Authors:
Eszter Berán Pszichológia Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Budapest

Search for other papers by Eszter Berán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsolt Unoka Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Zsolt Unoka in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Pál Czobor Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Pál Czobor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Korábbi kutatásokban kimutatták, hogy bizonyos típusú narratív perspektívák (NP) használata a szelf intenzívebb affektív bevonódásával jár. Kutatásunkban a terapeuta és páciens verbális érzelemkifejezését vizsgáltuk a terápiás ülésen, konkrétan a narratív perspektívahasználatban megmutatkozó affektív szelf-bevonódást. Hipotézisünk szerint a páciens és a terapeuta affektív involváltsága a terápiás diskurzusban megvalósuló szerepek és funkciók által meghatározott módon tér el egymástól. Az affektív bevonódás mértékét a narratív perspektíva változók alapján a következő módon mértük: magasabb affektustelítettséget tulajdonítottunk, amennyiben az elbeszélő része az általa elbeszélt történetnek egyes szám első személyű megfogalmazást és jelen időt használ, az elbeszélő belső élményeire fokalizál, konkrét epizódikus emlékeket elevenít fel, és részletgazdag leírást ad az eseményekről. A kvantitatív elemzés egy pszichoanalitikus terápia kezdeti szakaszában (a második hónapban) magnóra vett ülés átírt szövegét használja fel. Hipotézisünknek megfelelően azt találtuk, hogy a terapeuta és a páciens a pszichoterápiás diskurzus szabályainak megfelelően, eltérő módon alkalmazta az affektustelítettebb és kevésbé affektustelített narratív perspektívák használatát. A páciens használatára a szubjektivitás intenzívebb kifejezése volt jellemző a terapeutához képest, ami magasabb szelf-bevonódást mutat. A terapeuta NP használatára pedig az érzelem-telítettebb perspektívák stratégikus használata volt jellemző, s ennek segítségével szabályozni tudta a diskurzust.

 • 1. Alpers, G. W., Wilhelm, F. H., Roth, W. T. (2005): Psychophysiological measures during exposure in driving phobic patients. Journal of Abnormal Psychology, 114, 126139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Barclay, C. R. (1996): Autobiographical remembering: Narrative constraints on objectified selves. In: D. Rubin (ed.), Remembering Our Past. Cambridge, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Baumeister, R. F., Newman, S. L. (1994): How stories make sense of personal experiences: Motives that shape autobiographical narratives. Personality and Social Psychology Bulletin, 20 (6), 676690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Baumeister, R. F., Stilwell, A., Wotman, S. R. (1990): Victim and perpetrator accounts of interpersonal conflict: Autobiographical narratives about anger. Journal of Personality and Social Psychology, 59 (5), 9941005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Berán, E., Unoka, Zs. (2004): Construction of self-narrative in psychotherapeutic setting: An analysis of the mutual determination of narrative perspective taken by patient and therapist. In: U. M. Quasthoff, T. Becker (eds), Narrative Interaction. John Benjamins Publishers, 151169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Berán Eszter , Unoka Zsolt (2005): A narratív perspektívaváltás kölcsönös szabályozása, mint az affektus-reguláció egy módja a pszichoanalitikus helyzetben. In: Pető K. (szerk.), Életciklusok. Budapest, Animula, 113121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Berán Eszter , Unoka Zsolt (2007): A figyelem irányítása a perspektívaváltás szabályozásával az analitikus helyzetben. Lélekelemzés, 2, 4863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Berán Eszter (2009): A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban. Doktori disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógia és Pszichológia Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Black, J. B., Turner, T. J., Bower, G. H. (1979): Point of view in narrative comprehension, memory and production. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 18, 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Bucci, W. (1995): The power of the narrative: A multiple code account. In: J. W. Pennebaker (ed.), Emotion, Disclosure and Health. Washington, DC: American Psychological Association, 7192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Bucci, W. (2001): Pathways of emotional communication. Psychoanalytic Inquiry, 20, 4070.

 • 12. Chafe, W. (1994): Discourse, Consciousness, and Time. The Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. Chicago, The University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Chafe, W. (1988): Linking intonation units in spoken English. In: J. Haiman, S. A. Thompson (eds), Clause Combining in Grammar and Discourse. Amsterdam, John Benjamins Publishers, 127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Conway, M. A. (1992): A structural model f autobiographical memory. In: M. A. Conwey, H. Spinnler, W. A. Wagenaar (eds), Theoretical Perspectives on Autobiographical Memory. Dordrecht, The Nethrelands, Kluwer, Academic Publishers, 167194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Conway, M. A. (1996): Autobiographical knowledge and autobiographical memories. In: D. C. Rubin (ed.), Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory. New York, Cambridge University Press, 6793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Ehmann, B. (2004): Temporal structure of self narratives as a possible diagnostic tool. In: László J., Kállai J., Bereczkey T. (szerk.), A reprezentáció szintjei. Budapest, Gondolat Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Ekman, P., Friesen, W. (1978): The Facial Action Coding System. Palo Alto, CA: Consulting Psychological Press.

 • 18. Ferrara, K. W. (1994): Therapeutic Ways with Words. Oxford University Press.

 • 19. Fónagy, P., Gergely, Gy., Jurist, E. L., Target, M. (2002): Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self. New York, Other Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Gambini, O., Barbieri, V., Scarone, S. (2004): Theory of mind in schizophrenia: First person vs third person perspective. Consciousness and Cognition, 13, 3946.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Genette, G. (1970): Figures I–III. Paris.

 • 22. Genette, G. (1980): Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, Cornell University.

 • 23. Gergely, Gy. (2001): The development of understanding of self and agency. In: U. Goshwami (ed.), Handbook of Childhood Cognitive Development. Oxford, Blackwell. Gross, J. J., John, O. P. (1997): Revealing feelings: Facets of emotional expressivity in self-reports, peer ratings, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 435448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Habermas, T. (2006): Who speaks? Who looks? Who feels? Point of view in autobiographical narratives. International Journal of Psychoanalysis, 87, 497518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Habermas, T., Diel, V. (2010): The emotional impact of loss narratives: Event severity and narrative perspectives. Emotion, 3, 31223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Jackson, P. L., Brunet, E., Meltzoff, A. N., Decety, J. (2006): Emphaty examined through the neural mechanisms involved in imagining how I feel versus how you feel pain. Neuropsychologia, 44, 752761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Jones, E. E., Price, P. B. (1998): Interaction structure and change in psychoanalytic psychotherapy. In: Beronstein, R. F., Masling, J. (eds), Empirical Studies of the Therapeutic Hour. American Psychological Association, Washington, D.C., 2762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kónya Anikó (2008): Történelem az élettörténetben: ‘56 generációs emlékezete. Megtorlások évszázada. Politikai erőszak a huszadik századi Magyarországon. Nógrád Megyei Levéltár– 1956-os Intézet, Salgótarján–Budapest, 301312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Kring, A. M., Sloan, D. (2007): The facial expression coding system (FACES): Development, validation, and utility. Psychological Assessment, 19, 210221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Kring, A. M., Smith, D. A., Neale, J. M. (1994): Individual difference in dispositional expresseveness: Development and validation of the Emotional Expressivity Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 934949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Labov, W., Fanshel, D. (1977): Therapeutic Discourse. Psychotherapy as Conversation. New York, Academic Press.

 • 32. László János (1991): Azonos történet, különböző nézőpontból. Az elbeszélői perspektíva szerepe az irodalmi szövegek feldolgozásában. Magyar Pszichológiai Szemle, 48 (1), 317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. László János (2005): A történetek tudománya: bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 34. László, J., Pólya, T. (2002): The role of narrative perspective in cultural-cognitive context. In: C. F. Graumann, W. Kallmeyer (eds), Perspectivity and Perspectivation in Discourse: An introduction. Amsterdam, John Benjamins, 375387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Luborsky, L. (1977): Measuring a pervasive psychic structure in psychotherapy: The core conflictual relationship theme. In: N. Freedman, S. Grand (eds), Communicative Structures and Psychic Structures. New York, Plenum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. McIsaac, H. K., Eich, E. (2002): Vantage point in episodic memory. Psychonomic Bulletin and Review, 9, 146150.

 • 37. Mergethaler, E. (1996): Emotion-abstraction patterns in verbatim protocols: A new way of describing psychotherapeutic processes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (6), 13061315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Mergenthaler, E. (2002): The therapeutic cycles model (TCM) in psychotherapy research: Theory and measurement. In: P. Fonagy, H. Kächele, R. Kräuse et al., An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis, 2nd Edition. International Psychoanalytical Association, 205207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Morrow, D. G., Bower, G. H., Greenspan, S. L. (1989): Updating situation models during narrative comprehension. Journal of Memory and Language, 28, 292312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Morrow, D. G., Greenspan, S. L., Bower, G. H. (1987): Accessibility and situation models in narrative comprehension. Journal of Memory and Language, 26, 165187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Németh, T. E. (1996): A szóbeli diskurzusok megnyilatkozás példányokra tagolása. Budapest, Akadémia Kiadó.

 • 42. Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S., Leudar, I. (2008): Conversation Analysis and Psychotherapy. Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Pólya Tibor (2004): A narratív perspektíva hatása az elbeszélő személy észlelésére. In: Erős F. (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Magyar Pszichológiai Szemle Könyvtár, Budapest, Akadémia Kiadó, 89107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Pólya, T., László, J., Forgas, J. P. (2005): Making sense of life stories: The role of narrative perspective in perceiving hidden information about social identity. European Journal of Social Psychology, 35, 785796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Raes, F., Dirk, H., Decker, A., Eelen, P., Mark, G. W., (2003): Autobiographical memory specificity and affect regulation: An experiemental approach. Emotion, 3 (2), 201206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Rice, H. D., Rubin, D. C. (2009): I can see it both ways: First and Third person visual perspectives at retrieval. Consciousness and Cognition, 18 (4), 877890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Robinson, M. D., Clore, G. L. (2002): Belief and feeling: Evidence for an accessibility model of emotional self-report. Psychological Bulletin, 128, 934960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Sabatinelli, D., Lang, P. J., Bradley, M. M., Flaisch, T. (2006): The neural basis of narrative imagery: Emotion and action. Progress in Brain Research, 156, 93103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Schiffrin, D. (1981): Tense variation in narrative. Language, 57, 4562.

 • 50. Sloan, D. M., Kring, A. M. (2007): Measuring changes in emotion during psychotherapy: Conceptual and methodological issues. Clinical Psychology: Science, and Practice, 14, 307322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Sutin, A. R., Robins, R. W. (2008): When the “I” looks at the “Me”: Autobiographical memory, visual perspective, and the self. Consciousness and Cognition 17, 13861397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Tannen, D. (1989): Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Thomä, H., Kächele, H. (2007): Pszichoanalitikus terápiakutatás. Lélekben Otthon Kiadó.

 • 54. Unoka Zsolt , Berán Eszter (2005): A narratív pozíciók és elkülönítésük szerepe az analitikus intervenciókban. In: Pető K. (szerk.), Életciklusok. Budapest, Animula, 122133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Unoka Zsolt , Berán Eszter (2006): Figyelemirányítás, mint az analitikus terápia hatótényezője: az analitikus figyelmének hatása a szelf-narratívumok konstrukciós folyamatára. Lélekelemzés, 1, 5161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Uspenskij, B. (1973): A Poetics of Composition: The Structure of the Artistic Text and Typology of Compositional Form. Berkeley and Los Angeles, University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Wallerstein, R. S. (2005): Outcome research. In: E. S. Person, A. M. Cooper, G. O. Gabbard (eds), Textbook of Psychoanalysis. Washington D.C., American Psychiatric Publishing Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Wallerstein, R. S. (1988): Assessment of structural change in psychoanalytic therapy and research. Journal of the American Psychoanalytic Association, 36, 241261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Wallerstein, R. S. (1995): Research in psychodynamic therapy. In: H. J. Schwartz, E. Bleiberg, S. H. Weissman, Psychodynamic Concepts in General Psychiatry. Washington, DC, American Psychiatric Press, 431456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Weiss, J. (1994): The analyst's task: To help the patient to carry out his plan. Contemporary Psychoanalysis, 30, 236254.

 • 61. Wolfson, N. (1979): The conversational historical present alteration. Language, 55, 168182.

 • 62. Wolpe, J. (1958): Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Stanford, CA, Stanford University Press.

 • 63. Zubin, D. A., Hewitt, L. E. (1995): The deictic center: A theory of deixis in narrative. In: Dunchan, J. F., Bruder, G. A., Hewitt, L.(eds), Deixis in Narrative: A Cognitive Science Perspective. Hillsdale, NJ: Lawrene Erlbaum Associates, 129155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 3 0 0
May 2023 1 2 2
Jun 2023 7 0 0
Jul 2023 4 0 0
Aug 2023 13 0 0
Sep 2023 6 0 0
Oct 2023 0 0 0