Authors:
László Halász MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest

Search for other papers by László Halász in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Thury Drexel University, Philadelphia

Search for other papers by Éva Thury in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Aldo Nemesio Universita di Torino, Torino

Search for other papers by Aldo Nemesio in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány a szerzők Traversing a Borges labyrinth: searching for the transcultural aspects of literary reading című munkájának (Fictions, 2012, XI. 59–76.) magyar nyelvű változata. Borges Az elágazó ösvények kertje című elbeszélésének feldolgozását vizsgáltuk amerikai, magyar és olasz egyetemi hallgatóknál, az affektív reakció, a szövegsajátosságok megítélése, a jelentéstulajdonítás, a hős és a szerző jellemzése, valamint a k.sz.-ek kultúrájától egyaránt eltérő kultúra képviselőire irányuló attitűd meghatározása révén. Borges szövege alkalmas volt, hogy az ún. naiv (nem szakértő) olvasók megértésének közös módjait tárjuk fel. A történet a (poszt)modern fikciónak az a fajtája, amelyik elkerüli a hagyományos pszichológiai elemeket és elszemélyteleníti az elbeszélést. Mindazonáltal a szóban forgó olvasók arra törekednek, hogy megszemélyesítsék a hősöket és a cselekményt. Adataink azt jelzik, hogy tekintet nélkül kultúrájukra, az olvasók egyidejűleg a belső és a külső világuk megértésére törekednek, miközben a (poszt)modern narratívumot realista keretbe helyezik.

 • 1. Bioy Casares, A. (1940): Prologo to Antología de la literatura fantástica. Edited in collaboration with Jorge Luis Borges and Silvina Ocampo. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. Engl. transl.: The Book of Fantasy. New York, NY, Viking, 1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Borges, J. L. (1940): Prologo to Adolfo Bioy Casares's La invencion de Morel. Buenos Aires, Editorial Losada. Engl. transl.: The Invention of Morel and Other Stories from La trama celeste. Austin, TX, University of Texas Press, 1964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bortolussi, M., Dixon, P. (2003): Characters and characterization. in: Psychonarratology. Cambridge, Cambridge University Press, 133165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Burgin, R. (1969): Conversations with Jorge Louis Borges. New York, NY, Holt Rinehart and Winston.

 • 5. Child, I. (1983): A művészi élmény hatása. In: Halász, L. (szerk.), Művészetpszichológia, 2, bővített, átdolgozott kiadás. Budapest, Gondolat, 451476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Eichenbaum, B. (1974): Az irodalmi elemzés. Budapest, Gondolat.

 • 7. Gough, H. G., Heilbrun, A. B. (1965): The Adjective Check List Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; Halász L. (2006), Pszichológia, 3, 205225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Green, M. C. (2004): Transportation into narrative worlds: The role of prior knowledge and perceived realism. Discourse Processes, 38 (2), 247–266; Halász L. (2006): Pszichológia, 3, 205225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Greenfield, P. M. (1997): You can't take it with you. Testing across cultures. American Psychologist, 52, 11151124.

 • 10. Halász, L. (1991): Understanding short stories: An American-Hungarian cross-cultural study. Empirical Studies of the Arts, 9, 143163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Halász L. (2006): A terrorista mint irodalmi hős percepciója és az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata. Pszichológia, 26, 205224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Halász, L. (2010): Perception of the terrorist as a literary protagonist. SPIEL, 29, 269289.

 • 13. Halász, L., Carlsson, M. A., Marton, F. (1991): Differences in recall and understanding of literary texts read several times. SPIEL, 10, 231258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Halász, L., László, J., Pléh, Cs. (eds.) (1988): The Short Story. Poetics, 17, 45.

 • 15. Halász, L., Short, M., Varga, A. (2002): A cross-cultural study of fictional and non-fictional text understanding. Poetics, 30 (3), 195219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Heider, F., Simmel, M. (1981): A viselkedés észlelésének kísérleti vizsgálata. In: Csepeli, Gy. (szerk.), A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest, Gondolat, 178195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Huizinga, J. (1990): Homo ludens. Szeged, Univerzum.

 • 18. Jung, C. G. (1993): Aion: Adalékok a mélyén jelképiségéhez. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 19. Lacan, J. (1966): Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je. in: Écrits 1. Paris, Seuil, 93100.

 • 20. Larsen, S. F., László, J., Seilman, U. (1991): Across time and place: Cultural-historical knowledge and personal experience in appreciation of literature. In: E. Ibsch, D. Schram, G. Steen (eds.), Empirical Studies of Literature. Amsterdam, Rodopi, 97103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Martindale, C. (ed.) (1988): Psychological Approaches to the Study of Literary Narratives. Hamburg, Buske.

 • 22. Miall, D., Kuiken, D. (1995): Aspects of literary response: A new questionnaire. Research in the Teaching of English, 29, 3758; Halász L. (2006): Pszichológia, 3, 205225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Moffet, L. A. (1983): A műalkotások mint személyek: a művészetpszichológia új kutatási iránya. In: Halász, L. (ed.), Művészetpszichológia. 2. bővített, átdolgozott kiadás, Budapest, Gondolat, 412420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Morra, S., Lazzarini, S. (2002): A cross-cultural study of response to Icelandic and Italian folktales. Empirical Studies of the Arts, 20, 6182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Moulthrop, S. (1991): Reading from the map: metonymy and metaphor in the fiction of ‘Forking Paths’. In: P. Delany, G. P. Landow (eds.), Hypermedia and Literary Studies. Cambridge, MA–London, MIT Press, 119132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Nemesio, A. (2002): The concretization of character in narrative texts. in: Proceedings of the 17th Congress of the International Association of Empirical Aesthetics. Takarazuka, IAEA, 537540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Nemesio, A., Levorato, M. C., Ronconi, L. (2008): The time of reading: The first perception of characters in narrative texts. in: Online Proceedings of the Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association (1–12). Sheffield, University of Sheffield, http://www.pala.ac.uk/resources/proceedings/2008/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Nemesio, A., Levorato, M. C., Ronconi, L. (2011): The Reader in the Text: The Construction of Literary Characters. Empirical Studies of the Arts, 29, 89109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Rank, O. (1924): Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung für die Psychoanalyse. Leipzig, Internationaler Psychoanalytischer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Said, E. (2005): Orientalizmus. Budapest, Európa.

 • 31. Santarcangeli, P. (1970): A labirintusok könyve. Budapest, Gondolat.

 • 32. Sklovskij, V. (1925): O teorii prozi. Moskva.

 • 33. Shweder, R. A. (1990): Cultural psychology: What is it? In: J. W. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt (eds.), Cultural Psychology: Essays on Comparative Human Development. Cambridge, Cambridge University Press, 146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Shweder, R. A., Sullivan, M. (1993): Cultural psychology: Who needs it? Annual Review of Psychology, 44, 497523.

 • 35. Steiner, A. G. (1971): Az emberek televíziót néznek. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 2, 9798.

 • 36. Thury, E., Friedlander, A. (1996): Factors in transaction with literature: An analysis of student response journals. In: R. J. Kreuz, M. S. MacNealy (eds.), Empirical Approaches to Literature and Aesthetics. Norwood, NJ, Ablex, 419443.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Triandis, H. C. (2002): Cultural influences on personality. Annual Review of Psychology, 53, 133160.

 • 38. van Schooten, E., Oostdam, R., De Glopper, K. (2001): Dimensions and predictors of literary response. Journal of Literacy Research, 33, 132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 19 1 0
Jan 2024 42 0 0
Feb 2024 17 0 0
Mar 2024 1 0 0
Apr 2024 25 0 0
May 2024 6 0 0
Jun 2024 14 0 0