View More View Less
 • 1 Általános Lélektani és Módszertani Tanszék, KRE Pszichológiai Intézet, Budapest
 • | 2 Marketing és Média Intézet, BCE, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Szenzoros élménykeresés adatok hagyományos és újfajta klaszterezési eljárásokkal és vizualizációval történő újraelemzését mutatjuk be. Egy új, személyorientált elemzési módszert mutatunk be az élménykeresés mintázatainak vizsgálatára, mely alkalmas (1) nemcsak kvantitatív, hanem kvalitatív különbségek kimutatására, (2) tipikus értékkombinációk, különböző élménykeresői típusok kimutatására.

A személyiségpszichológiai kutatásokban újdonságnak számító – ám a kémiában és geofizikában széles körben elterjedt – sűrűsödéselemzések a korrelációs vizsgálatok és a hagyományos távolságalapú klaszterelemzésekből levont következtetések számos potenciális hibaforrására világítanak rá. Az elemzéseink révén összehasonlítást nyernek a változó- és a személyorientáltelemzési megközelítések is.

 • 1. Aluja, A., Kuhlman, M., Zuckerman, M. (2010): Development of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ): A factor/facet version of the Zuckerman–Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ). Journal of Personality Assessment, 92 (5), 416431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Babocsay, Á. (2002): Relationship Between Sensation Seeking and Mass Media Usage. (A szenzoros élménykeresés és a tömegkommunikációs eszközök használatának összefüggései.) Budapest, ELTE. PhD, 282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Ball, S. A., Zuckerman, M. (1990): Sensation seeking, Eysenck's personality dimensions and reinforcement sensitivity in concept formation. Personality and Individual Differences, 11, 343353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bergman, L. R., Magnusson, D., El-Khouri, B. M. (2003): Studying Individual Development in an Interindividual Context. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Buss, D. M., Shackelford, T. K. (1997): Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Journal of Research in Personality, 31, 193221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Carver, C. S., Scheier, M. F. (1998): Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris.

 • 7. Colom, R., Escorial, S., Shih, P. C., Privado, J. (2007): Fluid intelligence, memory span, and temperament difficulties predict academic performance of young adolescents. Personality and Individual Differences, 42 (8), 15031514.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Connor, P. J. O., Jackson, C. (2008): Learning to be saints or sinners: The indirect pathway from sensation seeking to behavior through mastery orientation. Journal of Personality, 76 (4), 733752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Dickman, S. J. (1990): Functional and dysfunctional impulsivity: Personality and cognitive correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 95102.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Donohew, L., Helm, D. M., Lawrence, P., Shatzer, M. J. (1990): Sensation seeking, marijuana use, and responses to prevention messages: Implications for public health campaigns. In: Watson, R. R. (ed.), Drugs and Alcohol Abuse Prevention. Totowa, NJ, Humana Press, 7393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Emmons, T. D., Webb, W. W. (1974): Subjective correlates of emotional responsivity and stimulation seeking in psychopaths, normals and acting-out neurotics. Journal of Consultant and Clinical Psychology, 42, 620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Ester, M., Kriegel, H-P., Jörg, S., Xu, X. (1996): A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. From http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.71.1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Eysenck, S. B. G., Eysenck, H. J. (1970): Crime and personality: An empirical study of the three factor theory. British Journal of Criminology, 10, 225239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fisher, S. (1973): The female orgasm. New York, Basic Books.

 • 15. Fyfe, C. (2007): Two topographic maps for data visualisation. Data Mining Knowledge Discovery, 14 (2), 207224.

 • 16. Glicksohn, J., Abulafia, J. (1998): Embedding sensation seeking within the big three. Personality and Individual Differences, 25, 10851099.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2001): The Elements of Statistical Learning. Berlin, Springer.

 • 18. Hicks, B. M., Markon, K. E., Christopher, J., Kreuger, R. F., Newman, J. P. (2004): Identifying psychopathy subtypes on the basis of personality structure. Psychological Assessment, 16, 276288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Hittner, J. B., Swickert, R. (2006): Sensation seeking and alcohol use: A meta-analytic review B. Addictive Behaviors, 31, 13831401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Horvath, P., Zuckerman, M. (1993): Sensation seeking, risk appraisal, and risky behavior. Personality and Individual Differences, 14 (1), 4152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hymbaugh, K., Garrett, J. (1974): Sensation seeking among skydivers. Perceptual & Motor Skills, 38, 118.

 • 22. Jackson, C. J. (2002): Learning Styles and its Measurement: An Applied Neuropsychological Model of Learning for Business and Education. Cymeon, Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Jackson, C. J. (2005): An Applied Neuropsychological Model of Functional and Dysfunctional Learning: Applications for Business, Education, Training and Clinical Psychology. Cymeon, Australia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Joseph, J. E., Liu, X., Jiang, Y., Lyman, D., Kelly, T. H. (2009): Neural correlates of emotional reactivity in sensation seeking. Psychological Science, 20 (2), 215223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Kane, T. A., Loxton, N. J., Staiger, P. K., Dawe, S. (2004): Does the tendency to act impulsively underlie binge eating and alcohol use problems? An empirical investigation. Personality and Individual Differences, 36, 8394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Kohonen, T. (2001): Self-organizing Maps. Berlin, Springer-Verlag.

 • 27. Kulcsár, Zs. (é. n.): Szenzoros élménykeresés. Kézirat.

 • 28. McAlister, A., Pachana, N., Jackson, C. J. (2005): Predictors of young dating adults’ inclination to engage in extradyadic sexual activities: A multiperspective study. British Journal of Psychology, 96, 331350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Narbone, L. (2009): Four sensations-seeking personality subtraits predicting the extent of ecstasy use in undergraduate college students. Dissertation. Capella University, MA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Newcomb, M. D., McGee, L. (1991): Influence of sensation seeking on general deviance and specific problem behaviors from adolescence to young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (4), 614628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Nigg, J. T., Glass, J. M., Wong, M. M., Poon, E., Jester, J. M., Fitzgerald, H. E., Puttler, L. I., Adams, K. M., Zucker, R. A. (2004): Neuropsychological executive functioning in children at elevated risk from alcoholism: Findings in early adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 113, 302314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Pampalk, E., Rauber, A., Merkl, D. (2002): Using smoothed data histograms for cluster visualization in self-organizing maps. Artificial Neural Networks – ICANN 2002. J. Dorronsoro, Springer Berlin/Heidelberg, 2415, 81.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Pei, T., Jasra, A., Hand, D. J., Zhu, A. X., Zhou, C. H. (2009): DECODE: A new method for discovering clusters of different densities in spatial data. Data Mining and Knowledge Discovery, 18 (3), 337369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Pickering, A. D. (2004): The neuropsychology of impulsive antisocial sensation seeking personality traits: From dopamine to hippocampal function. In: R. M. Stelmack (ed.), On the Psychobiology of Personality: Essays in Honor of Marvin Zuckerman. New York, Elsevier, 454476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Raine, A., Reynolds, C., Venables, P. H., Mednick, S. A. (2002): Stimulation seeking and intelligence: A prospective longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 663674.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Reio, T. G. Jr., Sanders-Reio, J. (2006): Sensation seeking as an inhibitor of job performance. Personality and Individual Differences, 40, 631642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Roberti, J. W., Storch, E. A., Bravata, E. (2003): Further psychometric support for the sensation seeking scale-form V. Journal of Personality Assessment, 81 (3), 291292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Roberti, J. W. (2004): A review of behavioral and biological correlates of sensation seeking. Journal of Research in Personality, 38 (3), 256279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Santesso, D. L., Segalowitz, S. J., Ashbaugh, A. R., Antony, M. M., McCabe, R. E., Schmidt, L. A. (2008): Frontal EEG asymmetry and sensation seeking in young adults. Biological Psychology, 78 (2), 164172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Stoel, R. D., De Geus, E. J. C., Boomsma, D. I. (2006): Genetic analysis of sensation seeking with an extended twin design. Behavior Genetics, 36 (2), 229237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Székelyi, M., Barna, I. (2002): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Budapest, Typotex.

 • 42. Urbán, R. (2009): Smoking outcome expectancies mediate the association between sensation seeking, peer smoking, and smoking among young adolescents. Nicotine and Tobacco Research, 12, 5968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Vargha A . (2008): Új statisztikai módszerekkel új lehetőségek: a ROPstat a pszichológiai kutatások szolgálatában. Pszichológia, 28 (1), 81103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Van der Kloot, W. A., Spaans, A. M. J., Heiser, W. J. (2005): Instability of hierarchical cluster analysis due to input order of the data: The PermuCLUSTER solution. Psychological Methods, 10 (4), 468476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Zuckerman, M. (1964): Development of a Sensation Seeking Scale. Journal of Consulting Psychology, 28 (6), 477482.

 • 46. Zuckerman, M. (1979): Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level Of Arousal. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Zuckerman, M. (1994): Behavioral Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking. New York, Cambridge Press.

 • 48. Zuckerman, M., Neeb, M. (1980): Demographic influences in sensation seeking and expressions of sensation seeking in religion, smoking and driving habits. Personality and Individual Differences, 1(3),197206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 2 1 2
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 4 1 1
Feb 2022 0 0 0