View More View Less
 • 1 Kognitív Pszichológiai Tanszék, ELTE PPK, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban azt a filozófusokat és pszichológusokat egyaránt foglalkoztató kérdést járjuk körül, hogyan fejlődik a gyermekek időfogalma a korai életévekben, feltárva, milyen képességek kibontakozásán nyugszik önmagunk megértése a múló idő tükrében. Kiindulásként a gyermekkori amnézia jelenségén keresztül szemléltetjük, hogyan bontakozik ki az a képességünk megközelítőleg 4–5 éves kor környéken, hogy képessé válunk egyedi és megismételhetetlen események felidézésére a múlt egy-egy megkülönböztetett időpillanatából. E gondolatmenetben kitérünk az emlékezetfejlődés kutatásában egymással szemben álló két nagy megközelítésre, amelyek vagy folyamatos fejlődést vagy minőségi váltást feltételeznek a 4 éves kor körüli időszakban. Célunk, hogy rámutassunk az ezen megközelítések hátterében húzódó fogalmi különbségekre, valamint az ezeket támogató, illetve megkérdőjelező empirikus kutatási eredményekre és értelmezési lehetőségeikre.

 • 1. Barr, R., Hayne, H. (2000): Age-related changes in imitation: Implications for memory development. In: C. Rovee-Collier, L. P. Lipsitt, H. Hayne (eds.), Progress in Infancy Research, 1, Mahwah, NJ: Erlbaum, 2167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bauer, P. (1996): What do infants recall of their lives? American Psychologist 51(1), 2941.

 • 3. Bauer, P., Wenner, J. A., Dropik, P. L., Wewerka, S. S. (2000): Parameters of remembering and forgetting in the transition from infancy to early childhood. Monographs of the Society for Research in Child Development Serial No. 263, Vol. 65, No. 4.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Campbell, J. (1997): The structure of time in autobiographical memory. European Journal of Philosophy, 5, 105118.

 • 5. Fivush, R., Haden, C., Reese, E. (1996a): Autobiographical knowledge and autobiographical memories. In: D. C. Rubin (ed.), Remembering our Past: Studies in Autobiographical Memory. New York, Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Harley, K., Reese, E. (1999): Origins of autobiographical memory. Developmental Psychology, 35 (5), 13381348.

 • 7. Hayne, H., Imuta, K. (2011): Episodic memory in 3-and 4-year-old children. Developmental Psychobiology, 53 (3), 317322.

 • 8. Hayne, H., Boniface, J., Barr, R. (2000): The development of declarative memory human infants: Age-related changes in deferred imitation. Behavioral Neuroscience, 114 (1), 7783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Herbert, J., Hayne, H. (2000): The ontogeny of long-term retention during the second year of life. Developmental Science, 3, 5056.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Hoerl, C. (1999): Memory, amnesia and the past. Mind & Language, 14 (2), 227251.

 • 11. Howe, M. L., Courage, M. L. (1993): On resolving the enigma of infantile amnesia. Psychological Bulletin, 113 (2), 305326.

 • 12. Howe, M. L., Courage, M. L. (1997): The emergence and development of early autobiographical memory. Psychological Review, 104, 499523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Király Ildikó (2002): Kisgyermekek eseményemlékezetének fejlődése: Utánzás és emlékezet. Budapest, Gondolat Kiadói Kör.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. McCormack, T. (1999): Temporal concepts and episodic memory: A response to Hoerl. Mind & Language, 14 (2), 252262.

 • 15. McCormack, T., Hoerl, C. (2007): Young children's reasoning about the order of past events. Journal of Experimental Child Psychology, 98, 168183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Nelson, K. (1993): The psychological and social origins of autobiographical memory. Psychological Science, 4 (1), 714.

 • 17. Nelson, K. (1996): Language in Cognitive Development: The Emergence of the Mediated Mind. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 18. Nelson, K., Fivush, R. (2000): Socialization of memory. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Nelson, K., Fivush, R. (2004): The emergence of autobiografical memory: A social cultural developmental theory. Psychological Review, 111, 486511.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. O'Neill, D. K., Astington, J. W., Flavell, J. H. (1992): Young children's understanding of the role that sensory experiences play in knowledge acquisition. Child Development, 63, 474490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Perner, J. (2000a): Memory and theory of mind. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Perner, J. (2000b): Episodic memory: Essential distinctions and developmental implications. In: C. Moore, K. Skene (eds.), The Self in Time: Developmental Issues. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Perner, J., Ruffman, T. (1995): Episodic memory and autonoetic consciousness: Developmental evidence and a theory of childhood amnesia. Journal of Experimental Child Psychology, 59, 516548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Perner, J., Kloo, D., Gornik, E. (2007): Episodic memory development: Theory of mind is part of re-experiencing experienced events. Infant & Child Development, 16, 471490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Povinelli, D. J. (1995): The unduplicated self. In: Rochat, P. (ed.), The Self in Infancy. Elsevier.

 • 26. Povinelli, D. J., Simon, B. B. (1998): Young children's understanding of briefly versus extremely delayed images of the self: Emergence of the autobiographical stance. Developmental Psychology, 34 (1), 188194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Povinelli, D. J., Landau, K. R., Perilloux, H. K. (1996): Self-recognition in young children using delayed versus live feedback: Evidence of developmental asynchrony. Child Development, 67, 15401554.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Povinelli, D. J., Laundry, A. M., Theall, L. A., Clark, B. R., Castille, C. M. (1999): Development of young children's understanding that recent past is causally bound to the present. Developmental Psychology, 35 (6), 14261439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Roberts, K. P., Blades, M. (1999): Children's memory and source monitoring of real-life and televised events. Journal of Applied Developmental Psychology, 20, 575596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Rovee-Collier, C. (1997): Dissociations in infant memory: Rethinking the development of implicit and explicit memory. Psychological Review, 104 (3), 467498.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Searle, J. (1983): Intentionality. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 32. Simcock, G., Hayne, H. (2002): Breaking the barrier? Children fail to translate their preverbal memories into language. Psychological Science, 13, 225231.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Spelke, E., Vishton, P., Von-Hofsten, C. (1995): Object-perception, object-directed action, and physical knowledge in infancy. In: M. S. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neuroscience. The MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Taylor, M., Esbensen, B., Bennett, R. T. (1994): Children's understanding of knowledge acquisition: The tendency for children to report they have always known what they have just learned. Child Development, 65, 15811604.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Tulving, E. (1983): Elements of Episodic Memory. Oxford, Oxford University Press.

 • 36. Tulving, E. (1985): Hány emlékezeti rendszer létezik? In: Kónya A. (szerk.), Az emberi emlékezet pszichológiai elméletei. Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Wheeler, M. A. (2000): Episodic memory and autonoetic awareness. In: E. Tulving, F. I. M. Craik (eds.), The Oxford Handbook of Memory. New York, Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Wimmer, H., Hogrefe, J., Perner, J. (1988): Children's understanding of informational access as source of knowledge. Child Development, 59, 386396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Wimmer, H., Perner, J. (1983): Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13, 4168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 15 1 1
Feb 2022 16 0 0
Mar 2022 26 1 1
Apr 2022 25 0 0
May 2022 1 0 0
Jun 2022 17 0 0
Jul 2022 0 0 0