Authors:
Ildikó Király Kognitív Pszichológiai Tanszék, ELTE PPK, Budapest

Search for other papers by Ildikó Király in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Erna Halász Kognitív Pszichológiai Tanszék, ELTE PPK, Budapest

Search for other papers by Erna Halász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban azt a filozófusokat és pszichológusokat egyaránt foglalkoztató kérdést járjuk körül, hogyan fejlődik a gyermekek időfogalma a korai életévekben, feltárva, milyen képességek kibontakozásán nyugszik önmagunk megértése a múló idő tükrében. Kiindulásként a gyermekkori amnézia jelenségén keresztül szemléltetjük, hogyan bontakozik ki az a képességünk megközelítőleg 4–5 éves kor környéken, hogy képessé válunk egyedi és megismételhetetlen események felidézésére a múlt egy-egy megkülönböztetett időpillanatából. E gondolatmenetben kitérünk az emlékezetfejlődés kutatásában egymással szemben álló két nagy megközelítésre, amelyek vagy folyamatos fejlődést vagy minőségi váltást feltételeznek a 4 éves kor körüli időszakban. Célunk, hogy rámutassunk az ezen megközelítések hátterében húzódó fogalmi különbségekre, valamint az ezeket támogató, illetve megkérdőjelező empirikus kutatási eredményekre és értelmezési lehetőségeikre.

 • 1. Barr, R., Hayne, H. (2000): Age-related changes in imitation: Implications for memory development. In: C. Rovee-Collier, L. P. Lipsitt, H. Hayne (eds.), Progress in Infancy Research, 1, Mahwah, NJ: Erlbaum, 2167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bauer, P. (1996): What do infants recall of their lives? American Psychologist 51(1), 2941.

 • 3. Bauer, P., Wenner, J. A., Dropik, P. L., Wewerka, S. S. (2000): Parameters of remembering and forgetting in the transition from infancy to early childhood. Monographs of the Society for Research in Child Development Serial No. 263, Vol. 65, No. 4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Campbell, J. (1997): The structure of time in autobiographical memory. European Journal of Philosophy, 5, 105118.

 • 5. Fivush, R., Haden, C., Reese, E. (1996a): Autobiographical knowledge and autobiographical memories. In: D. C. Rubin (ed.), Remembering our Past: Studies in Autobiographical Memory. New York, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Harley, K., Reese, E. (1999): Origins of autobiographical memory. Developmental Psychology, 35 (5), 13381348.

 • 7. Hayne, H., Imuta, K. (2011): Episodic memory in 3-and 4-year-old children. Developmental Psychobiology, 53 (3), 317322.

 • 8. Hayne, H., Boniface, J., Barr, R. (2000): The development of declarative memory human infants: Age-related changes in deferred imitation. Behavioral Neuroscience, 114 (1), 7783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Herbert, J., Hayne, H. (2000): The ontogeny of long-term retention during the second year of life. Developmental Science, 3, 5056.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Hoerl, C. (1999): Memory, amnesia and the past. Mind & Language, 14 (2), 227251.

 • 11. Howe, M. L., Courage, M. L. (1993): On resolving the enigma of infantile amnesia. Psychological Bulletin, 113 (2), 305326.

 • 12. Howe, M. L., Courage, M. L. (1997): The emergence and development of early autobiographical memory. Psychological Review, 104, 499523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Király Ildikó (2002): Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet. Budapest, Gondolat Kiadói Kör.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. McCormack, T. (1999): Temporal concepts and episodic memory: A response to Hoerl. Mind & Language, 14 (2), 252262.

 • 15. McCormack, T., Hoerl, C. (2007): Young children's reasoning about the order of past events. Journal of Experimental Child Psychology, 98, 168183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Nelson, K. (1993): The psychological and social origins of autobiographical memory. Psychological Science, 4 (1), 714.

 • 17. Nelson, K. (1996): Language in Cognitive Development: The Emergence of the Mediated Mind. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 18. Nelson, K., Fivush, R. (2000): Socialization of memory. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Nelson, K., Fivush, R. (2004): The emergence of autobiografical memory: A social cultural developmental theory. Psychological Review, 111, 486511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. O'Neill, D. K., Astington, J. W., Flavell, J. H. (1992): Young children's understanding of the role that sensory experiences play in knowledge acquisition. Child Development, 63, 474490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Perner, J. (2000a): Memory and theory of mind. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Perner, J. (2000b): Episodic memory: Essential distinctions and developmental implications. In: C. Moore, K. Skene (eds.), The Self in Time: Developmental Issues. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Perner, J., Ruffman, T. (1995): Episodic memory and autonoetic consciousness: Developmental evidence and a theory of childhood amnesia. Journal of Experimental Child Psychology, 59, 516548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Perner, J., Kloo, D., Gornik, E. (2007): Episodic memory development: Theory of mind is part of re-experiencing experienced events. Infant & Child Development, 16, 471490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Povinelli, D. J. (1995): The unduplicated self. In: Rochat, P. (ed.), The Self in Infancy. Elsevier.

 • 26. Povinelli, D. J., Simon, B. B. (1998): Young children's understanding of briefly versus extremely delayed images of the self: Emergence of the autobiographical stance. Developmental Psychology, 34 (1), 188194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Povinelli, D. J., Landau, K. R., Perilloux, H. K. (1996): Self-recognition in young children using delayed versus live feedback: Evidence of developmental asynchrony. Child Development, 67, 15401554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Povinelli, D. J., Laundry, A. M., Theall, L. A., Clark, B. R., Castille, C. M. (1999): Development of young children's understanding that recent past is causally bound to the present. Developmental Psychology, 35 (6), 14261439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Roberts, K. P., Blades, M. (1999): Children's memory and source monitoring of real-life and televised events. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 575596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Rovee-Collier, C. (1997): Dissociations in infant memory: Rethinking the development of implicit and explicit memory. Psychological Review, 104 (3), 467498.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Searle, J. (1983): Intentionality. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 32. Simcock, G., Hayne, H. (2002): Breaking the barrier? Children fail to translate their preverbal memories into language. Psychological Science, 13, 225231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Spelke, E., Vishton, P., Von-Hofsten, C. (1995): Object-perception, object-directed action, and physical knowledge in infancy. In: M. S. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neuroscience. The MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Taylor, M., Esbensen, B., Bennett, R. T. (1994): Children's understanding of knowledge acquisition: The tendency for children to report they have always known what they have just learned. Child Development, 65, 15811604.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Tulving, E. (1983): Elements of Episodic Memory. Oxford, Oxford University Press.

 • 36. Tulving, E. (1985): Hány emlékezeti rendszer létezik? In: Kónya A. (szerk.), Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Wheeler, M. A. (2000): Episodic memory and autonoetic awareness. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Wimmer, H., Hogrefe, J., Perner, J. (1988): Children's understanding of informational access as source of knowledge. Child Development, 59, 386396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Wimmer, H., Perner, J. (1983): Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13, 4168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 36 0 0
Jan 2024 21 0 0
Feb 2024 16 3 3
Mar 2024 2 0 0
Apr 2024 13 0 0
May 2024 13 3 3
Jun 2024 5 0 0