View More View Less
  • 1 Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
Restricted access
  • 1. Rimé, B. (2009). Emotion elicits the social sharing of emotion: theory and empirical review. Emotion Review, 1 (1), 6085.

  • 2. Zajonc, R. (2003). Érzelem. In: Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben. Budapest, Osiris Kiadó, 439522.