View More View Less
 • 1 Pszichológia Intézet, PTE, Pécs
Restricted access

Absztrakt

Vizsgálatunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen személyiségjellemzők, viselkedéses változók, illetve narratív jegyek jellemzik a Magas (MM), illetve Alacsony (AM) machiavellizmus- pontszámot mutató egyéneket. 150 egyetemista résztvevőnk két társas dilemmahelyzetben – a közjavak játékának együttműködésre, illetve versengésre sarkalló változatában – hozott döntéseket. A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív (TCI) és a machiavellizmus mérésére szolgáló Mach IV. teszt kitöltése mellett arra kértük az egyéneket, hogy indokolják meg az ötfordulós kísérleti játékokban választott stratégiáikat. A machiavellizmus-pontszám pozitív korrelációt mutatott az Újdonságkereséssel. Negatív összefüggés mutatkozott a Mach-érték és a Jutalomfüggés, az Önirányítottság, az Együttműködés és a Transzcendencia pontszáma között. A társas dilemmahelyzetekben a MM-egyének az AM-személyekhez képest érzékenyebbek voltak a társas szituáció jelzéseire, míg az AM-ok döntéseire erőteljesebben hatottak személyiségjellemzőik. E stratégia révén a Magas Machok környezeti tényezőktől viszonylag függetlenül képesek voltak társaik nyereményeit felülmúló hasznot realizálni. A stratégiára vonatkozó indoklások narratív elemzése szerint a versengés helyzetében a MM-ok jelentősen több kognitív tevékenységre utaló igét használtak, mint az AM-személyek. Az együttműködő szituációban az AM-egyéneknél több érzelmekre utaló ige jelent meg, és gyakoribb volt náluk a többes szám első személyű igék használata is, amely a csoporttudat megjelenésére utal.

 • 1. Ali, F., Sousa Amorim, I., Chamorro-Premuzic, T. (2009): Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 47, 758762.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Andrew, J., Cooke, M., Muncer, S. J. (2008): The relationship between empathy and Machiavellianism: An alternative to empathizing – systemizing theory. Personality and Individual Differences, 44, 12031211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., Moore, H. (2007): Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Personality and Individual Differences, 43, 179189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bereczkei, T., Birkás, B., Kerekes, Zs. (2010): Altruism towards strangers in need: costly signaling in an industrial society. Evolution and Human Behavior 31, 95103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Christie, R., Geis, F. (1970): Studies in Machiavellianism. New York, Academic Press.

 • 6. Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., Wetzel, R. D. (1994): The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use. Washington, Center for Psychobiology of Personality.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Esperger, Zs., Bereczkei, T. (2011): Spontaneous mentalization and Machiavellianism: Endeavors to explore the mental states of others. European Journal of Personality. (megjelenés alatt).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Geis, F. L., Moon, T. H. (1981): Machiavellianism and deception. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 766775.

 • 9. Gunnthorsdottir, A., McCabe, K., Smith, V. (2002): Using the Machiavellianism instrument to predict trustworthiness in a bargaining game. Journal of Economic Psychology, 23, 4966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Jakobwitz, S., Egan, V. (2006): The dark triad and normal personality traits. Personality and Individual Differences, 40, 331339.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. László, J., (2008): The Science of Stories. An Introduction into Narrative Psychology. London, New York, Routledge.

 • 12. Lyons, M., Caldwell, T., Schultz, S. (2010): Mind-reading and manipulation – Is Machiavellianism related to theory of mind? Journal of Evolutionary Psychology, 8 (3), 261274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Martinez, D. C. (1987): On the morality of Machiavellianism deceivers. Psychology: A Quarterly Journal of Human Behavior, 24, 4756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. McIlwain, D. (2003): Bypassing empathy: A Machiavellian theory of mind and sneaky power. In: Repacholi, B., Slaughter, V. (eds), Individual Differences in Theory of Mind: Implications for Typical and Atypical Development. Hove, UK, Psychology Press, 3967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Paál, T., Bereczkei, T. (2007): Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43, 541551.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Rilling, J. K., Goldsmith, D. R., Glenn, A. L., Jairam, M. R., Elfenbein, H. A., Dagenais, J. E., Murdock, C. D., Pagnoni, G. (2008): The neural correlates of the affective response to unreciprocated cooperation. Neuropsychologia, 46, 12561266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Rózsa Sándor , Kállai János, Osváth Anikó, Bánki M. Csaba (2005): Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje. Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Silberztein, M. (2008): NooJv2Manual. www.nooj4nlp.net.

 • 19. Spitzer, M., Fischbacher, U., Herrnberger, B., Grön, G., Fehr, E. (2007): The neural signature of social norm compliance. Neuron, 56, 185196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Wilson, D. S., Near, D., Miller, R. R. (1996): Machiavellianism: A synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychological Bulletin, 119(2),285299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 9 0 0
Jun 2021 9 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 6 0 0
Oct 2021 3 2 2
Nov 2021 0 0 0