Authors:
Zoltán Vass Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Search for other papers by Zoltán Vass in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Viola Vass Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Search for other papers by Viola Vass in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány a képi kifejezéspszichológia vizsgálati eszközeihez tartozó közös rajzvizsgálat módszerét ismerteti. Részletesen áttekinti a nemzetközi és hazai előzményeket, majd egy a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében kidolgozott, empirikus kutatásokon alapuló jelölési és értelmezési módszert (Drawing Together Method) mutat be. A vizsgálat egyszerre projektív és objektív, mert a képi produktum is értelmezhető kifejezéspszichológiai módszerekkel, és a társas viselkedés megfigyelési adatai is. A módszer a megfigyelt globális és specifikus reakciók elemzésére épül, amelyet interakciódinamikai és kommunikációs elemzés egészít ki. A globális elemzés a résztvevők viselkedését elemzi a produktum, a térhasználat, a vezetés, a kapcsolatképzés, az érzelmi bevonódás és az analógiás jelenségek értelmezésével. A specifikus reakciók elemzésének három szakasza az előkészítés, a folyamat és a címadás. A kommunikációs elemzés négy aspektust vizsgál: tartalom, kifejezés, felszólítás és kapcsolat; végül az interakciódinamikai elemzés fő dimenziói az interakció hőfoka, az aktivitás, az interaktivitás és a dominancia.

 • 1. Bagdy Emőke (szerk.) (2002): Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach Teszttel. Budapest, Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bagdy Emőke , Baktay Zelka, Mirnics Zsuszsa (szerk.) (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Bölcsész Konzorcium, Budapest. URL, http://www.webcreator.hu/tankonyv. Letöltve: 2011. április 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bárdos Katalin (1995): A Winnicott-féle konzultációs módszer alkalmazása a KÚT Pszichoterápiás Rendelőben. in: Magyar emlékmécsesek Magatartástudományi Füzetek 4. Budapest, SOTE Magatartástudományi Intézet, MAPET Végeken Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bing, E. (1970): The conjoint family drawing. Family Process, 9, 173194.

 • 5. Bolander, K. (1977): Assessing Personality through Tree Drawings. New York, Basic Books.

 • 6. Bóna Krisztina (2009): A közös rajzvizsgálat korrelátumai. Gyermek- és felnőttkori barátságok összehasonlítása Közös Rorschach Vizsgálat és Közös rajz segítségével (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Braswell, G. S. (2001): Collaborative drawing during early mother-child interactions. Visual Arts Research, 27, 2739.

 • 8. Braswell, G. S., Callanan, M. A. (2005): Learning to draw recognizable graphic representations during mother-child interactions. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 471494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Braswell, G. S., Rosengren, K. S. (2005): Children and mothers drawing together, learning graphic conventions during social interactions. British Journal of Developmental Psychology, 23, 299315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Buck, J. N. (1948a): The H-T-P technique, a qualitative and quantitative scoring manual. Journal of Clinical Psychology Monograph Supplement, 4, 1120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Buck, J. N. (1948b): The H-T-P technique; a qualitative and quantitative scoring manual. Journal of Clinical Psychology, 4, 317396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Buck, J. N. (1992): (Revised by Warren, W. L.), House-Tree-Person Projective Drawing Technique Manual and Interpretative Guide. Los Angeles, Western Psychological Services.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Burns, R. C. (1987): Kinetic-House-Tree-Person Drawings (K-H-T-P). New York, Brunner and Mazel.

 • 14. Caligor, L. (1957): A New Approach to Figure Drawing. Springfield, Thomas.

 • 15. Crethar, H. C., Snow, K., Carlson, J. (2005): Theories of family therapy. In: R. H. Coombs (ed.), Family Therapy Review, Preparing for Comprehensive and Licensing Examinations. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 143167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Csincsi Éva (2009): Preadolescensek közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Dorokhov, M. B. (2007): Correction of neurotic disorders in children with the help of interactive drawing game therapy. Voprosy Psikhologii, (1), 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Elkisch, P. (1951): Further experiments with the scribbling game. Journal of Projective Techniques, 15, 376379.

 • 19. Goodnow, J. J. (1977): Children's Drawings. London, Open Books.

 • 20. Hammer, E. F. (1958) (ed.): Clinical Application of Projective Drawings. Springfield, Charles C. Thomas.

 • 21. Hanselmann, H. (1954): Über ein Sozialtest. Ausdruckskunde, 1, 3339.

 • 22. Heller, W. (1991): Hemispatial biases in children on the Draw-A-Person Test. Developmental Neuropsychology, 7, 151160.

 • 23. Höhn, E. (1952): Untersuchungs- und Testmethoden der Sozialpsychologie. In: C. Brinkmann (Hrsg.): Soziologie und Leben. Tübingen, Leins, 271308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Höhn, E. (1959): Das Soziogramm und andere sozialpsychologische Methoden. In: K. Strunz (Hrsg.): Pädagogische Psychologie für höhere Schulen. München, Reinhardt, 442458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Jakab, Irén (1968): Art and psychiatry. In: I. Jakab (ed.), Psychiatry and Art. Vol. II. Basel, Karger, 90123.

 • 26. Jordan, K. (2001): Family art therapy, The Joint Family Holiday Drawing. Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families, 9, 5254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kazamias, N. (1979): Intervening briefly in the family system. International Journal of Social Psychiatry, 25 (2), 104109.

 • 28. Kläger, M. (1990): Phänomen Kinderzeichnung. Manifestationen bildnerischen Denkens. Baltmannsweiler, Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Kulcsár Zsuzsanna (1992): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 30. Kulcsár Zsuzsanna (1996): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Budapest, Akadémai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kutash, S. B., Gehl, R. H. (1954): The Graphomotor Projection Technique. Springfield, IL, Charles C. Thomas.

 • 32. Kwiatkowska, H. Y. (1978): Family Therapy and Evaluation through Art. Springfield, IL, Charles C. Thomas.

 • 33. Landgarten, H. (1981): Clinical Art Therapy: A Comprehensive Guide. New York, Brunner/Mazel.

 • 34. Lantz, J., Alford, K. (1995): Existential family treatment with on urban – Appalachian adolescent. Journal of Family Psychotherapy, 6, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Machover, K. (1949): Personality Projection in the Drawing of the Human Figure. Springfield, Thomas.

 • 36. Marketos, N., Foka, E. (2004): Individual therapy by simultaneous drawings for children and adolescents (Einsatz von Simultan-Zeichnungen in der Einzeltherapie von Kindern und Jugendlichen): Poster, 5. European Congress of Family Therapy and Systemic Practice, Berlin, 29. September 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Mérei Ferenc (1986): Rorschach-próba I–V. Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Intaháza.

 • 38. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (1975): Gyermeklélektan. Budapest, Gondolat.

 • 39. Milánkovits Erika (2009): Állami gondoskodásban élő gyermek és nevelője kapcsolata a közös rajzok tükrében (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Mirnics Zsuzsa , Bagdy Emőke, Tóth Andrea (2006): Vizsgálatok a KRV Integrált Jelölési Rendszerével. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest, Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Mirnics Zsuzsa , Bagdy Emőke, Máth János, Vargha András, Tóth Andrea (2006): A KRV integrált jelölési rendszere. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest, Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Molnár Enikő (2010a): Egypetéjű és kétpetéjű ikrek közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Molnár Enikő (2010b): Egypetéjű és kétpetéjű ikrek közös rajzvizsgálata. In: Vargha András (szerk.): Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság, 106107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Molnár Enikő , Szabados Enikő, Vass Zoltán (2009): A Psychogalaxy kutatás online tesztjei (demonstrációval). In: Balogh R., Pólya B., Szentkuti K. (szerk.), XIII. Pszinapszis programfüzet, 87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Moore, M. (2005): Family Art Therapy, A Case Study. M.A. Thesis, Florida, The Florida State University, The School of Visual Arts and Dance.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Nagy Viola (2007): A hiperaktív gyermek és az anya interakciójának vizsgálata (Szakdolgozat). Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Nagy Viola , Vass Zoltán (2007a): A közös rajzvizsgálat különleges reakcióinak jelölési űrlapja (oktatási segédanyag). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Nagy Viola , Vass Zoltán (2007b): A közös rajzvizsgálat egészleges kiértékelő kérdései (oktatási segédanyag). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Nagyné Závodi Klára (2008): Diszfunkcionális megnyilvánulások hátrányos helyzetű gyermek és anyja interakcióiban (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Nakai, N. (1982): Squiggle Technique (Winnicott) with mutual limit testing, a facilitation. Japanese Bulletin of Art Therapy, 13, 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Naumburg, M. (1947): Studies of the “Free” Art Expression of Behavior Problem Children and Adolescents as a Means of Diagnosis and Therapy. New York, Coolidge Foundation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Naumburg, M. (1952) : Spontaneous art in therapy and diagnosis. In: D. Brower, L. E. Abt (eds): Progress in Clinical Psychology, Vol. 1. New York, Grune, Stratton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Naumburg, M. (1958): Religious symbols in the unconscious of man. Internationla Record of Medicine, 171, 723731.

 • 54. Nyitrai Mónika (2008): A képi kifejezés pszichopatológiája, Anorexia nervosaval küzdő fiatalok és szüleik interakciójának jellemzői közös rajzvizsgálat során megfigyelt jegyek aktuálgenetikus elemzése nyomán (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Pataki Teréz (2008): Interakciódinamika a párkapcsolatokban közös rajzvizsgálati helyzetben (szakdolgozat). Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Pollák Éva (2009): Internetes páros rajzok tartalomelemzése (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Pollák Éva (2010): Személyiségdimenziók vizsgálata páros rajzok elemzésével. In: Vargha A. (szerk.): Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, 106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Rehmann, J. T. (1979): A study of the conjoints drawings of identical and fraternal twins, A pilot study. Art Psychotherapy, 6, 109117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Ricco, D. L. (2007): Evaluating the use of art therapy with couples in counseling. A qualitative and quantitative approach. PhD Dissertation, The Florida State University, College of Visual Arts, Theatre and Dance.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Riley, S. (1993): Illustrating the family story, Art therapy, a lens for viewing the family's reality. The Arts in Psychotherapy, 20, 253264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Riley, S. (1994): Integrative Approaches to Family Art Therapy. Chicago, Magnolia Street Publishers.

 • 62. Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek, Rowohlt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Sehringer, W. (1983): Zeichnen und Spielen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. Heidelberg, Schindele.

 • 64. Sehringer, W. (1989): Systemanalyse von Kinderzeichnungen 1–2. Zeitschrift für Menschenkunde, 53, Heft 12.

 • 65. Sehringer, W. (1992): Principles for the psychodiagnostic analysis of children's drawings. In: I. Jakab, I. Hárdi (eds), Psychopathology of Expression and Art Therapy in the World. Budapest, Animula, 4681.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Sehringer, W. (1999): Zeichnen und Malen. Heidelberg, Schindele.

 • 67. Sehringer, W. (2000): Tárgy és módszer. Szemléletváltás a rajzvizsgálatban. Psychiatria Hungarica, 15, 379384.

 • 68. Shibusawa, T. (2001): Parenting in Japanese American Families. In: N. B. Webb (ed.), Culturally Diverse Parent-Child and Family Relationships, A Guide for Social Workers and Other Practitioners. New York, Columbia University Press, 283303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Smith, G. M. (1985): The Collaborative Drawing Technique. Journal of Personality Assessment, 49, 582585.

 • 70. Smith, G. M. (1991): Assessing family interaction by the Collaborative Drawing Technique. In: C. E. Schaefer, K. Gitlin, A. Sandgrund (eds), Play Diagnosis and Assessment. New York, Wiley, 599607.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 71. Szakácsné Boros Anita (2009): Lakásotthonban élő gyermek vér szerinti szüleikkel és nevelőikkel végzett közös rajz készítése során megnyilvánuló interakcióinak vizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. Takácsné Szigeti Ilona (2009): Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. Urban, W. H. (1994): The Draw-A-Person Catalogue for Interpretative Analysis. Western Psychological Services, Los Angeles.

 • 74. van Velsor, P., Cox, D. (2000): Use of the collaborative drawing technique in school counseling practicum, An illustration of family systems. Counselor Education and Supervision, 40, 141153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 75. Vass Viola , Vass Zoltán (2010): A közös rajzvizsgálat módszere és kiértékelése (The method and the evaluation of the Drawing Together Technique): In: Hárdi István, Vass Zoltán (szerk.): A S.I.P.E. VI. Magyarországi Kollokviuma (SIPE VI. Hungarian Colloquium). Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 101102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. Vass, Viola, Vass, Zoltán, Sváb, Péter, Tekler, Vilmos (2009): Drawing together, How to interpret the picture in art therapy. IX International Congress of the SIPE, 10th Portuguese Congress of Art Therapy (50 years commemoration of the SIPE): Abstr. Book, 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 77. Vass Zoltán (2003): A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest, Flaccus.

 • 78. Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest, Flaccus.

 • 79. Vass Zoltán (2007): Formai-szerkezeti rajzelemzés. Budapest, Flaccus.

 • 80. Vass Zoltán (2008a): Rajzolás beavatott partnerrel. http://www.psychogalaxy.hu. Letöltve: 2009. május 31.

 • 81. Vass Zoltán (2008b): Rajzolás párban. http://www.psychogalaxy.hu. Letöltve: 2008. március 31.

 • 82. Vass Zoltán (2009): A Psychogalaxy kutatási projekt, 150.000 projektív rajz elemzésének tanulságai. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 30. Abstr. book, 161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 83. Vass Zoltán (2010): Közös rajzvizsgálat (szimpózium). In: Vargha András (szerk.), Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, 105106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 84. Vass Zoltán (2011): Psychological Interpretation of Drawings and Paintings. The SSCA Method, A Systems Analysis Approach. Budapest, Alexandra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 85. Vassiliou, G. A., Vassiliou, V. G. (1984): On group therapy developments in context, A Hellenic view. International Journal of Group Psychotherapy, 34 (3), 377385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 86. Virág Teréz (1974): “A terápiás konzultáció”. Winnicott módszere és gyakorlata. In: A gyermekpszichoterápia elmélete és gyakorlata III.185204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 87. Virág Teréz (1985): “Beszélgető lapok.” A pszichotrauma megjelenítése írással és rajzolással. Magyar Pszichológiai Szemle, 5, 385402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 88. Wadeson, H. (1972): Conjoint marital art therapy. Psychiatry, 37, 3998.

 • 89. Wadeson, H. (1980): Art Psychotherapy. New York, John Wiley and Sons.

 • 90. Winnicott, D. W. (1971): Therapeutic Consultations in Child Psychiatry. London, Hogart.

 • 91. Ziegler, R. G. (1976): Winnicott's squiggle game, its diagnostic and therapeutic usefulness. Art and Psychotherapy, 3, 177185.

 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 23 1 0
Jan 2024 32 2 2
Feb 2024 12 2 1
Mar 2024 21 6 8
Apr 2024 10 0 1
May 2024 10 0 0
Jun 2024 0 0 0