Dasputa, N., Park, J., Banaji, M. R. (1998): Perception of the collective other. Personality and Social Psychology Review, 2, 243250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Assmann, J. (1992): Das kulturelle Gedachtnis. München, C. H. Beck Verlag.

 • 3. Bandura, A. (1989): Perceived self-efficacy in the exercise of personal agency. The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society, 2, 411424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In: V. S. Ramachaudran (ed.), Encyclopedia of Human Behavior. New York, Academic Press, Vol. 4, 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Breakwell, G. M. (1993): Social representation and social identity. Papers on Social Representations, 2 (3), 198217.

 • 6. Brewer, M. B., Hong, Y., Li, Q. (2004): Dynamic entitativity: Perceiving groups as actors. In: V. Yzerbyt, C. Judd, O. Corneille (eds), The Psychology of Group Perception: Perceived Variability, Entitavity, and Essentialism. New York, Psychology Press, 2538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Bruner, J. (1986): Actual Mind, Possible Worlds. Harvard University Press.

 • 8. Bruner, J., Lucariello, J. (2001): A világ narratív újrateremtése a monológban. In: László János, Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 131157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. de Rosa, A. (1996): Reality changes faster than rresearch: National and supranational identity in social representations of the European community in the context of changes in international relations. In: G. M. Breakwell, E. Lyons (eds), Changing European Identities. Jordan Hill, Butterworth Heinemann Linacre House, 381402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. deCharms, R. (1968): Personal Causation. New York, Academic Press.

 • 11. Deci, E. L. (1975): Intrinsic Motivation. New York, Plenum.

 • 12. Elejabarrieta, F. (1994): Social positioning: A way to link social identity and social representations. Social Science Information, 33, 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Erikson, E. H. (1959): Identity and the life cycle: Selected papers. Psychological Issues, 1 (1), 5165.

 • 14. Ferenczhalmy Réka , László János (2006): Az intencionalitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Ferenczhalmy Réka , László János (2007): Az intencionalitás modul fejlesztése és alkalmazása történelmi szövegeken. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Flick, U. (1995): Social representation. In: J. A. Smith, R. Harré, L. Van Langhove (eds), Rethinking Psychology. London, Sage, 7096.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Forgas, J. P. (1985): Interpersonal Behaviour. The Psychology of Social Interaction. Oxford, Pergamon Books.

 • 18. Gergen, K. J., Gergen, M. M. (2001): A narratívumok és az én mint viszonyrendszer. In: László János, Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 77121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Halbwachs, M. (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, Alcan.

 • 20. Hamilton, D. L. (2007): Understanding the complexities of group perception: Broadening the domain. Europien Journal of Social Psychology 37, 10771101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Harter, S. (1978): Effectance motivation reconsidered: Toward a developmental model. Human Development, 6, 3464.

 • 22. Jovchelovich, S. (1996): Defence of representations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 26 (2), 121135.

 • 23. Jovchelovich, S. (2006): Knowledge in Context: Representations, Community and Culture. London and New York, Routledge.

 • 24. Kashima, H. Y. et al. (2005): Culture, essentialism, and agency: Are individuals universally belived to be more real entities than groups? European Journal of Social Psychology, 35, 147169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. László, János (1997): Narrative organisation of social representations. Papers on Social Representations, 6 (2), 155172.

 • 26. László, János (2003): History, identity and narratives. In: János László, W. Wagner (eds), Theories and Controversies in Societal Psychology. Budapest, New Mandate, 180192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. László, János (2008): The Science of Stories: An introduction in Narrative Psychology. New York and London, Routledge.

 • 28. László János , Ehmann Bea, Imre Orsolya (2002): Történelem történetek: a történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás. Pszichológia 22(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. McAdams, D. P. (1985): Power, Intimacy, and the Life Story: Personological Inquiries into Identity. New York, Guilford Press.

 • 30. McAdams, D. P. (2001): Coding Autobiographical Episodes for Themes of Agency and Communion. URL: http://www.sesp.northwestern.edu/docs/Agency_Communion01.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Morris, M. W., Menon, T., Ames, D. R. (2001): Culturally conferred conceptions of agency: A key to social perception of persons, groups, and other actors. Personality and Social Psychology Review, 5, 169182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Moscovici, S. (1961/1976): La Psychoanalyse, son image et son public. Paris, PUF.

 • 33. Moscovici, S. (1973): Foreword. In: C. Herzlich (ed.), Health and Illness: A Social Psychological Analysis. London, Academic Press.

 • 34. Moscovici, S. (1984): The phenomenon of social representations. In: R. M. Farr, S. Moscovici (eds), Social Representations. Cambridge, Cambridge University Press, 370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Ormos Mária (1983): Padovától Trianonig, 1918–1920. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.

 • 36. Ormos Mária (2005): A történelem vonatán. Európa és Magyarország a 20. században. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó.

 • 37. Ricoeur P . (2001): A narratív azonosság. In: László J., Tomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat Kiadó, 1527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Romsics Ignác (2001): A trianoni békeszerződés. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 39. Sarbin, T. R. (2000): Worldmaking, self and identity. Culture & Psychology, 6, 253258.

 • 40. Sarbin, T. R. (2001): Embodiment and the narrative structure of emotional life. Narrative Inquire, 11, 217225.

 • 41. Sarbin, T. R. (ed.) (1986): Narrative Psychology. The Storied Nature of Human Existence. New York, Praeger.

 • 42. Silberztein, M. (2008): NooJ. http://www.nooj4nlp.net/pages/nooj.html.

 • 43. Spencer-Rogers, J., Hamilton, D. L., Sherman, S. J. (2007): The central role of entitativity in stereotypes of social categories and task groups. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 369388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Szalai Katalin , László János (2006): Aktivitás-passzivitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Szalai Katalin , László János (2007): Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében. in: V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tajfel, H. (1981): Human Groups and Social Categories. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 47. Vala, J. (1992): Towards an articulation of social identity and social representations. 1st International Conference on Social Representations. Ravello, 3–5 October.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Wojciszke, B., Abele, A. E. (2008): The primacy of communion over agency and its reversals in evaluations. European Journal of Social Psychology, 38, 11391147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Yamaguchi, Susumu (2003): A kultúra és a kontrollal kapcsolatos orientációk. In: Nguyen Luu Lan AnhFülöp Márta (szerk.), Kultúra és pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation