Authors:
Gábor Orosz Pszichológiai Intézet, SZTE BTK, Szeged
Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program, ELTE PPK, Budapest
Laboratoire de Psychologie Appliquée, Université de Reims, Reims

Search for other papers by Gábor Orosz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Miriam Ivett Jánvári Pszichológiai Intézet, SZTE BTK, Szeged
Pszichológiai Intézeti Tanszék, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza

Search for other papers by Miriam Ivett Jánvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Salamon Ergonómia és Pszichológia Tanszék Munka- és Szervezetpszichológia MA, BME GTK, Budapest

Search for other papers by János Salamon in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az iskolai csalás szakirodalma a versengést egy olyan jelenségként tárgyalja, amely egyértelműen pozitív kapcsolatban áll a diákok tisztességtelen viselkedésével. A korábbi felfogással (Anderman és Murdock, 2007) részben szembehelyezkedve kérdőíves kutatásunk célja az volt, hogy differenciálni lehessen a versengésnek az iskolai csalásban játszott szerepét. Ennek érdekében külön megvizsgáltuk az önfejlesztő- és hiperversengéssel kapcsolatos attitűdök (Ryckman és mtsai, 1990, 1996) önbevalláson alapuló iskolai csalás gyakoriságára kifejtett hatását. Az egyetemista és főiskolás (N = 230, F = 84; kor (M) = 21,5 év, SD = 2,44) mintán kapott eredmények azt mutatják, hogy az önfejlesztő versengés dimenziója nem áll összefüggésben a csalással, viszont a hiperversengés skálán elért pontszám gyenge pozitív összefüggést mutat az iskolai csalás gyakoriságával. Azonban tekintetbe véve egyéb változókat, mint például a csalás iránti attitűdök, a hiperversengésnek kis hatása van az iskolai tisztességtelen viselkedés gyakoriságára. Az eredmények alapján az iskolai csalás vizsgálata során érdemes a versengéssel kapcsolatos egyéni tényezőket differenciálni, és szemben a korábbi eredményekkel – legalábbis a magyar felsőoktatás kontextusában – nem érdemes ezeknek a faktoroknak a szerepét felnagyítani.

 • 1. Anderman, E. M., Midgley, C. (2004): Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Anderman, E. M., Murdock, T. (2007): Psychology of Academic Cheating. San Diego, Elsevier.

 • 3. Anderman, E. M., Griesinger, T., Westerfield, G. (1998): Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90, 8493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Baty, P. (2000): Copycats roam in an era of the new. Times Higher Education Supplement, 14, July, p. 4.

 • 5. Brickman, W. W. (1961): Ethics, examinations, and education. School and Society, 89, 412415.

 • 6. Brimble, M., Stevenson-Clarke, P. (2005): Perceptions of the prevalence and seriousness of academic dishonesty in Australian universities. Australian Educational Researcher, 32 (3), 1944.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Carnevale, P. J., Probst, T. M. (1997): Good news about competitive people. In: W. R. Shardish, S. Fuller (eds.), The Social Psychology of Science. New York, The Guilford Press, 124161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Carpenter, D. D., Harding, T. S., Finelli, C. J. (2006): The implications of academic dishonesty in undergraduate engineering on professional ethical behavior. Peer-reviewed proceedings of the 2006 World Environmental and Water Resources Congress. Omaha, NB.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Charlesworth, W. R. (1996): Co-operation and competition: Contributions to an evolutionary and developmental model. International Journal of Behavioral Development, 19 (1), 2539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Cizek, G. J. (2003): Detecting and Preventing Classroom Cheating: Promoting Integrity in Assessment. Thousand Oaks CA, Corwin Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Csanádi Andás , Harsányi Sz. Gergő, Szabó Éva (2009): Lezárási Igény Kérdőív: A Need for Closure Scale magyar verziójának tesztelése egyetemista mintán. Alkalmazott Pszichológia, 11 (1–2), 5581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. F. Lassú Zsuzsa (2004): Barátok és barátnők – együtt és egymás ellen. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 13. Fülöp Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek III. A versengés a szociálpszichológiai elméletek tükrében. Pszichológia, 4, 435474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fülöp, M. (1999): Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In: A. Ross (ed.), Young Citizens in Europe. London, University of North London, 195219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Fülöp, M. (2001): Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children's Social and Economic Understanding, 4 (3), 142159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Fülöp Márta (2002): A versengés kulturális tükörben. In: Halász L., Marton M., Czigler I. (szerk.), Az általánostól a különösig. Budapest, Books-in-Print, 337356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fülöp, M. (2004): Competition as a culturally constructed concept. In: C. Baillie, E. Dunn, Y. Zheng (eds.), Travelling Facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. Frankfurt/New York, Campus Verlag, 124148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fülöp Márta (2006): Egyéni és csoportos versengés a szervezetekben. In: Mészáros Aranka (szerk.), A munkahely szociálpszichológiai jelentésvilága. Miskolc, Z-Press Kiadó, 194-232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fülöp Márta (2008a): Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28(2), 113140.

 • 20. Fülöp, M. (2008b): Happy and unhappy competitors: what makes the difference? 4th European Congress of Positive Psychology, 11, Croatia, Opatija.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fülöp Márta (2009): Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4, 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Fülöp, M., Berkics, M. (2003): Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In: A. Ross (ed.), A Europe of Many Cultures. London, CICE Publication, 263273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Fülöp Márta , Berkics Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 3, 194220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Graves, S. M. (2008): Student cheating habits: A predictor of workplace deviance. Journal of Diversity Management, 3 (1), 1522.

 • 25. Hawley, P. H. (2011): The role of competition and cooperation in shaping personality: An evolutionary perspective on social dominance, machiavellianism, and children's social development. In: D. M. Buss, P. H. Hawley (eds.), The Dvolution of Personality and Individual Differences. New York, Oxford University Press, 6185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Hetherington, E. M., Feldman, S. E. (1964): College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55 (4), 212218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kruglanski, A. W., Webster, D. M., Klem, A. (1993): Motivated resistance and opennes to persuasion in the presence or absence of prior information. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (5), 861876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kulik, B. W., O'Fallon, M. J., Salimath, M. S. (2008): Do competitive environments lead to the rise and spread of unethical behavior? Parallels from enron. Journal of Business Ethics, 59, 375413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Lawson, R. (2004): Is classroom cheating related to business students propensity to cheat in the “real world”? Journal of Business Ethics 49(2), 189199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Lim, V. K. G., See, S. K. B. (2001): Attitudes toward, and intentions to report, academic cheating among students in Singapore. Ethics and Behavior, 11 (3), 261274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. McCabe, D. L., Treviño, L. K. (1997): Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higher Education, 38, 379396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. McCabe, D. L., Treviño, L. K., Butterfield K.D. (2001): Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. Ethics and Behavios, 11 (3), 219232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., Armstead, P. (1996): Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Nonis, S., Swift, C. O. (2001): An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 77 (2), 6977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Orosz Gábor (2008): Magyar és francia egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28 (2), 165194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Orosz Gábor (2009): Csalás a felsőoktatásban. Francia és magyar közgazdász hallgatók összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 253284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Orosz, G. (2010): Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating of French and Hungarian Citizens (Unpublised doctoral dissertation). Reims, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Université de Reims Champagne Ardenne.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Paulhus, D. L. (1984): Two-component models of socially desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 598609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Ryckman, M. R., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1996): Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 (2), 374385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1990): Construction of a hypercompetitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55 (3–4), 630639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Schwieren, C., Weichselbaumer, D. (2010): Does competition enhance performance or cheating? A laboratory experiment. Journal of Economic Psychology, 31(3), 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Sims, R. L. (1993): The relationship between academic dishonesty and unethical business practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Smith, C. P., Ryan, E. R., Diggins, D. R. (1972): Moral decision making: Cheating on examinations. Journal of Personality, 40, 640660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Tauer, J. M., Harackiewicz, J. M. (2004): The effects of cooperation and competition on intrinsic motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 849861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Taylor, L., Pogrebin, M., Dodge, M. (2002): Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tjosvold, D., Johnson, D. W., Johnson, R., Sun, H. (2006): Competitive motives and strategies in organizations: Understanding constructive interpersonal competition. Group Dynamics: Theory, Research, & Practice, 10, 8799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Whitley, B. E. (1998): Factors associated with cheating among college students: A Review. Research in Higher Education, 39 (3), 235274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Whitley, B. E. Jr., Nelson, A. B., Jones, C. J. (1999): Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 30 2 0
Feb 2024 15 4 5
Mar 2024 19 0 0
Apr 2024 56 4 7
May 2024 8 0 0
Jun 2024 10 1 1
Jul 2024 0 0 0