Authors:
László Puskás Pszichológia Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Pécs

Search for other papers by László Puskás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János László Pszichológia Doktori Iskola, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Pécs

Search for other papers by János László in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Éva Fülöp MTA Természettudományi Kutatóközpont

Search for other papers by Éva Fülöp in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Tanulmányunkban egy újfajta narratív pszichológiai eljárásmód kezdeti eredményeit ismertetjük. Az eddigi tartalomelemző eljárások az írott szöveg nyelvi jegyeit vizsgálták, még abban az esetben is, ha a vizsgált megnyilatkozás hanganyagát felvették. Módszerünk az írott szöveg nyelvi jegyeivel párhuzamosan, az elhangzott megnyilatkozás fonetikai elemeit is vizsgálja. Vizsgálatunkban Shakespeare Lear királyának első és utolsó nagymonológját, a krízishelyzet előtti és az azt követő megnyilatkozás jellemzőit vettük szemügyre. A lelkiállapot-változás, illetve a krízishelyzet nyelvi tartalmi és fonetikai jegyeit párhuzamosan vizsgáltuk. A lelkiállapot-változások feltételezett hatását a fonetikai paraméterekre részben korábbi tanulmányok (Scherer, 1989), részben saját hipotéziseink alapján tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy a narratív tartalmi jegyek struktúrája és a fonetikai struktúra együttesen jelzik a lelkiállapot-változások intenzitását, minőségét. A krízishelyzetek mérésére bevezettük a magabiztosság-krízis indexet, mely a nyelvi tartalmi jegyek és a vokális paraméterek különböző elemeiből alkotott mérőszámok összesítése.

 • 1. Balázs B. (1993): Az időskori hangképzés jellemzői. In: Gósy Mária és Siptár Péter (szerk.), Beszédkutatás. Budapest, MTA Nyelvtudományi Kutatóintézete, 156165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Boersma, P., Weenink, D. (2011): Praat: Doing phonetics by computer [Computer program]. Forrás: http://www.praat.org/.

 • 3. Bolla K . (1992): Szupraszegmentális elemzések. Budapest, ELTE BTK Fonetikai Tanszék. (Egyetemi Fonetikai Füzetek; 7.).

 • 4. Bonner, M. R. (1943): Changes in the speech pattern under emotional tension. American Journal of Psychology, 56, 262273.

 • 5. Bortz, J. (1966): Physikalisch-akutische Korrelate der vokalen Kommunikation [Acoustical correlates of vocal communication]. Arbeiten aus dem Psychologischen der Universität Hamburg, 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Coleman, R. F., Williams, R. (1979): Identification of emotional states using perceptual and acoustic analyses. In: V. Lawrence, B. Weinberg (eds.), Transcript of the Eighth Symposium: Care of the Professional Voice. (Part I.) New York, The Voice Fundation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Conran, M. (1992): Töprengések a szégyen, bűntudat és bűnbocsánat témaköréből a “Lear király” nyomán. Fordította: Ülkei Zoltán. Forrás: Pszichológia 1992/3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Costanzo, F. S., Markel, N. N., Costanzo, P. R. (1969): Voice quality profile and percevied emotion. Journal of Counseling Psychology, 16, 267270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Csertő I. (2009): A személy-és csoportközi értékelés pszichológiai szempontú elemzése elbeszélő szövegekben. In: VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged, 2009. december 3-4. 272284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Csertő, I., László, J. (2010): Psychological analysis of interpersonal and intergroup evaluation in narratives. Paper presented at 9th Alps-Adria Psychology Conference, 16–18 September 2010, Klagenfurt, Austria.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Davitz, J. R. (1964): The Communication of Emotional Meaning. New York, McGraw-Hill.

 • 12. Duncan, G., Laver, J., Jack, M. A. (1983): A psycho-acoustic interpretation of variations in divers’ voice fundamental frequency in a pressured helium-oxygen environment. (Work in Progress Rep. Ser., No. 16, 916.) Edinburgh, Scotland, University of Edinburg, Department of Linguistic.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Péley, B., Pólya, T., Vargha, A, Vincze, O., László, J. (2010): Narrative psychological content analysis as a tool for psychological status monitoring of crews in isolated, confined and extreme settings. Acta Astronautica, in press. (http://www.elsevier.com).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Ehmann B. , Garami V., Rózsa, S., Demetrovits Zs. (2008): Mentális téri és idői mozgások énelbeszélésekben. in: Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, Magyarország, 2008. 05. 22—2008. 05. 24., 35. o.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Ehmann B. , Kis B., Naszódi, M., László J. (2005): A szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS-Vertikum időmodulja. Pszichológia, 25(2), 133142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Eldred, S. H., Price, D. B. (1958): A linguistic evaluation of feeling states in psychoterapy. Psychiatry. 21, 115121.

 • 17. Fairbanks, G., Hoaglin, L. W. (1941): An experimental study of the durational characteristics of the voice during the expression of emotion. Speech Monographs, 8, 8590.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fairbanks, G., Pronovost, W. (1939): An experimental study of the pitch characteristics of the voice during the expression of emotion. Speech Monographs, 6, 87104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Ferenczhalmy R. , Hargitai R., Szalai K., László J. (2010): Az ágencia megjelenése és szerepe élettörténeti elbeszélésekben. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, május 2729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Ferenczhalmy R. , László J. (2006): Az intencionalitás modul kidolgozása Nooj tartalomelemző programmal. IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fónagy, I. (1978): A new method of investigating the perception of prosodic features. Language and Speech, 21, 3449.

 • 22. Fülöp É. , László J. (2006): Az elbeszélések érzelmi aspektusának vizsgálata tartalomelemző program segítségével. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.), Magyar számítógépes nyelvészeti konferencia. IV. MSZNY, Szeged, 2006. 12. 08–2006. 12. 09. Szegedi Tudományegyetem, 296304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Galinsky, A. D., Moskowitz, G. B. (2000): Perspective taking: Decreasing stereotype expression, stereotype accessibility and in-group favoritism. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 708724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Gósy M. (1997): A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. Magyar Nyelvőr, 1997, 129139.

 • 25. Hargitai R . Naszódi M., Kis B., Nagy L., Bóna, A., László J. (2005): A depresszív dinamika nyelvi markerei az én-elbeszélésekben. A LAS VERTIKUM tagadás és szelfreferencia modulja. Pszichológia, 2, 181199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Hargitai, R. Naszódi, M., Kis, B., Nagy, L., Bóna, A., László J. (2007): Linguistic markers of depressive dynamics in self-narrative: negation and self-reference. Empirical Text and Culture Research, 3, 2638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Havrdova, Z., Moravek, M. (1979): Changes of the voice expression during suggestively influenced states of experiencing. Activates Nervosa Superior, 21, 3335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Hicks, J. W. (1979): An acoustical/temporal analysis of emotional stress in speech. Dissertation Abstract International, 41, 4A.

 • 29. Höffe, W. L. (1960): Über Beziehungen von Sprachmelodie und Lautstärke. [On the relation between speech melody and intensity.] Phonetika, 5, 129159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Kaiser, L. (1962): Communication of affects by single vowels. Synthese, 14, 300319.

 • 31. László J. , Ehmann B., Péley, B., Pólya T. (2000): A narratív pszichológiai tartalomelemzés: elméleti alapvetés és első eredmények. Forrás: Pszichológia, 20(4), 367390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. László J. (2005): A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

 • 33. László J. (2008): Narratív pszichológia. Pszichológia, 28 (4), 301317.

 • 34. László J. , Kiss Gy., Kovács A., Sallay H., Ehmann B. (1998): A családi szocializáció szerepe a fiatalkori munkanélküliség helyzetéhez való alkalmazkodásban. Budapest, Scientia Humana.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Markel, N. N., Bein, M. F., Phillis, J. A. (1973): The relationship of word between words and tone-of-voice. Language and Speech, 16, 1521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. McAdams, D. P. (2001): Coding Autobiographical Episodes for Themes of Agency and Communion. Forrás: http://www.sesp.northwestern.edu/docs/Agency_Communion01.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Müller, A. L. (1960): Experimentelle Untersuchungen zur stimmlichen Darstellung von Gefühlen [Experimental studies on the portrayal of emotions]. Unpublished doctoral dissertation, Universität Göttingen, Göttingen, West Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Pennebaker, J. W. (1995): Opening Up. The Healing Power of Expressing Emotions. The Guildford Press, 2, 1225.

 • 40. Pennebaker, J. W. (1997): Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8 (3), 162166.

 • 41. Pennebaker, J. W., Francis, M. E. (1996): Cognitive, emotional and language processes in disclosure. Cognition and Emotion, 10, 601626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Pennebaker, J. W., Ireland, M. (2008): Analyzing Words to Understanding. In: Jan Auracher, William van Peer (eds.), New Beginnings to Literary Studies. Cambridge Scholar Publishing, 2448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Roessler, R., Lester, J. W. (1976): Voice predicts affect during psychoterapy. Journal of Nervous and Mental Desease, 163, 166176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Roessler, R., Lester, J. W. (1979): Vocal patterns in anxiety. In: W. E. Fann, A. D. Pokorny, I. Coracau, R. L. Williams (eds.), Phenomenology and Treatment of Anxiety. New York, Spectrum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Scherer, K. R. (1986): Vocal affect expression: A review and a model for future research. Psychological Bulletin, 99, 143165. Magyarul: Vokális érzelemkifejezés. Áttekintés és egy modell az eljövendő kutatásokhoz. Fordította: Bodor Péter. Forrás: Barkóczi Ilona – Séra László (szerk.), Érzelmek és érzelemelméletek. Budapest, Tankönyvkiadó, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Sedlacek, K., Sychra, A. (1963): Die Melodie als Faktor des emotionellen Ausdrucks [Spech melody as a mean of emotional expression]. Folia Phoniatrica, 15, 8998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Shakespeare, W. (1978): Lear király. Vörösmarty Mihály fordítását Mészöly Dezső dolgozta át. Rendező: Vámos László. Magyar Televízió, 1978. (Tévéjáték, 156 perc.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Silberztein, M. (2003): NooJ manual. Forrás: http://www.nooj4nlp.net.

 • 49. Szalai K. , Ferenczhalmy R., Hargitai R., László J. (2010): Látássérültek élettörténeti szövegeinek elemzése az ágencia tükrében. A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Pécs, május 2729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Szalai K. , László J. (2006): Aktivitás-passzivitás modul kidolgozása NooJ tartalomelemző programmal. in: IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia Kiadványa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Utsuki, N., Okamura, N. (1976): Relationship between emotional state and fundamental frequency of speech. Reports of Aerodinamical Laboratory. Japan Air Self-Defence Force, 16, 179188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Van Bezooijen, R. (1984): The Characteristics and Recognizability of Vocal Expressions of Emotion. Dordrecht, The Netherlands, Foris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Vincze O. , Rein G. (2011): A csoportközi diszkrimináció és tolerancia narratív alapjai. A kognitív állapotok szerepe a csoportközi attitűdök változásában történelmi szövegek esetében. Pszichológia, 31(1), 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Vincze O. , Tóth, J., László J. (2008): Perspektíva-felvétel, csoportidentitás és sztereotípia. A mentális igék szerepe a szövegben. In: Vincze O., Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye. Budapest, Új Mandátum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Williams, C. E., Stevens, K. N. (1969): On determining the emotional state of pilots during flight: an exploratory study. Aerospace Medicine, 40, 13691372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 17 0 1
Jan 2024 18 1 0
Feb 2024 10 1 1
Mar 2024 0 1 0
Apr 2024 31 0 0
May 2024 11 0 0
Jun 2024 3 0 0