View More View Less
 • 1 Szociálpszichológiai Osztály, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
 • | 2 Űrkutató Csoport, MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Napjainkban a nyelvtechnológia rohamos fejlődése lehetővé teszi a pszichológia és a nyelvtudomány együttműködését. Ennek logikai alapja az, hogy az egyének és a csoportok pszichológiai állapotai és folyamatai nem csupán a fizikai, hanem a verbális viselkedésben is kódolódnak. E kódok nyelvi markerek formáját öltik, melyek tartalomelemzéssel kimutathatók, s így pszichológiai konstruktumokkal kapcsolhatók össze. A tudományos narratív pszichológia elméletének hátterén készült tanulmány a narratív pszichológiai tartalomelemzés két új eljárását, a dimenzionális és a narratív szociometriai eljárást mutatja be a Mars Desert Research Station űranalóg szimulációs kísérlet egy csoportja által készített egyéni önbeszámolók vizsgálatában. Az elemzés grafikusan ábrázolt eredményei kirajzolják a vizsgált konstruktumok csoportszintű időbeli mintázatát, s így lehetővé teszik a csoport pszichológiai folyamatainak gyors áttekintését. A mintázatok egybevetése csoportdinamikai hipotézisek megalkotására és tesztelésére is alkalmas.

 • 1. Altman, I., Haythorn, W. W. (1967): The ecology of isolated groups. Behavioral Science, 32, 169182.

 • 2. Bachrach, A. J. (1982): The human in extreme environments. In: A. Baum, J. E. Singer (eds), Advances in Environmental Psychology. Vol. 4: Environment and Health, Hillside, NJ, Erlbaum, 211236.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Balázs, L., Czigler, I., László, J., Molnár, M. (2007): Indirect methods for monitoring mental health and cognitive capabilities during long term space missions. in: Proceedings Workshop on Tools for Psychological Support during Exploration Missions to Mars and Moon, I. Solodilova-Whiteley (eds), SEA (Group) Ltd, Somerset, UK, 3132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bechtel, R. B., Berning, A. (1991): The third-quarter phenomenon: Do people experience discomfort after stress has passed? In: A. A. Harrison, Y. A. Clearwater, C. P. McKay (eds), From Antarctica to Outer Space: Life in Isolation and Confinement. New York, Springer Verlag, 261266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bigazzi Sára , Csertő István, Alessio Nencini (2006): A személy- és csoportközi értékelés pszicholingvisztikája. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 267276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bruner, J. (1986/2005): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Harvard University Press. (Magyarul: Valóságos elmék, lehetséges világok. Budapest, Új Mandátum.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Csertő István (2009): A személy- és csoportközi értékelés pszichológiai szempontú elemzése elbeszélő szövegekben. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 272284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Dollard, J., Mowrer, O. H. (1947): A method of measuring tension in written documents. J. Abnorm. Soc. Psychol., 42, 332.

 • 9. Ehmann Bea (2002): A szöveg mélyén. Pszichológiai tartalomelemzés. Budapest, Új Mandátum.

 • 10. Ehmann Bea , Garami Vera, Szabó Júlia (2006): NooJ fejlesztések a szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálatára. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 277284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Ehmann, Bea, Balázs, László, László, János (2009): Computerized Psychological Content Analysis of Hungarian Language Communication of the MDRS 71 Crew. Workshop on Human Behaviour and Performance in Analogue Environments and Simulations. European Space Agency (ESA), Abstract Book, 5051.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Ehmann, Bea, Garami, V., Naszódi, Mátyás, Kis, Balázs, László, János (2007): Subjective time experience: Identifying psychological correlates by narrative psychological content analysis. Empirical Text and Cultural Research, 3, 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Ferenczhalmy Réka , László János (2006): Az intencionalitás modul kidolgozása Nooj tartalomelemző programmal. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 285295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fülöp Éva , László János (2006): Az elbeszélések érzelmi aspektusának vizsgálata tartalomelemző program segítségével. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 296304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Gunderson, E. K. E., Nelson, P. D. (1963): Adaptation of small groups to extreme environments. Aerospace Medicine, December, 11111115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Gushin, V. I., Zaprisa, N., Kolinitchenko, T. B., Efimov, V. A., Smirnova, T. M., Vinokhodova, A. G., Kanas, N. (1997): Content analysis of the crew communication with external communicants under prolonged isolation. Aviation, Space and Environmental Medicine, 68 (12), 10931098.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Gushin, V., Ehmann, Bea, Shved, D., Balázs, László (2009): The Use of Multilingual Linguistic Development Environment in the Content Analysis of the Mars 105 Crew Communication. Workshop on Human Behaviour and Performance in Analogue Environments and Simulations. European Space Agency (ESA), Abstract Book, 5253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Gushin, V., Shved, D., Bubeev, Y., Vinokhodova, A., Nichiporuk, I., Ehmann, Bea, Balázs, László (2010): Some psychophysiological and behavioral aspects of adaptation to simulated autonomous Mission to Mars. 61st International Astronautical Congress, Prague, Czech Republic, 27 September – 1 October, 2010, Final Programme, 77.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Gushin, V. I. (2003): Problems of Distant Communication Of Isolated Small Groups. Human Physiology, 29 (5), 548555.

 • 20. Hargitai Rita , Naszódi Mátyás, Kis Balázs, Bóna András, László János (2005): A depresszív dinamika nyelvi jegyei az én-elbeszélésekben. Pszichológia, 25 (2), 181199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hargitai Rita (2008): Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológiai tükrében. Budapest, Új Mandátum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hargitai, Rita, Naszódi, Mátyás, Kis, Balázs, Nagy, L., Bóna, András, László, János (2007): Linguistic markers of depressive dynamics in self narrtives: Negation and self reference. Empirical Text and Cultural Research, 3, 2638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Harrison, A. A., Connors, M. M. (1984): Groups in exotic environments. In: I. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, 18. Orlando, Academic, 4987.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Hiles, D., Cermak, I. (2008): Narrative psychology. In: C. Willig, W. Stainton-Rogers (eds), The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. Los Angeles, Sage, 147164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Kanas, N., Manzey, D. (2008): Space Psychology and Psychiatry. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Press.

 • 26. Kanas, N., Gushin, V. I., Yusupova, A. (2008): Problems and possibilities of astronauts – Ground communication content analysis validity check. Acta Astronautica (2008), doi: 10.1016/j.actaastro. 2008.01.007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. László János (2005a): A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest, Új Mandátum.

 • 28. László János (2005b): A narratív pszichológia mint tudomány. Pszichológia, 25 (2), 109131.

 • 29. László János (2008a): Narratív pszichológia. Pszichológia, 28 (4), 521.

 • 30. László, J. (2008b): The Science of Stories: An Introduction to Narrative Psychology. London and New York, Routledge.

 • 31. László János (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Lásd füzetünkben. 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. László, János, Ehmann, Bea, Péley, Bernadette, Pólya, Tibor (2002): Narrative psychology and narrative psychological content analysis. In: János László, Stainton Rogers Wendy (eds), Narrative Approaches in Social Psychology. Budapest, New Mandate, 925.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Leveton, L. (2009): Overview of NASA's Human Research Program Behavioral Health and Performance Element. Workshop on Human Behaviour and Performance in Analogue Environments and Simulations, December 7–8. ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. Abstract Book, 2324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. McAdams, D. P. (1988): Power, Intimacy and the Life Story: Personological Inquiries into Identity. Guilford, New York.

 • 35. McNair, D. M., Heuchert, J. W. P. (2008): Profile of Mood States, Technical Update, under Exclusive Licence to Multi-Health Systems. Inc., P.O. Box, Tonawanda, NY.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Mocellin, J. S., Suedfeld, P. (1991): Voices from the ice: Diaries of polar explorers. Environment and Behavior, 23 (6), 704722.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Murray, M. (2003): Narrative psychology. In: J. A. Smith (ed.) (2008): Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods. Los Angeles, SAGE, 111132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Myasnikov, V. I., Uskov, F. N., et al. (1982): Distant Observation and Expert Assessment. Moscow, Nauka.

 • 39. Nicholas, J. M., Penwell, L. W. (1995): A proposed profile of the effective leader in human spaceflight based on findings from analog environments. Aviation, Space and Environmental Medicine, January, 6372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Palinkas, L. A. (1986): Health and performance of Antarctic winter-over presonnel: A follow-up study. Aviation, Space and Environmental Medicine, October, 954959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Palinkas, L. A. (1987): A longitudinal study of disease incidence among antarctic winter-over personnel. Aviation, Space and Environmental Medicine, November, 10621065.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Palinkas, L. A. (2000): Summary of research issues in behavior and performance in isolated and confinfined extreme (ICE) environments. Aviation, Space and Environmental Medicine, 71, Section II, September, A48–A50.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Palinkas, L. A., Johnson, J. D., Boster, J. S., Housal, M. (1998): Longitudinal studies of behavior and performance during a winter at the South Pole. Aviation, Space and Environmental Medicine, January, 7377.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Palinkas, L. A., Suedfeld, P., Steel, D. C. (1995): Psychological functioning among members of a small Polar expedition. Aviation, Space and Environmental Medicine, October, 943-950.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Péley Bernadette (2002): Rítus és történet. Bevatás és kábítószeres létezésmód. Budapest, Új Mandátum.

 • 46. Pohárnok, M., Naszódi, M., Kis, B., Nagy, L., Bóna, A., László, L. (2007): Exploring the spatial organization of interpersonal relations by means of computational linguistic analysis. Empirical Text and Cultural Research, 3, 3949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Polkinghorne, D. (1988): Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany, NY, State University of New York.

 • 48. Pólya Tibor (2006): A pszichológiai perpektíva modul fejlesztése. In: Alexin Zoltán és Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 323329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Pólya Tibor (2007): Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest, Új Mandátum.

 • 50. Pólya, T., Kis, B., Naszódi, M., László, L. (2007): Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person, Empirical Text and Cultural Research, 3, 5061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Rasmussen, J. E. (ed.) (1973): Man in Isolation and Confinement. Chicago, Aldine.

 • 52. Rohrer, J. H. (1958): Some Impressions of Psychic Adjustment for Polar Isolation. Washington, D. C. Bureau of Medicine and Surgery, U.S. Navy Department.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Sandal, G. M. (2000): Coping in Antarctica: Is it possible to generalize results across settings? Aviation, Space and Environmental Medicine, 7 (9), A37A43.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Santy, P. A. (1994): Choosing the Right Stuff: The Psychological Selection of Astronauts and Cosmonauts. London, Praeger.

 • 55. Sarbin, T. R. (ed.) (1986): Narrative Psychology. The Storied Nature of Human Conduct. New York, Praeger.

 • 56. Silberztein, M. (2008): NooJ v2 Manual. www.nooj4nlp.net.

 • 57. Stuster, J. (2010): Behavioral Issues Associated with Long-Duration Space Expeditions: Review and Analysis of Astronaut Journals. Experiment 01-E104 (journals): Final Report. NASA, Johnson Space Center, Houston, TX 77058, http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Stuster, J., Bachelard, C., Suedfeld, P. (2000): The relative importance of behavioral issues during long-duration ICE missions. Aviation, Space and Environmental Medicine, 7, A17A25.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Suedfeld, P. (1987): Extreme and unusual environments. In: D. Stokols, I. Altman (eds), Handbook of Environmental Psychology, 1. New York, Wiley, 863886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Suedfeld, P. (2006): Space memoirs: Value hierarchies before and after missions – A pilot study. Acta Astronautica, 58, 583586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Suedfeld, P., Steel, G. D. (2000): The environmental psychology of capsule habitats. Annual Review of Psychology, 51, 227253.

 • 62. Suedfeld, P., Brcic, J., Legkaia, K. (2009): Coping with the problems of spaceflight: Reports from astronauts and cosmonauts. Acta Astronautica, 65, 312324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Szalai Katalin , László János (2006): Az aktivitás-passzivitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 330338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. Taylor, D. A., Altman, I., Wheeler, L. (1973): Self-disclosure in isolated groups. Journal of Personality and Social Psychology, 25, 1, 3947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Váradi, T. (2002): The Hungarian national corpus. in: Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2002). Las Palmas de Gran Canaria, 385389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Vincze Orsolya , László János (2006): A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben. In: Alexin Zoltán, Csendes Dóra (szerk.), IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 339345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Vincze, Orsolya, Tóth, J., László, János (2007): Representations of the Austro-Hungarian Monarchy in the history books of the two nations. Empirical Text and Cultural Research, 3, 6271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988): Development and validation of brief measures of positive and negative effect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (6), 10631070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 0 4 0
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 3 5 3
Jan 2022 5 2 1
Feb 2022 0 0 0