View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, ELTE PPK, Budapest
 • 2 Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A csecsemők érzelemszabályozó kapacitását és megküzdési mechanizmusait, valamint az anyai viselkedést 4 és 9 hónapos korban a mérsékelten stresszkeltő, módosított Tronick-féle „fapofa” helyzetben 115 anya–csecsemő párnál vizsgáltuk. Az anyai és gyermeki viselkedést saját kódrendszerünk alapján az Observer XT 9.0 viselkedéselemző szoftver segítségével öt dimenzió mentén folyamatosan rögzítettük (tekintet iránya, vokalizáció, érzelmi állapot, mozgásos aktivitás, tükrözési viselkedés).

A 4 és 9 hónapos korú csecsemők mennyiségileg és minőségileg eltérő módon reagáltak a szituációra. A csecsemők 9 hónaposan több interaktív és semleges típusú vokalizációt, valamint tárgymanipulációt mutattak. Az anyai kommunikáció szüneteiben (fapofa epizódok) a 9 hónapos csecsemők többet néztek az anyjuktól eltérő irányba. A hangban, mozgásban és komplex formában jelentkező tükrözési viselkedés szinte kizárólag 9 hónapos korban volt megfigyelhető. Megerősítve korábbi kutatási eredményeket azt tapasztaltuk, hogy a 9 hónapos csecsemők változatosabb eszköztárral rendelkeznek a stresszel való megküzdésben. Az anyák viselkedése is eltért a csecsemők életkora szerint. A csecsemők 9 hónapos korában kevesebb pozitív, több semleges érzelmet mutattak. A mozgásban, hangban és a több modalitásban jelentkező tükrözési viselkedés a 9 hónapos, míg az arckifejezésbeli tükrözés a 4 hónapos csecsemők irányába jellemzőbb.

A csecsemőket az interakciós epizódokban megfigyelt megküzdési viselkedésmintázat alapján mindkét életkorban hasonló csoportokba (semleges, sírós, anyafókuszú) sorolhattuk. A csecsemőklaszterek között a helyzetben megfigyelhető viselkedési különbségek markánsabbak voltak, mint az életkorok közt.

A csecsemő negatív érzelmeinek szabályozására a két életkorban hasonló anyai stratégiák (pozitív, semleges-pozitív, semleges, visszahúzódó) jelentek meg, amelyek eltérő hatékonyságot mutattak.

 • 1. Braungart-Rieker, J. M., Garwood, M. M.; Powers, B. P., Wang, X. Y. (2001): Parental sensitivity, infant affect, and affect regulation: Predictors of later attachment. Child Development, 72 (1), 252270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Calkins, S. D. (1994): Origins and outcomes of individual differences in emotional regulation. In: N. A. Fox (ed.), Emotion Regulation: Behavioral and Biological Considerations. Moonographs of the Society for Research in Child Development, 59, 5372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Calkins, S. D. (2002): Does aversive behavior during toddlerhood matter? The effects of difficult temperament on maternal perceptions and behavior. Infant Mental Health Journal, 23, 381402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Calkins, S. D., Hill, A. (2007): Caregiver influences on emerging emotion regulation. Biological and environmental transactions in early development. In: J. J. Gross (ed.), Handbook of Emotion Regulation. The Guilford Press, New York, 229248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Cassidy, J. (1994): Emotion regulation: Influences of attachment relationships. Monographs for the Society for Research in Child Development, 59, 228249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Cohn, J. F., Tronick, E. Z. (1987): Mother–infant face-to-face interaction: The sequence of dyadic states at 3, 6, and 9 months. Developmental Psychology, 23, 6877.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Cossette, L., Pomerlau, A., Malcuit, G., Kaczorowski, J. (1996): Emotional expressions of female and male infants in a social and a nonsocial context. Sex Roles, 35 (11–12), 693709.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Crockenberg, S. C., Leerkes, E. M. (2000): Infant social and emotional development in family context. In: C. H. Zeanah Jr. (ed.), Handbook of Infant Mental Health, 2nd ed. New York, The Guilford Press, 6090.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Erickson, S. J., Lowe, J. R. (2008): The role of maternal responsiveness in predicting infant affect during the still face paradigm with infants born very low birth weight. Infant Mental Health Journal, 29 (2), 114132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Feldman, R., Klein, P. S. (2003): Toddlers’ self-regulated compliance to mothers, caregivers, and fathers: Implications for theories of socialization. Developmental Psychology, 39, 680692.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Fuertes, M., Lopes dos Santos, L., Beeghly, M., Tronick, E. Z. (2006): More than maternal sensitivity shapes attachment -Infant coping and temperament. Resilience in Children, 1094, 292296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gergely, Gy., Watson, J. S. (1999): Early social-emotional development: Contingency perception and the social biofeedback model. In: P. Rochat (ed.), Early Social Cognition. Hillsdale, NJ, Erlbaum, 101137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gredebäck, G., Fikke, L., Melinder, A. (2010): The development of joint visual attention: A longitudinal study of gaze following during interactions with mothers and strangers. Developmental Science, 13 (6), 839848.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Gusella, J. L., Muir, D., Tronick, E. Z. (1988): The effect of manipulating maternal behavior during an interaction in 3-and 6-month-olds’ affect and attention. Child Development, 59 (4), 11111124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Lakatos Krisztina (2011): Mutasd meg érzéseidet, de szabályozd viselkedésedet! – Az érzelemszabályozás fejlődése. In: Danis I., Farkas M., Herczog M., Szilvási L. (szerk.), A korai gyermekkori fejlődés természete – fejlődési lépések és kihívások. Budapest, Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, 146178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Melinder, A., Forbes, D., Tronick, E., Fikke, L., Gredebäck, G. (2010): The development of the still-face effect: Mothers do matter. Infant Behavior and Development, 33 (4), 472481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Mesman, J., van IJzendorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J. (2009): The many faces of the Still-Face Paradigm: A review and meta-analysis. Developmental Review, 29 (2), 120162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Moore, G. A., Cohn, J. F., Campbell, S. B. (2001): Infant affective response to mother's still-face at 6 months differentially predict externalizing and internalizing behaviors at 18 months. Developmental Psychology, 37 (5), 706714.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Noldus (2010): The Observer® XT. Reference Manual, Version 9.0. Noldus Information Technology b. v., Wageningen. The Netherlands.

 • 20. Remete Eszter , Tóth Ildikó, Gervai Judit, Lakatos Krisztina (2012): Csecsemőkori érzelemregulációs kapacitás és anyai viselkedés megfigyelése fapofa (still-face) helyzetben. Pszichológia, 32 (2), 133151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Rochat, P., Striano, T. (2002): Who's in the mirror? Self-other discrimination in specular images by four-and nine-month-old infants. Child Development, 79 (1), 3546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Rothbart, M. K., Derryberry, D. (1981): Development of individual differences in temperament. In: M. E. Lamb, A. L. Brown (eds), Advances in Developmental Psychology, Vol 1. Hillsdale, NJ, Erlbaum, 3786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Senju, A., Csibra, G. (2008): Gaze following in human infants depends on communicative signals. Current Biology, 18, 668671.

 • 24. Sroufe, L. A. (1995): Emotional Development. Cambridge, Cambidge University Press.

 • 25. Toda, S., Fogel, A. (1993): Infant response to the still-face situation at 3 and 6 months. Developmental Psychology, 29 (3), 532538.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Tomasello, M. (2008): Origins of Human Communication. Jean-Nicod Lectures. Cambridge, MA, MIT Press.

 • 27. Warren, S. L., Simmens, S. J. (2005): Predicting toddler anxiety/depressive symptoms: Effects of caregiver sensitivity on temperamentally vulnerable children. Infant Mental Health Journal, 26, 4055.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Yato, Y., Kawai, M., Negayama, K., Sogon, S., Tomiwa, K., Yamamoto, H. (2008): Infant responses to maternal still-face at 4 and 9 months. Infant Behavior Development, 30 (4), 570577.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation