Authors:
János László Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Éva Fülöp Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest

Search for other papers by Éva Fülöp in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Kollektív érzelmek akkor keletkeznek, ha egy személy szembesül a csoportjának múltbeli pozitív vagy negatív tetteivel. Jelen kutatás a történelmi pálya kollektív emlékezeti fogalmát és a hozzá kapcsolódó érzelmi mintázatot kiegészíti a kollektív áldozati szerep hipotézisével. Azt feltételeztük, hogy a kollektív áldozati szerep érzelmi mintázata a magyar nemzeti identitás szerves részét alkotja. A jelenben élő vizsgálati személyek saját érzelmei és a magyaroknak a történelmi konfliktushelyzetekben tulajdonított érzelmek összefüggéseinek feltárása révén a történelmi konfliktusok és a kollektív áldozati szerep feldolgozásának folyamatáról kívántunk képet alkotni. Magyar kísérleti személyek (N = 155) nyolc rövid történetet kaptak a magyar történelem jelentős csoportközi konfliktusairól. Mindegyik történet más külső csoporttal (oroszok, románok, szlovákok, szerbek) való konfliktust írt le a történelem különböző korszakából. A történetek felében a magyarok áldozatok, a másikban elkövetők voltak. A történetek elolvasása után a kísérleti személyeknek két érzelmet kellett választaniuk adott érzelmek készletéből arra vonatkozóan, hogy mit érezhetett a csoportjuk abban a történelmi szituációban, kettőt pedig az alapján, hogy ők maguk mit éreznek az esemény kapcsán. A személyek nemzettel való azonosulását szintén mértük. Az átélt és tulajdonított érzelmek minőségét, korrespondenciáját és hasonlóságát elemeztük. Az eredményeket a történelmi pálya, a kollektív áldozati szerep feldolgozása, a nemzeti identitás, valamint a nemzettel való azonosulás fogalmi keretében értelmeztük.

 • 1. Bar-Tal, D. (2000): From intractable conflict through conflict resolution to reconciliation: Psychological analysis. Political Psychology, 21, 351365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bar-Tal, D., Bennick, G. (2004): The nature of reconciliation as an outcome and as a process. In: Y. Bar-Siman-Tov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation. Oxford, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bar-Tal, D., Chernyak-Hai, L., Schori, N., Gundar, A. (2009): A sense of self-perceived collective victim-hood in intractable conflicts. International Red Cross Review, 91, 229277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bibó István (2004): Válogatott tanulmányok. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 5. Branscombe, N. R., Doosje, B. (2004) (eds), Collective Guilt: International Perspectives. Cambridge, England, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Branscombe, N. R., Doosje, B., McGarty, C.(2002): Antecedents and consequences of collective guilt. In: D. M. Mackie, E. R. Smith (eds), From Prejudice to Intergroup Emotions. New York, Psychology Press, 4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Branscombe, N. R., Slugoski, B., Kappen, D. M. (2004): The measurement of collective guilt: What it is and what it is not. In: N. R. Branscombe, B. Doosje (eds), Collective Guilt: International Perspectives. New York, Cambridge University Press, 1634.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Breakwell, G. M. (1993): Social representations and social identity. Papers on Social Representations, 2, 117.

 • 9. Breakwell, G. M. (2010): Resisting representations and identity processes. Papers on Social Representations, 19, 111.

 • 10. Condor, S. (2003): “The least doubtful promise for the future”? In: J. László and W. Wagner (eds), Theories and Controversies in Societal Psyhology. Budapest, New Mandate, 153179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Connerton, P. (1989): How Societies Remember. New York, Cambridge University Press.

 • 12. Doosje, B., Branscombe, N. R., Spears, R., Manstead, A. S. R. (1998): Guilty by association: When one's group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Dumont, M., Yzerbyt, V., Wigboldus, D., Gordijn, E. H. (2003): Social categorization and fear reactions to the September 11th terrorist attacks. Personality and Social Psychology Bulleetin, 29, 15091520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fülöp Éva (2010): A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése, PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Giner-Sorolla, R., Castano, E., Espinosa, P., Brown, R. (2008): Shame expressions reduce the recipient's insult from outgroup reparations. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 519526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Gordijn, E. H., Wigboldus, D., Yzerbyt, V. (2001): Emotional consequences of categorizing victims of negative outgroup behavior as ingroup or outgroup. Group Processes and Intergroup Relations, 4, 317326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Gordijn, E., Yzerbyt, V. Y., Wigboldus, D., Dumont, M. (2006): Emotional reactions to harmful intergroup behavior: The impact of being associated with the victims or the perpetrators. European Journal of Social Psychology, 36, 1530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Hanke, K. (2009): Victim and perpetrator perspectives in post World War II contexts: Intergroup forgiveness and historical closure in Europe and East Asia, PhD Thesis, Victoria Univerity of Wellington.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Harth, N. S., Kessler, T., Leach, C. W. (2008): Advantaged group's emotional reactions to intergroup inequality: The dynamics of pride, guilt, and sympathy. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 115129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Harvey, R. D., Oswald, D. L. (2000): Collective guilt and shame as motivation for White support for Black programs. Journal of Applied Social Psychology, 30, 17901811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hilton, D. (2008): Social representation of history: The roles of group identity, perceived relevance and collective emotion. In: Vincze O., Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 3440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hilton, J. D., Erb, H-P., Dermot, M., Molian, J. D. (1996): Social representations of history and attitudes to European Unification in Britain, France and Germany. In: G. M. Breakwell, E. L. Speri (eds), Changing European Identities: Social Psychological Analyses of Social Change. Oxford, Butterworth/Heinemann, 275297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Iyer, A., Leach, C. W., Crosby, F. (2003): White guilt and racial compensation: The benefits and limits of self-focus. Personality és Social Psychology Bulletin, 29, 117129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. La Capra, D. (1998): History and Memory after Auschwitz. Ithaca, New York, Cornell University Press.

 • 25. László János (2005): A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai Horizont; Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. László János , Fülöp Éva (2011): Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban, a csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle (kézirat elfogadva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. László, J., Ehmann, B., Imre, O. (2002): Les représentations sociales de l'histoire: la narration populaire historique et l'identité nationale. In: S. Laurens, N. Roussiau (eds), La mémoire sociale. Identités et Représentations Sociales. Rennes, Université Rennes, 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Lickel, B., Schmader, T., Barquissau, M. (2004): The evocation of moral emotions in intergroup contexts: The distinction between collective guilt and collective shame. In: N. R. Branscombe, B. Doosje (eds), Collective Guilt: International Perspectives. New York, Cambridge University Press, 3555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Liu, J. H., Wilson, M. W., McClure, J., Higgins, T. R. (1999): Social identity and the perception of history: Cultural representations of Aotearoa/New Zealand. European Journal of Social Psychology, 29, 10211047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Mackie, D. M., Smith, E. R. (1998): Intergroup relations: Insights from a theoretically integrative approach. Psychological Review, 105, 499529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Mackie, D. M., Devos, T., Smith, E. R. (2000): Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 602616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Reicher, S., Hopkins, N. (2001): Self and Nation. London, Sage.

 • 33. Roccas, S., Klar, Y., Liviatan, I. (2006): The paradox of group-based guilt: Modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group's moral violations. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 698711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., Haidt, J. (1999): The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes (community, autonomy, divinity), Journal of Personality & Social Psychology, 76, 574586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Schivelbusch, W. (2003): The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning and Recovery. New York, Metropolitan Books.

 • 36. Smith, E. R. (1993): Social identity and social emotions: Toward new conceptualizations of prejudice. In: D. M. Mackie, D. L. Hamilton (eds), Affect, Cognition, and Stereotyping: Interactive Processes in Group Perception. San Diego, Academic Press, 297315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Sykes, C. J. (1992): A Nation of Victims: The Decay of the American Character. New York, St. Martin's Press.

 • 38. Szabó Zs. , László J. (2011): A nemzettel való glorifikáló és kötődő azonosulás kérdőíve (előkészületben).

 • 39. Szabó Zs. P. , Banga Cs., Fülöp É., László J. (2010): A csoport alapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle (kézirat elfogadva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Swim, J. K., Miller, D. L. (1999): White guilt: Its antecedents and consequences for attitudes toward affirmative action. Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (4), 500514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Tajfel, H. (ed.) (1978): Differentiation between Social Groups. London, Academic Press.

 • 42. Tajfel, H., Turner, J. C. (1979): An integrative theory of intergroup conflict. In: W. G. Austin, S. Worchel (eds), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA, Brooks-Cole.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Turner, J. C. (1999): Some current issues in research on social idenity and self-categorization. In: N. Ellemers, R. Spears, B. Doosje (eds), Social Identity. Oxford, Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., Wetherell, M. S. (1987): Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory. Oxford, UK: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Volkan, V. (1997): Blood Lines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. Boulder, CO, Westview Press.

 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 58 0 0
Jan 2024 39 2 1
Feb 2024 40 0 0
Mar 2024 22 1 0
Apr 2024 94 0 0
May 2024 26 1 2
Jun 2024 11 0 0