View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány a képi kifejezéspszichológia vizsgálati eszközeihez tartozó közös rajzvizsgálat módszerét ismerteti. Részletesen áttekinti a nemzetközi és hazai előzményeket, majd egy a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében kidolgozott, empirikus kutatásokon alapuló jelölési és értelmezési módszert (Drawing Together Method) mutat be. A vizsgálat egyszerre projektív és objektív, mert a képi produktum is értelmezhető kifejezéspszichológiai módszerekkel, és a társas viselkedés megfigyelési adatai is. A módszer a megfigyelt globális és specifikus reakciók elemzésére épül, amelyet interakciódinamikai és kommunikációs elemzés egészít ki. A globális elemzés a résztvevők viselkedését elemzi a produktum, a térhasználat, a vezetés, a kapcsolatképzés, az érzelmi bevonódás és az analógiás jelenségek értelmezésével. A specifikus reakciók elemzésének három szakasza az előkészítés, a folyamat és a címadás. A kommunikációs elemzés négy aspektust vizsgál: tartalom, kifejezés, felszólítás és kapcsolat; végül az interakciódinamikai elemzés fő dimenziói az interakció hőfoka, az aktivitás, az interaktivitás és a dominancia.

 • 1. Bagdy Emőke (szerk.) (2002): Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach Teszttel. Budapest, Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bagdy Emőke , Baktay Zelka, Mirnics Zsuszsa (szerk.) (2006): Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Bölcsész Konzorcium, Budapest. URL, http://www.webcreator.hu/tankonyv. Letöltve: 2011. április 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bárdos Katalin (1995): A Winnicott-féle konzultációs módszer alkalmazása a KÚT Pszichoterápiás Rendelőben. in: Magyar emlékmécsesek Magatartástudományi Füzetek 4. Budapest, SOTE Magatartástudományi Intézet, MAPET Végeken Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bing, E. (1970): The conjoint family drawing. Family Process, 9, 173194.

 • 5. Bolander, K. (1977): Assessing Personality through Tree Drawings. New York, Basic Books.

 • 6. Bóna Krisztina (2009): A közös rajzvizsgálat korrelátumai. Gyermek- és felnőttkori barátságok összehasonlítása Közös Rorschach Vizsgálat és Közös rajz segítségével (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Braswell, G. S. (2001): Collaborative drawing during early mother-child interactions. Visual Arts Research, 27, 2739.

 • 8. Braswell, G. S., Callanan, M. A. (2005): Learning to draw recognizable graphic representations during mother-child interactions. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 471494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Braswell, G. S., Rosengren, K. S. (2005): Children and mothers drawing together, learning graphic conventions during social interactions. British Journal of Developmental Psychology, 23, 299315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Buck, J. N. (1948a): The H-T-P technique, a qualitative and quantitative scoring manual. Journal of Clinical Psychology Monograph Supplement, 4, 1120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Buck, J. N. (1948b): The H-T-P technique; a qualitative and quantitative scoring manual. Journal of Clinical Psychology, 4, 317396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Buck, J. N. (1992): (Revised by Warren, W. L.), House-Tree-Person Projective Drawing Technique Manual and Interpretative Guide. Los Angeles, Western Psychological Services.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Burns, R. C. (1987): Kinetic-House-Tree-Person Drawings (K-H-T-P). New York, Brunner and Mazel.

 • 14. Caligor, L. (1957): A New Approach to Figure Drawing. Springfield, Thomas.

 • 15. Crethar, H. C., Snow, K., Carlson, J. (2005): Theories of family therapy. In: R. H. Coombs (ed.), Family Therapy Review, Preparing for Comprehensive and Licensing Examinations. Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, 143167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Csincsi Éva (2009): Preadolescensek közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Dorokhov, M. B. (2007): Correction of neurotic disorders in children with the help of interactive drawing game therapy. Voprosy Psikhologii, (1), 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Elkisch, P. (1951): Further experiments with the scribbling game. Journal of Projective Techniques, 15, 376379.

 • 19. Goodnow, J. J. (1977): Children's Drawings. London, Open Books.

 • 20. Hammer, E. F. (1958) (ed.): Clinical Application of Projective Drawings. Springfield, Charles C. Thomas.

 • 21. Hanselmann, H. (1954): Über ein Sozialtest. Ausdruckskunde, 1, 3339.

 • 22. Heller, W. (1991): Hemispatial biases in children on the Draw-A-Person Test. Developmental Neuropsychology, 7, 151160.

 • 23. Höhn, E. (1952): Untersuchungs- und Testmethoden der Sozialpsychologie. In: C. Brinkmann (Hrsg.): Soziologie und Leben. Tübingen, Leins, 271308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Höhn, E. (1959): Das Soziogramm und andere sozialpsychologische Methoden. In: K. Strunz (Hrsg.): Pädagogische Psychologie für höhere Schulen. München, Reinhardt, 442458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Jakab, Irén (1968): Art and psychiatry. In: I. Jakab (ed.), Psychiatry and Art. Vol. II. Basel, Karger, 90123.

 • 26. Jordan, K. (2001): Family art therapy, The Joint Family Holiday Drawing. Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families, 9, 5254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kazamias, N. (1979): Intervening briefly in the family system. International Journal of Social Psychiatry, 25 (2), 104109.

 • 28. Kläger, M. (1990): Phänomen Kinderzeichnung. Manifestationen bildnerischen Denkens. Baltmannsweiler, Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Kulcsár Zsuzsanna (1992): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 30. Kulcsár Zsuzsanna (1996): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Budapest, Akadémai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kutash, S. B., Gehl, R. H. (1954): The Graphomotor Projection Technique. Springfield, IL, Charles C. Thomas.

 • 32. Kwiatkowska, H. Y. (1978): Family Therapy and Evaluation through Art. Springfield, IL, Charles C. Thomas.

 • 33. Landgarten, H. (1981): Clinical Art Therapy: A Comprehensive Guide. New York, Brunner/Mazel.

 • 34. Lantz, J., Alford, K. (1995): Existential family treatment with on urban – Appalachian adolescent. Journal of Family Psychotherapy, 6, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Machover, K. (1949): Personality Projection in the Drawing of the Human Figure. Springfield, Thomas.

 • 36. Marketos, N., Foka, E. (2004): Individual therapy by simultaneous drawings for children and adolescents (Einsatz von Simultan-Zeichnungen in der Einzeltherapie von Kindern und Jugendlichen): Poster, 5. European Congress of Family Therapy and Systemic Practice, Berlin, 29. September 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Mérei Ferenc (1986): Rorschach-próba I–V. Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Intaháza.

 • 38. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (1975): Gyermeklélektan. Budapest, Gondolat.

 • 39. Milánkovits Erika (2009): Állami gondoskodásban élő gyermek és nevelője kapcsolata a közös rajzok tükrében (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Mirnics Zsuzsa , Bagdy Emőke, Tóth Andrea (2006): Vizsgálatok a KRV Integrált Jelölési Rendszerével. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest, Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Mirnics Zsuzsa , Bagdy Emőke, Máth János, Vargha András, Tóth Andrea (2006): A KRV integrált jelölési rendszere. In: Bagdy E., Baktay Z., Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. Budapest, Bölcsész Konzorcium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Molnár Enikő (2010a): Egypetéjű és kétpetéjű ikrek közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Molnár Enikő (2010b): Egypetéjű és kétpetéjű ikrek közös rajzvizsgálata. In: Vargha András (szerk.): Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet. Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság, 106107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Molnár Enikő , Szabados Enikő, Vass Zoltán (2009): A Psychogalaxy kutatás online tesztjei (demonstrációval). In: Balogh R., Pólya B., Szentkuti K. (szerk.), XIII. Pszinapszis programfüzet, 87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Moore, M. (2005): Family Art Therapy, A Case Study. M.A. Thesis, Florida, The Florida State University, The School of Visual Arts and Dance.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Nagy Viola (2007): A hiperaktív gyermek és az anya interakciójának vizsgálata (Szakdolgozat). Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Nagy Viola , Vass Zoltán (2007a): A közös rajzvizsgálat különleges reakcióinak jelölési űrlapja (oktatási segédanyag). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Nagy Viola , Vass Zoltán (2007b): A közös rajzvizsgálat egészleges kiértékelő kérdései (oktatási segédanyag). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Nagyné Závodi Klára (2008): Diszfunkcionális megnyilvánulások hátrányos helyzetű gyermek és anyja interakcióiban (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Nakai, N. (1982): Squiggle Technique (Winnicott) with mutual limit testing, a facilitation. Japanese Bulletin of Art Therapy, 13, 17.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Naumburg, M. (1947): Studies of the “Free” Art Expression of Behavior Problem Children and Adolescents as a Means of Diagnosis and Therapy. New York, Coolidge Foundation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Naumburg, M. (1952) : Spontaneous art in therapy and diagnosis. In: D. Brower, L. E. Abt (eds): Progress in Clinical Psychology, Vol. 1. New York, Grune, Stratton.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Naumburg, M. (1958): Religious symbols in the unconscious of man. Internationla Record of Medicine, 171, 723731.

 • 54. Nyitrai Mónika (2008): A képi kifejezés pszichopatológiája, Anorexia nervosaval küzdő fiatalok és szüleik interakciójának jellemzői közös rajzvizsgálat során megfigyelt jegyek aktuálgenetikus elemzése nyomán (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Pataki Teréz (2008): Interakciódinamika a párkapcsolatokban közös rajzvizsgálati helyzetben (szakdolgozat). Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Pollák Éva (2009): Internetes páros rajzok tartalomelemzése (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzési szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Pollák Éva (2010): Személyiségdimenziók vizsgálata páros rajzok elemzésével. In: Vargha A. (szerk.): Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, 106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Rehmann, J. T. (1979): A study of the conjoints drawings of identical and fraternal twins, A pilot study. Art Psychotherapy, 6, 109117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Ricco, D. L. (2007): Evaluating the use of art therapy with couples in counseling. A qualitative and quantitative approach. PhD Dissertation, The Florida State University, College of Visual Arts, Theatre and Dance.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Riley, S. (1993): Illustrating the family story, Art therapy, a lens for viewing the family's reality. The Arts in Psychotherapy, 20, 253264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Riley, S. (1994): Integrative Approaches to Family Art Therapy. Chicago, Magnolia Street Publishers.

 • 62. Schulz von Thun, F. (1981): Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek, Rowohlt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Sehringer, W. (1983): Zeichnen und Spielen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. Heidelberg, Schindele.

 • 64. Sehringer, W. (1989): Systemanalyse von Kinderzeichnungen 1–2. Zeitschrift für Menschenkunde, 53, Heft 12.

 • 65. Sehringer, W. (1992): Principles for the psychodiagnostic analysis of children's drawings. In: I. Jakab, I. Hárdi (eds), Psychopathology of Expression and Art Therapy in the World. Budapest, Animula, 4681.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Sehringer, W. (1999): Zeichnen und Malen. Heidelberg, Schindele.

 • 67. Sehringer, W. (2000): Tárgy és módszer. Szemléletváltás a rajzvizsgálatban. Psychiatria Hungarica, 15, 379384.

 • 68. Shibusawa, T. (2001): Parenting in Japanese American Families. In: N. B. Webb (ed.), Culturally Diverse Parent-Child and Family Relationships, A Guide for Social Workers and Other Practitioners. New York, Columbia University Press, 283303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Smith, G. M. (1985): The Collaborative Drawing Technique. Journal of Personality Assessment, 49, 582585.

 • 70. Smith, G. M. (1991): Assessing family interaction by the Collaborative Drawing Technique. In: C. E. Schaefer, K. Gitlin, A. Sandgrund (eds), Play Diagnosis and Assessment. New York, Wiley, 599607.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 71. Szakácsné Boros Anita (2009): Lakásotthonban élő gyermek vér szerinti szüleikkel és nevelőikkel végzett közös rajz készítése során megnyilvánuló interakcióinak vizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. Takácsné Szigeti Ilona (2009): Nagycsaládosok közös rajzvizsgálata (szakdolgozat). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológia szak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. Urban, W. H. (1994): The Draw-A-Person Catalogue for Interpretative Analysis. Western Psychological Services, Los Angeles.

 • 74. van Velsor, P., Cox, D. (2000): Use of the collaborative drawing technique in school counseling practicum, An illustration of family systems. Counselor Education and Supervision, 40, 141153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 75. Vass Viola , Vass Zoltán (2010): A közös rajzvizsgálat módszere és kiértékelése (The method and the evaluation of the Drawing Together Technique): In: Hárdi István, Vass Zoltán (szerk.): A S.I.P.E. VI. Magyarországi Kollokviuma (SIPE VI. Hungarian Colloquium). Budapest, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 101102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. Vass, Viola, Vass, Zoltán, Sváb, Péter, Tekler, Vilmos (2009): Drawing together, How to interpret the picture in art therapy. IX International Congress of the SIPE, 10th Portuguese Congress of Art Therapy (50 years commemoration of the SIPE): Abstr. Book, 53.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 77. Vass Zoltán (2003): A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest, Flaccus.

 • 78. Vass Zoltán (2006): A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest, Flaccus.

 • 79. Vass Zoltán (2007): Formai-szerkezeti rajzelemzés. Budapest, Flaccus.

 • 80. Vass Zoltán (2008a): Rajzolás beavatott partnerrel. http://www.psychogalaxy.hu. Letöltve: 2009. május 31.

 • 81. Vass Zoltán (2008b): Rajzolás párban. http://www.psychogalaxy.hu. Letöltve: 2008. március 31.

 • 82. Vass Zoltán (2009): A Psychogalaxy kutatási projekt, 150.000 projektív rajz elemzésének tanulságai. Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlése, Debrecen, 2009. január 30. Abstr. book, 161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 83. Vass Zoltán (2010): Közös rajzvizsgálat (szimpózium). In: Vargha András (szerk.), Egyén és kultúra. A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet, 105106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 84. Vass Zoltán (2011): Psychological Interpretation of Drawings and Paintings. The SSCA Method, A Systems Analysis Approach. Budapest, Alexandra.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 85. Vassiliou, G. A., Vassiliou, V. G. (1984): On group therapy developments in context, A Hellenic view. International Journal of Group Psychotherapy, 34 (3), 377385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 86. Virág Teréz (1974): “A terápiás konzultáció”. Winnicott módszere és gyakorlata. In: A gyermekpszichoterápia elmélete és gyakorlata III. 185204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 87. Virág Teréz (1985): “Beszélgető lapok.” A pszichotrauma megjelenítése írással és rajzolással. Magyar Pszichológiai Szemle, 5, 385402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 88. Wadeson, H. (1972): Conjoint marital art therapy. Psychiatry, 37, 3998.

 • 89. Wadeson, H. (1980): Art Psychotherapy. New York, John Wiley and Sons.

 • 90. Winnicott, D. W. (1971): Therapeutic Consultations in Child Psychiatry. London, Hogart.

 • 91. Ziegler, R. G. (1976): Winnicott's squiggle game, its diagnostic and therapeutic usefulness. Art and Psychotherapy, 3, 177185.