View More View Less
 • 1 Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
 • 2 Pszichológiai Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy a narratív pszichológiai megközelítés az érzelmek kutatásában is alkalmazható. Feltevésünk szerint az érzelmi epizódok, illetve történetek szerkezetének vannak közös pontjai (idői szerkezet, cél alapú gondolkodás és reflexivitás). Vizsgálatunkban 36 személy mesélt történeteket múltbeli érzelmi élményeiről. A történetek 3 szerkezeti jellemzőjét (időbeli kibomlás, narratív értékelés és téri-idői perspektíva) automatikus szövegelemzési eljárásokkal elemeztük. A személyek érzelmi állapotának minőségére kérdőíves eljárás adataiból, illetve fiziológiai mutatók méréséből következtettünk. Elemzésünkben összefüggést találtunk a történet szerkezete és az elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának intenzitása között. Eredményeinket az érzelmek narratív megközelítésének keretében értelmezzük.

 • 1. Bamberg, M. (1997): Emotion talk(s): The role of perspective in the construction of emotions. In: S. Niemeier, R. Dirven (eds), The Language of Emotions. Conceptualization, Expression, and Theoretical Foundation. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 209225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Baumeister, R. F. (2005): The Cultural Animal: Human Nature, Meaning, and Social Life. Oxford, Oxford University Press.

 • 3. Berán Eszter , Czobor Pál, Unoka Zsolt (2011): A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba: érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektívahasználattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, jelen szám.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Biber, D., Finegan, E. (1989): Styles of stance in English: Lexical and grammatical marking of evidentiality and affect. Text, 9 (1), 93124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bodor Péter , Barcza Virág (2011): Érzelmi fejlődés és a kicsinyítő képzők elsajátítása. Pszichológia, jelen szám.

 • 6. Brewer, W. F. (1986): What is autobiographical memory? In: D. C. Rubin (ed.), Autobiographical Memory. New York, Cambridge University Press, 2549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Brewer, W. F., Lichtenstein, E. H. (1982): Stories are to entertain: A structural affect theory of stories. Technical Report, No. 265. Washington, National Institute of Education.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Bruner, J. S. (2001): A gondolkodás két formája. In: László J., Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Pécs, Kijárat, 2757.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Bucci, W., Maskit, B. (2005): Building a weighted dictionary for Referential Activity. In: Y. Qu, J. G. Shanahan, J. Wiebe (eds), Computing Attitude and Affect in Text. Dordrecht, Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Buchheim, A., Mergenthaler, E. (2000): The relationship among attachment representation, emotion-abstraction patterns, and narrative style: A computer-based text analysis of the adult attachment interview. Psychotherapy Research, 10 (4), 390407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Capps, L., Ochs, E. (1995): Constructing Panic. The Discoures of Agoraphobia. Cambridge, Harvard University Press.

 • 12. Chafé, W. (1990): Some things that narratives tell us about the mind. In: B. C. Britton, A. D. Pellegrini (eds), Narrative Thought and Narrative Language. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 7998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Ehmann, B., Garami, V., Naszódi, M., Kis, B., László, J. (2007): Subjective time experience: Identifying psychological correlates by narrative psychological content analysis. Empirical Text and Cultural Research, 3, 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Ekman, P. (2003): Emotions Revealed. Second Holt Paperbacks Edition.

 • 15. Frijda, N. (1986): The Emotions. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 16. Fülöp Éva , László János (2006): Az elbeszélések érzelmi aspektusának vizsgálata tartalomelemző program segítségével. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Juhász Nyomda, 296304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fülöp Éva , László János (2007): Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben. V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Juhász Nyomda, 219235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Genette, G. (1980): Narrative Discourse. Ithaca, Cornell University Press.

 • 19. Goldie, P. (2003): One's remembered past: Narrative thinking, emotion, and the external perspective. Philosophical Papers, 32 (3), 301319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Gottschalk, L. A., Bechtel, R. J. (Eds) (2008): Computerized Content Analysis of Speech and Verbal Texts and its Many Applications. New York, Nova Science Publisher.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Gottschalk, L. A., Gleser, G. C. (1969): Measurement of Psychological States Through the Content Analysis of Verbal Behaviour. Los Angeles, University of California Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Günther, S. (2000): Constructing scenic moments: Grammatical and rhetoric-stylistic devices for staging past events in everyday narratives. Interaction and Linguistic Structures, No. 22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Habermas, T., Diel, V. (2010): The emotional impact of loss narratives: Event severity and narrative perspectives. Emotion, 10 (3), 312323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Habermas, T., Ott, L. M., Schubert, M., Schneider, B., Pate, A. (2008): Stuck in the past: Negative bias, explanatory style, temporal order, and evaluative perspective in life narratives of clinically depressed individuals. Depression and Anxiety, 25 (11), 121132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Hargitai, R., Naszódi, M., Kis, B., Nagy, L., Bóna, A., László, J. (2007): Linguistic markers of depressive dynamics in self-narratives: Negation and self-reference. Empirical Text and Culture Research, 7 (3), 2638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Herman, D. (2002): Story Logic. Problems and Possibilities of Narrative. Lincoln, University of Nebraska Press.

 • 27. James, W. (1950): The Principles of Psychology. Dover Publications.

 • 28. Kiefer F . (2006): Aspektus és akcióminőség, különös tekintettel a magyar nyelvre. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • 29. Kövecses, Z. (2000): Metaphor and Emotion. Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 30. Labov, W. (1972): The transformation of experience in narrative syntax. in: Language in the Inner City. Oxford, Blackwell, 354396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Labov, W., Waletzky, J. (1967): Narrative analysis: Oral versions of personal experience. In: J. Helms (ed.), Essays on the Verbal and Visual Arts. Seattle, University of Washington Press, 444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Lambie, J. A., Marcel, A. J. (2002): Consciousness and the varieties of emotion experience: A theoretical framework. Psychological Review, 109 (2), 219259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. László, J. (2008): The Science of Stories. London, Routledge.

 • 34. László János (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia, 31 (1), 315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. László, J., Ehmann, B., Pólya, T., Péley, B. (2007): Narrative psychology as science. Empirical Text and Culture Research, 7 (3), 113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Levine, L. J., Safer, M. A. (2002): Sources of bias in memory for emotions. Current Directions in psychological Science, 11 (5), 169173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Levine, L. J., Prohaska, V., Burgess, S. L., Rice, J. A., Laulhere, T. M. (2001): Remembering Past emotions: The role of current appraisals. Cognition and Emotion, 15 (4), 393417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Mahl, G. F. (1959): Exploring emotional states by content analysis. In: De Sola Pool, I. (ed.), Trends in Content Analysis. Urbana, University of Illinois Press, 89130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. McAdams, D. P. (1988): Power, Intimacy, and the Life Story. Personological Inquiries into Identity. New York, Guilford Press.

 • 40. Oatley, K. (1999): Why fiction may be twice as true as fact: fiction as cognitive and emotional simulation. Review of General Psychology, 3 (2), 101117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Oatley, K. (2004): From the emotions of conversation to the passions of fiction. In: A. S. Manstead, S. R. Antony, N. Frijda, A. Fischer (eds), Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium. Cambridge, Cambridge University Press, 98115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Oatley, K., Johnson-Laird, P. N. (1987): Towards a cognitive theory of emotions. Cognition and Emotion, 1 (1), 2950.

 • 43. Pasupathi, M. (2003): Emotion regulation during social remembering: Differences between emotions elicited during an event and emotions elicited when talking about it. Memory, 11 (2), 151163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Pataki Ferenc (2000): Életesemények és identitásképzés. Pszichológia, 4, 331366.

 • 45. Pennebaker, J. W., Chung, C. K., Ireland, M., Gonzales, A., Booth, R. J. (2007): The development and psychometric properties of LIWC2007. Austin, LIWC.net.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Pillemer, D. B. (1998): Momentous Events, Vivid Memories. Cambridge, Harvard University Press.

 • 47. Pohárnok, M., Naszódi, M., Kis, B., Nagy, L., Bóna, A., László, J. (2007): Exploring the spatial organization of interpersonal relations by means of computational linguistic analysis. Empirical Text and Culture Research, 7 (3), 3949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Pólya Tibor (2007): Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Pólya Tibor (2008): A narratív értékelés hatása a szubjektív élmény észlelt minőségére. In: Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 106120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Pólya, T., Gábor, K. (2010): Linguistic Structure, Narrative Structure and Emotional Intensity. Third International Workshop on Emotion, Corpora for Research on Emotion and Affect. LREC, Valetta, 2024.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Pólya, T., László, J., Forgas, J. P. (2005): Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden information about social identity. European Journal of Social Psychology, 35 (6), 785796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Pólya, T., Kis, B., Naszódi, M., László, J. (2007): Narrative perspective and the emotion regulation of a narrating person. Empirical Text and Culture Research, 7 (3), 5061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Prince, G. (1987): Dictionary of Narratology. Lincoln, University of Nebraska Press.

 • 54. Reisenzein, R. (1994): Pleasure-arousal theory and the intensity of emotions. Journal of Personality and Social Psychology, 67 (3), 525539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Rubin, D. C., Greenberg, D. L. (2003): The role of narrative in recollection: A view from cognitive psychology and neuropsychology. In: G. D. Fireman, T. E. McVay, O. T. Flanagan (eds), Narrative and Consciousness: Literature, Psychology and the Brain. Oxford University Press, Oxford, 5385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Russell, J. A., Weiss, A., Mendelsohn, G. A. (1989): Affect Grid: A single-item scale of pleasure and arousal. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (3), 493502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Sarbin, T. R. (2001): Az elbeszélés mint a lélektan tő-metaforája. In: László J., Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia. Pécs, Kijárat, 5976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Sarbin, T. R. (2002): Embodiment and the narrative structure of emotional life. Narrative Inquiry, 11 (1), 217225.

 • 59. Schank, R. C., Abelson, R. P. (1995): Knowledge and memory: The real story. In: R. S. Wyer, Jr. (ed.), Knowledge and Memory: The Real Story. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Scherer, K. R. (2003): Érzelem. In: Hewstone, M., Stroebe, W. (szerk.), Szociálpszichológia. Budapest, Akadémiai Kiadó, 141176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Stein, N. L., Hernandez, M. V. (2007): Assessing understanding and appraisals during emotional experience. In: J. A. Coan, J. J. B. Allen (eds), Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. Oxford, Oxford University Press, 298317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Stein, N. L., Liwag, M. D., Wade, E. (1996): A goal-based approach to memory for emotional events: Implications for theories of understanding and socialization. In: R. Kavanaugh, B. Zimmerberg, S. Fein (eds), Emotion: Interdisciplinary Perspectives. London, Lawrence Erlbaum, 91118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Stern, D. N. (2004): A jelen pillanat. Mikroanalízis a pszichoterápiában. Budapest, Animula Kiadó.

 • 64. Stone, P. J., Dunphy, D. C., Smith, M. S., Ogilvie, D. M. (1966): The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis. Cambridge, MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Tan, E. S. (2004): Emotion, art and the humanities. In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (eds), Handbook of Emotions. Second edition. New York, Guilford Press, 116134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Trabasso, T., Stein, N. L. (2001): Understanding and organizing emotional experience: Autobiographical accounts of traumatic events. Empirical Studies of the Arts, 19 (1), 111130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Vincze Orsolya , László János (2006): A mentális igék szótára, valamint alkalmazása az automatikus tartalomelemzésben. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, december 7–8. Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Vincze O. , Tóth, J., László J. (2007): Representations of the Austro-Hungarian Monarchy in the history books of the two nations. Empirical Text and Culture Research, 7 (3), 6271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Weintraub, W. (1989): Verbal Behavior in Everyday Life. New York, Springer Publishing Company.

 • 70. Wennerstrom, A. (2001): Intonation and evaluation in oral narratives. Journal of Pragmatics, 33, 11831206.

 • 71. Whissell, C. M., Fournier, M., Pelland, R., Weir, D., Makarek, K. (1986): A dictionary of affect in language: IV. Reliability, validity, and applications. Perceptual and Motor Skills, 62, 875888.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation