View More View Less
 • 1 Pszichológiai Kutatóintézet, MTA, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Kollektív érzelmek akkor keletkeznek, ha egy személy szembesül a csoportjának múltbeli pozitív vagy negatív tetteivel. Jelen kutatás a történelmi pálya kollektív emlékezeti fogalmát és a hozzá kapcsolódó érzelmi mintázatot kiegészíti a kollektív áldozati szerep hipotézisével. Azt feltételeztük, hogy a kollektív áldozati szerep érzelmi mintázata a magyar nemzeti identitás szerves részét alkotja. A jelenben élő vizsgálati személyek saját érzelmei és a magyaroknak a történelmi konfliktushelyzetekben tulajdonított érzelmek összefüggéseinek feltárása révén a történelmi konfliktusok és a kollektív áldozati szerep feldolgozásának folyamatáról kívántunk képet alkotni. Magyar kísérleti személyek (N = 155) nyolc rövid történetet kaptak a magyar történelem jelentős csoportközi konfliktusairól. Mindegyik történet más külső csoporttal (oroszok, románok, szlovákok, szerbek) való konfliktust írt le a történelem különböző korszakából. A történetek felében a magyarok áldozatok, a másikban elkövetők voltak. A történetek elolvasása után a kísérleti személyeknek két érzelmet kellett választaniuk adott érzelmek készletéből arra vonatkozóan, hogy mit érezhetett a csoportjuk abban a történelmi szituációban, kettőt pedig az alapján, hogy ők maguk mit éreznek az esemény kapcsán. A személyek nemzettel való azonosulását szintén mértük. Az átélt és tulajdonított érzelmek minőségét, korrespondenciáját és hasonlóságát elemeztük. Az eredményeket a történelmi pálya, a kollektív áldozati szerep feldolgozása, a nemzeti identitás, valamint a nemzettel való azonosulás fogalmi keretében értelmeztük.

 • 1. Bar-Tal, D. (2000): From intractable conflict through conflict resolution to reconciliation: Psychological analysis. Political Psychology, 21, 351365.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bar-Tal, D., Bennick, G. (2004): The nature of reconciliation as an outcome and as a process. In: Y. Bar-Siman-Tov (ed.), From Conflict Resolution to Reconciliation. Oxford, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bar-Tal, D., Chernyak-Hai, L., Schori, N., Gundar, A. (2009): A sense of self-perceived collective victim-hood in intractable conflicts. International Red Cross Review, 91, 229277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bibó István (2004): Válogatott tanulmányok. Budapest, Magvető Kiadó.

 • 5. Branscombe, N. R., Doosje, B. (2004) (eds), Collective Guilt: International Perspectives. Cambridge, England, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Branscombe, N. R., Doosje, B., McGarty, C.(2002): Antecedents and consequences of collective guilt. In: D. M. Mackie, E. R. Smith (eds), From Prejudice to Intergroup Emotions. New York, Psychology Press, 4967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Branscombe, N. R., Slugoski, B., Kappen, D. M. (2004): The measurement of collective guilt: What it is and what it is not. In: N. R. Branscombe, B. Doosje (eds), Collective Guilt: International Perspectives. New York, Cambridge University Press, 1634.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Breakwell, G. M. (1993): Social representations and social identity. Papers on Social Representations, 2, 117.

 • 9. Breakwell, G. M. (2010): Resisting representations and identity processes. Papers on Social Representations, 19, 111.

 • 10. Condor, S. (2003): “The least doubtful promise for the future”? In: J. László and W. Wagner (eds), Theories and Controversies in Societal Psyhology. Budapest, New Mandate, 153179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Connerton, P. (1989): How Societies Remember. New York, Cambridge University Press.

 • 12. Doosje, B., Branscombe, N. R., Spears, R., Manstead, A. S. R. (1998): Guilty by association: When one's group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Dumont, M., Yzerbyt, V., Wigboldus, D., Gordijn, E. H. (2003): Social categorization and fear reactions to the September 11th terrorist attacks. Personality and Social Psychology Bulleetin, 29, 15091520.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fülöp Éva (2010): A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése, PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Giner-Sorolla, R., Castano, E., Espinosa, P., Brown, R. (2008): Shame expressions reduce the recipient's insult from outgroup reparations. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 519526.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Gordijn, E. H., Wigboldus, D., Yzerbyt, V. (2001): Emotional consequences of categorizing victims of negative outgroup behavior as ingroup or outgroup. Group Processes and Intergroup Relations, 4, 317326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Gordijn, E., Yzerbyt, V. Y., Wigboldus, D., Dumont, M. (2006): Emotional reactions to harmful intergroup behavior: The impact of being associated with the victims or the perpetrators. European Journal of Social Psychology, 36, 1530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Hanke, K. (2009): Victim and perpetrator perspectives in post World War II contexts: Intergroup forgiveness and historical closure in Europe and East Asia, PhD Thesis, Victoria Univerity of Wellington.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Harth, N. S., Kessler, T., Leach, C. W. (2008): Advantaged group's emotional reactions to intergroup inequality: The dynamics of pride, guilt, and sympathy. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 115129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Harvey, R. D., Oswald, D. L. (2000): Collective guilt and shame as motivation for White support for Black programs. Journal of Applied Social Psychology, 30, 17901811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hilton, D. (2008): Social representation of history: The roles of group identity, perceived relevance and collective emotion. In: Vincze O., Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 3440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hilton, J. D., Erb, H-P., Dermot, M., Molian, J. D. (1996): Social representations of history and attitudes to European Unification in Britain, France and Germany. In: G. M. Breakwell, E. L. Speri (eds), Changing European Identities: Social Psychological Analyses of Social Change. Oxford, Butterworth/Heinemann, 275297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Iyer, A., Leach, C. W., Crosby, F. (2003): White guilt and racial compensation: The benefits and limits of self-focus. Personality és Social Psychology Bulletin, 29, 117129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. La Capra, D. (1998): History and Memory after Auschwitz. Ithaca, New York, Cornell University Press.

 • 25. László János (2005): A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Pszichológiai Horizont; Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. László János , Fülöp Éva (2011): Érzelmek a valós csoportközi konfliktusokban, a csoportközi érzelmek történelmi lehorgonyzása. Magyar Pszichológiai Szemle (kézirat elfogadva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. László, J., Ehmann, B., Imre, O. (2002): Les représentations sociales de l'histoire: la narration populaire historique et l'identité nationale. In: S. Laurens, N. Roussiau (eds), La mémoire sociale. Identités et Représentations Sociales. Rennes, Université Rennes, 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Lickel, B., Schmader, T., Barquissau, M. (2004): The evocation of moral emotions in intergroup contexts: The distinction between collective guilt and collective shame. In: N. R. Branscombe, B. Doosje (eds), Collective Guilt: International Perspectives. New York, Cambridge University Press, 3555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Liu, J. H., Wilson, M. W., McClure, J., Higgins, T. R. (1999): Social identity and the perception of history: Cultural representations of Aotearoa/New Zealand. European Journal of Social Psychology, 29, 10211047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Mackie, D. M., Smith, E. R. (1998): Intergroup relations: Insights from a theoretically integrative approach. Psychological Review, 105, 499529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Mackie, D. M., Devos, T., Smith, E. R. (2000): Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 602616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Reicher, S., Hopkins, N. (2001): Self and Nation. London, Sage.

 • 33. Roccas, S., Klar, Y., Liviatan, I. (2006): The paradox of group-based guilt: Modes of national identification, conflict vehemence, and reactions to the in-group's moral violations. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 698711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Rozin, P., Lowery, L., Imada, S., Haidt, J. (1999): The CAD triad hypothesis: A mapping between three moral emotions (contempt, anger, disgust) and three moral codes (community, autonomy, divinity), Journal of Personality & Social Psychology, 76, 574586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Schivelbusch, W. (2003): The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning and Recovery. New York, Metropolitan Books.

 • 36. Smith, E. R. (1993): Social identity and social emotions: Toward new conceptualizations of prejudice. In: D. M. Mackie, D. L. Hamilton (eds), Affect, Cognition, and Stereotyping: Interactive Processes in Group Perception. San Diego, Academic Press, 297315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Sykes, C. J. (1992): A Nation of Victims: The Decay of the American Character. New York, St. Martin's Press.

 • 38. Szabó Zs. , László J. (2011): A nemzettel való glorifikáló és kötődő azonosulás kérdőíve (előkészületben).

 • 39. Szabó Zs. P. , Banga Cs., Fülöp É., László J. (2010): A csoport alapú érzelmek kutatása a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle (kézirat elfogadva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Swim, J. K., Miller, D. L. (1999): White guilt: Its antecedents and consequences for attitudes toward affirmative action. Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (4), 500514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Tajfel, H. (ed.) (1978): Differentiation between Social Groups. London, Academic Press.

 • 42. Tajfel, H., Turner, J. C. (1979): An integrative theory of intergroup conflict. In: W. G. Austin, S. Worchel (eds), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey, CA, Brooks-Cole.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Turner, J. C. (1999): Some current issues in research on social idenity and self-categorization. In: N. Ellemers, R. Spears, B. Doosje (eds), Social Identity. Oxford, Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., Wetherell, M. S. (1987): Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory. Oxford, UK: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Volkan, V. (1997): Blood Lines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. Boulder, CO, Westview Press.