View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, SZTE BTK, Szeged
 • | 2 Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program, ELTE PPK, Budapest
 • | 3 Laboratoire de Psychologie Appliquée, Université de Reims, Reims
 • | 4 Pszichológiai Intézeti Tanszék, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, Nyíregyháza
 • | 5 Ergonómia és Pszichológia Tanszék Munka- és Szervezetpszichológia MA, BME GTK, Budapest
Restricted access

Absztrakt

Az iskolai csalás szakirodalma a versengést egy olyan jelenségként tárgyalja, amely egyértelműen pozitív kapcsolatban áll a diákok tisztességtelen viselkedésével. A korábbi felfogással (Anderman és Murdock, 2007) részben szembehelyezkedve kérdőíves kutatásunk célja az volt, hogy differenciálni lehessen a versengésnek az iskolai csalásban játszott szerepét. Ennek érdekében külön megvizsgáltuk az önfejlesztő- és hiperversengéssel kapcsolatos attitűdök (Ryckman és mtsai, 1990, 1996) önbevalláson alapuló iskolai csalás gyakoriságára kifejtett hatását. Az egyetemista és főiskolás (N = 230, F = 84; kor (M) = 21,5 év, SD = 2,44) mintán kapott eredmények azt mutatják, hogy az önfejlesztő versengés dimenziója nem áll összefüggésben a csalással, viszont a hiperversengés skálán elért pontszám gyenge pozitív összefüggést mutat az iskolai csalás gyakoriságával. Azonban tekintetbe véve egyéb változókat, mint például a csalás iránti attitűdök, a hiperversengésnek kis hatása van az iskolai tisztességtelen viselkedés gyakoriságára. Az eredmények alapján az iskolai csalás vizsgálata során érdemes a versengéssel kapcsolatos egyéni tényezőket differenciálni, és szemben a korábbi eredményekkel – legalábbis a magyar felsőoktatás kontextusában – nem érdemes ezeknek a faktoroknak a szerepét felnagyítani.

 • 1. Anderman, E. M., Midgley, C. (2004): Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29, 499517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Anderman, E. M., Murdock, T. (2007): Psychology of Academic Cheating. San Diego, Elsevier.

 • 3. Anderman, E. M., Griesinger, T., Westerfield, G. (1998): Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90, 8493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Baty, P. (2000): Copycats roam in an era of the new. Times Higher Education Supplement, 14, July, p. 4.

 • 5. Brickman, W. W. (1961): Ethics, examinations, and education. School and Society, 89, 412415.

 • 6. Brimble, M., Stevenson-Clarke, P. (2005): Perceptions of the prevalence and seriousness of academic dishonesty in Australian universities. Australian Educational Researcher, 32 (3), 1944.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Carnevale, P. J., Probst, T. M. (1997): Good news about competitive people. In: W. R. Shardish, S. Fuller (eds.), The Social Psychology of Science. New York, The Guilford Press, 124161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Carpenter, D. D., Harding, T. S., Finelli, C. J. (2006): The implications of academic dishonesty in undergraduate engineering on professional ethical behavior. Peer-reviewed proceedings of the 2006 World Environmental and Water Resources Congress. Omaha, NB.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Charlesworth, W. R. (1996): Co-operation and competition: Contributions to an evolutionary and developmental model. International Journal of Behavioral Development, 19 (1), 2539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Cizek, G. J. (2003): Detecting and Preventing Classroom Cheating: Promoting Integrity in Assessment. Thousand Oaks CA, Corwin Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Csanádi Andás , Harsányi Sz. Gergő, Szabó Éva (2009): Lezárási Igény Kérdőív: A Need for Closure Scale magyar verziójának tesztelése egyetemista mintán. Alkalmazott Pszichológia, 11 (1–2), 5581.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. F. Lassú Zsuzsa (2004): Barátok és barátnők – együtt és egymás ellen. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 13. Fülöp Márta (1995): A versengésre vonatkozó tudományos nézetek III. A versengés a szociálpszichológiai elméletek tükrében. Pszichológia, 4, 435474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Fülöp, M. (1999): Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In: A. Ross (ed.), Young Citizens in Europe. London, University of North London, 195219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Fülöp, M. (2001): Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children's Social and Economic Understanding, 4 (3), 142159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Fülöp Márta (2002): A versengés kulturális tükörben. In: Halász L., Marton M., Czigler I. (szerk.), Az általánostól a különösig. Budapest, Books-in-Print, 337356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Fülöp, M. (2004): Competition as a culturally constructed concept. In: C. Baillie, E. Dunn, Y. Zheng (eds.), Travelling Facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. Frankfurt/New York, Campus Verlag, 124148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fülöp Márta (2006): Egyéni és csoportos versengés a szervezetekben. In: Mészáros Aranka (szerk.), A munkahely szociálpszichológiai jelentésvilága. Miskolc, Z-Press Kiadó, 194-232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fülöp Márta (2008a): Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28(2), 113140.

 • 20. Fülöp, M. (2008b): Happy and unhappy competitors: what makes the difference? 4th European Congress of Positive Psychology, 11, Croatia, Opatija.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fülöp Márta (2009): Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4, 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Fülöp, M., Berkics, M. (2003): Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In: A. Ross (ed.), A Europe of Many Cultures. London, CICE Publication, 263273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Fülöp Márta , Berkics Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 3, 194220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Graves, S. M. (2008): Student cheating habits: A predictor of workplace deviance. Journal of Diversity Management, 3 (1), 1522.

 • 25. Hawley, P. H. (2011): The role of competition and cooperation in shaping personality: An evolutionary perspective on social dominance, machiavellianism, and children's social development. In: D. M. Buss, P. H. Hawley (eds.), The Dvolution of Personality and Individual Differences. New York, Oxford University Press, 6185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Hetherington, E. M., Feldman, S. E. (1964): College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55 (4), 212218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Kruglanski, A. W., Webster, D. M., Klem, A. (1993): Motivated resistance and opennes to persuasion in the presence or absence of prior information. Journal of Personality and Social Psychology, 65 (5), 861876.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kulik, B. W., O'Fallon, M. J., Salimath, M. S. (2008): Do competitive environments lead to the rise and spread of unethical behavior? Parallels from enron. Journal of Business Ethics, 59, 375413.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Lawson, R. (2004): Is classroom cheating related to business students propensity to cheat in the “real world”? Journal of Business Ethics 49(2), 189199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Lim, V. K. G., See, S. K. B. (2001): Attitudes toward, and intentions to report, academic cheating among students in Singapore. Ethics and Behavior, 11 (3), 261274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. McCabe, D. L., Treviño, L. K. (1997): Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higher Education, 38, 379396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. McCabe, D. L., Treviño, L. K., Butterfield K.D. (2001): Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. Ethics and Behavios, 11 (3), 219232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., Armstead, P. (1996): Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229241.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Nonis, S., Swift, C. O. (2001): An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 77 (2), 6977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Orosz Gábor (2008): Magyar és francia egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28 (2), 165194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Orosz Gábor (2009): Csalás a felsőoktatásban. Francia és magyar közgazdász hallgatók összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(1), 253284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Orosz, G. (2010): Social Representation of Competition, Fraud and Academic Cheating of French and Hungarian Citizens (Unpublised doctoral dissertation). Reims, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Université de Reims Champagne Ardenne.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Paulhus, D. L. (1984): Two-component models of socially desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 598609.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Ryckman, M. R., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1996): Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 (2), 374385.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1990): Construction of a hypercompetitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55 (3–4), 630639.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Schwieren, C., Weichselbaumer, D. (2010): Does competition enhance performance or cheating? A laboratory experiment. Journal of Economic Psychology, 31(3), 241253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Sims, R. L. (1993): The relationship between academic dishonesty and unethical business practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Smith, C. P., Ryan, E. R., Diggins, D. R. (1972): Moral decision making: Cheating on examinations. Journal of Personality, 40, 640660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Tauer, J. M., Harackiewicz, J. M. (2004): The effects of cooperation and competition on intrinsic motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 849861.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Taylor, L., Pogrebin, M., Dodge, M. (2002): Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Tjosvold, D., Johnson, D. W., Johnson, R., Sun, H. (2006): Competitive motives and strategies in organizations: Understanding constructive interpersonal competition. Group Dynamics: Theory, Research, & Practice, 10, 8799.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Whitley, B. E. (1998): Factors associated with cheating among college students: A Review. Research in Higher Education, 39 (3), 235274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Whitley, B. E. Jr., Nelson, A. B., Jones, C. J. (1999): Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657680.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)