View More View Less
 • 1 Magatartástudományi Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Restricted access

Absztrakt

A vizsgálat célja az ún. mértékadó szülői bánásmód, a negatív családi kapcsolat és pozitív szülői azonosulás, valamint a serdülők dohányzása és alkoholfogyasztása közötti összefüggések elemzése volt. A szerfogyasztás havi és életprevalenciáit elemezve megvizsgáltuk továbbá, hogy vannak-e nemek szerinti eltérések a prediktor struktúrában, valamint, hogy az életkor előrehaladtával módosul-e a szülői változók prediktív ereje.

Módszer: A felmérést Makó és a környező kistérség összes alap- és középfokú oktatási intézményében végeztük 2010 tavaszán, 7–12. osztályos tanulók körében (N = 2072), a minta 49,2%-a fiú, 50,8%-a lány volt; 38,1% tanult általános iskolában és 61,9% középiskolában. Az önkitöltéses kérdőív a szociodemográfiai változókon túl kiterjedt a szerfogyasztásra és a szülői változókra.

Eredmények: Alogisztikus regresszióelemzés szerint a negatív családi kapcsolatok, konfliktusok rizikóhatást közvetítenek, ugyanakkor az ún. mértékadó szülői nevelési stílus és a pozitív szülői azonosulás egyfajta védőfaktorként funkcionál, azaz gyakrabban hozható összefüggésbe a szerfogyasztás hiányával. A korral a prediktor struktúra némi változáson megy keresztül, ami a nemek vonatkozásában csak alig igazolható. Érdemes kiemelni, hogy a szülői kontroll hatása az általános iskolások esetében nem jelentős, bár mértéke nagyobb.

Következtetés: Úgy tűnik, hogy a szülői kontroll nem önmagában hatékony, hanem főként abban az esetben, ha a mértékadó szülőnevelési stílus részeként érvényesül, azaz jelen van a kontroll mellett a szülők reflektáló, elfogadó attitűdje is a serdülők felé.

 • 1. Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D., Story, M., Perry, C. (2006): Parent-child connectedness and behavioral and emotional health among adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 30, 5966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bácskai E. , Gerevich J. (1997): Ifjúság és drogfogyasztás. Budapest, Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia.

 • 3. Barabásné Kárpáti D. (2008): A családi problémák hatása a fiatalok szerfogyasztására. Új Pedagógiai Szemle, 8–9, 96106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Brassai L. , Pikó B. (2008): Egyéni, családi és transzperszonális tényezők szerepe a táplálkozáskontrollban serdülőknél. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 165181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Browning, C. R., Leventhal, T., Brooks-Gunn, J. (2005): Sexual initiation in early adolescence: The nexus of parental and community control. American Sociological Review, 70, 758778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Connell, A. M., Dishion, T. J. (2008): Reducing depression among at-risk early adolescents: Three-year effects of a family-centered intervention embedded within schools. Journal of Family Psychology, 22, 574585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Darling, N., Steinberg, L. (1993): Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 487496.

 • 8. Dekovih, M. (1999): Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28, 667685.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Elekes Zs. , Paksi B. (2000): Drogok és fiatalok. Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén, Magyarországon. Ismertető, 8. Budapest, Ifjúsági és Sportminisztérium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Finkenauer, C., Engels, R. C. M. E., Baumeister, R. F. (2005): Parenting behaviour and adolescent behavioural and emotional problems: The role of self-control. International Journal of Behavioral Development, 29, 5869.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Fitzpatrick, K. M. (1997): Fighting among America's youth: A risk and protective factors approach. Journal of Health and Social Behavior, 38, 131148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Furstenberg, F. F., Cook, T. D., Eccles, J., Elder, G. H., Sameroff, A. (1990): Managing to Make it: Urban Families and Adolescent Success. Chicago, The University of Chicago Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gutman, L. M., Eccles, J. S., Peck, S., Malachuk, O. (2010): The influence of family relations on trajectories of cigarette and alcohol use from early to late adolescence. Journal of Adolescence, in press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Hair, E. C., Moore, K. A., Garrett, S. B., Ling, T., Cleveland, K. (2008): The continued importance of quality parent-adolescent relationships during late adolescence. Journal of Reseach on Adolescence, 18, 187200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Huver, R. M. E., Engels, R. C. M. E., Verhulmst, A. A., de Vries, H. (2007): Is parenting style a context for smoking-specific parenting practices? Drug and Alcohol Dependence, 89, 116125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Jackson, C. (2002): Perceived legitimacy of parenting authority and tobacco and alcohol use during early adolescence. Journal of Adolescent Health, 31, 425432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Jackson, C., Henriksen, L., Foshee, V. A. (1998): The Authoritative Parenting Index: Predicting health risk behaviors among children and adolescents. Health Education & Behavior, 25, 319337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Kann, L. (2001): The Youth Risk Behavior Surveillance System: Measuring health-risk behaviors. American Journal of Health Behavior, 25, 272277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Laursen, B., Coy, K. C., Collins, W. A. (1998): Reconsidering changes in parent-child conflict across adolescence: A meta-analysis. Child Development, 69, 817832.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Maccoby, E. E., Martin, J. A. (1983): Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In: E. M. Hethington (ed.), Handbook of Child Psychology. Vol. 4, Socialization, Personality, and Social Development. New York, Wiley, 1101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Örkény Á. (2007): Családszerkezet és családi kapcsolatok. In: Németh Á. (szerk.), Serdülő fiatalok egészsége és életmódja. Budapest, Országos Gyermekegészségügyi Intézet, 148157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Pellerin, L. A. (2005): Applying Baumrind's parenting typology to high schools: Toward a middle-range theory of authoritative socialization. Social Science Research, 34, 283303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E., Criss, M. M. (2001): Antecedents and behavior-problem outcomes of parental monitoring and psychological control in early adolescence. Child Development, 72, 583598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Pierce, J. P., Distefan, J. M., Jackson, C., White, M. M., Gilpin, E. A. (2002): Does tobacco marketing undermine the influence of recommended parenting in discouraging adolescents from smoking? American Journal of Preventive Medicine, 23, 7381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Pikó, B. (szerk.) (2010): Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest, L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Pikó, B., Hamvai, Cs. (2010): Parent, school and peer-related correlates of adolescents’ life satisfaction. Children and Youth Services Review, 32, 14791482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Pikó, B. F., Kovács, E. (2010): Do parents and school matter? Protective factors for adolescent substance use. Addictive Behaviors, 35, 5356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Primack, B. A., Switzer, G. E., Dalton, M. A. (2007): Improving measurement of normative beliefs involving smoking among adolescents. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161, 434439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Radziszewska, B., Richardson, J. L., Dent, C. W., Flay, B. R. (1996): Parenting style and adolescent depressive symptoms, smoking, and academic achievement: Ethnic, gender, and SES differences. Journal of Behavioral Medicine, 19, 289305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Reed, L., Richards, M. H., Moneta, G., Holmbeck, G., Duckett, E. (1996): Changes in adolescents’ daily interations with their families from ages 10 to 18: Disengagement and transformation. Developmental Psychology, 32, 744754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Reti, I. M., Samuels, J. F., Eaton, W. W., Bienvenu III, O. J., Costa Jr., P. T., Nestadt, G. (2002): Influences of parenting on normal personality traits. Psychiatry Research, 111, 5564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Roche, K. M., Ahmed, S., Blum, R. W. (2008): Enduring consequences of parenting for risk behaviors from adolescence into early adulthood. Social Science & Medicine, 66, 20232034.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Rothrauff, T. C., Cooney, T. M., An, J. S. (2009): Remembered parenting styles and adjustment in middle and late adulthood. The Journals of Gerontology. Series B. Psychological Sciences and Social Sciences, 64, 137146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Webb, M. D., Read, J. P., Mitchell, R. E., Brand, N. H. (2004): Do parents still matter? Peer and parent influences on alcohol involvement among recent high school graduates. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 1930.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation