Authors:
Sándor Rózsa Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Sándor Rózsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Kálmán Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Rita Kálmán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Natasa Kő Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Natasa Kő in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Henriett Nagy Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Henriett Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Titanilla Fiáth Szociológia Doktori Iskola, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest

Search for other papers by Titanilla Fiáth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Magi Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Anna Magi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrea Eisinger Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Andrea Eisinger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Attila Oláh Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék, ELTE, Budapest

Search for other papers by Attila Oláh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

Az Ekman és Friesen (1976, 1978) által összeállított alapérzelmeket kifejező képgyűjtemény méltán az arcfelismeréssel foglalkozó kutatások egyik legközkedveltebb ingeranyaga.

Tanulmányunkban a fent említett képgyűjteményből összeállított standard módszerrel, az Ekman 60 Arc Teszttel végzett hazai kutatási eredményeinkről számolunk be, melynek empirikus hátterét 208 fős (151 nő és 57 férfi) normatív minta alkotja. Kisebb almintákon az érzelmi arcfelismerésre kidolgozott módszer mellett a Big Five Inventory-t, a Bar-On Érzelmi Intelligencia Kérdőívet, a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálákat, a Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatát, a Torontó Alexitímia Skálát, az Érzelmi jelek csoportosítása és a Szempár-tesztet is felvettük.

Az Ekman 60 Arc Teszt skáláinak belső konzisztencia mutatói és teszt-reteszt megbízhatósága összességében jónak mondható, amely eredmények a mérőeszköz reliabilitását támasztják alá. Az Ekman 60 Arc Teszt más önjellemző módszerekkel történő összevetése a módszer érvényességét dicséri, és a képességalapú mérés hasznosságát mutatja.

 • 1. Assogna, F., Pontieri, F. E., Caltagirone, C., Spalletta, G. (2008): The recognition of facial emotion expressions in Parkinson's disease. European Europsychopharmacology, 18 (11), 835848.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bagby, R. M., Parker, J. D. A., Taylor, G. J. (1994a): The twenty-item Toronto Alexithymia Scale I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38, 2332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bagby, R. M., Taylor, G. J., Parker, J. D. A. (1994b): The twenty-item Toronto Alexithymia Scale II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal of Psychosomatic Research, 38, 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bar-On, R. (1997): Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Technical manual. Toronto, Canada, Multi-Health Systems.

 • 5. Bar-On, R. (2006): The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 1325.

 • 6. Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., Robertson, M. (1997): Another advanced test of theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J. (2001): The “reading the mind in the eyes” test, revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger Syndrome or high-functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 241252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Beaupreé, M. G., Hess, U. (2005): Cross-cultural emotion recognition among Canadian ethnic groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 355370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Beck, A. T., Steer, R. A., Brown, G. K. (1996): Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Begya Orsolya , Varga József (2008): Irritábilis bélszindróma: nehezen emészthető életesemények. Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs, 2008. április 3–5. Absztrakt kötet 66. oldal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Biehl, M., Matsumoto, D., Ekman, P., Hearn, V., Heider, K., Kudoh, T., Ton, V. (1997): Matsumoto and Ekman´s Japanese and Caucasian Facial Expressions of Emotion (JACFEE): Reliability Data and Cross-National Differences. Journal of Nonverbal Behavior, 21, (1), 321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Caruso, D. R., Mayer, J. D., Salovey, P. (2002): Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality. Journal of Personality Assessment, 79 (2), 306320.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Chen, P. Y., Dai, T., Spector, P. E., Jex, S. M. (1997): Relation between negative affectivity and positive affectivity: Effects of judged desirability of scale items and respondents’ social desirability. Journal of Personality Assessment, 69, 183198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Cohen, J. (1988): Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), Lawrence Erlbaum Associates.

 • 15. Cserjési Renáta , Luminet Olivier, Lénárd László (2007): A Torontói Alexitímia Skála (TAS-20) magyar változata: megbízhatósága és faktorvalidítása egyetemista mintán. Magyar Pszichológiai Szemle, 62 (3), 301314.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Dawda, D., Hart, S. D. (2000): Assessing emotional intelligence: Reliability and validity of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (1997; 2000) in university students. Personality and Individual Differences, 28, 797812.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. De Haan, M., Nelson, C. A. (1998): Discrimination and categorization of facial expressions of emotion during infancy. In: S. Slater (ed.), Perceptual Development. Hove, UK, Psychology Press, 287309.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Diefendorff, J. M., Croyle, M. H., Gosserand, R. H. (2005): The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies. Journal of Vocational Behaviour, 66, 339357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Ebner, N. C., Riediger, M., Lindenberger, U. (2010): FACES – A database of facial expressions in young, middle-aged, and older women and men. Development and validation. Behavior Research Methods, 42, 351362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Eisenbeck N . (2009): Az óvszerhasználat vizsgálata fiatal felnőttek körében a személyiségpszichológia tükrében. Szakdolgozat. ELTE PPK, Személyiség-és Egészségpszichológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Eisinger Andrea , Magi Anna (2011). Bűnelkövető fiatalkorúak érzelem-felismerése és impulzivitása. XX. Országos Pszichológiai Nagygyűlés, Budapest. Előadás. 2011. május 2527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Ekman, P. (1972): Universals and cultural differences in facial expressions of emotion. In: J. Cole (ed.), Nebraska Symposium on Motivation. 1971, (Vol. 19), Lincoln, NE, University of Nebraska Press, 207283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Ekman, P. (1980): The Face of Man: Expressions of Universal Emotions in a New Guinea Village. New York, Garland STPM Press.

 • 24. Ekman, P. (1999): Basic Emotions. In: T. Dalgleish, M. Power (eds), Handbook of Cognition and Emotion. Sussex, U.K., John Wiley & Sons, Ltd.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Ekman, P. (2002): Origin of photographs in FEEST. In: A. Young, D. Perrett, A. Calder, R. Sprengelmeyer, P. Ekman: Facial Expression of Emotion – Stimuli and Tests (FEEST) Psychology manual v1.0. Thames Valley Company, Bury St Edmunds, England. Section 6, 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Ekman, P., Friesen, W. V. (1976): Pictures of Facial Affect. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press.

 • 27. Ekman, P., Friesen, W. V. (1978): Facial Action Coding System: Investigator's Guide. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Ekman, P., Friesen, W. V., Hager, J. C. (2002): The Facial Action Coding System. 2nd edition. Salt Lake City – London, Research Nexus eBook – Weidenfeld & Nicolson. Elfenbein, H. A., Ambady, N. (2002a): Is there an in-group advantage in emotion? Psychological Bulletin, 128, 243249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Elfenbein, H. A., Ambady, N. (2002b): On the universality and cultural specificity of emotion recognition: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 128, 203235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Farronia, T., Menonb, E., Rigatob, S., Johnsonc, M. H. (2007): The perception of facial expressions in newborns. European Journal of Developmental Psychology, 4 (1), 213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Field, T., Woodson, R., Greenberg, R., Cohen, D. (1982): Discrimination and imitation of facial expression by neonates. Science, 218, 179181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Fredrickson, B. L. (2003): The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it's good to feel good. American Scientist, 91, 330336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Froming, K. B., Levy, C. M., Shaffer, S. G., Ekman, P. (2000): Comprehensive Affect Testing System (CATS), © 2000. http://www.psychologysoftware.com/testing_instruments.htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Gerits, L., Derksen, J. J. L., Verbruggen, A. B., Katzko, M. (2005): Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behaviour problems. Personality & Individual Differences, 38 (1), 3343.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Guilford, J. P., O'Sullivan, M. (1976): Four Factor Tests of Social Intelligence. (Behavioral Cognition) Manual of Instructions and Interpretations. Orange, CA, Sheridan Psychological Services, Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Gur, R. C., Erwin, R. J., Gur, R. E., Zwil, A. S., Heimberg, C., Kraemer, H. C. (1992): Facial emotion discrimination: II. Behavioral findings in depression. Psychiatry Research, 42 (3), 241251.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Gyepesi Áron (2009): Pszichopátiás személyiségvonások összefüggései az érzelemfelismeréssel, kockázatvállalással és a szociális kooperációval. Szakdolgozat. ELTE PPK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Hale, W. W. (1998): Judgment of facial expressions and depression persistence. Psychiatry Research, 80 (3), 265274.

 • 39. Izard, C. E. (1971): The Face of Emotion. New York, Appleton-Century-Crofts.

 • 40. Janovics Ferenc (2008): Mutasd az avatarod, megmondom ki vagy: a kasztok iránti preferencia és személyiségjegyek kapcsolatának vizsgálata MMORPG játékosok körében. Személyiség-pszichológiai Műhelymunka. ELTE PPK, Személyiség-és Egészségpszichológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. John, O. P., Donahue, E. M., Kentle, R. L. (1991): The “Big Five” Inventory –Versions 4a and 54. Berkeley: University of California, Berkeley, Institute of Personality and Social Research.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. John, O. P., Srivastava, S. (1999): The Big-five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In: L. A. Pervin, O. P. John (eds), Handbook of Personality: Theory and Research, 2, New York, Guilford Press, 102138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Joiner, T. E., Pettit, J. W., Perez, M., Burns, A. B., Gencoz, T., Gencoz, F. (2001): Can positive emotion influence problem-solving attitudes among suicidal adults? Professional Psychology: Research and Practice, 32, 507512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Józsa Levente (2010): Az Ötfaktoros Jelentudatosság Kérdőív (FFMQ) adaptálása magyar mintán. Szakdolgozat. ELTE PPK, Személyiség-és Egészségpszichológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Kohler, C. G., Turner, T. H., Bilker, W. B., Brensinger, C. M., Siegel, S. J., Kanes, S. J., Gur, R. E., Gur, R. C. (2003): Facial emotion recognition in schizophrenia: Intensity effects and error pattern. American Journal of Psychiatry, 160, 17681774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Kohler, C. G., Walker, J. B., Martin, E. A., Healey, K. M., Moberg, P. J. (2010): Facial emotion perception in schizophrenia: A meta-analytic review. Schizophrenia Bulletin, 36 (5), 10091019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Kooiman, C. G., Spinhovena, P., Trijsburgc, R. W. (2002): The assessment of alexithymia: A critical review of the literature and a psychometric study of the Toronto Alexithymia Scale-20. Journal of Psychosomatic Research, 53, 10831090.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Kopp Mária , Fóris Nóra (1995): A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Budapest, Végeken Kiadó.

 • 49. Kopp Mária , Skrabski Árpád, Czakó László (1990): Összehasonlító mentálhigiénés vizsgálatokhoz ajánlott módszertan. Végeken, 1 (2), 424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Kosson, D. S., Suchy, Y., Mayer, A. R., Libby, J. (2002): Facial affect recognition in criminal psychopaths. Emotion, 2, 398411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Kökönyei Gyöngyi (2008): Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE PPK.

 • 52. Kun Bernadette , Balázs Hedvig, Demetrovics Zsolt (2007): Szerhasználat és érzelmi intelligencia összefüggései elterelésben résztvevő és egyetemista kontroll csoport esetén. Az előadás elhangzott a Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos kongresszusán. Siófok, 2007. november 22–24. Programfüzet, 12. oldal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Lang, P. J., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N. (1995): International Affective Picture System (IAPS): Technical manual and affective ratings. Gainesville: University of Florida, Center for Research in Psychophysiology.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Lang, P. J., Bradley, M. M., Cuthbert, B. N. (2005): International Affective Picture System (IAPS): Affective Ratings of Pictures and Instruction Manual. Technical Report A-6. Gainesville, FL, University of Florida.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Leppanen, J. M., Milders, M., Bell, J. S., Terriere, E., Hietanen, J. K. (2004): Depression biases the recognition of emotionally neutral faces. Psychiatry Research, 128 (2), 123133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Linden, W., Wen, F., Paulhus, D. L. (1995): Measuring alexithymia: reliability, validity, and prevalence. In: J. Butcher, C. Spielberger (eds), Advances in Personality Assessment. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Lyons, M. J., Budynek, J., Akamatsu, S. (1999): Automatic classification of single facial images. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21 (12), 13571362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Magi, Anna (2011): Assessing psychopathy in an incarcerated sample. Thesis, ELTE PPK.

 • 59. Mayer, J. D., Gaschake, Y. N., Braverman, D. L., Evans, T. W. (1992): Mood. congruent judgment is a general effect. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (1), 119132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Mayer, J. D., Caruso, D. R., Salovey, P. (2000): Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27 (4), 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Matsumoto, D., Ekman, P. (1988): Japanese and Caucasian facial expressions of emotion (JACFEE) and neutral faces (JACNeuf) [Slides & Brochure]. San Francisco, San Francisco State University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Mehrabian, A. (1998): Comparison of the PAD and PANAS as models for describing emotions and for differentiating anxiety from depression. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 19, 331357.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Mirk Zsófia (2011): A szülői bánásmód és az érzelmi intelligencia összefüggései iskolás gyermekeknél. Szakdolgozat. ELTE PPK.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. Montagne, B., Kessels, R. P., Kammers, M. P., Kingma, E., de Haan, E. H., Roos, R. A., Middelkoop, H. A. (2006): Perception of emotional facial expressions at different intensities in early-symptomatic Huntington's disease. Eurpean Neurology, 55 (3), 151154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Nagy Henriett (2010): A képességalapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése. Bölcsészdoktori disszertáció. Személyiség-és Egészségpszichológiai Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Nowicki, S. Jr., Carton, J. (1993): The measurement of emotional intensity from facial expressions: The DANVA FACES 2. Journal of Social Psychology, 133, 749750.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Nowicki, S., Duke, M. P. (2000): Nonverbal receptivity: The Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy (DANVA). In: J. A. Hall, F. Bernieri (eds), Interpersonal Sensitivity: Theory and Measurement. Mahawah, NJ, Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Nowicki, S. Jr., Glanville, D., Demertzis, L. (1998): A test of the recognition of emotion in the facial expressions of African-American adults. Journal of Black Psychology, 24, 333345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Parr, L. A., Hopkins, W. D., de Waal, F. B. M. (1998): The perception of facial expressions in chimpanzees (Pan troglodytes). Evolution of Communication, 2, 123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 70. Persad, S. M., Polivy, J. (1993): Differences between depressed and nondepressed individuals in the recognition of and response to facial emotional cues. Journal of Abnormal Psychology, 102, 358368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 71. Prkachin, G. C., Casey, C., Prkachin, K. M. (2009): Alexithymia and perception of facial expressions of emotion. Personality and Individual Differences, 46, 412417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 72. Roy, S., Roy, C., Éthier-Majcher, C., Fortin, I., Belin, P., Gosselin, F. (2007): A dynamic facial expression database. Journal of Vision, 7 (9), 947.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. Rózsa Sándor , Natasa (2007): A mindennapos testi problémák tünetpercepciós modellje. In: Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi, Oláh Attila (szerk.), Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Budapest, Trefort Kiadó, 111133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 74. Rózsa Sándor , Paksi Borbála, Kun Bernadette, Vargáné Csobor Lujza, Demetrovics Zsolt (2007): Érzelmi intelligencia és pszichoaktív szerhasználat zalaegerszegi középiskolások reprezentatív mintájában. Az előadás elhangzott a Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos kongresszusán. Siófok, 2007. november 22–24. Programfüzet, 12. oldal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 75. Rózsa Sándor , Szádóczky Erika, Füredi János (2001): A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16 (4), 379397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. Russell, J. A. (1979): Affective space is bipolar. Journal of Personality and Social Psychology, 37, 345356.

 • 77. Surguladze, S., Brammer, M. J., Keedwell, P., Giampietro, V., Young, A. W., Travis, M. J., Williams, S. C. R., Phillips, M. L. (2005): A differential pattern of neural response toward sad versus happy facial expressions in major depressive disorder. Biological Psychiatry, 57 (3), 201209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 78. Tottenham, N., Borscheid, A., Ellertsen, K., Marcus, D. J., Nelson, C. A. (2002): Categorization of facial expressions in children and adults: Establishing a larger stimulus set. Journal of Cognitive Neuroscience, 14, S74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 79. Tottenham, N., Tanaka, J., Leon, A. C., McCarry, T., Nurse, M., Hare, T. A., Marcus, D. J., Westerlund, A., Casey, B. J., Nelson, C. A. (2009): The NimStim set of facial expressions: judgments from untrained research participants. Psychiatry Research, 168 (3), 242249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 80. Unoka, Zsolt, Fogd, Dóra, Füzy, Melinda, Csukly, Gábor (2011): Misreading the facial signs: Specific impairments and error patterns in recognition of facial emotions with negative valence in borderline personality disorder. Psychiatry Research, 189 (3), 419425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 81. Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C. (2004): Emotional intelligence: A metaanalytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65, 7195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 82. Wallhoff, F. (2006): Facial Expressions and Emotion Database. www.mmk.ei.tum.de/~waf/fgnet/feedtum.html. Technische Universität München.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 83. Watson, D., Clark, L. A., Tellegen, A. (1988): Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 47, 10631070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 84. Woodworth, R. S., Schlosberg, H. (1954): Experimental Psychology: Revised Edition. New York, Henry Holt.

 • Collapse
 • Expand

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2023 58 5 2
Jul 2023 24 0 0
Aug 2023 18 0 0
Sep 2023 38 0 1
Oct 2023 53 6 7
Nov 2023 46 6 2
Dec 2023 21 0 0