View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Jelen kutatásban Budapesten tanuló amerikai egyetemisták (N = 61) akkulturációs tapasztalatait vizsgáltuk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az amerikai és a magyar kultúra találkozásakor milyen pszichológiai folyamatok zajlanak le, továbbá hogy e találkozások tükrében milyen kulturális profil rajzolódik ki. Az amerikai egyetemisták egy kulturális élménynapló keretében számoltak be a tapasztalt kulturális különbségekről és hasonlóságokról, valamint hogy milyennek ítélték meg az új kulturális közeghez történő alkalmazkodásukat és milyen támogató, illetőleg nehezítő tényezőket azonosítottak. A beszámolók tartalomelemzése során öt fő kategória emelkedett ki, amelyek mentén a diákok kulturális élményeiket rendezték: az USA és Magyarország között észlelt kulturális különbségek (pl. mindennapi élethez kapcsolódó eltérések, interperszonális kapcsolatok különbségei, különbségek az oktatásban stb.); az interkulturális találkozásra adott érzelmi válaszok (az átélt érzelmek inkább negatívak, mint pozitívak); az átélt kulturális sokk okai (nyelv, rasszizmus, kommunikációs jellegzetességek stb.); megküzdési stratégiák (elutazás előtti megküzdési stratégiák, megérkezés utáni megküzdési stratégiák); a külföldi tanulás diákok által megnevezett előnyei és pozitív következményei (kulturális tanulás, személyes növekedés). A vizsgálat eredményei hasznosak lehetnek hazánk kultúratudatának növeléséhez, valamint hozzájárulhatnak az interkulturális tréningek, tanácsadások hatékonyabb megszervezéséhez.

 • 1. Adler, P. S. (1972): Culture shock and the cross-cultural learning experience. In: Hoopes, D. S. (ed.), Readings in Intercultural Communication, Volume 2. Pittsburgh, PA, Regional Council on International Education, 621.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Ardó Zs. (2000): Culture Shock! Hungary. A Guide to Customs and Etiquett. Oregon, Graphic Arts Center Publishing Company.

 • 3. Ágoston L. (2009): Kínai lecke: a Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. Budapest, DEMOS.

 • 4. Ballendux-Bogyay, M. (2001): Magyar–holland találkozások. Az üzleti és társadalmi kapcsolatok során felmerülő kultúrabeli különbségek áthidalása. Budapest, AduPrint.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Berry, J. W. (1970): Marginality, stress and ethnic identification in an acculturated aboriginal community. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 239252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R. (2002): Cross-cultural Psychology: Research and Applications. Cambridge, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Bérczes T. (2009): Minden csak az első nap szokatlan. Beszélgetések Magyarországon élő hollandokkal. Budapest, Gondolat.

 • 8. Bochner, S. (2006): Sojourners. In: Sam, D. L., Berry, J. W. (eds), The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge, Cambridge University Press, 181197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Boehm, A., Davis, T., Meares, D., Pearce, D. (2002): Global Student Mobility 2025: Forecasts of the Global Demand for International Higher Education. Sidney, IDP Education Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Bond, M. H. (1986): Mutual stereotypes and the facilitation of interaction across cultural lines. International Journal of Intercultural Relations, 10, 259276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Büki N. (2010): Az interkulturális adaptáció személyi tényezői és a tanácsadás intervenciós lehetőségei: pszichológiai és szociokulturális alkalmazkodás Magyarországon élő brazilok körében. Szakolgozat. Budapest, ELTE PPK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Chiu, M. L. (1995): The influence of anticipatory fear on foreign student adjustment: An exploratory study. International Journal of Intercultural Relations, 19, 144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Church, A. (1982): Sojourner adjustment. Psychological Bulletin, 91, 540572.

 • 14. Constantine, M. G., Anderson, G. M., Berkel, L. A., Caldwell, L. D., Utsey, S. O. (2005): Examining the cultural adjustment experiences of African international college students: A qualitative analysis. Journal of Counseling Psychology, 52 (1), 5766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Cortazzi, M., Jin, L. (1997): Communication for learning across cultures. In: McNamara, D., Harris, R. (eds), Overseas Students in Higher Education. London, Routledge, 7690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Feischmidt M. , Nyíri P. (szerk.) (2006): Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. Budapest, MTA ENKI.

 • 17. Furnham, A., Alibhai, N. (1985): The friendship networks of foreign students: A replication and extension of the functional model. International Journal of Psychology, 20, 709722.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Furnham, A., Bochner, S. (1982): Social difficulty in a foreign culture: An empirical analysis of culture shock. In: Bochner, S. E. (ed.), Cultures in Contact: Studies in Cross-cultural Interaction. New York, Pergamon Press, 161198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fülöp, M. (2005): The development of social, economical, political identity among adolescents in the post-socialist countries of Europe. In: Fülöp, M., Ross, A. (eds), Growing up in Europe. Stroke-on-Trent, Trentham Books, 1139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Hannigan, T. (1997): Homesickness and acculturation stress in the international student. In: Van Tilburg, M., Vingerhoets, A. (eds), Psychological Aspects of Geographical Moves. Tilburg, University Press Tilburg, 6574.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hess, M. B., Linderman, P. (2002): The Expert Expatriate: Your Guide to Successful Relocation Abroad. Yarmouth, ME, Intercultural Press, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hofstede, G., Hofstede, G. J. (2005): Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 2nd edition. New York, McGraw-Hill USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., Gupta, V. (2004): Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. London, Sage Publications Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Huang, K. (1977): Campus mental health: The foreigner at your desk. Journal of the American College Health Association, 25 (3), 216219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Jackson, J. (2008): Globalization, internationalization, and short-term stays abroad. International Journal of Intercultural Relations, 32, 349358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Kim, Y. Y. (2001): Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross-cultural Adaptation. Thousand Oaks, SAGE Publications.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kovács A. , Málik A. (1997): Az akkulturalizáció jelensége – Magyarországon tanuló külföldi diákok vizsgálata. Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Kiadványa, 1, 2547.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Malik Sz. (2002): Azelőtt nem volt divat a rasszizmus. A hazánkban tanuló külföldi diákok véleménye a legendás “magyar vendégszeretetről”. Népszabadság, 11. 6. http://www.minosegiujsagiras.hu/main.php?name=aarticles&id=22. Letöltve: 2010. július 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Marton K . (2000): Mitől mások az afgánok? Ahogy magyarországi afgán kamaszok és szüleik látják. In: Sik Endre, Tóth Judit (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. Budapest, Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont (MTA Politikai Tudományok Intézete), 3849.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Masgoret, A., Ward, C. (2006): Culture learning approach to acculturation. In: Sam, D. L., Berry, J. W. (eds), Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge, Cambridge University Press, 5877.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. McLachlan, D. A., Justice, J. (2009): A grounded theory of international student well-being. The Journal of Theory Construction & Testing, 13 (1), 2733.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Nyíri P. (2006): Kínaiak és afgánok Magyarországon: két migráns csoport érvényesülési stratégiái. In: Feischmidt M., Nyíri P. (szerk.), Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. Budapest, MTA ENKI, 3975.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Oberg, K. (1960): Cultural shock: Adjustment to new cultural environments. Practical Anthropology, 7, 177182.

 • 34. Obst, D., Bhandari, R., Witherell, S. (2007): Current trends in U. S. study abroad & the impact of strategic diversity initiatives. [IIE Study Abroad White Paper Series, (1)]. http://www.iie.org/Content/NavigationMenu/Research_and_Evaluation/Study_Abroad_Capacity/StudyAbroad_WhitePaper1.pdf. Letöltve: 2010. június 11.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. OECD (2007): Organisation for Economic Cooperation and Development: Education at a Glance 2006. Paris, OECD Centre for Educational Research and Innovation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Open Doors (2008): U. S. Students Studying Abroad http://www.highereducationpromotion.eu/web/images/docs/global_tendencies_in_student_mobility.pdf. Letöltve: 2010. július 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Opper, S., Teichler, U., Carlson, J. (1990): Impacts of Study Abroad Programmes on Students and Graduates. London, Jessica Kingsley Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. R. Székely J. (szerk.) (1996): Do you speak magyarul? Külföldiek Magyarországon. Budapest, Hungarian Language School.

 • 39. Rédei M. (2007): Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

 • 40. Sam, D. L., Berry, J. W. (Eds) (2006): The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. Cambridge, Cambridge University Press, 181197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Swatridge, C. (2005): A Country Full of Aliens. Budapest, Corvina Books.

 • 42. Thomas, A. (2005): Long-term effects of international student exchange programs. In: Friedlmeier, W., Chakkarath, P., Schwarz, B. (eds), Culture and Human Development. New York, Psychology Press, 303320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Udvarhelyi É. T. (2007): Vándorok kultúrák között: az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. UNESCO Institute for Statistics (UIS) (2008): Global Education Digest 2008: Comparing Education Statistics Across the World. Montreal, UIS.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Ward, C., Chang, W. C. (1997): “Cultural fit”: A new perspective on personality and sojourner adjustment. International Journal of Intercultural Relations, 21 (4), 525533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Ward, C., Kennedy, A. (1993): Psychological and sociocultural adjustment during cross-cultural transitions: A comparison of secondary students at home and abroad. International Journal of Psychology, 28, 129147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Ward, C., Bochner, S., Furnham, A. (2001): The Psychology of Culture Shock. Hove, Routledge.

 • 48. White, M. (1994): The Material Child: Coming of Age in Japan and America. Berkeley, University of California Press.

 • 49. Williams, T. G. (2004): Ti! Magyarok, feketeszemmel. Budapest, Trottel Books.

 • 50. Zhou, Y., Jindal-Snape, D., Topping, K., Todman, J. (2008): Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education, 33 (1), 6375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 8 1 2
Oct 2021 11 5 7
Nov 2021 12 4 5
Dec 2021 9 0 0
Jan 2022 6 2 3
Feb 2022 0 0 0